คำตอบสำหรับหลายๆคน ....“จงถ่อมลง!” The Answer For Many: Get Low!"คำตอบสำหรับหลายๆคน ....“จงถ่อมลง!”
ผมและภรรยาของผมเพิ่งเสร็จสิ้นการอธิษฐานครับ
และพระเจ้าของเราได้วางภาระหนักให้กับจิตวิญญาณของเราครับ
มีพวกคุณจำนวนมาก....
ที่จำเป็นจะต้องถ่อมตัวลงต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า..
ไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้า..
ไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องการความรอด..
ไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องการพระองค์เจิมคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์..
มันเป็นเพียงเพราะว่าคุณ...ไม่ได้ถ่อมลงต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์..
....คุณไม่ได้กระทำตนให้ต่ำลงต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
คุณไม่ได้กระทำตนเองให้ว่างเปล่าจากตัวตนของคุณ....พระองค์ต้องการให้คุณถ่อมตัวลงครับ...
พระองค์บอกผมบ่อยๆครับ..บอกแล้ว..บอกอีก...ในขณะที่ผมอธิษฐาน..
ตรัสคำเดิมๆ...จงตัวถ่อมลง...จงตัวถ่อมลง..จงตัวถ่อมลง..จงตัวถ่อมลง...
พระองค์เพิ่งบอกผมครับ..ให้มาหาคุณและบอกคุณว่า..ให้ถ่อมตัวลง..
แล้วพระองค์ก็ให้ข้อพระคัมภีร์มาและผมก็อยากที่จะแบ่งปันกับคุณครับ...
เริ่มที่ ยากอบ 4 ข้อ 6..... `พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม'
4:7 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน
4:8 จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์
4:9 จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและคร่ำครวญ จงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการคร่ำครวญ และความปีติยินดีของตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด
4:10 ท่านทั้งหลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น


และพระองค์ได้ตรัสในมัทธิว และลูกาว่า.. ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น (มธ.23:12)
แลนั่นก็...เป็นความจริงแท้แน่นอนครับ...ใครที่ต้องการเคารพนับถือตนเอง..ใครที่ต้องการให้ตนเองดูยิ่งใหญ่..ใครที่ต้องการลำพองใจ โอ้อวดตน และเป็นคนที่ชอบเย้ยหยัน..และชอบพูดจาเยาะเย้ยผู้อื่น...พวกเขาเหล่านั้นจะถูกทำให้ต่ำลง...
แต่ผู้ที่ถ่อม...ผู้ที่ไม่แสวงหาเกียรติมาสู่ตนเอง...และผู้ที่ไม่หลงตัวเองอล่างหาสาระมิได้..พวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่พระเจ้าจะทรงยกขึ้น...


และยังมีข้อพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณอีกครับ...
มาจาก 2 พงศาวดาร 7 :14 "ถ้าประชาชนของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย"

พระเยซูกำลังเรียกพวกคุณให้เข้ามาหาพระองค์ครับ..
เพื่อนๆครับ...มีหลายคนในพวกคุณที่มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจครับ..
และมีหลายคนที่รู้สึกอับอาย..
มีหลายคนที่รู้สึกแย่มากๆ..
เพราะคุณรู้ว่าชีวิตของคุณไม่อยู่ในสถานะที่มันควรจะเป็น
คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์
และคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตในความชอบธรรม
และคุณก็รู้ว่าพระเยซูไม่พอใจในชีวิตของคุณ
เพื่อนๆครับ...พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังร้องเรียกพวกคุณครับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์...พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังดึงคุณให้เข้าไปหาพระเยซู

แต่เพื่อนๆครับ..พระองค์ต้องการให้คุณล้างมือของคุณให้สะอาด..

พระองค์ต้องการให้คุณสะอาดบริสุทธิ์ พระองค์ต้องการให้คุณร้องเรียกหาพระองค์..
พระองค์ต้องการให้คุณทำตัวให้ต่ำลง..ถ่อมตัวลงต่อพระองค์...
ร้องหาพระองค์และพูดว่า..พระเยซูเจ้าข้า..ไดโปรด....
..ได้โปรดชำระหัวใจของข้าพระองค์..ชำระจิตใจของข้าพระองค์..กระทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่..
เพื่อนๆครับ..พระองค์จะทำครับ พระองค์จะเปลี่ยนแปลงคุณครับ
พระองค์จะทำทุกอย่าให้ใหม่ในชีวิตคุณครับ
แต่..เพื่อนๆครับ...คุณไม่อาจไปต่อไปข้าหน้า..เพื่อเพียงเสแสร้งว่าคุณไม่ต้องการให้ชีวิตคุณมีการแก้ไขใดๆ...
คุณมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข..และมีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนคุณได้ครับ
ผมไม่สามารถเปลี่ยนคุณได้..และก็ไม่มีใครคนใดที่จะเปลี่ยนคุณได้เลย
ไม่มีหนังสือเล่มไหน..ไม่มีรายการโชว์ในทีวีใดที่ทำได้..
ไม่มีที่ปรึกษาที่ไหนในโลกที่จะเปลี่ยนแปลงคุณได้
มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนคุณได้ครับ
มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาและชำระล้างชีวิตคุณได้
มีเพียงไฟชนิดนี้..ไฟแห่งการเผาผลาญของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่จะสามารถเข้าไปข้างในและชำระหัวใจและจิตใจของคุณได้

คุณต้องเอาใจออกห่างจากการจดจ้องทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้
และทุกอย่างที่เป็นของโลกครับ..
หันกลับออกจากสิ่งเหล่านั้นไปแบบ 180 องศาเลยครับ
ถ้าคุณเคยมุ่งตรงไปทางใต้ นี่เป็นเวลาที่คุณจะไปทางเหนือครับ
นี่เป็นเวลาที่จะต้องจดจ่ออยู่กับพระเยซู
เป็นเวลาที่จะหันมาหาพระเยซูและเข้ามาใกล้พระองค์
เข้าใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งๆขึ้น..และพระองค์ก็จะเข้ามาหาคุณใกล้มายิ่งๆขึ้นเช่นกัน
และพระองค์ก็จะชำระคุณให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยไฟและพระองค์จะทำให้คุณเป็นคนใหม่ครับ..
พระองค์จะให้หัวใจใหม่แก่คุณ...พระองค์จะให้จิตใจใหม่แก่คุณ

พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ..แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่กับพระองค์หรือไม่ครับ
เพื่อนๆครับ..พระองค์จะทรงรักษาคุณครับ
พระองค์จะทำให้คุณเป็นคนใหม่
แต่คุณต้องวางใจพระองค์และวางใจในพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้ว
และต้องเชื่อพระองค์และติดตามพระองค์ในทุกๆย่างก้าวทางเดินชีวิตครับ


ผมรักคุณครับ..และขอพระเยซูอวยพระพรคุณด้วยครับ

By John & Betsy Williams


The Answer For Many: Get Low!"
My wife and I just finished praying,
And the Lord put heavily on my spirit,
That there are many of you out there,
That need to humble yourself before God.
It's not that you may not believe in the Lord.
It's not that you do not want to be saved.
It's not that you do not want Him to pour His Spirit out on you...
It's just that you are not humbling yourself before Him,
You have not got low before Him and just layed yourself down before Him.
And just emptied your SELF. He's wanting you to humble your SELF.
He was telling me over and over and over again as I was praying,
The word humble, humble, humble, humble.

He was just telling me to come to you and tell you to be humble.
And then He gave me a few scriptures that I wanted to share with you.
I actually was going to come on here with a different message,
That I may come with tomorrow.
But I just wanted to read a little bit of scripture to you,
Beginning with James 4 starting into verse 6, it says,
"...God opposes the proud, but gives grace to the humble.”
7Submit yourselves therefore to God. Resist the devil,
and he will flee from you.
8Draw near to God, and he will draw near to you.
Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts,
you double-minded.
9Be wretched and mourn and weep.
Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom.
10Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.
And Jesus said in the gospels His own self,
I know He said in Matthew and in Luke...
He says, "Whoever exalts himself will be humbled,
and whoever humbles himself will be exalted."
That was in Matthew 23:12
And that is so true, whoever wants to honor himself,
Whoever wants to look big, whoever wants to be all proud and boastful,
And be a mocker and a scoffer and be someone who looks high and mighty.
They will be brought low.
But those who are among the lowly,
Those who don't bring honor to themselves,
And those that don't want to bring vain attention to themselves,
Those are the one's that the Lord will exalt.
And there is one other scripture that I wanted to share with you.
It's 2 Chronicles 7:14, I know most of us have seen this before,
But it says, "If my people, which are called by my name,
shall humble themselves, and pray, and seek my face,
and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven,
and will forgive their sin, and will heal their land."
Jesus is drawing many of you to Him.
My friend, many of you are feeling guilt.
Many of you are feeling shame.

Many of you are feeling real down,
Because you know your life is not what it's supposed to be.
You know that you're not living a life of holiness,
And you know you're not living a life of righteousness,
And you know that Jesus is not pleased with you...
My friends, the Holy Spirit is crying out to you.
The Holy Spirit, the Spirit of God is drawing you to Jesus.
But, my friends, He wants you to cleanse your hands.
He wants you to be purified, He wants you to cry out to Him.
He wants you to get down low and humble yourself to Him.
Cry out to Him and say Lord Jesus please...
Please clean my heart up, clean my mind, make me new...
My friends, He will do it, He will change you.
He will make all things new in your life.
But, my friends, you can not continue,
To just pretend that you don't need to be fixed up..
You do need to be fixed up and only the Holy Spirit can change you.
I can't change you. There is no man or woman,
There is no self help book, there's no TV show,
There's no counselor on this Earth that can change you.
Only the Holy Spirit can change you.
Only the Spirit of God can come in and cleanse you.
Only that Fire that Consuming Fire of the Spirit of God,
Can come in and purify your heart and purify your mind.

You must take your focus off of everything that is in this world,
And everything that is of this world.
Turn away from it, turn 180 degrees away from it.
If you were going South, it's time to go North.
It's time to focus on Jesus.
It's time to tune into Jesus and draw close to Him.
Draw nearer to Him and He will draw nearer to you,
And He will purify you in the fire and He will make you brand new.
He will give you a new heart. He will give you a new mind.
And everyday... Everyday you must submit to Him,
And He will help you and heal you and save your soul.
And my friends, every day you have a choice,
Whether to stay in communion with Him or to forsake Him.
He will never leave you, but it's your choice whether to stay with Him.
My friends, He will heal you.
He will make you brand new,
But you must trust Him and trust the words that He spoke,
And believe Him and follow Him every step of the way.
I love you and may Jesus bless you.

By John & Betsy WilliamsCreate Date : 26 มกราคม 2555
Last Update : 26 มกราคม 2555 22:01:02 น.
Counter : 1178 Pageviews.

3 comments
  
Useful info. Fortunate me I discovered your web site unintentionally, and I'm surprised why this coincidence did not happened earlier! I bookmarked it.
cheap Mulberry Bags //www.wooden-plantation-shutters-chichester-west-sussex.co.uk/
โดย: cheap Mulberry Bags IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:9:38:16 น.
  
ขอพระเจ้าอวยพรคุณ นะคะ
โดย: พลอยสีขาว วันที่: 5 สิงหาคม 2558 เวลา:21:04:08 น.
  
ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณเช่นกันค่ะ เอเมน
โดย: นารดา (Narno7 ) วันที่: 13 สิงหาคม 2558 เวลา:10:20:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog