บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สรุปแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ตในงานสัมมนาประจำปี 2560บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดสรุปแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ตในงานสัมมนาประจำปี 2560

บทความสรุปโดย

คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่โรงแรมเพิร์ลอ.เมือง จ.ภูเก็ต บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดได้จัดสัมมนาแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ตประจำปี 2560 คุณก้าน ประชุมพรรณ์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สรุปเรียบเรียงดังนี้

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

คุณมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ดร. เผด็จ จินดากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด


คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คุณกระทิงหรือคุณเรืองโรจน์ พูนผล

อ.ฐาปนา บุญยประวิตรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองภาพผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างคับคั่ง

…….บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดเป็นบริษัทน้องใหม่

เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ภูเก็ต

ในอันที่จะเติมเต็ม ความเป็นภูเก็ตให้มีมาตรฐาน

ในทุกๆด้าน เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ที่สมบูรณ์แบบ

เพื่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับของโลกที่แท้จริง

แนวคิด ที่ปรับสู่ยุทธศาสตร์และทิศทางที่ชัดเจน

ถูกบ่มฟัก มาเป็นเวลาพอสมควรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

และแสวงพันธมิตร ที่จะร่วมกันเดินหน้า

ปรับโฉมภูเก็ต เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว

เพื่อการรองรับแขกบ้านแขกเมือง เพื่อการรองรับ

ทุกผู้คนที่มาเยือนภูเก็ตให้เกิดความประทับใจสูงสุด

และที่สำคัญ ทำอย่างไรให้คนที่อยู่ภูเก็ตมีความสุข

และร่วมกันแก้ไขในสิ่งที่พลาดเติมเต็มในสิ่งขาด

😇ที่สำคัญอีกประการ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

เรามิได้แสวงหาผลกำไรเป็นที่ตั้งแต่เรามุ่งหวัง

การพัฒนาภูเก็ตสู่มาตรฐานระดับโลกเป็นหัวใจหลัก

😇ไม่ใช่ความเพ้อฝัน ไม่ใช่แค่เพียงจินตนาการ

แต่ทุกอย่างได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ที่เป็นไปได้อย่างชัดเจน อย่างเป็นมืออาชีพ

😇การขนส่งมวลชนสมาร์ทบัส รถไฟรางเบา

การพัฒนาTOD การพัฒนาปรับปรุงทางนำ้

ท่าเรือ จุดจอด พัฒนาพื้นที่รองรับและรูปลักษณ์

เรือโดยสาร นำเที่ยวในทุกระดับชั้น

การพัฒนาพลังงานทางเลือกแหล่งน้ำและรีไซเคิลของเสีย การทำแผนที่3มิติเพื่อรองรับทุกความต้องการ

ระบบแอพพลิเคชันบริการนักท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต

ระบบแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

การสร้างแลนด์มาร์คให้เป็นสัญลักษณ์เมือง

การสร้างระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดความประทับใจแด่ผู้มาเยือนภูเก็ต

ศูนย์ไอทีปาร์คระดับอาเซียน/ระดับโลกเพื่อเป็นจุดรวม

ของคน ของสมอง ของเครื่องมือ มาไว้ตรงนี้

ศูนย์อาหารปลอดภัย คนปลอดภัย เมืองปลอดภัย

ศูนย์คลังสมองแหล่งความรู้เพื่อผลิตคนสู่ทุกอาชีพ

การสร้างและปรับศูนย์บริการท่องเที่ยวสู่ยุคสมัย

โลกไร้พรมแดน อย่างเป็นมาตรฐานและมืออาชีพ ฯลฯ

คุณมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด


อ.ฐาปนา บุญยประวิตรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง


ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

😇ทุกแผนงานมิได้ยกเมฆ ฝันกลางวัน แต่ทำเป็นระบบ

ทุกแผนงานผ่านการวิจัย ประชาพิจารณ์ และรับฟัง

ความคิดเห็นสู่ความต้องการเป็นต้องการมีของเมือง

😇คงไม่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ภายในวันสองวัน

ข้อสำคัญทีมPKCD คิดแล้วทำ แล้วก็กำลังทำอยู่ครับ

ด้วยความมุ่งมั่น ของคนภูเก็ตนักธุรกิจในพื้นที่ภูเก็ต

ในอันที่จะสานให้ทุกเรื่องราวเป็นจริงจับต้องได้

😇วันนี้ เราได้ลงนามทำความตกลงร่วมกัน

กับภาคราชการ ภาคเอกชน และธุรกิจเอกชน

ที่จะร่วมกันสานฝัน ให้เป็นจริงกว่าสิบหน่วยงาน

เพื่อทำภูเก็ต ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

😇ครับ ขอขอบคุณท่านนรภัทร ปลอดทอง

นักธุรกิจภูเก็ตกว่าสองร้อยราย ที่มาร่วมกัน

เป็นสักขีพยาน การลงนาม MOU ในวันนี้

ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ขอบคุณมากครับ

คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด


คุณจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่งประธานที่ปรึกษาบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด 

😇ต้องขอขอบคุณ เครื่อข่ายบริษัทพัฒนาเมือง

จาก สมุทรสาคา สระบุรี ชลบุรี ระนอง กระบี่ตรัง

ที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานการร่วมลงนาม

ความร่วมมือ MOU ในวันนี้

😇และสุดท้าย เรา PKCD พร้อมรับพันธมิตร

นักธุรกิจ ภาคเอกชน ประชาชน ที่จะมาร่วมทุน

เพื่อทำภูเก็ตเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่สมบูรณ์แบบ

ร่วมกันสร้างให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ

สนใจ มาคุยกับเรา หรือจะให้เราไปคุยด้วย

เรายินดีครับ เพราะการพัฒนาภูเก็ตเป็นหน้าที่

ของพวกเราทุกคน ของคนที่มาอาศัยภูเก็ตทุกคน

ขอย้ำว่า ทีมภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นแค่ทีมเล็กๆ

ที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวด้วยจิตใจที่กล้าแข็ง

ที่จะพยายามระดมแนวคิด เพื่อระดมคนเพื่อระดมทุน

เพื่อระดมสรรพสิ่ง และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อ….

😇😇เพื่อที่เรา จะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

😇😇เพื่อที่เรา จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผมเองคงไม่สามารถจะนำแผนงาน ทิศทาง

ตามยุทธศาสตร์ที่จัดทำไว้มานำเสนอตรงนี้ได้ทั้งหมด

ท่านที่สนใจ ขอเชิญนะครับ ที่สำนักงาน PKCD ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าไลม์ไลน์

ครับขอบคุณมากครับ

-/ ทีมงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

ปล.

ขณะนี้ PKCD เราทำแผนแม่บทเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยระดมสมองกันอย่างหามรุ่งหามค่ำกว่าเจ็ดเดือน

เชิญผู้รู้จากทุกภาคส่วน ระดับชุมชน ระดับเมือง

ระดับประเทศ และระดับโลก มาเติมเต็มมาให้ข้อคิด

มาร่วมกันวางแผนสู่การปฏิบัติที่สามารถจับต้องได้

และบางส่วนงานเราได้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติไปบ้างแล้ว

ก็ฝาก แฟนเพจทุกท่านของผม ช่วยกันแชร์

เพื่อการประชาสัมพันธ์บอกกล่าว ต่อไป

ขอบคุณมากครับ

/// ทีม บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด 

ชมภาพ และบรรยากาศการประชุมมีผู้ร่วมประชุมจนล้นห้องเลยครับ

เครดิตภาพ จาก นสพ.ภูเก็จอันดามัน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ
Create Date : 01 มิถุนายน 2560
Last Update : 1 มิถุนายน 2560 0:05:01 น.
Counter : 982 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด