แผนพัฒนาภูเก็ต ร่วมแรงทุกภาคส่วน“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมด้วย PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมืองยกระดับภูเก็ต“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แผนพัฒนาภูเก็ตร่วมแรงทุกภาคส่วน พร้อมด้วย PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง“การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2562” … นายสนิทศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ระหว่างวันที่ 27 – 28สิงหาคม 2560โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลักจังหวัดพังงาการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องสำคัญของคนภูเก็ตทุกคน ในงานสัมมนาวันนี้จึงมาครบทุกภาคส่วน ได้แก่สำนักงานจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการ ประชาสังคม ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนร่วมกันรับฟังความคิดในโครงการต่าง ๆของแต่ละหน่วยที่จะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต

ดำเนินรายการสัมมนา โดย ดร.พิสัณห์นุ่นเกลี้ยง ที่ปรึกษา และวิทยากรบรรยายในการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐได้กล่าวถึงทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์โดยวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต4 ปี คือ“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2579” (Hub of International in tourism Education and Innovation Valuebased Economy)พันธกิจประกอบด้วย

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต

3.บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางและการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล

4.ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากล และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตเป้าประสงค์สูงสุด

1. จังหวัดมีเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

2.จังหวัดมีระบบการศึกษานานาชาติมีมาตรฐานระดับ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การศึกษานานนาชาติ

3.จังหวัดเป็นเมืองนวัตกรรมการบริการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทั้งด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

1.การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

2.การพัฒนาเมืองรองรับการเติบโตทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนาคนสังคม และการจัดการความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำเสนอภายในการสัมมนามาจากทุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย 3ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าและบริการมูลค่าระดับนานาชาติ

2. การพัฒนาเมืองรองรับการเติบโตทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การพัฒนาคนสังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชนและเอกชน ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคตของแต่ละแผนพร้อมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เสนอแนวทางการพัฒนาโดยจะได้รับข้อมูลในหลากหลายมุมเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภูเก็ตพัฒนาเมืองPKCD เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูเก็ตในด้านต่างๆ ร่วมกับทางภาครัฐ และประชาชน โดยทุกคนที่ได้ฟังต่างมีความคิดและได้เสนอแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปทิศในทางของที่ส่งเสริมให้เป็น Phuket Smart City และการพัฒนาต้อง“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดังคำขวัญของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ที่ว่า “No One Left Behind”ขอขอบคุณ บทความจากเพจ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

//www.pkcd.co.th/2017/08/28/development-plan-phuket-pkcd/
Create Date : 10 กันยายน 2560
Last Update : 10 กันยายน 2560 12:18:13 น.
Counter : 837 Pageviews.

0 comments
ไขความลับประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ใน ไมโล ช็อกโกแลต ขุมพลังสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สมาชิกหมายเลข 4927735
(5 ก.ค. 2564 00:06:55 น.)
ทำอย่างไรให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นาน wbj
(17 มิ.ย. 2564 18:43:40 น.)
รีวิวจี้ชาร์มPANDORAอีกนิดหน่อย กระเป๋าLESPORTSACใช้คะแนนสะสมไปแลกมา OKANEMOCHI
(13 มิ.ย. 2564 05:31:35 น.)
OR : รายย่อย 'เราชนะ' ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 ก.พ. 2564 21:03:38 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด