Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.

But his spirit will forever be the foundation of Apple. 6 October 2011

<<
กุมภาพันธ์ 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
10 กุมภาพันธ์ 2564

วัดเบญจมบพิตร : พระฝางองค์จริง พระพุทธนรสีห์องค์จำลอง

หากได้ขึ้นไปชั้นบนของวิหารสมเด็จ จะถือได้ว่ามีโอกาสสำคัญอย่างหนึ่ง
นั่นคือการได้เห็นพระฝางอย่างใกล้ชิดผ่านหน้าต่างหน้ามุขของอาคารนั้นนั่นเอง
เหมือนพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ล่ะ องค์จริงนั้นใหญ่กว่าที่เรามองเห็นจากไกลๆ มาก
 
พระฝางเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง
ทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบเศษ  
ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ตามคตินิยมในสมัยนั้น
เคยเป็นพระประธานในอุโบสถวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ จ. อุตรดิษถ์
 
พ.ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยกทัพหลวงมาตีชุมนุมพระฝางได้
และโปรดเกล้าฯ ให้รับละครขึ้นมาสมโภช ที่วัดพระฝางถึง 7 วัน
เท่ากันกับการสมโภชพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์
ซึ่งนับว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองไทยองค์หนึ่ง
 
ในปี พ.ศ. 2444 รัชกาลที่ 5 โปรดให้อัญเชิญองค์พระฝางมาประดิษฐาน
ที่มุขเด็จพระวิหารสมเด็จ ส.ผ. วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2451 ปรากฏพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ความว่า ให้จำลองรูปพระฝาง
โดยสั่งให้ช่างรีบปั้นหุ่นถ่ายรูปไว้แล้ว ให้กระทรวงมหาดไทยคิดจัดพระฝาง
กลับคืนไปไว้ที่เมืองฝางตามเดิมให้ทันฤดูน้ำนี้ แต่การยังไม่ได้เริ่ม

รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม 2453
พระฝางจึงยังตกค้างอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีฐานพระที่ว่างเปล่าอยู่ที่วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
เป็นเวลาเกือบทศวรรษ
 

 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2547 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 11, จังหวัดอุตรดิตถ์,
กรมศิลปากร และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระฝางสวางคบุรี
และจัดสร้างบานประตูวัดพระฝางจำลอง รวมทั้งจัดสร้างองค์พระฝางจำลอง
 
ได้ทำการขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทำพิธีหล่อพระฝางจำลองขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ
 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร
ทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 
ได้อัญเชิญพระฝางจำลองจากกรุงเทพมหานครมายังสนามบินพิษณุโลก
 ที่จังหวัดนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง​  7 วัน​ 7 ​คืน​
และได้อัญเชิญมายังวัดพระฝางสวางคบุรีในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
มีการจัดพิธีต้อนรับพระฝางทรงเครื่องจำลองและมีการจัดมหรสพสมโภช
การแสดงแสงสีเสียง ประวัติของเมืองฝางและพระพุทธรูปพระฝางถึง 9 วัน 9 คืน

ปัจจุบันพระพุทธรูปพระฝางจำลองได้ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระฝางตามเดิม
หลังจากพระฝางองค์จริงได้จากเมืองอุตรดิตถ์ไปกว่า 100 ปี 
 
https://www.silpa-mag.com/culture/article_9455

https://www.silpa-mag.com/culture/article_9455
 
ตรงข้ามกับพระฝางคือ พระพุทธนรสิงห์จำลอง อันเป็นประธานของวิหารสมเด็จ
ในนิทานโบราณคดี เรื่องที่ 1 พระพุทธรูปประหลาดได้เล่าถึงที่มาของพระพุทธนรสีห์ว่า
เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ไปตรวจราชการเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2441
ทรงเสด็จเข้าไปในวิหารวัดพระสิงห์ เห็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสน
 
ประดิษฐานอยู่ที่ฐานชุกชีมีพุทธลักษณะงดงาม จึงตรัสขอกับเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์
เมื่อนำมาถึงกรุงเทพ ทรงนำมาให้พระพุฒาจารย์(มา) วัดจักรววรดิราชาวาสช่วยขัดสี
ซึ่งในคราวนั้นพระองค์ได้พระมาสององค์ อีกองค์หนึ่งนั้นพระพุทธรูปประหลาด
ที่วางอยู่ในหัตถ์พระประธานวัดทุ่งยั้ง เมืองอุตรดิษถ์ ที่กรมการเมืองเล่าว่า
 
ไม่ทราบว่ามาจากไหน แต่เชื่อว่าเป็นพระที่เมื่อไปอยู่ที่ใดก็จะเกิดการทะเลาะวิวาท
พระพุฒาจารย์ (มา) ได้ลงมือขัดพระพุทธรูปเมืองเชียงใหม่ก่อน พบว่า องค์พระสุกงาม
แปลกกว่าพระพุทธรูปที่เคยเห็นมาแต่ก่อน เมื่อปฏิสังขรณ์เสร็จ สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ
ก็รับมาตั้งไว้ที่ท้องพระโรงวังเก่า ใกล้กับสะพานดำรงสถิต ใครไปใครมาก็ชมว่างาม
 
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชดำริที่จะหาพระพุทธรูปโบราณมาตั้งไว้ที่
วัดเบญจมบพิตรที่สร้างขึ้นมาใหม่ ได้ทรงตรัสว่า มีพระราชประสงค์
จะหาพระพุทธรูปองค์หนึ่งตั้งไว้ที่ศาลาการเปรียญ สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ
ทูลว่าได้พระพุทธรูปมาองค์หนึ่ง ถ้าโปรดก็จะถวาย รัชกาลที่ 5 ไม่ทรงตอบอะไร
 
https://www.posttoday.com/dhamma/497596

https://www.posttoday.com/dhamma/497596
 
สองสามวันต่อมา รัชกาลที่ 5 ทรงจะเสด็จไปเมืองสมุทรปราการเพื่อไปทรงรับ
พระบรมสารรีริกธาตุที่รัฐบาลบริติชอินเดียขุดได้จากกรุงกบิลพัสตร์
ทรงได้แวะที่วังของสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ เมื่อเสด็จเข้าไปทีท้องพระโรง
ทอดพระเนตรเห็นก็โปรด ออกพระโอษฐ์ว่า พระองค์นี้งามแปลกตาจริงๆ
 
ตรัสสั่งกรมวังว่าให้จัดยานมาศกับขบวนแห่มีเครี่องสูงกลองชนะไปรับพระ
เข้าไปที่พระบรมมหาราชวัง แล้วทรงขนานนามถวายว่า พระพุทธนรสีห์
เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งนับแต่นั้น เมื่อสร้างอุโบสถชั่วคราวเสร็จ
โปรดให้เชิญพระพุทธนรสีห์เข้ากระบวนแห่ไปตั้งเป็นพระประธาน
 
จนกระทั่งการสร้างพระอุโบสถเสร็จสิ้นลง สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ
เที่ยวตามหาพระจากหัวเมืองก็ยังไม่พบพระพุทธปฏิมาที่งามสมควรอัญเชิญ
ลงมาเป็นพระประธาน  จึงโปรดให้หล่อจำลองพระพุทธชินราชเมืองพระพิษณุโลก
มาเป็นพระประธาน และโปรดให้หล่อพระพุทธนรสีห์เป็นพระประธานวิหารสมเด็จ
 
ส่วนองค์พระพุทธนรสีห์นั้นโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานในพระที่นั่งอัมพรสถาน
อยู่จนตลอด 100 กว่าปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญ
ออกมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี ในงานมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
 
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2564
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2564 8:59:50 น. 7 comments
Counter : 290 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณชีริว, คุณSai Eeuu, คุณtuk-tuk@korat, คุณnewyorknurse, คุณ**mp5**, คุณหอมกร


 
พระพุทธนรสีห์ สวยงามมากจ้าโดย: หอมกร วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:16:28:51 น.  

 
พระพุทธรูปสวยงามมาก ท่าทางจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับ คนแบกหลังแอ่นเลย อิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:46:02 น.  

 
ได้ไปชมพระฝางองค์จริงมาเหมือนกันครับ แขวนไว้แบบไม่ตั้งใจมาหาก็ไม่มีทางได้เห็นอะ
เป็นพระสำคัญน่าจะคืนให้เมืองฝางไปนะครับ กรมพระยาดำรงเขียนไว้ว่ามีแนวคิดจะคืนให้ฝางอยู่แล้ว แต่สุดท้ายจนถึงบัดนี้ก้ไม่ได้คืน
วัดพระฝางสวางคบุรีผมเคยไปมาสองรอบ วัดใหญ่ โบราณสถานมากมายเลย มีพระฝางองค์จำลอง แต่ไม่ค่อยมีคนเที่ยว เพราะไกลจากที่เที่ยวอื่นๆพอสมควร


โดย: ชีริว วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:23:39:39 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์ครับมาชวนไปชิมอาหารทำเองครับ - Claudia's favorite


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:13:25:47 น.  

 
เขียนบรรยาย ได้ละเอียดดีจังค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:0:59:49 น.  

 
วัดพระฝางที่อุตรดิตถ์ grand มากค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:13:28:34 น.  

 
สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ


โดย: **mp5** วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:20:22:04 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ผู้ชายในสายลมหนาว
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
New Comments
[Add ผู้ชายในสายลมหนาว's blog to your web]