สารจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ Message From The Mouth Of Godสารจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าบอกว่าจงฟังคำของเรา...เราจะมาในไม่ช้านี้..เจ้าต้องออกมาจากสิ่งที่เป็นของโลก..เจ้าต้องออกมาจากคริสตจักรแพศยาเหล่านั้น เจ้าต้องแยกตัวออกจากโลก เพราะเรากำลังมา เรามาเพื่อพิพากษา เราไม่เคยบอกพวกเขาให้สร้างโบสถ์(สิ่งปลูกสร้าง) เราไม่เคยบอกให้เขาทำสิ่งเหล่านี้ พระองค์บอกว่า ..นั่นเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของเรา เจ้าต้องบอกพวกเขาให้ออกมาจากที่นั่น บอกเขาว่าเรากำลังมา ให้พวกเขาแสวงหาเราและติดตามเราก่อนที่จะสายเกินไป เพราะว่าเมื่อเรามาทุกอย่างก็จะจบลง เขาจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สอง เขาต้องแสวงหาเราขณะที่จะยังพบเราได้ เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเขาจะแสวงหาเราและจะไม่พบเราอีก เขาจะต้องแสวงหาเราเดี๋ยวนี้ คริสตจักรของเขาและ ศิษยาภิบาลของเขาไม่สามารถทำให้เขารอดได้

..**เจ้าจะต้องรู้ว่า มีเพียงเราเท่านั้นที่ช่วยให้เจ้ารอดได้ เจ้าจะต้องแยกตัวออกมาจากโลก!!!

..***เพราะเรากำลังมาเพื่อเจ้าสาวที่บริสุทธิ์จริงๆเท่านั้น!!!

**...เรากำลังมาเพื่อรับผู้ที่รับใช้เรา ผู้ที่เชื่อฟังเรา และผู้ที่มีชีวิตอยู่ในธรรมบัญญัติของเรา(บัญญัติ 10 ประการ) และเพื่อผู้ที่รักเรา ผู้ที่คร่ำครวญกับเรา ผู้ที่รักเรามากกว่ารักตนเอง เรามาเพียงเพื่อคนเหล่านี้เท่านั้น คนที่เชื่อฟังเรา คนที่ให้เราเป็นเจ้านายและนำเขา ไม่ใช่ให้มนุษย์นำ เราไม่เคยเรียกให้มนุษย์มานำพวกเขา เราผู้เดียวที่เป็นผู้นำทางลูกแกะของเรา เรานำของเราเอง !!!

**....เจ้าเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดมั๊ย?

**...เรากำลังมาเพื่อพิพากษาโลก เรากำลังมาเพื่อพิพากษามนุษย์ เจ้าสนใจมั๊ย?

**...เจ้าไม่สนใจรึว่าเรากำลังมาเพื่อพิพากษา?

**...เรากำลังมาเพื่อพิพากษา และเราจะพูดคำสุดท้ายว่า.."ถ้าเจ้าไม่รู้จักเรา เจ้าไม่ได้ติดตามเรา เจ้าไม่เชื่อฟังเรา เจ้าจะถูกเผาพร้อมกับผู้ที่อยู่ในโลก"

**..เจ้าเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดมั๊ย?... เจ้าต้องมาหาเราและติดตามเรา เพราะเราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต!! ไม่ใช่มนุษย์พวกนั้น เราไม่เคยบอกเจ้าให้ไปหาและติดตามคนพวกนั้น เราไม่เคยบอกเจ้าให้ไปหาและติดตามพวกนักเทศน์เหล่านั้น เราไม่เคยบอกเจ้าให้ทำสิ่งเหล่านั้นเลย เจ้าต้องติดตามเราเท่านั้นเพราะเราเท่านั้นที่เป็นทาง เราเท่านั้นที่เป็นทาง!!! และเรากำลังมา!!! เราได้ให้หมายสำคัญไปแล้วมากมาย เราทำหมายสำคัญมากมายเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าเรากำลังมา.... เจ้าไม่ฟังเราเลย เจ้าไม่ตอบสนองการเรียกของเรา เจ้าไม่ใส่ใจเลยว่าเราเรียกเจ้าให้ออกมา ให้แยกตัวออกมาจากสิ่งที่เป็นของโลก !!!

**...เจ้าจะต้องฟังลูกๆของเราที่เราส่งออกไปให้เตือนในสิ่งเหล่านี้ ...ให้บอกความจริงแก่เจ้า เจ้าอาจคิดว่าพวกเขาโกหกเจ้า.. แต่ไม่ใช่ ...เราได้เรียกพวกเขาและเลือกพวกเขาให้เตือนผู้คน !!!... เพื่อให้โอกาสเจ้าให้ออกจากโลกและแยกตัวออกมา!!

**... เจ้าจะต้องมาหาเรา เจ้าจะต้องมาหาเรา เราอ้าแขนรอรับผู้คนอยู่... แต่เจ้าต้องวิ่งมาหาเรา เจ้าต้องรักเรา เจ้าต้องมีความปรารถนาที่จะรับใช้เรา และเจ้าต้องมีความปรารถนาที่จะเชื่อฟังเรา... ไม่ใช่เพียงกลัวตกนรกเท่านั้น!!! ...เจ้าต้องติดตามเราและเชื่อฟังเรามากกว่าสิ่งอื่นใดก่อนที่จะสายเกินไป !!!

**...สิ่งที่เราพูดกับเจ้าในวันนี้เป็นความจริง เจ้าต้องแยกตัวออกมาจากโลก... ถ้าไม่ เจ้าก็จะถูกเผาพร้อมกับโลกที่จะถูกเผา!!!!

..** เพราะเรากำลังมาเพื่อเจ้าสาวที่บริสุทธิ์เท่านั้น เรากำลังมาเพื่อรับผู้ที่รับใช้เรา ผู้ที่เชื่อฟังเรา และผู้ที่มีชีวิตอยู่ในธรรมบัญญัติของเรา(บัญญัติ 10 ประการ) และเพื่อผู้ที่รักเรา ผู้ที่คร่ำครวญกับเรา ผู้ที่รักเรามากกว่ารักตนเอง เรามาเพียงเพื่อคนเหล่านี้เท่านั้น คนที่เชื่อฟังเรา คนที่ให้เราเป็นเจ้านายและนำเขา เราไม่ได้มาเพื่อคนที่รับใช้นักเทศน์หรือคนที่รับใช้คริสตจักรของเขาแต่ไม่ได้รับใช้เรา

เรากำลังบอกถึงสิ่งเหล่านี้ ว่าเป็นความจริง เจ้าต้องใส่ใจต่อสิ่งที่เราพูดในวันนี้ เรากำลังมาเพื่อพิพากษา เจ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการกลับมาของเรา เราจะมาในโมงยามที่ไม่มีใครรู้ เจ้าควรเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่เราพูดกับเจ้าวันนี้เป็นความจริง นี่คือเรา...พระเจ้าของเจ้าที่พูดให้เจ้าฟังในวันนี้!! เจ้าจะต้องใส่ใจต่อคำพูดของเราวันนี้ เพราะนี่เราเองที่พูดกับเจ้า เราบอกเจ้าว่าเราไม่เคยบอกให้สร้างสิ่งปลูกสร้าง มีเขียนไว้หมดแล้ว จงไปอ่านดู เราไม่ได้อยู่ในสิ่งปลุกสร้างเหล่านั้นที่สร้างโดยมือมนุษย์ เจ้าเข้าใจมั๊ย เราไม่ได้อยู่ที่นั้น???

**..เจ้าต้องไม่เข้าเทียมแอกกับพวกเขา เจ้าต้องใส่ใจและรู้เถิดว่า เราเองที่พูดกับเจ้าในวันนี้ เจ้าต้องออกมาจากคริสตจักรแพศยาเหล่านั้น !!!! เจ้าต้องแยกตัวออกจากโลก!!!

***...เราเองที่พูดกับเจ้าในวันนี้ และสุดท้ายเจ้าจะถูกพิพากษาโดยคำพูดของเรา!!!

**...สิ่งที่เราพูดนี้เป็นความจริง เจ้าต้องใส่ใจ เพราะนี่คือพระเจ้าของเจ้าที่พูดในวันนี้ และเจ้าจะต้องใส่ใจในคำพูดของเรา

ขอบคุณพระเจ้า...

พี่น้องคะ...เราต้องใส่ใจในพระวจนะของพระเยซูที่พระองค์ตรัสกับเรา เพราะพระองค์กำลังเสด็จกลับมาเพื่อการพิพากษา และพรองค์ได้ตรัสกับดิฉันก่อนหน้านี้ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า..พระองค์กำลังมาเพื่อการพิพากษา และพระองค์ได้ตรัสสิ่งเหล่านี้กับดิฉันว่า มีฟ้าแลบ ที่สว่างมาก และลูกสาวของดิฉันอายุ 4 ขวบพูด.. “คุณแม่คะ แม่เห็นนั่นมั๊ย?” และทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องเสียงดังมาก... ดังมากๆ และดิฉันรู้ว่า พระองค์ต้องการให้ดิฉันมาที่นี่ เพื่อทำวีดีโอนี้....พระองค์กำลังเตือนพวกคุณ พี่น้องคะ เราจำเป็นที่จะต้องใส่ใจต่อคำเตือนของพระองค์ในวันนี้ พระเยซูคริสต์กำลังเสด็จกลับมาเพื่อการพิพากษา!!! คุณเข้าใจมั๊ยคะ? คุณจะต้องใส่ใจต่อสิ่งที่พระองค์บอกคุณ สิ่งเหล่านี้ที่ดิฉันบอกคุณนั้นเป็นความจริง คุณจะต้องฟังพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา ฉันรู้สึกว่าดิฉันจะต้องมาที่นี่ พระเยซูต้องการให้ดิฉันทำวีดีโอนี้ ดิฉันยังไม่รู้เลยว่าพูดอะไรไปบ้าง ขอพระเยซูอวยพระพรแก่คุณค่ะ บาย-บาย..

Create Date : 18 มกราคม 2555
Last Update : 18 มกราคม 2555 13:02:10 น.
Counter : 2966 Pageviews.

0 comments

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog