Q & A เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า


จอย : ที่พี่เขียนบอกมา.. เป็นเหมือนคำตอบที่จอยอยากรู้เลยค่ะ วันนี้จอยก็มีอาการนะค่ะสังเกตุว่าจะเป็นช่วงเย็นๆแต่จอยก็รีบอธิฐานแบบที่พี่ส่งมาให้ ก็มีสงบไปบ้างแต่ไม่หมดนะค่ะ พอสัก3ทุ่มจอยก็จะรู้สึกดีสบายใจ จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลย.. ตอนนี้ไม่ว่าหลับตาลืมตาในหัวจอยมีแต่พระเจ้าๆๆตลอดเวลา คือถ้าว่าก็จะอ่านๆ คัมภีร์บ้างนิดหน่อย ดูและฟังเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าในยูทูป และก็อ่านไปเจอคอมเม้นอันหนึ่งค่ะแล้วเลยก็ความสงสัยขึ้นมา คือพระเจ้าในตอนแรกเป็นแค่พระเจ้าของยิวเท่านั้นเหรอค่ะ
พระเจ้าทรงเลือกยิวแล้วเพราะอะไรพระเจ้าทรงดูเหมือนทอดทิ้งชาวยิวล่ะค่ะ เหมือนตอนที่ฮิตเลอร์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ยิวนะค่ะ ยิวตายเยอะมากกก
และทำไมพระเจ้าถึงไม่จัดการซาตานและมารทั้งหลายล่ะค่ะทำไมถึงปล่อยให้ขึ้นมาทำลายความเชื่อเรื่องพระเจ้า
สงสัยนะค่ะเพราะอ่านพระคัมภีร์ยังไม่ครบและบ้างครั้งก็ตีความหมายไม่ออกเท่าไรค่ะ เลยถามพี่ดีกว่าอีฟคงเข้าใจได้ง่ายถ้าฟังที่พี่อธิบาย
ขอบคุณค่ะ และ ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้จอยได้รู้จักพี่


A : พระเจ้าทรงเลือกชาวยิวขึ้นมาเป็นตัวอย่างน่ะค่ะ...เป็นตัวอย่าง คล้ายๆกับเป็น case study ให้เรารู้ว่าพระองค์ดูแลและบริหารจัดการอย่างไรกับ/เพื่อคนของพระองค์ ซึ่งเราจะเข้าใจได้จากการอ่านพระคัมภีร์เดิม และชาวยิวในนั้นก็เป็นเงาของคริสเตียนในยุคนี้ค่ะ

Q : "พระเจ้าทรงเลือกยิวแล้วเพราะอะไรพระเจ้าทรงดูเหมือนทอดทิ้งชาวยิวล่ะค่ะ เหมือนตอนที่ฮิตเลอร์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ยิวนะค่ะ ยิวตายเยอะมากก....."

A: ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งพวกเขาก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่ถือรักษาธรรมบัญญัติ และกระทำความบาป พวกเขาไหว้รูปเคารพ พวกเขาบูชาพระอื่น พวกเขาบูชายัญมนุษย์ พวกเขาพยากร์เท็จค่ะ และความบาปอื่นๆอีกมากมาย...อ่านพระธรรมเยเรมีย์จะเห็นตัวอย่างชัดเจนค่ะ

Q: ..."ทำไมพระเจ้าถึงไม่จัดการซาตานและมารทั้งหลายล่ะค่ะทำไมถึงปล่อยให้ขึ้นมาทำลายความเชื่อเรื่องพระเจ้า"


A: เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมค่ะ ซาตานก็สิ่งที่พระเจ้าสร้างมา มนุษย์ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมา อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็บอกแนวทางมนุษย์ทุกอย่างหมดแล้ว ว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีสันติสุข และ ถ้าทำอย่างไร...แล้วจะถูกลงโทษ

ขอให้อ่าน 2 blog นี้ค่ะ...

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=16-11-2009&group=1&gblog=75

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=17-11-2009&group=1&gblog=76

พระเจ้าจะจัดการซาตานแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด...

วิวรณ์ 20 / Revelation 20
ซาตานถูกขังไว้พันปี
20:1 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นและถือโซ่ใหญ่
20:2 และท่านได้จับพญานาค ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตาน และล่ามมันไว้พันปี
20:3 แล้วทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไป จนครบกำหนดพันปีแล้วหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง


Satan Imprisoned in Hell a Thousand Years
20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,
20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

Q: ตอนนี้ที่บ้านตั้งพระพุทธรูปอยู่ค่ะ.. แต่จอยไม่ได้กราบไหว้ เพราะมีบ้างส่วนเป็นของแม่ จะเป็นไรไหมค่ะ..

A: ดีที่สุดคืออย่าให้มีรูปเคารพใดๆอยู่ในบ้านค่ะ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณชั่ว และมันก็จะออกมารังครวญคริสเตียนรวมทั้งคนอื่นๆในบ้านในระยะๆค่ะ พระเจ้าบอกเราว่า ผีมาร/ซาตาน(ในพระคัมภีร์ ใช้คำว่าขโมย)มันมาเพื่อลักขโมย มาเพื่อฆ่า และมาเพื่อทำลายค่ะ (ยอห์น 10:10)

แต่ถ้าเราไม่สามารถเอาออกไปได้ เพราะติดว่าเป็นของคนอื่นและเราก็ยังต้องอยู่ที่บ้านนั้น ก็ให้อธิษฐานทุกวันอย่างนี้..."ข้าสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์ สั่งให้ผีมารซาตาน ผีร้ายวิญญาณชั่วทุกตนที่อยู่ในรูปเคารพทุกชิ้นในบ้านหลังนี้ จงถูกขังอยู่ในรูปเคารพเท่านั้น ห้ามออกมารบกวนหรือทำอันตรายข้าหรือคนในครอบครัวของข้า ข้าสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์ ....และข้าปกคลุมตัวข้า ลูกๆและสามีของข้าไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา ในพระนามพระเยซูคริสตเจ้า เอเมน"

อย่างไรก็ตาม ด้วยความรักที่พระเจ้ามีในเรา...คริสเตียนมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดให้แก่คนอื่นๆในครอบครัว เพื่อให้เขาได้รับความรอดและดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าด้วย แต่การประกาศนั้น เราต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยและขอการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้าในการประกาศหรือเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าให้พวกเขาฟัง ว่าพระองค์ทรงกระทำดีในชีวิตของเราอย่างไรบ้าง เพราะคนจำนวนมากที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ยังอยู่ในการควบคุมของวิญญาณชั่ว และวิญญาณชั่วก็จะเร้าคนเหล่านั้นให้เกลียดชังคริสเตียน สิ่งนี้คริสเตียนจะต้องตระหนักรู้ไว้ให้มั่น และยึดความเชื่อในพระองค์ให้แน่น

ยอห์น 15 / John 15
15:18 ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อน
15:19 ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก แต่เราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน

15:18 If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
15:19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.

***ถ้าเราพูดเรื่องพระเยซูให้พวกเขาฟังแล้วเขาปฏิเสธ ให้เราหยุดพูดไปก่อนค่ะ และไม่ต้องโกรธพวกเขา แต่ยังคงอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไป และเราก็พยายามติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้นค่ะ ถ้าคนในบ้านหรือเพื่อนๆแสดงอาการแปลกๆกับเรา ทั้งๆที่เราก็ทำดีต่อพวกเขา...ขอให้รู้ว่ามารซาตานกำลังใช้คนๆนั้นมารังครวญเรา เราพยายามระงับอารมณ์และร้องหาพระเยซูคริสต์ อาจร้องเรียกพระองค์ในใจหากยังอยู่ในเหตุกาณ์...และพูดคุยกับพวกเขาตามเหตุผล ...แต่ถ้าหากเราเกิดระงับอารมณ์ไม่อยู่ ก็ให้สารภาพบาปกับพระองค์เมื่อเรานึกได้ค่ะ และขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์

2 โครินธ์ 1 / 2 Corinthians 1
1:4 พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า
1:5 เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใด การปลอบประโลมใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้น
1:6 ที่เราทนความทุกข์ยากนั้น ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ความชูใจและความรอด หรือที่เราได้รับการปลอบประโลมใจนั้น ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับความชูใจและความรอด ซึ่งทำให้ท่านทั้งหลายเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้น


1:4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
1:5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.
1:6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.

Q: จอยอยากให้ลูกรับเชื่อพระเจ้าด้วยต้องทำไงบ้างค่ะ คนเล็ก1ขวบเอง อีกคน6ขวบค่ะ

A: ลูกคนโต ที่เราพอจะพูดคุยรู้เรื่อง ให้เล่าเรื่องราวของพระเยซูให้เขาฟัง เมื่อเขาเข้าใจ เราก็พาเขารับเชื่อเหมือนที่จอยทำ แต่เขาอาจไม่มีบาปที่จะต้องสารภาพมากเหมือนผู้ใหญ่(นอกจากบาปที่ติดมาจากบรรพบุรุษ และบาปที่เขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่) ก็พาเขาพูดตามที่จอยเห็นสมควรน่ะค่ะ.....อธิษฐานให้เขาเห็น...เพื่อเขาจะได้คุ้นเคย พาเขามานั่งใกล้ๆเมื่อเราอธิษฐาน และอธิษฐานเผื่อเขา แม่อาจวางมือบนศีรษะของเขาเมื่ออธิษฐานให้เขาค่ะ อาจจะอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังเป็นระยะๆ หรือสอนให้เขาอ่านค่ะ พยายามทำให้เขาคุ้นเคยกับเรื่องราวของพระเจ้าค่ะ
ส่วนคนเล็ก ก็เลี้ยงเขาและปลูกฝังเรื่องของพระเจ้าไปเรื่อยๆค่ะ จนเขาพูดคุยรู้เรื่อง ก็พาเขารับเชื่อค่ะ

สุภาษิต 22 / Proverbs 22

22:6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบโตแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั้น

22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.Q : ที่เรื่องในไบเบิ้ลมีกล่าวไว้ถึงคนสองคนที่อยุ่ในทุ่งนา เมื่อวันสิ้นโลกมาถึง ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะถูกทำลาย แม้ยืนอยุ่ด้วยกัน ผู้ที่เชื่อก็จะรอด(ขอโทษนะคะจำบทไม่ได้)......ตรงนี้ดิฉันตีความหมายว่า เราไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนคริสเตียนก็ได้ เพียงขอให้เรามีความเชื่อในพระบิดาและพระบุตรอย่างจริงใจโดยการเรียนพระคัมภีร์เพื่อให้สอดคล้องตามน้ำพระทัย .....ขอถามความคิดเห็นคุณค่ะ........ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

A: มัทธิว 24:40 ค่ะ คุณเข้าใจเรื่องคนที่เชื่อได้รับความรอด คนไม่เชื่อไม่รอดนั้นถูกแล้วค่ะ

ส่วนการที่ผู้เชื่อจะอยู่ร่วมกัน(แบบอยู่จริงๆ เห็นหน้ากัน/physically) เช่น การพบปะสนทนากัน สามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้ร่วมในความเชื่อก็ย่อมทำได้ แต่ต้องอยู่ในทางของพระเจ้าจริงๆ หรือการที่เราพบปะกันแบบที่ทำกันอยู่ใน Facebook ก็ได้ ....ยิ่งในยุคสุดท้ายที่เรากำลังอยู่นี้เอง...พระเจ้าเรียกให้ออกมาจากโบสถ์เพราะว่าส่วนใหญ่ พวกเขาไม่อยู่ในทางของพระเจ้า (วิวรณ์ 18:...ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น) ....คือว่า..ถ้าเราเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเขา เช่นฉลองคริสมาส อีสเตอร์ หรือวเลนไทน์ ...เราก็เข้าข่ายมีส่วนร่วมในความบาปกับเขาด้วย

สิ่งสำคัญในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนคือต้องไม่พากันให้หลงไปจากทางของพระเจ้า ต้องเสริมกันให้เข้มแข็งในพระองค์และคอยช่วยเหลือกันเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าก็บอกกันอย่างที่เราพยายามทำอยู่ค่ะ โดยเฉพาะในยุคนี้เราไม่มีเวลามาล้อกันเล่นค่ะ พระเยซูจะกลับมาในไม่ช้านี้แล้ว พระองค์บอกเราอยู่เรื่อยๆค่ะ อีกไม่นานแน่นอนค่ะ

โดยส่วนตัวเราเอง ตั้งแต่พระองค์เรียกให้ออกมาจากโบสถ์ได้ประมาณ 3 ปีแล้ว เราก็เชื่อฟังและทำตาม..พระองค์ก็ทรงให้เราได้มีสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่เข้มแข็งในพระองค์จากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางอินเตอร์เน็ตค่ะ พระองค์สอนเราจากหลายๆทาง หากเราแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจจริงๆ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อค่ะ พระองค์รู้จิตใจเราดี พระองค์ทรงดูทั้งการกระทำและจิตใจของเราทุกคนค่ะ

ขอพระเจ้าทรงนำคุณค่ะ และขอพระองค์เปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งของพระองค์และเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นอีกมากมายค่ะ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

Q : รบกวนถาม เรื่อง นรก ในความหมายของไบเบิ้ลหมายถึงอย่างไรคะ

A : นรกมีจริงและเป็นสถานที่จริงที่พระเจ้ามีไว้สำหรับซาตานและบรรดาลูกสมุนของมันและซาตานมันต้องการให้มนุษย์มาเป็นทาสของมัน มันจึงพยายามล่อลวงมนุษย์ให้กระทำความบาปต่อพระเจ้า หรือไม่เชื่อฟังพระเจ้า จะได้ลงไปอยู่ในนรกกับมันเยอะๆ

ลองอ่าน blog เหล่านี้นะคะ เราหาข้อมูลมาใส่ไว้เพราะไม่อยากให้ใครต้องไปที่นั่น....

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=27-10-2009&group=1&gblog=33

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=21-12-2011&group=1&gblog=144


//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=18-12-2011&group=1&gblog=140


//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=20-02-2012&group=1&gblog=178


Q :ส่วนมนุษย์ที่กลายเป็นผงคลีดินคืออย่างไรคะ?
อีกคำถามนะคะ แล้วตอนนี้มารไม่ได้โดนขังไว้ทั้งหมดเหรอคะ?
ทำไมโลกถึงยังมีแต่สงคราม
ได้ความรู้มากค่ะ ขอบพระคุณที่ยกพระคัมภีร์มาให้ด้วยค่ะ


A: มนุษย์ที่กลายเป็นผงคลีดิน ---> ก็คือพระเจ้าสร้างเรามาจากผงคลีดิน และสุดท้ายเมื่อมนุษย์ตาย ไม่ว่าร่างกายจะถูกฝังหรือเผา ก็จะกลับกลายไปเป็นผงคลีดินเหมือนเดิมค่ะ ....แต่สิ่งที่จะยังคงอยู่คือวิญญาณ(spirit) ซึ่ง วิญญาณนี้จะต้องลงนรกหรือไปอยู่กับพระเจ้าก็จะขึ้นอยู่ับเขาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่าเขาเลือกทางเดินในพระเจ้าหรือ ทางของซาตานค่ะ

ปฐมกาล 2 / Genesis 2

2:7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่

2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.


**มีมารเพียงบางตัวเท่านั้นที่ถูกขังไว้ และจำนวนมากก็ถูกปล่อยออกมาในยุคสุดท้าย...

วิวรณ์ 9 / Revelation 9

9:2 เมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น ก็มีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากเหวนั้น
9:3 มีฝูงตั๊กแตนบินออกจากควันนั้นมายังแผ่นดินโลก ได้ประทานอำนาจแก่ตั๊กแตนนั้น เหมือนกับอำนาจของแมงป่องแห่งแผ่นดินโลก
9:4 และมีคำสั่งแก่มันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่ให้ทำร้ายคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้น

9:2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
9:3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.
9:4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.

พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้าย และเราก็จะเห็นภาพจริงจากเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะ

*** เหวที่ไม่มีก้นเหว หมายถึงนรกค่ะ

Q: ทำไมถึงปล่อยซาตานออกมาคะ

A: เป็นไปตามกาลเวลาค่ะ ยุคสุดท้าย...คล้ายๆกับยุคโนอาห์ค่ะ แต่ยุคนั้นพระเจ้าเอาน้ำมาล้างโลก และขณะนั้นพระเยซูคริสต์ยังไม่มาไถ่บาปให้มนุษย์ แต่ยุคนี้การล้างโลกจริงๆนั้นจะมาด้วยไฟ (และสุดท้ายเลยนั้น..น่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์) แต่ก่อนที่ไฟจะมาเผาผลาญจนสิ้นนั้น (เท่าที่เราพอจะเข้าใจ....คือ...) พระเจ้าต้องการให้คนกลับใจมาหาพระองค์ให้มากที่สุด จึงให้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นก่อน เพราะจากบทเรียนของชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมนั้น เมื่อพวกเขาสุขสบายดี..พวกเขาก็ทิ้งพระเจ้าและไปไหว้รูปเคารพและกระทำความบาปต่างๆ ไม่รักษาธรรมบัญญัติเสียทุกครั้ง...แล้วพระเจ้าก็จะเร้าให้ศัตรูมารุกรานเขา...และเมื่อพวกเขาตกทุกข์ยากลำบาก เขาก็ร้องหาพระองค์เสมอ แล้วพระองค์ก็ช่วยทุกครั้งเหมือนกัน.....ยุคนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ พระองค์ต้องการให้มนุษย์เห็นว่า พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากความยากลำบากต่างๆได้ และแม้ว่าร่างกายมนุษย์จะต้องตายไป ทุกคนที่เชื่อและดำเนินชีวิตในพระองค์จริงๆก็มั่นใจได้ว่าวิญญาณของพวกเขาไม่ตาย แต่จะได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระองค์ค่ะ

Create Date : 23 กรกฎาคม 2555
Last Update : 24 กรกฎาคม 2555 0:55:33 น.
Counter : 1515 Pageviews.

0 comments

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog