พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเมือง จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองของไทย
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเมือง

จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองของไทย

รายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การประชุมเครือข่ายพัฒนาเมือง 4 จังหวัดเมื่อวานนี้ (วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 16.00-19.00 ห้อง business room#2 โรงแรมริชมอนด์) มีผู้แทนจากขอนแก่นพัฒนาเมือง (อจ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กก.ผู้ก่อตั้ง) ภูเก็ตพัฒนาเมือง(คุณสิทธิโชค เดชภิบาล) สมุทรสาครพัฒนาเมือง (คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ปธ.กก.ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม และคุณธนชัย เรืองชัยสิทธิ์) ระยองพัฒนาเมือง (คุณภูษิตไชยฉ่ำ กก.ผจก.) และ อจ.ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้ประสานงานเครือข่าย เข้าร่วมได้ข้อเสนอต่อที่ปรึกษาปรับปรุงกฎหมายและคณะทำงานยกร่าง ประเด็นสำคัญหลายเรื่องสรุปได้ดังนี้

1. ก่อนการประชุม เครือข่ายได้พิจารณา funding & incentive พร้อมมาตรการกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของสหรัฐฯ2 กลุ่ม ใหญ่ ประกอบด้วย กองทุน TIGER หรือ TIGER Grants ซึ่งรับผิดชอบโดย U.S.DOT และกองทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ของ Federal TransitAdministration-FTA ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าแม้กองทุนและสิทธิประโยชน์กลุ่มนี้จะไม่มีในบทบัญญัติของไทยแต่ควรนำบางสาระสำคัญระบุในร่าง กม. เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในอนาคต

2. ที่ประชุมได้พิจารณาโครงสร้างของ กม. Tax abatement ในประเด็นรูปแบบพื้นที่จัดเก็บภาษีกิจกรรมเศรษฐกิจ และระยะเวลาการจัดเก็บ โดยใช้กรณีศึกษาจากสหรัฐฯ สรุปว่าอาจสรุปบางมาตรการเพื่อประยุกต์ใช้ใน กม. อย่างไรก็ตาม ตัวบทดังกล่าวจะต้องอ้างอิงกับระบบการออกแบบเมืองของ smart growth ซึ่งจะทำให้สามารถจำแนกประเภทกิจกรรมเศรษฐกิจและฐานการคิดภาษีได้ชัด

3. การพิจารณาชื่อร่างโดยพิจารณาข้อดีข้อเสียของ 2 ชื่อที่มีการเสนอคือ พ.ร.บ.สภาการพัฒนาเมืองกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการพัฒนาเมือง (ตามร่างเดิม) ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ชื่อร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โดยตัดคำว่า กิจการ ออก

4. ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามรธน.มาตรา 77 โดยเสนอให้สภานิติบัญญัติเป็นผู้จัดและดำเนินการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนเป็นที่แรก ต่อจากนั้นให้ทยอยจัดในพื้นที่มีบริษัทพัฒนาเมือง

5. การพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพัฒนาเมืองที่ประชุมเสนอให้ทุกจังหวัดเสนอแผนงานโครงการให้ที่ปรึกษากม.ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาความสัมพันธ์ของ กม.แต่ละฉบับกับ กม.ที่เสนอโดยนำประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคและส่งเสริมระบุไว้ใน กม.ให้เด่นชัดหรือเตรียมนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติต่อไป

6. เห็นควรเพิ่มเติมรายละเอียดการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยของภาครัฐในการสนับสนุนการศึกษา วิจัย ออกแบบ ตรวจวัด ทดสอบ และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความสามารถการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่กิจการ

7. เห็นควรเพิ่มเติมข้อกม.ในการเพิ่มสิทธิ์การตั้งราคาค่าบริการโครงสร้างพื้นฐานของกิจการพัฒนาเมืองซึ่งอาจยกเว้นข้อกำหนดจาก กม.เดิมเพื่อให้ราคาค่าบริการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อเท็จจริง สะท้อนต้นทุนไม่บิดเบือนตลาดและตอบสนองต่อการส่งเสริมการเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน

8. เห็นชอบให้เพิ่มและคงมาตรการและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง tax abatement สำหรับกองทุนสนับโครงสร้างพื้นฐานนั้นให้ที่ปรึกษาศึกษาดำเนินการยกร่างไว้เพื่อนำเสนอโดยตรงต่อรัฐบาล

9. เสนอมาตรการใหม่ในการจัดการพื้นที่ TOD โดยกำหนดให้ระบุใน กม. ให้ พื้นที่ TOD เป็นพื้นที่พิเศษที่รัฐมีอำนาจในการจัดการเชิงพื้นที่โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ให้เน้นมาตรการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่มากกว่ามาตรการเวนคืนที่ดิน(รายละเอียดจะนำเสนอต่อไป)

บรรยากาศภาพบางส่วนจากการประชุมยกร่างพ.ร.บ.พัฒนาเมืองจากการประชุมในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ห้องประชุม308 อาคารรัฐสภา 2 Create Date : 27 พฤษภาคม 2560
Last Update : 27 พฤษภาคม 2560 15:25:12 น.
Counter : 1107 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด