Streetcar เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ แปลสรุปโดย ฐาปนา บุณยประวิตร


Streetcar เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

แปลสรุปโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

Smart GrowthThailand Institute Email: thapana.asia@gmail.com

//www.asiamuseum.co.th/ //www.smartgrowthasia.com





ที่มา: //www.courier-journal.com/story/opinion/contributors/2014/09/27/streetcar-put-city-track-success/16277515/

บทนำ

บทความนี้ของ TheCourier-Journal เรื่อง Streetcar could put cityon track for success ที่เขียนโดย Porter Stevensมีสาระสำคัญที่ควรกล่าวถึงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประโยคนี้ Themunicipalities that were first to install modern streetcar systems arediscovering that streetcars are not just transportation systems — they'reeconomic development engines เทศบาลทั่วไปไม่ได้มอง streetcar เป็นเพียงแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่มองว่ามันคือเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้เขียนเห็นว่า Stevens เขียนบทความนี้ด้วยใจที่เป็นกลางเขาไม่ได้สนับสนุน streetcar เสียจนเลอเลิศแต่เขาได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นสำคัญๆ ที่ streetcar มีและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจสาระสำคัญดังต่อไปนี้

Mass Transit กับความท้าทายของ Louisville

Louisville กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญในก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่21 บรรดาผู้บริหารเมืองได้สรุปร่วมกันว่าในการก้าวสู่มั่นคงทางเศรษฐกิจพวกเขาคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนระบบขนส่งสาธารณะไปได้ที่เรียกว่าเป็นความท้าทายนั้นก็เนื่องจาก ปัจจุบันประชากรใน Louisville เพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้นที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในขณะที่ร้อยละ 81.7 ยังคงพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล แม้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประชาชนจะมีความยากลำบากด้านการครองชีพเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของราคาน้ำมันและเมืองได้ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการลงทุนโครงข่ายถนนแต่นั่นก็ไม่ได้ยืนยันได้ว่า เป็นวิธีการพัฒนาเมืองที่ถูกต้องผลการศึกษาและประสบการณ์การพัฒนาจากหลายๆ เมืองได้ชี้ให้เห็นว่า หาก Louisville ต้องการดึงดูดให้เกิดการลงทุนของบริษัทใหม่ๆและที่อยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่เขตเมือง Louisville มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องลงทุนระบบขนส่งสาธารณะและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Louisville มีทางเลือกมากมายในการลงทุนระบบขนส่งสาธารณะทั้งbus rapid transit, light rail, commuter rail, หรือระบบขนส่งมวลชนอื่นๆแต่ที่มีความเหมาะสมภายใต้ลักษณะสภาพแวดล้อมของเมือง ทั้งปัจจัยด้านขนาดของถนนความหนาแน่นประชากรและความต้องการคุณภาพทางเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาภายในพื้นที่ใจกลางเมืองน่าจะมีเพียงระบบการขนส่งมวลชนเพียงชนิดเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการของ Louisville ได้ และนั่นก็คือ modern streetcar

เป็นที่ทราบกันดีว่า streetcar ได้หายไปจากท้องถนนในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปีค.ศ.1960 ระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษที่สหรัฐฯได้ลงทุนอย่างบ้าคลั่งในการขยายโครงข่ายถนน ทางด่วนและทางพิเศษเพื่อสนับให้ประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและสนับสนุนให้ประชาชนก่อตั้งบ้านเรือนในย่านชานเมือง ซึ่งจากปรากฏการณ์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า สภาพของท้องถนนและสภาพการจราจรของสหรัฐฯในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเช่นไร

หลายๆ เมืองในสหรัฐฯ ได้สรุปประสบการณ์นี้ โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมืองใหญ่อย่าง Phoenix, St. Louis, Cincinnati , Atlanta, หรือแม่แต่ Portland พวกเขาได้เดินล่างหน้าไปแล้วสำหรับการลงทุน streetcar จากการสำรวจพบว่าอีก 7 เมืองกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงข่าย streetcar และที่สำคัญ อีก 21เมืองกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนและออกแบบโครงข่าย streetcar นี่คือข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับบริการขนส่งมวลชนที่เมืองมอบให้กับประชาชนในการสัญจรที่สะดวกปลอดภัยและต้นทุนต่ำ






ที่มา: Portlandstreetcar: //uyau.com/usa-western/or-portland/index.html

Louisville กับคำถามสำหรับการก้าวเดิน

Louisville เป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ระหว่างถามตัวเองว่าstreetcar คือคำตอบในการก้าวเดินเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หรือไม่ และกับประสบการณ์ของ Portland ที่ได้รับการยอมรับจากวงวิชาการว่า streetcar คือเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงงานวิจัยหลายชิ้นรายงานตรงกันว่า Portland ใช้งบประมาณลงทุนสำหรับ streetcar และโครงข่ายไป 55.2 ล้านเหรียญ โดยเขาได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสำหรับการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญ ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้ streetcar โดยมากว่าร้อยละ 70 ของการเดินทางระหว่างย่าน ประชาชนได้ใช้ streetcar ในการสัญจรไม่รวมการลงทุนใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้งในย่านและเก่าและใหม่ที่เส้นทาง streetcar พาดผ่าน ปรากฏการณ์นี้จะสามารถนำมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของ Louisville ได้หรือไม่ 





ที่มา //bikewalkkc.org/streetcar

อย่างไรก็ตาม แม้ streetcar จะเป็นคำตอบที่ Louisville มีอยู่ในขณะนี้ แต่ Louisville ยังต้องตอบคำถามสำคัญ 2 ประการและต้องพิจารณาให้ละเอียดว่า streetcar คือเครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนเมืองไปสู่ความยั่งยืนและทรงประสิทธิภาพจริงหรือไม่

1.streetcar ไม่ได้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในตัวของมันเองstreetcar ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้บริเวณสองฝั่งcorridor ที่จริง streetcar น่าจะเป็นเพียงแค่แรงผลักดันสำคัญตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจมันคือตัวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพระหว่างสองหรือหลายๆ ศูนย์เศรษฐกิจใช่หรือไม่หรือมันคือเครื่องมือที่กระตุ้นพื้นที่ที่รอการพัฒนาอยู่แล้วให้มีพลังและพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จใช่หรือไม่หรือมันคือเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเจ้าของแปลงที่ดินให้เกิดความฮึกเหิมในการลงทุนปรับปรุงฟื้นฟูและลงทุนในกิจการหรือมันคือเครื่องกระตุ้นให้ประชาชนจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

2.รูปแบบโครงข่าย modern streetcar ในสหรัฐฯ ทั้งจาก Portland, Cincinnati, และ Albuquerque ได้บอกให้เราทราบว่า streetcar เป็นยวดยานที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมืองกับย่านพาณิชยกรรมรอบมหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนที่สุด ย่านพาณิชยกรรมที่กล่าวมาต่างมีประชากรที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นอยู่แล้วและที่สำคัญประชากรในย่านพาณิชยกรรมรอบมหาวิทยาลัยเป็นประชากรที่ไม่พร้อมจะซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและไม่ได้อยู่อาศัยในย่านนั้นอย่างถาวรนี่คือปัจจัยที่ Louisville ต้องพิจารณาให้รอบคอบ

สรุป

กล่าวโดยสรุป Louisville คงมีทางเลือกไม่มากนักในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจในพื้นที่ใจกลางเมืองและศูนย์พาณิชยกรรมที่เมืองได้กำหนดวางผังสร้างขึ้นใหม่ประสบการณ์การบังเกิดขึ้นของพื้นที่แห่งการเดิน (Walkable Urban Areas) ย่านการค้าปลีก อาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยผสมผสานพาณิชยกรรมที่คึกคักมีชีวิตชีวาในเมืองต่างๆ ที่ streetcar วิ่งผ่านน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับผู้บริหารเมืองและประชาชนชาว Louisville ที่ต้องพิจารณากันต่อไป

ชมคลิปภาพ



เอกสารอ้างอิง

Porter Stevens, StreetcarCould Put City on Track for Success, The Courier-Journal. September, 28, 2014, //www.courier-journal.com/story/opinion/contributors/2014/09/27/streetcar-put-city-track-success/16277515/

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด)เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ //www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้(เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว //www.oknation.net/blog/smartgrowth




Create Date : 02 ตุลาคม 2557
Last Update : 2 ตุลาคม 2557 9:01:33 น.
Counter : 1201 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด