Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.

But his spirit will forever be the foundation of Apple. 6 October 2011

<<
พฤษภาคม 2564
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
3 พฤษภาคม 2564

สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (จบ)

วิหาร



พระประธานในพระวิหารคือ พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร
ขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้ว  ประดิษฐานอยู่ในบุษบก และมีพระอัครสาวก 2 รูป
นั่งประนมมือซ้าย - ขวา  ทั้งพระประธานและพระอัครสาวกเป็นของหลวง
อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง

 


ในวิหารนอกจากจิตรกรรมระหว่างช่องหน้าต่างที่เขียนเรื่องอิเหนา
และจิตรกรรมเหนือช่องหน้าต่างที่เขียนเรื่องปัญจราชาภิเษกแล้ว
ที่บริเวณเสาช่างยังเขียนจิตรกรรม ไล่เรียงสีมาตั้งแต่ประตูทางเข้า
ที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม เขียว แล้วค่อยๆอ่อนลงไปเป็นโทนอ่อนไปเรื่อยๆ
 
ยิ่งใกล้พระประธานมากเท่าไหร่สีของเสาก็ยิ่งสว่างขึ้น เปรียบได้ดั่งจิตของคน
ยิ่งไกลพระเท่าไหร่กิเลสจะหนานัก แต่ถ้าใจใกล้ศาสนามากเท่าไหร่กิเลสเบาบาง
จิตใจก็จะใสสว่างขึ้น นอกจากนี้บนเสาแต่ละต้นยังมีภาพเขียนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
เรียกว่า ฉฬาภิชาติ หรือคนหกประเภท
 


เสาคู่ที่หนึ่งเป็นสีน้ำเงิน ภาพคนกำลังฆ่าโค และภาพคนนับถือศาสนาอื่น
เสาคู่ที่สองเป็นสีเขียว ภาพคนกำลังออกล่าสัตว์ป่าและภาพคนกำลังหาปลา
เสาคู่ที่สามเป็นสีส้ม ภาพชาวประมงกำลังหาปลาและภาพคนกำลังลงโทษพวกข้าทาส
เสาคู่ที่สี่เป็นสีขาวแกมแดง ภาพคนกำลังทำมาหากินด้วยการค้าขายและภาพคนกำลังฟังพระเทศน์
 
เสาต้นที่ห้าสีขาว ภาพการออกบวชเป็นภิกษุและภาพพระสงฆ์กำลังบูชาพระเจดีย์
เสาต้นที่หกสีขาวยิ่งขึ้น ภาพการเข้าถึงพระศาสนาด้วยการสำเร็จเป็นอรหันต์
และภาพพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน มีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อม
ซึ่งเป็นคติที่พบเฉพาะบางวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นวัดบวรวิหาร เป็นต้น


 
หน้าต่างด้านนอกเขียนเป็นภาพสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ
ซึ่งเรียงลำดับ จากบนสุดลงมาด้านล่างตามลำดับ ดังนี้ จักรแก้ว  ช้างแก้ว 
ม้าแก้ว แก้วมณี  นางแก้ว  ขุนคลังแก้ว  และ ขุนพลแก้ว



หน้าต่างด้านในเป็นภาพผ้าม่านแหวก มีโคมระย้าห้อยลงมาตรงกลาง
ด้านล่างโคมเป็นภาพบุคคลถือช่อดอกไม้บูชา
 
-----------------------------------------------------------------


อุโบสถ

 
 
รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาตามประเพณี แต่ไม่มีใบเสมา โดยเปลี่ยนไปติดรอบพระอุโบสถ
นอกจากนี้ยังมีใบเสมาที่ติดอยู่รอบกำแพงวัด เช่นเดียวกับหลายวัดในรัชกาลนี้
เช่น วัดราชประดิษฐฯ เป็นต้น ทำให้พระสงฆ์สามารถทำสังฆกรรมได้ภายในเขตวัด
มิได้จำกัดแต่เพียงในพระอุโบสถ เช่นการปลงอาบัติ เป็นต้น (หากผิดขออภัย ผมไม่แน่ใจ)
 


ภายในประดิษฐาน พระสัมพุทธสิริ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ
ครองจีวรแสดงรอยริ้วจีบคล้ายรอยริ้วผ้า เค้าพระพักตร์ดูคล้ายมนุษย์ปุถุชน ใบพระกรรณหดสั้นลง
ไม่มีเปลวรัศมีเหนือพระเศียรเหล่านี้บ่งถึงศิลปะแนวเหมือนจริง



ด้านหน้าพระประธานประดิษฐานพระนิรันตรายที่จะพบได้เฉพาะวัดสังกัดธรรมยุติกนิกายเท่านั้น


 
จิตกรรมฝาผนังระหว่างช่องประตูและหน้าต่าง เป็นภาพอสุภกรรมฐาน 10 ประการ
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระสูตร ดังนี้  คือ ซากศพที่เน่าพองขึ้น  ซากศพที่มีสีเขียว 
ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกซากศพที่ขาดกลางตัว  ซากศพที่แร้งกาสุนัขเป็นต้นยื้อแย่งกัดกินแล้ว 
ซากศพที่มือเท้าและศีรษะขาดไปอยู่คนละทาง  ซากศพที่ถูกสับบั่นเป็นท่อน ๆ
 
ซากศพที่ถูกฟันด้วยศัตรามีโลหิตไหลอาบอยู่   ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำอยู่ 
และซากศพที่มีแต่ร่างกระดูก โดยมีความเชื่อว่าภาพพระภิกษุหนึ่งในจิตกรรม
คือรูปเหมือนของสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
ที่เชื่อกันว่าเป็นพระสายวิปัสสนาธุระในสมัยนั้น
 
 
 
บานประตูด้านในด้านหน้าเขียนรูปคนและสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้าม
ไม่ให้พระภิกษุสามเณรฉันเนื้อของคนและสัตว์เหล่านี้ รวม 10 ชนิด บานประตูละ 5 ชนิด
ดังนี้ สิงโต ม้า แมว หมี สุนัข  คนคู่ ช้าง เสือเหลือง เสือโคร่ง และงู
 


บานประตูด้านในด้านหลัง เขียนภาพมหาผล 10 คือผลไม้พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต
ให้ใช้ทำน้ำอัฏฐบาน เพราะเป็นผลไม้ผลใหญ่ ได้แก่ มะพร้าว ลูกตาล ทุเรียน ขนุน
 ฟักเขียว ฟักทอง แตงโม แตงไทย น้ำเต้า และข้าวสาลี
 

 
บานหน้าต่างด้านในเขียนภาพผลไม้ที่สามารถทำน้ำอัฏฐบานได้ 8 ชนิด 
พร้อมทั้งภาพต้นไม้เหล่านั้น ซึ่งเขียนแยกไว้ต่างหากที่ส่วนฝาผนังริมหน้าต่าง 
โดยเขียนไว้ให้ตรงกันกับผลไม้นั้น ๆ ดังนี้ กล้วยไม่มีเม็ด  มะม่วง  ลูกจันทร์   
เง่าอุบล กล้วยมีเม็ด ชมพู่กับลูกหว้า  มะทราง และมะปรางกับลิ้นจี่ 


 
ที่ฝาผนังด้านหน้าตอนบนเป็นภาพแปลนวัดโสมนัสวิหารสมัยแรกสร้าง
ตอนที่ยังไม่มีการตัดถนน ต่ำลงมามีภาพเมรุพร้อมด้วยศาลา  
มีพระเข้าไปชักผ้าบังสุกุลศพ ซึ่งผ้านั้นทอดไว้บนศพ 
ซึ่งเป็นการชักผ้าบังสุกุลในสมัยโบราณ การประกอบพิธี และการละเล่น
 


ที่ฝาผนังด้านทิศใต้เหนือบานหน้าต่างขึ้นไปเขียนภาพธุดงควัตร หรือการปฏิบัติธุดงค์ของพระกรรมฐาน
ประเภทต่าง ๆ เช่น  อยู่ป่าช้าเป็นวัตร  อยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นวัตร  อยู่โคนไม้เป็นวัตร 
อยู่ป่าเป็นวัตร  การใช้ผ้า 3  ผืนเป็นวัตร  ผ่านฉากของวัดต่าง ๆ  ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำลำคลอง 
พร้อมด้วยภาพป่า อันประกอบด้วยต้นไม้นานาชนิด 
 


สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเจดีย์ ซึ่งมีอยู่ 2 องค์ หนึ่งคือพระเจดีย์องค์ใหญ่
อันเป็นพระเจดีย์แบบทรงระฆัง ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายใน
และพระเจดีย์องค์เล็กเป็นพระเจดีย์แบบลอมฟางแบปรินิพพานสถูปในอินเดีย
ในประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่งเท่านั้น คือที่วัดโสมนัสวิหารและวัดกันมาตุยาราม
 



Create Date : 03 พฤษภาคม 2564
Last Update : 12 พฤษภาคม 2564 9:10:32 น. 8 comments
Counter : 333 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณkatoy, คุณทนายอ้วน, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณ**mp5**, คุณเริงฤดีนะ, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณอุ้มสี, คุณtuk-tuk@korat


 
เคยไปชมพระอุโบสถที่วัดชุมพลนิกายาราม บางปะกิน ที่เสาพระอุโบสถก็เขียนภาพเครื่องแขวนเหมือนกันเลยครับ เขียนสมัยเดียวกันแน่ๆ เพราะวัดชุมพลนิกายารามก็บูรณะสมัย ร.4 เพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังบางปะอิน ไม่แน่อาจจะเขียนด้วยจิตกรคนเดียวกันด้วยก็ได้ครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 3 พฤษภาคม 2564 เวลา:16:31:28 น.  

 
เพิ่งไปมาครับ งานขาวดำ... ยังไม่เคยเข้าไปดูข้างในครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 พฤษภาคม 2564 เวลา:16:33:58 น.  

 
ไม่เคยเข้าวัดนี้เลย


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 3 พฤษภาคม 2564 เวลา:23:24:27 น.  

 
สวัสดีครับ

ในทุกๆ จุด มีรายละเอียดให้ชวนศึกษามากเลยนะครับ
ขอบคุณที่บอกเล่าความรู้ให้ได้อ่านได้ดูกันครับ

ชอบจิตรกรรมบนบานประตูที่มีวงกลมล้อมรอบครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 4 พฤษภาคม 2564 เวลา:9:22:11 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 4 พฤษภาคม 2564 เวลา:12:14:31 น.  

 


กราบๆๆๆ
พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร
มีพุทธลักษณะงดงามๆ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 พฤษภาคม 2564 เวลา:7:56:45 น.  

 
ตามมาไหว้ด้วยคนค่ะพี่
อุ้มชอบหน้าต่างมากค่ะ
สวย


โดย: อุ้มสี วันที่: 9 พฤษภาคม 2564 เวลา:21:49:33 น.  

 
ได้ความรู้มากเลย ขอบคุณค่ะ
เสมาแบบเข้ามุม เคยเห็นที่วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:13:10:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ผู้ชายในสายลมหนาว
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]




New Comments
[Add ผู้ชายในสายลมหนาว's blog to your web]