จัดยิ่งใหญ่งานสัตว์น้ำไทย 2022 ภายใต้แนวคิด“สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร กำไรยั่งยืน”

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย พร้อมพันธมิตร จัดงานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร กำไรยั่งยืน”


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวถึง“งานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022” ว่า งานนี้ได้รวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยทั้งกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลากระพงขาว และปลานิล เป็นเวทีที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แสดงสินค้า นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิชาการ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี


 

 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยที่ก้าวสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ประจักษ์ของภูมิภาคนี้  ตามที่ทราบกันดีว่าความต้องการบริโภคสัตว์น้ำมีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสัตว์น้ำไทยได้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น หวังว่าในการจัดงานปีต่อๆไปจะมีการนำเสนอให้เห็นถึงความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ 


นายบรรจง นิสภวาณิชย์  ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวถึงการงานสัตว์น้ำไทยว่า เกิดขึ้นจากการรวมพลังของพันธมิตรองค์กรเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคตะวันออกมาตั้งแต่ปี 2562 โดยปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร ให้ยั่งยืน” มุ่งเน้นเผยแพร่ให้ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการสัตว์น้ำเศรษฐกิจไทย ในปีนี้มีทั้งหมด 5 ชนิด


ทั้งนี้ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลากะพง ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้เที่ยวชมงานได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ต่อไป เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโนบายของรัฐ ในแนวทางเพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


 

 

นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เปิดเผยว่า คณะผู้จัดงาน ซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ชมรมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (SAC) ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อ 1) ต้องการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย


2) เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย 3) เพื่อส่งเสริมการผลิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำภายในประเทศ และตลาดโลก และ 4) เพื่อถ่ายทอดแนวทางการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน


“เราตั้งใจจัดงานขึ้น และคาดหวังให้พี่น้องเกษตรกร รวมถึงผู้ที่มาร่วมงาน ได้เข้าถึงข้อมูล พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้านทักษะ วิทยาการ นวัตกรรม งานวิจัย ในหลากหลายมุมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง 5 ชนิด จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของตน ให้มีผลผลิตที่ดี สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยกัน ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยบนเวทีระดับโลกได้เป็นอย่างดี”

 


 
นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ประธานชมรมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (SAC) ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวว่า งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) เวทีสัมมนาวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกุ้งขาวแวนนาไม คณะผู้จัดงานได้คัดเลือกผู้ที่เลี้ยงประสบความสำเร็จจากทั่วประเทศ มาเป็นเกษตรกรต้นแบบ เพื่อที่จะมาเป็นโมเดลให้พี่น้องเกษตรกรได้เลือกให้เหมาะสมกับ ทั้งเฟ้นหายอดฝีมือ ที่สามารถควบคุมอัตราแลกเนื้อ (FCR) ได้ต่ำ และทำให้ต้นทุนการเลี้ยงต่ำมานำเสนอให้พี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งได้ปรับใช้
 
 
รวมถึงการบริหารต้นทุนพลังงาน มีโมเดลของพลังงานทางเลือก การใช้โซล่าร์เซลล์ร่วมกับมอเตอร์กระแสตรง ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดค่าไฟได้ เป็นต้น เรื่องของปลา ปีนี้จะมีการนำเสนอนวัตกรรมการคัดกรองพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ ของปลานิลและปลากะพง การใช้วัคซีน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลา และอื่นๆ


ส่วนกุ้งกุลาดำปีนี้จะมีการเปิดตัวกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ใหม่ ที่พัฒนาในประเทศ และกุ้งก้ามกราม ข้อมูลการตลาด เป็นต้น ส่วนที่ 2) การออกบูธจัดแสดงสินค้า นวัตกรรม พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ จากบริษัท ห้างร้านที่สนับสนุนการจัดงานของเรากว่า 50 บริษัท รวมกว่า 70 บูธ  คาดปีนี้จะมีคนในวงการสัตว์น้ำจากทั่วประเทศมาร่วมงานจำนวนมาก  


“สมาคมกุ้งตะวันออกไทย และพันธมิตร ในฐานะคณะผู้จัดงาน งานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022  คาดหวังว่าข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มาแลกเปลี่ยนกัน ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และส่วนเกี่ยวข้องได้จากงานนี้ จะก่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดในการเลี้ยงต่อไปของพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยรวมของประเทศ ”  นางสาวพัชรินทร์  นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าว

 
 


 Create Date : 03 ธันวาคม 2565
Last Update : 3 ธันวาคม 2565 18:13:59 น.
Counter : 408 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 355 "3 in 1" สมาชิกหมายเลข 7115969
(6 ก.ค. 2567 07:19:32 น.)
หาาา อะไรนะ จะมีอีเวนท์ใหญ่ ที่"คลองบางมด" หรอ? ( ศ-ส : 26-27 ก.ค. วัดพุทธบูชา) peaceplay
(7 ก.ค. 2567 14:42:36 น.)
ผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้น (ตอนที่หนึ่ง จุดเริ่มต้นของการป่วย) สุขใจพริ้ว
(22 มิ.ย. 2567 11:15:51 น.)
ททท. รับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Scat Airlines จากสาธารณรัฐคาซัคสถานและเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Air Asia จากมาเลเซีย เจ้าหญิงไอดิน
(18 มิ.ย. 2567 01:20:13 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thailand-agriculture.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด