มัทนะพาธา - ตำนานเกี่ยวกับดอกกุหลาบ


มัทนะพาธา
คนเรามักเจ็บป่วยด้วยรักก่อนจะลงไปรื่นรมย์กับเนื้อเรื่องย่อ อยากให้ปูพื้นอารมย์ด้วยบทงามๆ
ของวรรณกรรมในพระราชนิพนธ์นี้สักสองสามบท
แล้วอาจจะอยากหามาอ่านทั้งเรื่อง


เริ่มด้วยบทบรรยายความงามของดอกกุหลาบเปรียบเทียบกับความงาม
ของแสงอรุณและแก้มระเรื่อของสาวน้อยเมื่อเธอเอียงอายไม้เรียกผะกากุพ....... ชะกะสีอรุณแสง
ปานแก้มแฉล้มแดง.........ดรุณี ณ ยามอาย
ดอกใหญ่และเกสร.........สุวคนธะมากมาย
อยู่ทน บ วางวาย.........มธุรสขจรไกล
อีกทั้งสะพรั่งหนาม.........ดุจะเข็มประดับไว้
ผึ้งเขียวสิบินไขว่............บ่มิใคร่จะห่างเหินบทนี้เป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่างจอมเทพสุเทษณ์และเทพธิดามัทนา
ที่สุเทษณ์ไม่สามารถโน้มน้าวเธอให้ปลงใจรักตนได้สุเทษณ์... รักจริงมีจริงฤก็ไฉน อรไทบ่แจ้งการ
มัทนา... รักจริงมีจริงก็สุระชาญ ชยะโปรดสถานใด
สเทษณ์... พี่รักและหวังวธุจะรัก และบทอดบทิ้งไป
มัทนา... พระรักสมัครณพระหทัย ฤจะทอดจะทิ้งเสีย?
สุเทษณ์... ความรักละเหี่ยอุระระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย
มัทนา... ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤจะหายเพราะเคลียคลอ
สุเทษณ์... โอ้โ๋อ๋กระไรนะมะทะนา บมิตอบพะจีพอ?
มัทนา... โอ้โอ๋กระไรอะมระง้อ มะทะนามิพอดีบทต่อไปเป็นคำปฏิญาณรักของท้าวชัยเสนต่อมัทนา ที่มิอาจรักษาได้
ด้วยรักที่ยังระแวงอ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี
ประดุจมโนภิรมย์ระตี..... ณ แรกรัก
แสงอะรุณวิโรจน์นะภาประจักษ์
แฉล้มเฉลาและโสภินัก..... นะฉันใด
หญิงและชาย ณ ยามระตีอุทัย
สว่าง ณ กลางกมลละไม..... ก็ฉันนั้น
แสงอุษาสะกาวพะพราว ณ สรรค์
ก็เหมือนระตีวิสุทธิอัน..... สว่างจิต
อ้าอนงคะเชิญดำเนิรสนิธ
ณ ข้าตะนูประดุจสุมิตร..... มโนมาน
ไปกระทั่ง ณ ฝั่งอุทกจีระธาร
และเปล่งพจี ณ สัจจะการ..... ประกาศหมั้น
ต่อพระพักตร์สุราภิรักษะอัน
เสด็จสถิต ณ เขตอะรัณ -..... ยะนี่ไซร้
ว่าตะนูและน้องจะเคียงคระไล
และครองตลอด ณ อายุขัย..... บ่คลาดคลาบทที่นำมาสุดท้ายนี้เป็นคำเปรียบความรักที่เป็นอมตะทีเดียวความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรคใดใด
ความรักเหมือนโคถึก กำลังคึกผิขังไว้
ก็โลดออกจากคอกไป บ ยอมอยู่ ณ ที่ขัง
ถึงหากจะผูกไว้ ก็ดึงไปด้วยกำลัง
ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง บ หวนคิดถึงเจ็บกายมัทนะพาธา เป็นบทละครพูดคำฉันท์ 5 องค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2466 เล่าเรื่องว่าด้วยตำนานเกี่ยวกับดอกกุหลาบเนื้อเรื่องย่อ

จอมเทพสุเทษณ์เป็นเทพผู้ใหญ่บนสรวงสวรรค์
เป็นทุกข์อยู่ด้วยความลุ่มหลงเทพธิดามัทนา
แม้จิตระรถผู้สารถีคู่บารมีจะนำรูปของเทพเทวีผู้เลอโฉม
หลายต่อหลายองค์มาถวายให้เลือกชม สุเทษณ์ก็มิสนใจไยดี
จิตระรถจึงนำมายาวินวิทยาธรมาเฝ้า สุเทษณ์ให้มายาวิน
ใช้เวทมนตร์เรียกนางมัทนามาหา
เมื่อมาแล้วนางมัทนาก็เหม่อลอยมิมีสติสมบูรณ์
เพราะตกอยู่ในฤทธิ์มนตรา สุเทษณ์มิต้องการได้นาง
ด้วยวิธีเยี่ยงนั้น จึงให้มายาวินคลายมนตร์
แต่ครั้นได้สติแล้ว นางมัทนาก็ปฏิเสธว่ามิมีจิตเสน่หาตอบด้วย
มิว่าสุเทษณ์จะเกี้ยวพาและรำพันรักอย่างไร
สุเทษณ์โกรธนักจึงจะสาปมัทนาให้ไปเกิดในโลกมนุษย์


มัทนาขอให้นางได้ไปเกิดเป็นดอกไม้มีกลิ่นหอมเพื่อให้มีประโยชน์บ้าง
สุเทษณ์จึงสาปมัทนาให้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบที่งามทั้งกลิ่นทั้งรูป
และมีแต่เฉพาะบนสวรรค์ยังไม่เคยมีบนโลกมนุษย์
โดยที่ในทุกๆ 1 เดือน นางมัทนาจะกลายร่างเป็นคนได้ชั่ว 1 วัน 1 คืน
ในเฉพาะวันเพ็ญของแต่ละเดือนเท่านั้น และถ้านางมีความรักเมื่อใด
นางก็จะมิต้องคืนรูปเป็นกุหลาบอีก แต่นางจะได้รับความทุกข์ทรมาน
เพราะความรักจนมิอาจทนอยู่ได้ และเมือนั้นถ้านางอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือ ตนจึงจะงดโทษทัณฑ์นี้ให้แก่นางนางมัทนาไปจุติเป็นกุหลาบงามอยู่ในป่าหิมะวัน
บรรดาศิษย์ของฤษีนามกาละทรรศินมาพบเข้าจึงนำความไปบอก
พระอาจารย์ กาละทรรศินจึงให้ขุดไปปลูกในบริเวณอาศรมของตน
ในขณะที่จะทำการขุดก็มีเสียงผู้หญิงร้อง กาละทรรศินเล็งญาณดู
ก็รู้ว่าเป็นเทพธิดามาจุติ จึงได้เอ่ยเชิญและสัญญาว่า
จะคอยดูแลปกป้องสืบไป เมื่อนั้นการจึงสำเร็จด้วยดี


วันเพ็ญในเดือนหนึ่งท้าวชัยเสนกษัตริย์แห่งหัสตินาปุระ
ได้เสด็จออกล่าสัตว์ในป่าหิมะวันและได้แวะมาพักที่อาศรมพระฤๅษี
ครั้นได้เห็นนางมัทนาในโฉมของนารีผู้งดงามก็ถึงกับตะลึงและตกหลุมรัก
จนถึงกับรับสั่งให้มหาดเล็กปลูกพลับพลาพักแรมไว้ใกล้อาศรมนั้นทันที


ท้าวชัยเสนรำพันถึงความรักลึกซึ้งที่มีต่อนางมัทนา
ครั้นเมื่อนางมัทนาออกมาที่ลานหน้าอาศรมก็มิเห็นผู้ใด
ด้วยเพราะท้าวชัยเสนหลบไปแฝงอยู่หลังกอไม้ นางมัทนาได้พรรณา
ถึงความรักที่เกิดขึ้นในใจอย่างท่วมท้น ท้าวชัยเสนได้สดับฟัง
ทุกถ้อยความจึงเผยตัวออกมา ทั้งสองจึงกล่าวถึงความรู้สึกอันล้ำลึก
ในใจที่ตรงกันจนเข้าใจในรักที่มีต่อกัน จากค่ำคืนถึงยามรุ่งอรุณ
ท้าวชัยเสนจึงทรงประกาศหมั้นและคำสัญญารัก
ณ ริมฝั่งลำธารใกล้อาศรมนั้นเมื่อมีความรักแล้ว นางมัทนาก็ยังคงรูปเป็นนารีผู้งดงาม มิต้องกลายรูป
เป็นกุหลาบอีก ท้าวชัยเสนได้ทูลขอนางมัทนา พระฤษีก็ยกให้
โดยให้จัดพิธีบูชาทวยเทพและพิธีวิวาหมงคลในป่านั้นเสียก่อน


ท้าวชัยเสนเสด็จกลับวังหลายเพลาแล้วแต่ก็มิได้เสด็จไปยัง
พระตำหนักข้างในด้วยว่ายังทรงประทับอยู่แต่ในอุทยาน
พระนางจัณฑี มเหสีให้นางกำนัลมาสืบดูจนรู้ว่าพระสวามีนำสาวชาวป่า
มาด้วย จึงตามมาพบท้าวชัยเสนกำลังอยู่กับนางมัทนาพอดี
เมื่อพระนางจัณฑีเจรจาค่อนขอดดูหมิ่นนางมัทนา
ท้าวชัยเสนก็กริ้วและทรงดุด่าว่าเป็นมเหสีผู้ริษยาพระนางจัณฑีแค้นใจนัก ให้คนไปทูลฟ้องพระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่ง
มคธนครให้ยกทัพมาทำศึกกับท้าวชัยเสน จากนั้นก็คบคิด
กับนางค่อมอราลีและวิทูรพราหมณ์หมอเสน่ห์ ทำอุบายกลั่นแกล้ง
นางมัทนาโดยส่งหนังสือไปทูลท้าวชัยเสนว่านางมัทนาป่วย
ครั้นเมื่อท้าวชัยเสนรีบเสด็จกลับมาเยี่ยมนางมัทนา
ก็กลับพบหมอพราหมณ์กำลังทำพิธีอยู่ใกล้ๆต้นกุหลาบ
วิทูรกับนางเกศินีข้าหลวงของนางจัณฑีจึงทูลใส่ความว่านางมัทนา
ให้ทำเสน่ห์เพื่อให้ได้ร่วมชื่นชูสมสู่กับศุภางค์
ท้าวชัยเสนกริ้วนัก รับสั่งให้ศุภางค์ประหารนางมัทนา
แต่ศุภางค์ไม่ยอม ท้าวชัยเสนจึงสั่งประหารทั้งคู่


พระนางจัณฑีได้ช่องรีบเข้ามาทูลว่าตนจะอาสาออกไปห้ามศึกพระบิดา
ซึ่งคงเข้าใจผิดว่านางกับท้าวชัยเสนนั้นบาดหมางกัน แต่ท้าวชัยเสน
ตรัสว่าทรงรู้ทันอุบายของนางที่คิดก่อศึกแล้วจะห้ามศึกเอง
พระองค์จะขอออกทำศึกอีกคราแล้วตัดหัวกษัตริย์มคธพ่อตา
เอามาให้นางผู้ขบถต่อสวามีตนเองขณะตั้งค่ายรบอยู่ที่นอกเมือง
วิทูรพรหมณ์เฒ่าได้มาขอเข้าเฝ้าท้าวชัยเสนเพื่อสารภาพความทั้งปวง
ว่าพระนางจัณฑีเป็นผู้วางแผนการร้าย ซึ่งในที่สุดแล้วตนสำนึกผิด
และละอายต่อบาปที่เป้นเหตุให้คนบริสุทธิ์ต้องได้รับโทษประหาร
ท้าวชัยเสนทราบความจริงแล้วคั่งแค้นจนดำริจะแทงตนเองให้ตาย
แต่อำมาตย์นันทิวรรธนะเข้าห้ามไว้ทันและสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุนั้น
ตนละเมิดคำสั่ง มิได้ประหารศุภางค์และนางมัทนา
หากแต่ได้ปล่อยเข้าป่าไป ซึ่งนางมัทนานั้น
ได้โสมะทัตศิษญ์เอกของฤษีกาละทรรศินนำพากลับสู่อาศรมเดิม
แต่ศุภางค์นั้นแฝงกลับเข้าไปร่วมกับกองทัพแล้วออกต่อสู้กับข้าสึก
จนตัวตาย ท้าวชัยเสนจึงรับสั่งให้ประหารท้าวมคธที่ถูกจับ
มาเป็นเชลยไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ส่วนพระนางจัณฑีมเหสีนั้น
ทรงให้เนรเทศออกนอกพระนคร ด้วยทรงเห็นว่าอันนารีผู้มีใจมุ่งร้าย
ต่อผู้เป็นสามีก็คงต้องแพ้ภัยตนเอง มิอาจอยู่เป็นสุขได้นานแน่ฝ่ายนางมัทนานั้นได้ทำพิธีบูชาเทพและวอนขอร้องให้สุเทษณ์จอมเทพ
ช่วยนางด้วย สุเทษณ์นั้นก็ยินดีจะแก้คำสาปและรับนางเป็นมเหสี
แต่นางมัทนาก็ยังคงปฏิเสธและว่าอันนารีจะมีสองสามีได้อย่างไร
สุเทษณ์เห็นว่านางมัทนายังคงปฏิเสธความรักของตนจึงกริ้วนัก
สาปส่งให้นางมัทนาเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล
มิอาจกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไป


เมื่อท้าวชัยเสนตามมาถึงในป่า
นางปริยัมวะทาที่ตามมาปรนนิบัติดูแลนางมัทนาด้วย
ก็ทูลเล่าความทั้งสิ้นให้ทรงทราบ ท้าวชัยเสนจึงร้องร่ำให้
ด้วยความอาลัยรักแล้วขอให้พระฤษีช่วย
โดยใช้มนตราและกล่าวเชิญนางมัทนาให้ยินยอมกลับเข้าไป
ยังเวียงวังกับตนอีกครา


เมื่อพระฤษีทำพิธีแล้ว ท้าวชัยเสนก็รำพันถึงความหลงผิดและความรัก
ที่มีต่อนางมัทนาให้ต้นกุหลาบได้รับรู้ จากนั้นจึงสามารถขุดต้นกุหลาบ
ได้สำเร็จ ท้าวชัยเสนได้นำต้นกุหลาบขึ้นวอทองเพื่อนำกลับ
ไปปลูกในอุทยาน และขอให้ฤๅษีกาละทรรศินให้พรวิเศษว่า
กุหลาบจะยังคงงดงามมิโรยราตราบจนกว่าตัวพระองค์เองจะสิ้นอายุขัย
พระฤษีก็อวยพรให้ดังใจ และประสิทธิประสาทพรให้กุหลาบนั้น
ดำรงอยู่คู่โลกนี้มิมีสูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นไม้ดอกที่กลิ่น
อันหอมหวานสามารถช่วยดับทุกข์ในใจคนและดลบันดาล
ให้จิตใจเบิกบานเป็นสุขได้ ชาย-หญิงเมื่อมีรักก็จักใช้ดอกกุหลาบ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้สืบต่อไป

(ขอบคุณ วิกิพีเดีย)เพลงประกอบ:
Relax Music 1
Piano
ความรัก
หากสองฝ่ายมีใจรักมั่นคงจริง
จะคงอยู่ไม่เสื่อมสลาย
แต่จะสลายง่ายนัก
ก็เพราะฝ่ายใดหรือทั้งสอง...
รักไม่มั่นคงจริง
หรืออาจไม่เคยใช่ความรักเลย
เป็นแค่ความหลงไป
เพราะปัจจัยบางประการ

อาจเป็นแค่หลงไปในความเพ้อฝัน
ที่พอตื่นจากฝันนั้นแล้ว
แม้แต่คำที่เคยสัญญาก็อยากให้เลือนไป

เป็นสัจธรรมที่ควรเข้าใจและทำใจ
โลกนี้มีแต่อนิจจังเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์
และทั้งหลายทั้งปวงนั้น
ก็คงไม่ใช่ความผิดของใคร
เพราะนั่นคิอวัฏจักรของชตากรรม

ผู้ใดทำใจได้ว่า
ตัวตนนั้นมาผู้เดียวและ
จะไปผู้เดียว
พบพานผู้ใดก็เพียงเพื่อใช้กรรมเก่า
ทำทุกวันให้ดีที่สุด
และหลับให้ได้สนิท
เมื่อสิ้นอายุขัย
ก็จะเป็นความสุขสงบยิ่งนัก
มิตรร่วมชีวิตพึงพิเคราะห์


Create Date : 05 กรกฎาคม 2554
Last Update : 6 กรกฎาคม 2554 12:56:18 น.
Counter : 18265 Pageviews.

44 comments
12 กค 67 Beautiful day mcayenne94
(12 ก.ค. 2567 10:36:47 น.)
ทนายอ้วนจัดดอกไม้ - จัดดอกไม้ง่ายๆ – แจกัน Peonoy สีชมพูเข้ม ทนายอ้วน
(10 มิ.ย. 2567 13:36:18 น.)
กะไปหาของป่าแต่กลับได้อันนี้มาแทน สมาชิกหมายเลข 4313444
(2 มิ.ย. 2567 12:04:41 น.)
บันทึกน้องหนาม แมมชูแมน (Mammillaria schumannii) (16.10.2566 - 1.1.2567) ฟ้าใสวันใหม่
(23 พ.ค. 2567 09:31:07 น.)
  
หายเฮดไปพักใหญ่เพราะผ่าตัดตาทีละข้าง
อีกสองวันจะตัดไหมข้างที่สองแล้ว อาการทั่วไป
สบายดี หมอก็ไม่ได้ห้ามใช้คอม แต่อยากพัก
เสียบ้าง คนในครอบครัวก็อยากให้พัก พี่ปูก็
อุตส่าห์มาดูแลบล็อกให้ทั้งที่มีงานล้นพ้นตัวอยู่

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่มาเยี่ยมและขอบคุณพี่ปูด้วย
อีกสักสามสี่วันจขบ.คงกลับมาสู่สภาพปกติ
ได้เสียที

โดย: nulaw.m วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:14:27 น.
  
บล็อกนี้ยาวมาก และมีีรายละเอียดเยอะ สะท้อนความตั้งใจอย่างยิ่ิงยวดค่ะ

ห่วงแต่พี่หนูหล่อใช้เวลาอยู่หน้าคอมฯ นานๆ เกรงจะเป็นการใช้สายตาที่มากเกินไป


อ่านตำนานดอกกุหลาบ แล้วเศร้าจริงๆ

ในความรัก ก็แฝงไปด้วยความทุกข์
รักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก สมดังคำว่าที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
โดย: ช่อม่วงพวงคราม วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:37:33 น.
  
เอนทรี่นี้ร่างไว้คร่าวๆนานแล้วครับ
ตั้งแต่ได้ภาพกุหลาบมาเมื่อหน้าหนาว
เพิ่งจะมีอารมณ์อ่านทวนวันนี้แหละครับ
คุณน้อง อิอิ ขอบคุณที่เตือนโนะ

ออนแล้วเกิดไม่ขึ้นหน้ารวม แก้ไปๆมาๆ
เลยทำคอมเม้นท์ใครหลุดไปบ้างไม่รู้
แล้วครับ เป็นของใครบ้างต้องขออภัย
อย่างมากครับ ถ้ากลับมาใหม่ ช่วยแปะให้
ใหม่ด้วยเด้อครับ

โดย: nulaw.m วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:46:20 น.
  
เนื้อเรื่องสนุกจังเลยค่ะ
เพิ่งทราบความเป็นมาของกุหลาบงาม ขอบคุณค่ะ
โดย: midnite-angel วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:54:23 น.
  
ขอให้หายเร็ว ๆ นะคะ

เป็นคนหนึ่งที่รักดอกกุหลาบมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณสำหรับตำนานดอกกุหลาบด้วยค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:04:57 น.
  
ขอให้สุขภาพดีวันดีคืนนะคะพี่หนูหล่อ
ถ่ายภาพดอกกุหลาบเก็บไว้เมื่อสองสามวันก่อน
แต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเขียนอะไรประกอบดี
โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:55:54 น.
  
กุหลาบ ดอกไม้สุดรัก โดยเฉพาะสีชมพู บ้านเราหอมมาก ปลูกมากมายไม่เคยได้ดอกงามสมหว้งเลย จนเลิกปลูก

ปีนี้ไม่หว้งมาก มีพ้นธ์ใหม่เรียก
Knock out เขาว่าเลี้ยงง่าย และจะเป็นพุ่มเล็กๆ ดอกหอม แต่ไม่ใหญ่
ก็ยอมทำใจ เลยจัดการปลูกหน้าบ้านหนี่งโหลเลย ปีหน้ารู้กันว่าจะมามีดอกให้หรือเปล่า

ตำนานรักกุหลาบ เคยอ่านแต่ลืมแล้วได้มาทบทวนความจำอีก

ตอนแรกก็นึกอยู่เหมือนกันว่าใช้ตานานเกินไปเปล่า ? แต่ทำไว้ก่อน
สวยมากค่ะ กุหลาบทุกดอก โดยเฉพาะสีชมพู ชอบมาก แต่กุหลาบไม่เคยชอบเราเลย ตั้งแต่ปลูกมาเป็นหลายสิบต้น ยิ่งปีก็ยิ่งเล็กลง แล้วก็ตายไปบ้าง เจ้าของไม่พอใจถอนทิ้งบ้าง อิ อิ เพราะไม่งามไม่มีดอก

ดีใจด้วยค่ะ อีกสองวัน ดวงตาที่สว่างไสว ได้มาแล้วถนอมมมนะคะ
โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:1:06:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับกุหลาบสวย ๆ ค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:2:29:58 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่หนูหล่อ

ขอมอบโหวตให้กับบล็อกนี้ของพี่หนูหล่อด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:5:49:40 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่หนูหล่อ
บล็อกนี้สวยและมีคุณค่ามากค่ะ
พี่รับโหวตจากใจไปด้วยนะคะ


ผู้ใดทำใจได้ว่า
ตัวตนนั้นมาผู้เดียวและ
จะไปผู้เดียว
พบพานผู้ใดก็เพียงเพื่อใช้กรรมเก่า
ทำทุกวันให้ดีที่สุด
.....................
.....................
หากคิดได้อย่างนี้
ตอนจากลากันนิรันดร คงสงบสุขมากจริงๆ
โดย: ช่อม่วงพวงคราม วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:10:24 น.
  
เมื่อขาดความเชื่อมั่นเชื่อใจในคนที่เรารัก
ไม่ว่ารักมากแค่ไหนก็ไม่อาจมีความสุขได้

และเมื่อสาย...ไม่ว่าจะเสียใจแค่ไหน ก็ไม่อาจย้อนคืนได้

โอ้ละหนอ...ความรัก

สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่หนูหล่อ

คิดถึงมากมายโดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:23:28 น.
  
Photobucket

เอากุหลาบสีม่วงจากอินเตอร์เน็ตมาร่วมแจมค่ะ คุณหนูหล่อ
ขอบคุณสำหรับตำนานดอกกุหลาบนะคะ
โดย: kapeak วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:40:08 น.
  
ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรคใดใด
ความรักเหมือนโคถึก กำลังคึกผิขังไว้
ก็โลดออกจากคอกไป บ ยอมอยู่ ณ ที่ขัง
ถึงหากจะผูกไว้ ก็ดึงไปด้วยกำลัง
ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง บ หวนคิดถึงเจ็บกาย

.
.

ตอนแรกรุ่นก็ประมาณนั้นเลยค่ะ

ผู้ใดทำใจได้ว่า
ตัวตนนั้นมาผู้เดียวและ
จะไปผู้เดียว
พบพานผู้ใดก็เพียงเพื่อใช้กรรมเก่า
ทำทุกวันให้ดีที่สุด
.....................

พอมารุ่นแรกประมาณนี้ค่ะ

ที่แม่กลอง ครายแขวะพี่เราหว่าอิ อิ


แอมอร
โดย: peeamp วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:08:26 น.
  
ติดตามมาชมดอก เอ๊ย!! ตำนานดอกกุหลาบค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:50:36 น.
  
ชอบสีม่วงน่ะค่ะ คุณหนูหล่อ
ที่บ้านป่าของคุณหนูหล่อมีดอกไม้สีม่วงบ้างหรือเปล่าคะ
โดย: kapeak วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:20:59 น.
  


เอาภาพกุหลาบหวาน ๆมาแจมด้วยนะคะ
และนั่งฟังนิทานที่เป็นตำนานดอกกุหลาบด้วยค่ะ
ชอบบทลงท้ายจัง...
ผู้ใดทำใจได้ว่า
ตัวตนนั้นมาผู้เดียวและ
จะไปผู้เดียว
พบพานผู้ใดก็เพียงเพื่อใช้กรรมเก่า
ทำทุกวันให้ดีที่สุด
และหลับให้ได้สนิท
เมื่อสิ้นอายุขัย
ก็จะเป็นความสุขสงบยิ่งนัก

แม่หมูรู้สึกสงบไปด้วยค่ะ
โดย: jamaica วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:38:51 น.
  
ขอบคุณนะคะ คุณหนูหล่อ
กำลังง่วงเชียว
โดย: kapeak วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:10:20 น.
  
ดีใจครับ คุณนู๋หล่อ กลับมาเป็นปกติแล้ว เรื่องของผมเกี่ยวข้องกับเวลาครับ เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ หายเป็นปกติไวๆ นะครับ
โดย: pippojuve วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:20:54 น.
  
ไหนดอกไม้เหี่ยวอาราย ไม่มี๊ ไม่มี
สามสาวนั่นเก็บกวาดเรียบไปแระ อิอิ

ปล่อยมันเหี่ยวปาย หัวหมุนเป็นลูกข่างแล้วค่ะ


คุณปูขา คุณอาซองฯ อยู่หนายกันหมดคะ ขอก้านมะยมโหน่ย คิคิ

คุณหนูหล่อวิ่งไป วิ่งมาอีกแล้วค่ะ
เป็งงัย ยังฟ้องได้อีก 555มะรืนตัดไหมแล้วนะคะ หายเสียที เพี้ยง เพี้ยง
โดย: ช่อม่วงพวงคราม วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:34:12 น.
  
ขอบคุงค่าพี่นู๋หล่อ
เปงปลื้มค่า

หายเร็ว ๆนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยว เจเจ 555
โดย: jamaica วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:36:54 น.
  
ดีใจด้วยค่ะ
ที่เกือบหายดีแล้ว
โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:17:23 น.
  

ขอบคุณค่ะพี่ ที่เล่าเรื่องแบบจับใจความ
เคยทราบแต่ มัทนะพาธา ตำนานดอกกุหลาบ
แต่ไม่รู้เรื่องราวละเอียดอะไร
บล็อกวันนี้ ใช้เวลาอ่านช้า ๆ และนานมาก

แต่เรื่องเศร้ามากมาย
เพลงก็ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกค่ะ
ยังดีที่มีกุหลาบงาม ๆให้ชื่นชม

ส่งพี่เข้านอนก่อน

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:37:15 น.
  
คลิปเด็กมองโกลคนนี้
ทำให้ผมเสียน้ำตาได้ไม่ยากเลยครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:38:40 น.
  
อิอิ ขออภัยครับ หม่ำผัดกล่ำปลีซะเกลี้ยง
แล้วเหมือนทำไม่รู้ไม่ชี้ซะงั้น
พักนี้ความสามารถในการเดินทางยัง
แย่มากเลยครับ มมาช้าไปหน่อย
อย่าว่ากันเลยนะครับ

โดย: nulaw.m


ยินดีค่ะ
โดย: โสมรัศมี วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:50:33 น.
  
พล๊อตเรื่องดีครับ มีจินตนาการ
เยี่ยม. ส่วนถ้อยคำไม่ต้องพูด
ถึงเลยครับ เยี่ยมจริง ๆ สวยงาม
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:58:33 น.
  
โอ้..โหหหหหห พึ่งรู้ว่าคุณทวดก็เป็นหนุ่มโรแมนติ๊กกะเค้าเหมียนกันนะเนี่ย


เรื่องที่ดินแน๋วก็ตอบไปมั่วๆเหมียนกานนนค่ะคุณทวด เรียนมานานหลายปีดีดักความรู้คืนคุณครูไปหมดแย้ววว อีกอย่างพวกตัวบทกฏหมายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ กฏหมายลูกก็ออกมาเรื่อยเปื่อย มันต้องอัพเดทข่าวสารข้อมูลบ่อยๆ แต่แน๋วไม่ไ่ด้อัพเดทเลย ก็เลยอาจจะมีตกหล่นมั่วๆไปบ้าง แฮ่ๆ

คุณทวดอย่าดื้อนะคะ พักผ่อนให้เยอะๆ เพื่อนๆไม่หนีไปไหนหรอก เอาให้หายสนิทแล้วค่อยมาทักทายกันก็ได้ เทคแคร์นะคะ
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:22:04 น.
  
ไม่เข้าจายยยยยยยย แล้วก็ไม่อยากเข้าใจด้วย คนอารายดื๊อดื้อ ปิดตาข้างเดียวยังทนส่องเล่นคอมพ์อยู่อีก อย่างงี๊ต้องบอกให้คุณหมอจับฉีดยาให้หายลงแดงซะเลย แบรรรรร่้
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:49:18 น.
  
ก็ไม่เชื่อไง แบร่ๆๆๆ

ดีๆๆๆหอบโครงไปหอบโครงมา คุณทวดจะได้เล่นทั้งคืนเลยไงคะ ว่าแต่หอบมาแต่โครงเย๋ออออ แล้วหัวใจหอบไปทิ้งไว้ไสล่ะ
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:28:00 น.
  


มาแข่งกับกุหลาบ แต่ดอกบานจะสวยกว่าค่ะ
และมาให้ชมความสามารถว่าทำได้เท่าคุณพีปูของคุณหนูหล่อหรือเปล่าเอ่ย
โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:2:59:26 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:5:44:19 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่า

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:5:58:00 น.
  
หัวจายเหรอหนูแน๋ว หุหุ ขายขาดไป
นานแล้วครับ

โดย: nulaw.m วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:17:12 น.
  
สวัสดียามเช้าคะพี่หนูหล่อ

ตำนานดอกกุหลาบเศร้าจังนะคะ
อ่านมาทั้งหมดแล้ว ชอบบทสรุปสุดท้ายที่สุดค่ะ

ตาหายดีแล้วเหรอคะมาวิ่งเล่นไ้ด้แบบนี้ ^^
โดย: บ้านสีขาว วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:18:16 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ

วันนี้พาตัวการมาให้ดูค่ะ
มันกินยอดโป๊กเกอร์พี่เรียบวุธเลย

โดย: ช่อม่วงพวงคราม วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:23:33 น.
  
Photobucket
โดย: kapeak วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:30:39 น.
  


สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่หนูหล่อ
โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:13:14 น.
  
ทหรา จ มหนฺตา จ เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ สพฺเพ มจฺจุปรายนา

ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งเขลา ทั้งฉลาด
ล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตาย ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:41:17 น.
  เป็นแจ๋วที่ยุ่งอะไรนักหนาก็ไม่รู้ตลอดวันสินะ
กว่าป้าจะแวะมาเยี่ยมเอ็นทรี่ตำนานดอกกุหลาบได้ก็เย็นย่ำค่ำพอดี....555

ต้องสุ่มหานะคะเนี่ย
ก็คลิกที่ชื่อ...มัทนะพาธา ใต้คำว่าบล็อกต้นไม้
แต่ไฉนออกมาเป็น...บันทึกบ้านป่า ก็บ่ฮู้

แต่ไม่เสียทีที่สุ่มหาค่ะ
คุ้มเกินคุ้มกับหลากหลายกุหลาบแสนงามกับสาระที่อัดแน่น
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะแวะมาจิ้มค่ะ

ป้าชอบทำนองกวีของมัทนะพาธา
ป้าว่าเป็นฉันท์ที่ตะกุกตะกักแบบมีเสน่ห์น่ารักดี

บท.....อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี.....
สมัยเรียนต้องท่องให้ได้ค่ะ

ตะกี้แวะไปที่เอ็นทรี่ ...กะปอม ของพี่ปู ด้วยค่ะ
ฝากชื่นชมไว้ที่นี่นะคะ...ต้นไม้หล่นใต้ต้นค่ะ

ทั้งฝีมือถ่ายภาพ และเรียบเรียงถ้อยอักษร
ขอบอกว่าพี่ปูเปิดบล็อกวันไหน สุดหล่อของป้ามีหนาว..ว..ว

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:30:30 น.
  
สวัสดีคะ คุณหนูหล่อ แวะมาส่งเสียงทักทายคะ
ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไม๊คะ ขอให้หายเป็นปกติเร็ว ๆ นะคะ
คุณหนูหล่อไม่อยู่ มีน้องแวะมาทักทายเพื่อนบ้านแทน
แวะมาทักทายแนะตำตัว น่ารักจัง อิอิ

วรรณคดีเรื่องนี้ เคยเล่นเป็นละครที่โรงเรียนด้วยอ่ะคะ
ตำนานแห่งดอกกุหลาบ ภาพที่นำมาสวยแจ่มทุกสีเลย
โดยเฉพาะทูโทน ชมพูขาว งามจริงๆ
โดย: บ่งบ๊ง วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:22:35 น.
  
ฟ้าหรือจะโลมดิน ตราบสิ้นชั่วเทวะ
เป็นเพียงกุพชกะ จอมเทวะหรือยลยิน
แดนดินใช่แดนฟ้า จอมเทวาย่อมราคิน
แดนฟ้าห่างแดนดิน ดั่งกอตฤณรอฟ้ายล
โดย: นางผมเผือก IP: 49.49.61.5 วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:24:37 น.
  

เป็นคำฉันท์ ที่งดงาม...ถึงแม้บางคำต้องหาคำแปลก็ตาม...

พระบิดาบอกว่า ถ้าลูกจะรักใคร อย่ารักเพราะสงสาร... เพราะถ้าวันหนึ่ง...ความสงสารนั้นหมดไปจะไม่เหลืออะไรเลย...

ตำนานรักของ พระบิดา และพระมารดา เราชอบฟังเสมอๆ ^^ และคิดว่า คงไม่มีแล้วล่ะรักแบบที่ท่านมีให้กัน... ความรักแบบท่านทั้งสอง เพื่อนๆเราบอกว่า...ครอบครัวแกเป็นแบบนี้ แกเลยไม่ต้องไปหาความรักข้างนอกบ้านอย่างพวกชั้นไงล่ะ... เลยตอบไปว่า เออๆชั้นอบอุ่น อุ่นจนร้อนเล๊ยยย ... 555+

เห็นมีทุกข์เพราะรักกันทุกคนนี่นะแต่...แป๊บบบบ...เดว มีใหม่อีกละ

ดนตรีไพเราะค่ะ ไม่ต้องฟังเนื้อร้องเราชอบแบบนี้...

มาพูดแบบนี้ดีค่ะไม่รบกวนคนอื่นดี อิอิ ^^

ขอบคุณค่ะ
โดย: ตัวเล็ก IP: 118.172.106.172 วันที่: 6 ตุลาคม 2554 เวลา:11:51:56 น.
  

ลืมค่ะ...ไม่ได้คิด..เพิ่งนึกขึ้นได้ ว่า เราทำความรำคาญให้รึเปล่า...

ว๊า... งั้น ขอโทษนะคะ ลบเองไม่ได้ด้วยสิคะ ขอโทษๆ ไม่มากวนอีกละ...
โดย: ตัวเล็ก IP: 118.172.106.172 วันที่: 6 ตุลาคม 2554 เวลา:11:59:29 น.
  

เมื่อคืน จุดน้ำมันตะเกียงหอม กลิ่นกุหลาบ อากาศแบบนี้ กับกลิ่นกุหลาบ เข้ากั๊นเข้ากัน ^^

หลับสนิท เป็นคืนแรก ในรอบ 7 วัน...
โดย: ตัวเล็ก IP: 118.172.102.182 วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:11:40:22 น.
  
ขอบคุณนะคะ
โดย: แม่ดา IP: 118.172.217.66 วันที่: 16 ธันวาคม 2554 เวลา:10:09:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Nulaw-08.BlogGang.com

ภาวิดา คนบ้านป่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด