เดินหน้าประเทศไทย สนข.กับการสัมมนา “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน” ตามแนวคิด Smart Growth
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit – Oriented Development) ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)”
Smart GrowthThailand

ขอขอบคุณสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ที่ให้ความสำคัญในการนำแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจสำหรับการนำสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กลยุทธ์การวางผังการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (Transit-Oriented Development) เป็นธงนำในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญของ Smart Growth Thailand เป็นผู้ร่วมบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และอาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนตามแผนการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อระบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพและต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตลอดจนเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่


กรณีของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งนั้น กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนเนื่องจากพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นย่านพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นเป็นพื้นที่ที่ควรส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อทางกายภาพกับตัวสถานีขนส่งมวลชนด้วยทางเดินและทางจักรยานหรืออาจเรียกพื้นที่บริเวณบริเวณนี้ว่า เป็นชุมชนแห่งการเดิน (Walkable Community) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งงานแหล่งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประชาชนและยังสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้มากขึ้นในอนาคต


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการจราจรของประเทศซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อประสาน ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร และแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจรให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการขนส่งและจราจรและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ


จากภารกิจดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)โดยสำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (สพร.)ได้เห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการจราจรอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)” ขึ้น


สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนระบบราง และหน่วยการพัฒนาเมืองเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมธนารักษ์กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา


ทั้งนี้ หากมีเนื้อหาและสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ Smart Growth Thailand จะนำเสนอให้สาธารณะทราบในโอกาสต่อไป

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด)เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ //www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้(เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว //www.oknation.net/blog/smartgrowth
Create Date : 26 ตุลาคม 2557
Last Update : 26 ตุลาคม 2557 7:35:47 น.
Counter : 1060 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด