คำเตือนเรื่องยุคสุดท้าย.....URGENT MESSAGE CONCERNING END TIMES TO GET YOU THINKING
เตือนเรื่องยุคสุดท้าย ถึงเวลาที่เราควรใคร่ครวญ

ถึง จิตวิญญาณที่รักทุกท่าน ผมเชื่อว่ามีการล่อลวงที่สำคัญในขณะนี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายที่ถูกส่งมาจากผีมารซาตาน เพื่อพยายามรวบรวมเอาคริสเตียนเข้าไปสู่การหมกมุ่นในกิจกรรมที่ไม่เป็นสาระ

***สาระสำคัญคือว่าคุณทำให้พระเยซูพอใจหรือไม่ และ คุณมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตหรือไม่!!

อย่าเชื่อในสิ่งที่คริสตจักรเทียมเท็จกำลังเชื่อกันอยู่ อย่าเชื่อในสิ่งที่คริสเตียนที่ยังทำบาปพูด/สอน อย่าเชื่อในทษฎีสมคบคิดที่มีอยู่ในขณะนี้ เพราะพระเยซูตรัสว่า “พระองค์จะมาเหมือนขโมยมาในเวลากลางคืน และทษฎีทั้งหมดเกี่ยวกับ FEMA CAMPS, CHEMTRAILS, HAARP, RFID CHIP และเกี่ยวกับยุคทุกข์เข็ญนั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะว่า ดังนั้นพวกเขาก็สามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซูให้เข้ากับทษฎีตารางเวลาสามปีครึ่ง ไม่มีการกล่าวถึงกองทัพของซาตานควบคุมมนุษย์ บังคับให้ฝังชิปทุกๆคนด้วยเครื่องหมายที่ลงโทษพวกเขา”

พระเยซูจะมาเหมือนขโมยมาเหนือคริสตจักรแบบอุ่นๆ แต่พวกเขาคิดว่าเขาสามารถคาดการณ์สิ่งนี้ได้ตลอดช่วงเวลาทุกข์เข็ญ

พระเยซูบอกไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับยุคสุดท้าย ว่ามันจะมาเหมือนน้ำท่วม เหมือนวันเวลาของโนอาห์ ...และก่อนที่ใครจะคิดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น...ความพินาศก็มาถึง!!! และพระเยซูก็เสด็จกลับมา!!...

ใช่!! ความพินาศจากพระเจ้ากำลังมาสู่แผ่นดินโลก ด้วยเหตุจากบาปที่ไม่มีการสารภาพ แต่ซาตานพยายามหลอกลวงคุณว่ารัฐบาลกำลังควบคุมและอะไรอย่าง..อิลูมินาติ หรือซาตานเป็นผู้ควบคุม...

พวกนี้ไม่ได้ควบคุมอะไรเลย อะไรที่เขาเชื่อว่าเขาทำได้ ก็ไม่เกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีขีดจำกัด...พระเจ้าจะทำให้แผนการของพวกมันสับสนและทำทุกอย่างให้อยู่ในทางของพระองค์ แม้ว่าซาตานจะควบคุมบรรดาผู้นำประเทศต่างๆในโลกในบางกรณี และก็ถูกที่มีบางคนขายตัวเองให้ซาตานไปแล้ว และกลายมาเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ อย่างที่ผมเองก็เคยเห็นในความฝัน การล่อลวงที่สำคัญเกี่ยวกับทุกอย่างนั้นคือว่า... ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกนี้กำลังควบคุมอยู่

ไม่ใช่เลย!! ครับ .. พระเจ้าจะทำให้แผนงานของพวกเขาสับสนอลหม่าน ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้หรือจะไปบังคับอนาคตให้เป็นไปในทางของพวกเขาได้

พระเจ้าจะทรงกระทำให้เป็นไปในทางที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้โดยเพียงการอ่านพระคัมภีร์จากสติปัญญาของมนุษย์...


พวกเขาพยายามทำเหมือนเมื่อครั้งเหตูการณ์ของหอบาเบล และพระเจ้าก็ลงมากระทำให้พวกเขากระจายไปเหมือนลม


*** ทางของพระเจ้านั้นสูงกว่าทางของมนุษย์ ทางของพระองค์นั้นไม่เหมือนอย่างที่คุณคิด...


ถ้าวันนี้คุณติดตามพระเยซู คุณจะผ่านช่วงเวลาของคุณไปในการทุกข์ยากต่างๆเพื่อพระเยซู บางที่อาจมีบางคนในพวกคุณที่ต้องตายเพื่อความเชื่อถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่มีความไม่เป็นมิตร คุณจะถูกเยาะเย้ยโดยคนจำนวนมากและพวกเขาก็จะต่อต้านคุณด้วย...แต่พระเยซูจะอยู่กับคุณ!!

...แต่ถ้าคุณใช้เวลาของคุณจดจ่อไปที่ทษฎีสมคบคิดเหล่านี้หรือจดจ่อที่ตัวบุคคล... คุณอาจตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูง ที่จะพลาดงานฉลองมงคลสมรสพระเมษโปดกเพราะคุณไม่วางใจในพระเยซูและไม่ดำเนินในทางของพระองค์ ขณะที่คุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้น..และกำลังถูกกระต้นอย่างสุดขีด.... พระเยซูจะมาเหมือนขโมยมาในเวลากลางคืน... และคุณก็จะถูกจับไป..(คือถูกฑูตสวรรค์กวาดไปพร้อมกับคนบาปทั้งหลาย)...


*** ถ้าคุณแสวงหาปัญญา จงไปหาและถามจากพระเยซู พระองค์อาจจะแสดงให้คุณรู้หรืออาจจะไม่นั้น.. ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระองค์ ... ผมเองไม่รู้.. แต่ผมได้เอาทุกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพระเยซู และสิ่งที่ทำให้ผมไขว้เขวออกไป...

*** อย่าพยายามที่จะพยากรณ์เรื่องเหล่านี้ จงตั้งมั่นในการรับใช้พระเยซูและทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ สิ่งเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ และในวันของพระเจ้าถ้าคุณพร้อมคุณก็จะสามารถยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์


แต่คนเหล่านั้นผู้รับใช้ที่โง่เขลา ที่เขาอุทิศเวลาไปกับสิ่งอื่นจะถูกจับออกไปและทำให้อับอาย ในวันของพระเจ้า


จงรับการเตือนในวันนี้
URGENT MESSAGE CONCERNING END TIMES TO GET YOU THINKING:

Dear souls I believe there is a BIG DECEPTION regarding end times in the world right now sent by the devil to try and get Christians to be preoccupied on these events that do not matter. WHAT MATTERS is whether or not you are pleasing to Jesus and your name written in his book of life.
Don’t believe what the world of false churches and sinning Christians and conspiracy theorists are believing right now, cause Jesus said he would be coming like a thief in the night and the whole theory of FEMA CAMPS CHEMTRAILS HAARP RFID CHIPS AND DEATH AND SIMILAR TRIBULATION is not entirely true because then they can accurately predict Jesus according to their little 3.5 year timeline theory. Not to mention the armies of satan controlled people force-chipping everybody with the mark to condemn them...Jesus will come like a thief upon the lukewarm sinning Church, but they think they can predict it all through this tribulation theory....
Jesus made it clear about the end, it will come like a flood, like in the days of Noah and before anyone is thinking what is happening destruction comes and Jesus also returns. yes DESTRUCTION from God is coming upon the earth for its unrepentant sins, but the devil is trying to fool you into believing Governments are in control and things like the illuminati (SATAN) is in control... HE IS NOT IN CONTROL at all. What he believes he can do will not happen, and what does happen is very limited...God will confuse the plans of the wicked and work it out HIS WAY. Though it is true about satan controlling the kings of this world in some way and it is true some have sold themselves to him and become anti Christs as i have myself seen in a dream, the big deception about all this is that somehow they are in control. THEY ARE NOT, DEAR SOUL, GOD WILL CONFUSE THEIR PLANS ,NOBODY WILL MOCK GOD NOR FORCE THE FUTURE THEIR WAY. GOD will work it out in a way that nobody is going to predict by studying the bible with their fleshly minds of mans wisdom..

They tried to do the same in the days of BABEL and God came down and sent them scattering to the wind GODS WAYS ARE HIGHER THAN MANS ,HIS WAYS ARE NOT AS YOU THINK....If you follow Jesus today you will go through your own times of various tribulations for Jesus, maybe some of you may die for your faith if you live in certain hostile countries. You will be mocked by many and divided against too, but Jesus will be with you. But if you spend your time focusing on all these conspiracy theories and things of mere men you may be risking big time, your place in the coming wedding supper of the lamb because you are not obeying Jesus and following his paths and while you are caught up in all the hype, the Lord will come like a thief in the night and you will be CAUGHT OUT....

If you seek wisdom go ask of Jesus, he may of may not show you things about these things depending on his will. I myself do not know, but i am putting forth some things I am seeing as not of Jesus in the world of Christians theses days that is taking their focus off of Jesus and onto foolish distractions.....Dont try and predict these things, focus on serving Jesus and doing as he leads, those things are out of your control and in the day of the Lord if you are ready, you will stand unashamed before him, but those who were foolish servants and dedicated their time to other things will be caught out and put to shame on the day of Lord....

BE WARNED TODAY!!

By Robert Lyte
Create Date : 20 ธันวาคม 2554
Last Update : 21 ธันวาคม 2554 5:38:45 น.
Counter : 1194 Pageviews.

1 comments
  
อาโมส 5 / Amos 5

5:4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสแก่วงศ์วานอิสราเอลดังนี้ว่า "จงแสวงหาเรา และเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่

5:4 For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
โดย: Narno7 วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:16:45:33 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog