สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กับการประชุม"การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและออกแบบศูนย์เศรษฐกิจของ อปท
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุมวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผังเมืองสู่การปฏิบัติครั้งที่3

เรื่องการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานภาษี


วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ.ห้องประชุมใหญ่เทศบาลนครนครสวรรค์วันที่ 17 สิงหาคม 2560

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.15 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกรรมาธิการด้านโยธาและผังเมือง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

09.15-09.30 นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเปิดการประชุม

09.30-10.30 การบรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงสร้างพื้นฐานกับการวางแผนด้านเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 การบรรยายเรื่อง การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและการสร้างฐานภาษีกรณีศึกษาเทศบาลในสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

12.15-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.00 การบรรยายเรื่อง การวางแผนอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

14.00-15.00 การวางแผนด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปีติปราการ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี

15.0015.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 การบรรยายและการปฎิบัติการเรื่องการออกแบบกายภาพถนนและอาคารในศูนย์เศรษฐกิจตามเกณฑ์ Complete Street และ Form-Based Code โดย อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือสถาปนิกผังเมือง และ อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร เลขานุการสมาคมการผังเมืองไทย

16.30 สรุปและปิดการประชุมวันแรก

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-10.00 การบรรยายเรื่อง การประยุกต์แนวคิดการวางผังเมืองสู่การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ บริการอาหารว่างในห้องประชุม

10.00-11.00 การบรรยายเรื่อง การออกแบบยุทธศาสตร์ทางกายภาพขององค์ปกครองท้องถิ่นกรณีศึกษา แผนปฏิบัติการ 2020 นครแวนคูเวอร์ (Vancouver Action Plan Update2016)โดยอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

11.00-12.00 การบรรยายเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-15.00 การเสวนา เรื่อง แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์เมืองและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรายได้และภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุคณะบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ผู้แทนจากกรมสรรพากร

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีกรและการดำเนินรายการตลอดงานโดย อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตรเลขานุการสมาคมการผังเมืองไทย และอาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

15.00-15.15 สรุปการประชุม โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร

15.15 ปิดการประชุม
Create Date : 15 กรกฎาคม 2560
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 19:35:32 น.
Counter : 1126 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด