"สศก."จับมือการเคหะฯเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพัฒนาพื้นที่เกษตร
"สศก."จับมือการเคหะแห่งชาติ เชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พัฒนาพื้นที่เกษตร สร้างรายได้จากผลผลิต ยกระดับวีถีชีวิตชุมชนการเคหะฯ
         
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม

พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามในฐานะพยาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting และ FB Live เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
         
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ การเคหะแห่งชาติ จะร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชน เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่


 


 
ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงดิน การส่งเสริมการเพาะปลูก และพัฒนาตลาดเกษตรและสินค้าชุมชน และที่สำคัญ คือการให้บริการข้อมูลด้านการเกษตรด้วยระบบภูมิสารสนเทศ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาปรับใช้ และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติร่วมกัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูล ด้านการเกษตร ทั้งด้านพื้นที่ ข้อมูลพืชและสินค้าเกษตร future crop ที่เหมาะสมกับพื้นที่  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือน และอาคารปิด เพื่อแนะนำ ส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพ

มูลค่าสูงในพื้นที่จำกัด ด้วยต้นทุนที่ต่ำ โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร ให้เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดังนั้น ความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยการเคหะแห่งชาติ จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


 


 
เชื่อมั่นว่า จะสามารถการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเกิดการการบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบ

หากมีการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ จะทำให้ประชาชนมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งการสร้างรายได้ทางการเกษตร ด้วยการผลิต การแปรรูป และสร้างการตลาดของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในพื้นที่ที่จำกัด

นับเป็นสิ่งที่การเคหะแห่งชาติ และประชาชนในพื้นที่มีความต้องการอย่างมาก เพราะทำให้มีทางเลือกและช่องทางการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากการทำการเกษตรมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ และพื้นที่โดยรอบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
 Create Date : 21 ธันวาคม 2564
Last Update : 21 ธันวาคม 2564 18:12:30 น.
Counter : 305 Pageviews.

0 comments
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 335 " หัวใจขณะพัก " newyorknurse
(15 ก.ย. 2566 04:21:45 น.)
คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี haiku
(1 ก.ย. 2566 21:35:00 น.)
วัดวังทองฯ ที่เดช่วยสร้าง haiku
(23 ส.ค. 2566 09:00:50 น.)
ททท.ภาคกลาง เชิญชวนมาเที่ยวงานเทศกาลแสง สี สิงห์ 18-27 สิงหาคม 2566 จ.สิงห์บุรี อุ้มสี
(3 ก.ย. 2566 12:57:48 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thailand-agriculture.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด