"ถนนสายนี้...มีตะพาบ" โจทย์ประจำหลักก.ม.ที่ 128 "พายุของเจ้านุ้ง"
"ถนนสายนี้...มีตะพาบ"
โจทย์ประจำหลักก.ม.ที่ 128 "พายุของเจ้านุ้ง"
ก่อนจะไปต่อไปทั้งเรื่องสาระและไร้สาระ ขออนุญาตนำแม่ตัวดีนุ้งมาฟ้องสักหน่อย เรื่องของเรื่องคือพักนี้จะพามาโชว์ตัวไม่ค่อยได้ เพราะแม่กำลังพยายามเล็มขนให้ แต่นุ้งยังไม่ค่อยยอมร่วมมือ ไม่เหมือนเจ้าปู่ป๋องที่พอรู้ว่าจะซอยขน เป็นรีบมานอนคอย นอกจากนี้ เจ้านุ้งพักนี้ถ้าได้อาหารชิ้นโตไปหน่อย จะเอาไปฝังตามใต้ตันไม้รกๆ ใช้เท้าหน้าขุด ฝังแสร็จแล้วก็เอาปากจมูกดุนๆดินไปกลบ หน้าตาก็เลยเป็นเช่นนี้ละค่ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวดูไม่ได้สักอย่าง

ตอนที่ไปรับโจทย์มา คิดว่าคราวนี้ไปไม่รอดแน่แล้ว เห็นทีจะต้องเล่น
แนวบล็อกตัดแปะ แต่พอมาเห็นพฤติกรรมบางอย่างของเจ้านุ้ง เออนิ
นินทาสาวเจ้าเสียอีกน่าจะดีกว่า แต่เพื่อไม่ให้เสียความตั้งใจ ก็เลย
ตัดบทความจากวิกิพีเดีย เรื่อง พายุหมุนเขตร้อน มาแปะให้อ่าน
กันบ้าง เพราะจขบ.เองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไรทั้งที่เป็นเรื่องใกล้
ตัวที่ควรจะรู้ แต่ถ้าท่านรู้แล้วหรือไม่อยากรู้ก็ข้ามไปโลดเด้อค่ะ
พายุหมุนเขตร้อน
เก็บความบางส่วนมาจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขอขอบคุณ

พายุหมุนเขตร้อน คือ พายุที่พัฒนามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเกิดขึ้นบริเวณเขตร้อนของโลก มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น หรือไซโคลน ขึ้นกับสถานที่เกิด
พายุหมุนเขตร้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่สามารถทำความเสียหายได้รุนแรง และเป็นบริเวณกว้างมีลักษณะเด่น คือ มีศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า ตาพายุ เป็นบริเวณที่มีลมสงบ อากาศโปร่งใส โดยอาจมีเมฆและฝนบ้างเล็กน้อยล้อมรอบด้วยพื้นที่บริเวณกว้างรัศมีหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งปรากฏฝนตกหนักและพายุลมแรง ลมแรงพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ดังนั้น ในบริเวณที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่าน ครั้งแรกจะปรากฏลักษณะอากาศโปร่งใส เมื่อด้านหน้าของพายุหมุนเขตร้อนมาถึงจะ ปรากฏลมแรง ฝนตกหนักและมีพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจปรากฏพายุทอร์นาโด ในขณะตาพายุมาถึง อากาศจะโปร่งใสอีกครั้ง และเมื่อด้านหลังของพายุหมุนมาถึงอากาศจะเลวร้ายลงอีกครั้งและรุนแรงกว่าครั้งแรก


ชนิดและการกำหนดชื่อพายุเขตร้อน
ดูบทความหลักที่: การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนเริ่มต้นการก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอยู่เหนือผิวน้ำทะเล ในบริเวณเขตร้อนและเป็นบริเวณที่กลุ่มเมฆจำนวนมากรวมตัวกันอยู่โดยไม่ปรากฏการหมุนเวียนของลม หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยก็จะพัฒนาตัวเองต่อไป จนปรากฏระบบหมุนเวียนของลมอย่างชัดเจน ในซีกโลกเหนือทิศของลมเวียนเป็นวนทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ พายุหมุนในแต่ละช่วงของความรุนแรงจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม ความเร็วลมในระบบหมุนเวียนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นลำดับ กล่าวคือ ในขณะเป็นพายุดีเปรสชันความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมีค่าไม่เกิน 34 นอต ในขณะที่เป็นพายุโซนร้อนความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมีค่าอยู่ระหว่าง 34 – 64 นอต และในขณะเป็นพายุหมุนเขตร้อนหรือไต้ฝุ่น ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางจะมีค่าตั้งแต่ 64 นอตขึ้นไป ดังนั้นสามารถแบ่งชนิดของพายุเขตร้อนได้ดังนี้
พายุดีเปรสชัน (Depression) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงสุด 34 นอต (17 เมตร/วินาที) (63 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะเริ่มก่อตัวหรือกำลังอ่อนกำลังลง[1]
พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงสุด 34-64 นอต (17-32 เมตร/วินาที) (63-117 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงกว่าดีเปรสชัน[2]
พายุหมุนเขตร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงสุด 64-129 นอต (17 เมตร/วินาที) (118-239 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เป็นพายุหมุนที่มีกำลังสูงสุดการกระจายตัวของพายุหมุนเขตร้อนของโลกระหว่าง พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2548

พายุหมุนเขตร้อนซึ่งก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีความแรงของลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุมากกว่า 33 นอต จะเริ่มมีการกำหนดชื่อเรียก โดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้จัดรายชื่อเพื่อเรียกพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกไว้เป็นสากล เพื่อทุกประเทศในบริเวณนี้ใช้เพื่อเรียกพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก่อตัวขึ้น โดยเรียงตามลำดับให้เหมือนกัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ได้เกิดระบบการตั้งชื่อพายุเป็นภาษาพื้นเมืองของแต่ละประเทศสมาชิกในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนและแถบทะเลจีนใต้ 14 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไมโครนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย โดยนำชื่อมาเรียงเป็น 5 สดมภ์ เริ่มจากกัมพูชาจนถึงเวียดนามในสดมภ์ที่ 1 เมื่อหมดแล้วให้เริ่มขึ้นสดมภ์ที่ 2 ถึง 5 แล้วจึงเวียนมาเริ่มที่สดมภ์ 1 อีกครั้ง จนกว่าจะมีการกำหนดชื่อพายุครั้งใหม่อีก

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก พายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเราเรียกว่า ไซโคลน แม้พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ก็สามารถก่อความเสียหายต่อประเทศไทยได้เช่นกัน เมื่อทิศการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณใกล้ประเทศไทยทางด้านตะวันตก ในกรณีของพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้นั้นจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณต่างๆ ของประเทศแตกต่างกันตามฤดูกาล
ลักษณะเฉพาะ

พายุไซโคลนหรือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งจะต้องมีความเร็วลมมากกว่า 64 นอต (32 เมตร/วินาที , 74 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 118 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ขึ้นไป และมักจะมี “ตา” ซึ่งเป็นบริเวณที่ลมค่อนข้างสงบและมีความกดอากาศค่อนข้างต่ำอยู่กลางวงหมุน ตาพายุนี้จะเห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็นวงกลมเล็กที่ไม่มีเมฆ รอบตาจะมีกำแพงล้อมที่มีขนาดกว้างประมาณ 16-80 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีพายุฝนและลมหมุนที่รุนแรงมากหมุนวนรอบๆ ตา

ท่านที่สนใจบทความทั้งหมด ติดตามได้ที่นี่ค่ะ


แต่เจ้านุ้งของเรา ไม่เชื่อว่าพายุจะเป็นอะไรเหมือนที่กล่าวมาเลยค่ะ

ส่วนมากถ้าจะสอนให้ระวังตัวเรื่องอะไร แม่จะต้องเอะอะให้นุ้งค่อยๆเรียนรู้ที่จะกลัวเรื่องนั้น เช่นเวลาใครจะเอารถออก แม่จะไม่ให้นุ้งออกไปนัวเนีย กลัวรถจะทับแบน แม่ก็จะเอะอะเรียกนุ้งให้กลับมาหาแล้วกอดไว้ ทำหลายๆครั้งพอรถจะออกแล้วแม่เรียกแค่เบาๆ นุ้งก็จะรีบวิ่งมาให้แม่กอดไว้ แต่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็จะวิ่งไปนั่งข้างใครก็ได้ นั่งนิ่งๆจนรถไปแล้ว นุ้งจึงจะลุกไปไหนๆได้ เราไม่ได้ส่งนุ้งไปเข้าโรงเรียน เพราะแม่สุขภาพไม่อำนวยให้ทำได้ เลยต้องใช้วิธีสอนแบบให้เรียนรู้ไปเอง

เรื่องพายุก็เหมือนกัน แม่คุ้นกับพายุฝนแรงๆที่บ้านป่า จากการที่ต้องทำงานกลางแจ้งในสวนป่าของเรามานาน ยิ่งในช่วงแรกๆที่เรายังไม่มีต้นไม้ใหญ่บังพายุให้บ้าง แม่สังเกตว่า พอมีเค้าฝนทะมึนมา แม่จะได้ยินเสียงพายุและฝนข้ามเขาเข้ามาในหุบเขาที่เราอยู่ พอได้ยินเช่นนี้ แม่จะรีบวิ่งขึ้นบ้าน เพราะทั้งพายุและฝนจะพัดกระหน่ำในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เมื่อมีนุ้งซึ่งเป็นลูกหมาขนาดเล็กมาก แม่จะต้องคอยระวังมากเวลาพายุฝนจะมา ด้วยการเรียกย้ำๆอย่างเร่งเร้าให้นุ้งขึ้นบ้าน นุ้งจะได้ยินคำว่า พายุ จากแม่บ่อยมาก จนน่าจะคิดว่า พายุที่แม่พูดถึงก็คือลมและฝนแรงๆซึ่งถ้านุ้งไม่ขึ้นบ้าน ตัวนุ้งจะเปียก นุ้งไม่ชอบให้ตัวเปียก เป็นอันว่า ที่บ้านป่านั้น แม่สอนให้นุ้งรู้จักพายุฝนได้ในระดับหนึ้ง

แต่ที่บ้านกรุงเทพฯนั้น บริเวณบ้านไม่มาก เวลาพายุฝนมา เราก็แค่ปิดประตูหน้าต่างบางบาน แล้วก็นั่งทำอะไรๆไปตามปกติ แต่ส่วนหนึ่งของบ้านที่อาจโดนละอองฝนได้บ้างคือครัวนอกบ้านและลานซักล้าง ซึ่งนุ้งจะชอบมานอนข้างเสาต้นนี้ มองออกไปในลานซักล้างแม้เมื่อฝนตกก็ไม่หนี แต่แม่ก็จะไล่เวลาพายุแรงๆ และแม่ก็ใช้คำว่า พายุ บ่อยๆ คิดว่านุ้งก็น่าจะเข้าใจว่าพายุที่บ้านป่ากับบ้านกรุงเทพฯนั้นเหมือนกัน

แต่เพราะตรงลานซักล้างนี้มีพื้นที่ไม่มาก รั้วห่างจากครัวเพียงสองเมตร เพื่อนบ้านด้านนี้ก็มีอัธยาศัยดีมากและไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนรำคาญเรื่องใดเลย แต่พอเราต่อเติมบ้านเสร็จ เขาก็อยากเพิ่มรั้วขึ้นไปอีกสูงพอดู ก็ไม่ว่ากัน หยวนๆ สิริรวมแล้ว รั้วโลกส่วนตัวนี้สูงมากจริงๆ สี่เมตรเลยน่อ ที่แรกยืนมองแล้วก็งงๆ ทำไมต้องบังกันขนาดนี้ แต่พออยู่ๆไป ทางลมไม่ได้มาทางที่เขาบัง โอเชระดับหนึ่ง แล้วพอหน้าฝน ได้พบว่า ความสูงของรั้วเขา ทำให้ฝนไม่สาดครัวเรา เลยโอเชสุดซู้ดดดด

แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมายาวนานเพราะมีโลกส่วนตัวสูงพอกัน ขนาดว่า ห้าปีที่ผ่านไป ไม่ได้ทักกันเลยสักคำ อิอิ แล้วห้าปีที่ผ่านไปนั้น เจ้ารั้วไม้เชอร่าสูงปรี๊ดนั้นก็คงกำลังจะหมดอายุการใช้งาน

และแล้วเมื่อหลายวันก่อนก็มีพายุฝนรุนแรงมาก นุ้งออกไปนอนดูสายฝนตามเคย แม่ก็ไล่หลายหน "เข้าบ้านนะนุ้ง พายุมา ไม่เห็นเหรอ" นุ้งก็ฟังแบบไม่ใส่ใจ ยังคงนอนมองสายฝนและสายน้ำที่เริ่มขังนองอยู่บนลานซักล้าง และเมื่อคลื่นพายุสุดท้ายผ่านมาปะทะรั้วสูงสี่เมตรนั้น กิ่งส้มสูกลูกไม้หักกระเด็นเยอะแยะ พร้อมทั้งเสียงดังโครมใหญ แม่ซึ่งกำลังทำกับข้าว ตกใจร้องลั่น หันไปมองก็พบกองไม้เชอร่าหักกระจายอยู่บนพื้น (ไม่ได้ถ่ายภาพตอนที่เกิดเหตุเพราะไม่ได้คิดว่าจะมาเขียนเรื่องนี้) แต่ละชิ้นนั้น ตกใส่หัวใครก็ได้เย็บหลายเข็มแน่

แม่เงยหน้าขึ้นมอง นั่นงัย พายุพัดแผ่นไม้เชอร่าหักตกลงมาหนึ่งแผ่น แม่ตกใจหันกลับมาเอ็ดตะโรไล่นุ้งอีก "ยังไม่ไปอีก ไม่เห็นหรือ พายุแรงขนาดนี้ ยังไม่ไปอีก".. บลา บลา

นุ้งมองหน้าแม่ที มองกองไม้ที กลับไปกลับมา คงเริ่มสับสนว่า ทำไมพายุที่บ้านป่ามีแต่ลมและฝนให้ตัวเปียกได้ แต่พายุบ้านกรุงเทพฯแหมะลงมาโครมใหญ่ เป็นกองไม้อะไรก็ไม่รู้ เสียงกระทบพื้นดังสนั่นอีกต่างหาก แม่เอะอะจนเหนื่อยแล้วหันไปคว้าไม้จะขู่นุ้ง นุ้งเลยเดินกลับเข้าไปข้างในแบบหงอยๆ

แล้วเมื่อไร นุ้งจะรู้ว่า พายุคืออะไรกันแน่น้อวันนี้ขอพานุ้งลาไปก่อนค่ะ เล็มขนกันเรียบร้อยแล้ว ค่อยพามาใหม่
ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะ
เสียงนกร้องในป่า

Special thanks to uploader:
Rahas31เอนทรี่นี้อยู่ในหมวด สัตว์เลี้ยง (PET)
Create Date : 18 เมษายน 2558
Last Update : 21 เมษายน 2558 0:10:13 น.
Counter : 2882 Pageviews.

44 comments
๏ ...โหนตามกระแส ... ๏ นกโก๊ก
(15 มิ.ย. 2567 20:29:52 น.)
๏ ... สองต้องห้าม ... ๏ นกโก๊ก
(14 มิ.ย. 2567 15:07:39 น.)
บทนำ (YURI) นิ้วนาง-เดียนา
(13 มิ.ย. 2567 13:12:02 น.)
๏ ... ชีวัน เยาวัย ใช้ชีวา ชราวัย ... ๏ นกโก๊ก
(13 มิ.ย. 2567 17:14:51 น.)
  
สวัสดียามเช้าครับ

โหวตและไลค์ส่งกำลังใจไปให้คุณภาวิดาครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: **mp5** วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:7:04:32 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ดีนะคะที่ไม่หล่นทับน้องนุ้ง บุ๊งอ่านไป ก็ลุ้นไปด้วยค่ะพี่ภา
โดย: Close To Heaven วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:11:25:12 น.
  
เล็มขนแล้ว. น่ารักเลย ^^
โดย: kae+aoe วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:13:32:56 น.
  
นุ้งตะหมูกเลอะดิน 555 น่ารักค่ะ มีการตุนของกินด้วยนิ

ฉลาดจริงๆเลย เรียนรู้เข้าใจภาษาได้ไวด้วยค่ะ #รู้สึกหลงรัก
พอได้ยินว่าพายุงี้รู้เลยว่าต้องโกยแน่บขึ้นบ้าน
อันนี้ต้องชมแม่สอนเก่งเลยแหละค่ะ
เผลอๆจะสอนเก่งว่าเข้าเรียนอีกนะเนี่ย

พายุพัดแผ่นไม้นั่นตกลงมาแตกก็แรงไม่ใช่เล่นค่ะ
ที่เล่นเอากิ่งส้มซ่าหักนั่นรึป่าวคะ
โอ้ววโนวว..
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:15:41:20 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่อ

เจ้านุ้งภาพแรกที่จมูกเลอะดิน ดวงตาแป๋วมากเลยนะคะ
แต่พอเล็มขนแล้ว น่ารักขึ้นอีกเป็นกองเลยค่ะ

คนบ้านป่า Pet Blog
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:15:43:55 น.
  
4.. ยังมีเรื่องแสนรู้แบบไม่น่าเชื่ออีกเยอะ
เลยนิค บางทียังงงว่าหล่อนรู้ได้งัย

กิ่งส้มซ่านั่นแค่หนึ่งอย่าง พายุวันนั้นเล่น
เราเสียหลายอย่างเลย เดี๋ยวนี้พายุแรง
มากจริงๆ แงแง

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:15:48:07 น.
  
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

พายุบ้านหนูหล่อก็เล่นแรงเน๊อะ
บ้านอามาสองสามรอบ ต้นไม้ไปหลายต้น ต้นใหญ่ก็ต้นตะขบหักโค่นกลางลำต้นเลย
จนวันนี้ยังไม่ได้ลากออก คอยคนงานไปสงกรานต์ยังไม่กลับกันเลย

ต้นประยงค์กับต้นมะม่วง ตั้งยังไงก็ไม่ตรงแล้ว ส่งสัยต้องลานกิ่งออกหมดอีก

ตกลงได้พายุเพราะเจ้านุ้ง รอดตัวไป อิอิ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:18:51:34 น.
  
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
lovereason Diarist ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

คนใน กท. ไม่ค่อยจะคุยกันจริงด้วยครับพี่

บางทีเราก็คุยด้วย ที่ไหนได้...ยุ่งเลย แต่ตัดฉับ
ไม่งั้นอยู่ไม่เป็นสุข..

บางบ้านดีมาก ๆ ฝากบ้านกันได้เลย แถมไม่
พอ ต่างคนต่างนำอาหารไปฝาก บ่อย..ไม่เจอ
ก็แขวนไว้ที่ประตู... เป็นอันรู้กัน..

ที่เขาใหญ่อยู่ใกล้ที่กำลังมีเรื่องเปล่าครับพี่ดู
ยุ่ง ๆ อยู่
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:19:56:19 น.
  
นุ้งใจกล้าไม่กลัวพายุ งั้น โหวต Pet blog จ้า


วันนี้ปอมมีข้าวแช่ฝากพี่หนูหล่อจ้า
อากาศตอนนี้เหมาะมากเลยค่ะ . . .


มีความสุขในวันสบายๆนะคะพี่
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:20:03:20 น.
  
น้องนุ้ง เวลาพายุมา ฝนตกหนัก แล้วฟ้าร้อง น้องนุ้งกลัวไม่เอ่ย
โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:20:45:58 น.
  
สวัสดีค่า พี่หนูหล่อ^^
มาอ่านตะพาบพายุน้องนุ้งค่ะ
มีข้อมูลพายุแถมมาให้อีกด้วย
ขอบคุณมากๆนะคะ

รั้วไม้เชอร่านี่ดีไม่ล้มใส่น้องนุ้งนะคะ
บานใหญ่ใช้ได้เลยค่ะ

เด็กน้อยตัดขนมาแล้วน่ารักมากค่ะ
จะรออ่านเรื่องต่อไปของนุ้ง

ขอบคุณมากนะคะพี่หนูหล่อ ^^
โดย: lovereason วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:1:33:36 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่อ
ไม่ว่าคนหรือสัตว์ บางครั้งก็ต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:10:15:14 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ภา มาอ่านเรื่องราวน่ารักของนุ้ง
และลองหัดใช้มือซ้ายให้คล่องตัว
เลยแอบอัพบล้อกที่ทำไว้ก่อนไปเที่ยว
เพื่อเปลี่ยนหน้าเพจค่ะ
ขอบคุณพี่มากๆสำหรับทุกอย่างนะคะ
โหวตให้นุ้งด้วยค่ะ แต่ไม่ได้ก็อปแปะ
แปะไม่ค่อยสะดวกค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:11:08:20 น.
  
อุ้มเข้ามาเลยดีกว่าครับ ปลอดภัยไว้ก่อน เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะแย่เอาได้
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:11:47:35 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหนูหล่อ
ลุ้นแทบแย่กลัวนุ้งวิ่งหนีไม่ทันค่ะ
เก่งแล้วรู้จักพายุด้วยนะคะน้องนุ้ง
โหวตนะคะ
โดย: blueberryblossom วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:14:49:54 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่ออออโอไฮโยโอ้วววววพายุเข้า อิๆ
เจ้านุ้งนี่แน่มากนะค่ะเนี่ย แหม่ไม่กลัวพายุซะด้วยนิ
เรื่องสนุกๆทำให้ผู้คนต้องร้องแว๊กกกแว๊กกพายุมา
แม่เรียกเข้าบ้านทำเฉยโดนพายุพัดขนปลิวเปียก
นึกภาพแล้วขำเลยอ่ะค่ะ ..พายุงานเข้าอ่านข้ามๆ
ก็สนุกละโหวตเจ้านุ้งน่ารักจัดไป แฮ๊ปปิ้เดย์นะค่ะ
ปล..สัมผัสได้ว่าบล็อกแก๊งเงียบไปรึป่าวพี่หนูหล่อ
มองเห็นพี่หนูหล่อดีใจสุดๆเลยยบขอบคุณค๊าบบ
เอ..รึว่าแพมจะคิดไปเองน้อ..ฟลิ้นนนนนนน
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mastana วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:20:29:21 น.
  
วันนี้มา ปากมอมเลอะเชียว แต่ยังน่าร๊ากอยู่นะจร้าเจ้านุ้งคนสวย
อ่านแล้วก็แอบขำๆ นู๋นุ้งจะเข้าใจคำว่า พายุ มั๊ยน๊อ 555

ขอบคุณมากคร้าคุณนู๋หล่อ ได้อ่านความรู้ทางวิชาการเรื่องพายุด๋วย
สลับกับความน่ารักไร้เดียงสาของเจ้านู๋นุ้ง (นั่งยิ้ม)

วันนี้หมดตัวเลยคร้า แล้วจะมาเยี่ยมลูกสาวสี่ขาอีกนะคร้า

ปล. ดีแล้วค่ะ มีสารถีไว้ใจได้ ชัวร์
เราเองไม่ชินกับการขับรถต่างถิ่นก็กลัวๆเหมือนกันจร้า
โดย: Tui Laksi วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:20:43:13 น.
  
อ่านเรื่องไปฟังเสียงนกร้องไปเพลินเลยครับ

เจ้านุ้งก็คงเหมือนเด็กๆนะครับแต่หน้าตาน่ารักมากๆเลย

บ้านติดกันนี่มีปัญหาเยอะนะครับ ข้างบ้านผมก็มี 555++

โหวตหมวดสัตว์เลี้ยงให้เลยครับพี่ภา ^^

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจและโหวตให้ด้วยนะครับ

อาทิตย์หน้า อังคาร-พฤหัสมีพายุฤดูร้อนอีกรอบแล้วครับผม ^^
โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:21:37:01 น.
  
มีอีกหลายเรื่องเลยเหรอคะ
งั้นดีเลยพี่ได้เล่าความฉลาดแสนซนของนุ้งให้ฟังบ่อยๆเนาะเรื่องเล็มขนเนี่ยค่ะ
พี่ก็พามาโชว์ทีละส่วนจิพี่
แบบเล็มหัวก็โชว์หัว เล็มซ้ายก็โชว์ขวา
นึกถึงเด็กๆเวลาตัดผมเลยค่ะ
จะดุ๊กดิ๊กไม่ยอมอยู่นิ่งเนอะพี่ 55
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:21:51:54 น.
  
ไม่อยากให้มีพายุ
แต่อยากให้ฝนตกทุกวันเลยค่ะ
ร้อนมั่กๆ
โดย: fonrin วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:22:19:54 น.
  
ขอบคุณพี่หนูหล่อมาก ๆ ที่แวะไปชมนิทรรศการและโหวตให้นะคะ

โหวตให้กับความน่ารักของเจ้านุ้งค่า
โดย: haiku วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:22:35:01 น.
  
นุ้งยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเนอะ
พายุมีหลายรูปแบบนะนุ้งนะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

โดย: ALDI วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:2:41:05 น.
  
มาขอบคุณ
ปืนนกไส้ จะจำไม่ลืมเลยค่ะ
ชื่อแปลกเดาไม่ออกเลยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

โหวตผิดจัดไปสองหมวดซะเลย
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมาก
ตอนเด็กๆหนูเย็นมีเยอะมาก แต่เลิกเลี้ยงเพราะความรักแก่กัน เขาน่ารักเกิ้น แก่เจ็บตาย พลัดพรากกันครั้งแล้วครั้งเล่า เศร้าแล้วเศร้าอีก ร้องไห้ไปหลายทะเล ครั้งสุดท้ายเลิกเลยค่ะ

โดย: mcayenne94 วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:9:17:41 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ที่ไปเชียร์เด็กน้อยถีบจักรยาน ^^
โดย: kae+aoe วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:10:53:05 น.
  
สวัสดีคนบ้านป่าและทักทายเจ้านู๋นุ้งด้วย
มาส่งกำลังใจให้คร้า
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:12:44:17 น.
  
ชื่อนุ้งแปลกดีค่า หน้าตาน่ารักอีกด้วยย
โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:17:10:10 น.
  
เจ้านุ้งภาพแรก จมูกเปื้อนดิน น่ารักดีค่ะ

ตกลงเธอเข้าใจพายุหรือยังคะนี่ ดีนะคะไม่โดนพายุแผ่นไม้รั้วร่วงลงมาโดนหัว

ขนยาวๆ แบบนี้เค้าจะร้อนเหมือนเราๆ ร้อนกันมั้ยคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:18:02:01 น.
  
รีบมาขอบคุณสำหรับเจิมค่า


มื้อเย็นทานไรค่ะ
โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:18:21:23 น.
  

น่ารักทั้งนุ๊งและเจ้าของค่ะ เสียงนกเร้องฟังแล้วเหมือนได้อยู่ในบ้านป่าด้วยค่ะพี่ภา โหวตให้ด้วยค่ะ

คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:18:30:17 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ หนูเข้ามาทักทายแต่ไม่มีเวลาอ่านทั้งหมด เพราะเดี๋ยวต้องเดินทางไกลค่ะ เอาไว้จะกลับมาอ่านย้อนหลังนะคะ ดีใจที่เห็นหน้าพี่จริงๆ ดูดีสมวัย มากเลยค่ะ

ที่นี่ตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ดอกไม้ คนเบลเยียมชอบดอกไม้มากค่ะพี่ พอหน้าร้อนเขาจะพากันซื้อดอกไม้มาปลูกเต็มบ้านไปหมด บ้านหนูก็เหมือนกันค่ะ แล้วจะเอาภาพมาลงให้พี่ชมนะคะ

ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกวันคะ
โดย: Maeboon วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:19:02:27 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่อ ....
จริงสมกับที่พี่ชอบค่ะเพราะบล็อกเขียนได้จุใจ
ค้นหาค้นกลับได้สะดวกกว่าเฟสบุคเยอะเลย
ส่วนเฟสบุคก็มีช่องทางติดต่อได้เยอะเหมือนกัน
เพื่อนๆเลยวิ่งไปเล่นเฟสมากกว่านะค่ะนี่ ป่านนี้
พึ่งจะรู้สึก แต่วิ่งมาบล็อกบ้านพี่หนูหล่อก็อุ่นใจ
ได้ยิ้มสดชื่น อารมณ์ชื่นมืนกลับไปทุกที คิดถึง
พี่แหม่มอีกคนนะค่ะ ถือว่าฟาดเคราะห์ไปอีกหน่อย
คงโชคดีมีดอกไม้บานเต็มบ้านริมคลองมาให้ชื่นใจอีก

รีบไปล่ะเจ้านุ้งทำหน้าน่าเอ็นดูเกิ้นนเด่วหลงรักอิๆ
คืนนนี้ฝันดีนะค่ะพี่หนูหล่อ ^^
โดย: mastana วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:21:34:32 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่อ

ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่กรุณาไปเจิมให้ที่บล็อก
แถมยังโหวตให้ด้วยอีก....ฮือๆๆๆ ไม่อยากได้หรอกค่ะ
แต่ก็ดีใจนะคะ(เอ...ยังงัยกันนี่ อย่าเพิ่งงงนะคะ)
555 ถ้าจะเสียสติไปแล้วจริงๆ เด่วร้องไห้ เด่วหัวเราะ
คือตื้นตันใจ ที่พี่เข้ามารอบหนึ่งแล้ว เน็ตช้า
ทิ้งช่วงไปหลายชั่วโมง พี่ยังแว๊บเข้ามาอีกครั้ง
ก้อยังมาเจิมบล็อกให้ทันอยู่ดี

ตอนนี้จะพยายามเข้าบล็อกให้บ่อยขึ้น ตามคำเชิญชวนของพี่นะคะ

แต่ม่ะค่อยมีพลังที่จะอัพบล็อกเลยค่ะ ด้วยหลายๆสาเหตุ
แต่อย่างน้อยคิดว่าช่วงนี้ คงไม่ปิดบ้านเหมือนที่ผ่านมา
แต่อาจมาทักทายช้าไปบ้าง ต้องขออภัยนะคะ

เดอะ เวโรน่า ทับลาน คงอยู่ไม่ไกลจากบ้านป่าของพี่มากนัก
สถานที่เขาสวยจริงๆค่ะ ไปแล้วก็ยังอยากไปอีกค่ะ

คืนนี้ฝันดีนะคะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:21:52:42 น.
  
ดอกไม้สีเหลืองแนวๆ นี้ เยอะเหมือนกันค่ะ หนูพยายามดูเปรียบเทียบทั้งใบ ทั้งดอก หาจากเน็ต ตาลายค่ะ เลยยอมแพ้

เจ้านุ้ง อีกหน่อยคงรู้ล่ะค่ะ แม่จะตัดผมตัดเผ้าให้ สบายๆ สวยด้วย แต่ดูซนๆ อยู่ จะรักสวยรักงามหรือเปล่าไม่รู้นะคะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:5:18:16 น.
  น้ำมะเขือเทศเย็นเจี๊ยบเพิ่มความสดชื่นค่ะพี่
อากาศยังงี้หิวแต่น้ำนะคะ
น่าจะมีกระเพาะแบบอูฐเนอะพี่ กินทีนึงเยอะๆไปเลยค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:11:55:11 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายๆในวันที่ร้อนแสนร้อนค่ะคุณหนูหล่อ
พฤติกรรมของน้องหมาที่ชอบตุนของกินนี้เหมือนๆกันหมดเลยนะคะ
ที่บ้านก็เป็นค่ะ ให้ชิ้นแรกแล้วเอาไปแอบไว้ก่อน
แล้วเดินกลับมาเนียนๆจะขออีกชิ้นไรงี้

คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
โดย: phunsud วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:13:57:58 น.
  
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog

ไม่งั้นก็ไม่ใช่ยุ่งประสิทธิ์ซิคะ
สวัสดีค่ะ ไปลุยเขาเชียงใหม่ลำพูนเพิ่งกลับมาค่ะ หนุกมา
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:17:35:29 น.
  
แวะมาทักทายพี่หนูหล่อ และเจ้านุ้ง ด้วยนะคะ
อากาศร้อนมากมาย แต่จิตใจอย่าให้ร้อนไปด้วย
ก็โอเคแล้วนะคะ เข้ามาบ้านนี้ได้ยินเสียงนกร้อง
เสียงของธรรมชาติ ฟังเพลินดีนะคะ
ลืมๆไปเหมือนเรานั่งอยู่ในสวนเลยค่ะ

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:17:54:47 น.
  
มันร้อนน้า
บ้านป่าลมเย็นสบายเน๊าะ

แอบมาหลบร้อนจร้า
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:19:34:19 น.
  
มาเยี่ยมเจ้านุ้ง งงงันๆกับพายุสองที่จ้า
ดูหน้ามอมดิน แล้ว ขำ. ธรรมชาติเค้าเนาะ
ตอนนี้ตัดขนแล้วนะคะ เห็นขนขาวๆนุ่มๆแบ้วน่าฟัดจริง

แมมีความรู้เรื่องพายุมาฝากอีกด้วย
ทางนี้ก็เข้าฤดูลุ้นพายุแรงๆเหมือนกันค่ะ
โดยเฉพาะรัฐทางใต้ เจอหนักกว่าทุกทึ

วันนี้โหวตให้เจ้านุ้งนะคะพี่ภา

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ปล...บ้านเราร้อนๆเทคแคร์จ้า

โดย: anigia วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:21:10:23 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่อ ขออนุญาตเรียกพี่ดาดีกว่านะคะ แหะ แหะ

มาอ่านตะพาบบ้านนี้เจ้านุ้งน่ารักจังค่ะ

วันนี้โหวตหมดก่อนแล้วไว้กิ่งมาใหม่นะคะ

มีความสุขวันพุธค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:8:00:39 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ภา

โดย: mambymam วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:8:57:48 น.
  เจ้านิควิ่งตามซ้อมาติดๆ
มีติมมากินกันค่ะ พี่แท่งน้องแท่งแบ่งกันเย็นนิ
ซ้อมือเจ็บถือไม่ได้ ให้เฮียป้อนละกัน

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:10:24:07 น.
  
เจ้านุ้งบอกมาก็มาเหอะพายุจะร้อนแรงสักแค่ไหน
ก็โกยเอาไว้ก่อนล่ะ 555


รั้วไม้แผ่นนั้นก็ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าเจอพายุเข้าไป
แผ่นนันติดไว้นานแล้วก็คลอนได้ แบบนี้เจ้านุ้งคงรับรู้
ว่าพายุลมแรงตามรูปการณ์โกย อิอิบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:10:29:04 น.
  
น้องนุ้งน่ารักและฉลาดจัง
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
โดย: newyorknurse วันที่: 23 เมษายน 2558 เวลา:3:37:28 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Nulaw-08.BlogGang.com

ภาวิดา คนบ้านป่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด