สมาคมลับเหนือสมาคมลับครองโลก ตอนที่ 2 (Babylon)
การกำเนิดสมาคมลับ
โดย Gary H. Kah. En Route to Global Occupation:Note: จากรูปจะเห็นว่าศาสนาทุกศาสนารวมทั้งศาสนาพุทธด้วยนั้น ทั้งหมดมีรากฐานมาจากหลักความเชื่อของนครบาบิลอนโบราณ ซึ่งเป็นลัทธิบูชาซาตาน ซึ่งในแต่ละทวีปก็มีชื่อที่แตกต่างกันไป และด้วยการผ่านวิวัฒนาการอันยาวนานทางความเชื่อและการถือปฏิบัต ผู้ที่เชื่อในแต่ละศาสนาจึงไม่ทราบถึงแก่นแท้ที่มาของความเชื่อของตน ได้แต่ปฏิบัติตามๆกันมา เป็นวัฒนธรรม และเป็นธรรมเนียม


 • จงดูที่ New Age Movement ที่มีเส้นทางอันยาวนานมาจากศาสนาลึกลับโบราณแห่งบาบิลอน และที่น่าสังเกตคือที่กลุ่มฟรีเมสันหรือ อิลูมินาติ นั่นเองที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผู้คนระดับแนวหน้าในวงการการเงินของโลก รวมทั้งระบบคอมมิวนิสต์ (Marxism), กลุ่มสมาคมลับที่อยู่เบื้องหลังการเมืองทั้งในยุโรปและอเมริกา และกลุ่มผู้บริหารคริสตจักรทั่วโลก


  ที่มาของความเชื่อบาบิลอน:

  จากพระคัมภีร์: หลังน้ำท่วมโลก โนอาห์และลูกๆของเขารอดชีวิต ซึ่งได้แก่ เชม ฮาม และยาเฟท

  ต่อมาฮามเป็นบิดาของคูท และคูทเป็นบิดาของนิมโรด
  อับราฮัมเป็นรุ่นที่ 10 จากโนอาห์ เป็นบุตรของเทราห์ ทางเชื้อสายของเชม


  พิธีกรรมทางศาสนา(False Religion) ถูกริเริ่มโดยนิมโรด Nimrod (ชื่อของเขาพบในปฐมกาล 10:8) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของมหานครบาบิโลนในครั้งโบราณกาล ซึ่งนิมโรดคือชายคนแรกที่รักการบูชารูปเคารพเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเขาได้รับการดลใจมาจากซาตานหรือลูซีเฟอร์

  จากหลักฐานงานเขียนของชาวยิวและอิสลามนั้นพบว่า นิมโรดเองก็เป็นคู่ปรับกับอับราฮัม ด้วยว่าอับราฮัมรักพระเจ้าและเกลียดการบูชารูปเคารพ

  นิมโรดซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและทรงอิทธิพลมากจึงส่งผลให้ผู้คนในกรุงบาบิลอนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของเขาปฏิบัติตามเขาทุกอย่าง

  เขาและบิดาของเขาคือคูทเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมผู้คนในการก่อสร้างหอบาเบลเพื่อต้องการไปให้ถึงสวรรค์เพื่อต้องการเทียบเคียงพระเจ้าผู้สร้าง แต่ทำไม่สำเร็จเพราะพระเจ้าเห็นว่าพวกเขากำลังก่อการกบฎ จึงทำให้พวกเขาแตกภาษากระจัดกระจายไป (ปฐมกาล 11:5-9)จากการสร้างหอบาเบลนี่เอง นิมโรดจึงถูกนับถือจากคนกลุ่มฟรีเมซั่นว่าเป็นต้นกำเนิดของฟรีเมซั่น(Freemasonry Foundation)

 • นิมโรดนั่นเองที่เป็นผู้เริ่มก่อกบฎต่อพระเจ้าเป็นคนแรก และยังได้ชักชวนให้ผู้คนในยุคนั้นเริ่มนับถือตนเองแทนการเคารพยำเกรงพระเจ้าพระผู้สร้าง เขาเป็นคนที่มีกำลังมากเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งกาจ และเป็นผู้แรกที่ปลุกระดมการทำสงครามและเข่นฆ่ามนุษย์และล่าอาณานิคมในยุคนั้น

  จากการที่หอบาเบลสร้างไม่สำเร็จเพราะพระเจ้าไม่พอใจนั้น ต่อมาคูทผู้เป็นพ่อของนิมโรดได้ฆ่าตายด้วยความอับอาย

  จากงานเขียนบันทึกหลักฐานทางประวัติศาตร์พบว่า นางเซมิรามิสซึ่งภรรยาของคูทนั้นเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง ซึ่งเมื่อคูทตายไปเธอก็เอาลูกคือนิมโรดมาเป็นสามีของเธอ เธอจึงได้ตำแหน่งเป็นราชินีแห่งบาบิโลน ซึ่งต่อมานิมโรดได้ตายไปจากการถูกสับเป็นชิ้นๆโดยเชมซึ่งลูกคนหนึ่งของโนอาห์ และมีศักดิ์เป็นลุงของนิมโรดที่ทนเห็นความเลวร้ายของเขาไม่ไหว จึงนำพวกมาลอบสังหารเขาเสีย ต่อมานางเซมิรามิสได้ตั้งครรภ์ซึ่งเธออ้างวว่าการตั้งครรภ์ของเธอเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ ซึ่งมาจากวิญญาณ(Spirit) ทำให้เธอตั้งครรภ์ เพราะเธออ้างว่าไม่ได้นอนร่วมกับใคร และเธอได้คลอดลูกออกมาชื่อว่า ทัมมุส (Tammuz) ซึ่งเกิดในช่วงฤดูหนาว Winter Solstice ประมาณวันที่ 25 ธันวาคม และเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์และเป็นการให้เกียรติแก่นิมโรด เธอจึงประกาศแก่ผู้คนทั้วไปในบาบิโลนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเธอว่า นิมโรดนั้นไม่ได้ตายไปเลยแต่ได้กลับมาเกิดใหม่อย่างบริสุทธิ์เป็นทัมมุสบุตรของเธอ และเธอก็ตั้งตนเองขึ้นเป็นแม่ของผู้บริสุทธิ์หรือเทวีแห่งสวรรค์ (Queen of Heaven) ซึ่งได้กลายมาเป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งของชาวบาบิโลน

  มีการกล่าวถึงเธอในพระคัมภีร์ว่า “พวกเด็กๆก็เก็บฟืน พวกพ่อก็ก่อไฟ พวกผู้หญิงก็นวดแป้ง เพื่อทำขนมถวายแก่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครื่องดื่มบูชาถวายแก่พระอื่นๆ เพื่อยั่วยุให้เราโกรธ" เยเรมีย์ 7:18 (และยังพบอีกในเยเรมีย์ 44:17-19 และ 25)

  ทัมมุสเองนั้นกลายมาเป็นพระเจ้าของชาวบาบิโลนหรือ sun-god ซึ่งต้นคริสต์มาส และ Yule log ได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในการฉลองวันเกิดของพระทัมมุสและต่อมาจึงกลายมาเป็นเทศกาลประจำปีของชาวบาบิโลน

  พระคัมภีร์กล่าวถึงทัมมุส… “..และดูเถิด ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส” (เอเสเคียล 8:14)

  ในนิทานปรัมปราของชาวบาบิโลนในยุคหลังจากนิมโรดตายไปนั้น ได้กล่าวถึงนิมโรดว่าเขาได้รับการนมัสการและบูชา และถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่น พระบาอัล (Baal/the Lord Marduk), Mithras, Ahura, Mazda, Gott, Aton, and Dagon, Baphomet, etc.  The goddess Semiramis / Statute of Liberty/ Isis/ Columbia/ Queen of heaven  ทั้งสามนี้คือต้นแบบของบรรดารูปเคารพต่างๆทั่วพิภพ  สมาคมลับมีหลักความเชื่อ (Doctrine) 2 ชุด

  1). ชุดแรกเป็นหลักความเชื่อของคาทอลิค ซึ่งเป็นของคนวงนอก บูชาพระแม่มารีย์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งมีรากฐานมาจาก Queen of Heaven รวมทั้งบูชาพระอาทิตย์(อีกรูปของซาตาน) และถือว่าพระสันตปาปาคือตัวแทนของพระเจ้า(God)ผู้ไถ่บาป(Christ)ที่มีตัวตนบนโลก (เขาไม่ยอมรับพระเยซูว่าเป็นพระคริสต์ แต่บูชาซาตานว่าเป็นพระคริสต์หรือพระผู้ไถ่ของพวกเขา)
ให้สังเกตว่าเมื่อพวกเขา เช่น พระสันตะปาปาหรือสมาชิกของสมาคมลับต่างๆพูดถึงพระเจ้า เขามักจะใช้คำว่า God หรือเรียกว่า Christ ซึ่ง God หรือ Christ ของพวกเขานั้นหมายถึงซาตานหรือลูซิเฟอร์ และคำว่า Holy Father นั้นหมายถึงพระสันตะปาปาซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นตัวแทนของ Christ นั่นเอง (ซึ่งไม่ใช่ Jesus Christ)

ขัอมูลเพิ่มเติม:


Note: ผู้เชื่อทั่วไปที่ไปโบสถ์วันอาทิตย์ ไม่เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนได้แต่ทำตามกันมา ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไปนมัสการพระเยซูคริสต์ แต่ความจริงแล้วซาตานได้เลือกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ 1 ของสัปดาห์เป็นวันของมัน

 • ใครก็ตามที่ไปนมัสการในวันอาทิตย์ ไม่ว่าจะตั้งใจไปนมัสการใครก็แล้วแต่ เจ้าซาตานก็ถือว่าไปนมัสการมัน และมันสามารถทำทุกอย่างที่เลียนแบบพระเจ้า เช่น ให้พร รักษาโรค หรือแสดงปาฏิหารย์ต่างๆ เพื่อให้คนเชื่อและเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพระเจ้าพระยาเวห์ ซึ่งเป็นการล่อลวงที่แยบยลมากและมันทำสำเร็จแล้ว เพราะผู้คนเกือบทั่วโลกได้เชื่อและได้ยินยอมทำตามทุกอย่างด้วยการวางใจ รวมทั้งถือปฏิบัติเทศกาลต่างๆเช่น คริสต์มาส อีสเตอร์ ฮาโลวีน รวมถึงการจัดงานวันเกิด ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพิธีกรรมของศาสนาเทียมเท็จของบาบิลอนทั้งสิ้น

  ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป:
  "มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ' เมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่า `เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา' " (มัทธิว 7:21-23)


  "อย่าเชื่อทุกวิญญาณ แต่จงทดสอบว่าวิญญาณนั้นๆมาจากพระเจ้าหรือไม่" 1 ยอห์น 4:1

  "ทุกวิญญาณที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่เป็นวิญญาณแห่งปฏิปักษ์พระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมา และบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว" 1 ยอห์น 4:3
  **"จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันไม่มีสาระ ตามธรรมเนียมของมนุษย์ ตามหลักการต่างๆที่เป็นของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์" (โคโลสี2:8)


2). ชุดที่สองเป็นเป็นของกลุ่มคนวงใน มาจากเรื่องศาสตร์ลี้ลับของชาวยิวโบราณ หรือ Kabbalism เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์คาถา การดูฤกษ์ยาม วิชาดูหมอต่างๆ มีการติดต่อกับภูตผีปีศาจ(Demon influenced) ที่ตกทอดมาจากศาสตร์ลี้ลับแห่งบาบิลอนซึ่งเป็นการบูชาซาตานหรือลูซีเฟอร์

ขูอมูลเพิ่มเติม:


ทั้งหมดมี 8 ตอน https://www.youtube.com/view_play_list?p=57BBD0259CAB66ED

ยกตัวอย่าง: The Knights Templar มี 2 หลักความเชื่อและถือปฏิบัติ

อันแรกสำหรับวงใน (Insider) ซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ (เวทมนตร์คาถา)

ส่วนหลักความเชื่อที่สองนั้นใช้สำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้อง (Outsider) ซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อของคาทอลิค

คนทั่วไปจึงได้รับข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มวงในมาก ซึ่งศาสตร์ลี้ลับของคนวงในนั้นเขาสอนกันว่าลูซีเฟอร์ (Lucifer/Satan) เป็นบุตรของพระเจ้า ส่วนพระเยซูนั้นเป็นที่สองรองลงมาซึ่งได้พ่ายแพ้ต่อลูซิเฟอร์

(To be continue...)Create Date : 29 กันยายน 2552
Last Update : 18 มิถุนายน 2556 22:02:53 น.
Counter : 5608 Pageviews.

13 comments
  
คริตจักรข่าวประเสริฐคือข่าวประเสริฐที่แท้จริง
โดย: linda IP: 158.108.92.126 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:37:55 น.
  
เรื่องนี้ น่าสนใจเป็นอ่ายงยิ่ง
โดย: IXV IP: 125.25.4.146 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:31:30 น.
  
บทความที่เยี่ยมมากครับสนใจคุยด้วยครับ
jahismyonlyone@gmail.com
โดย: RT IP: 172.31.141.160, 203.130.145.98 วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:11:37:20 น.
  
สุดยอดคุณ
แล้วคุณนับถือพระเจ้าพระยาเวห์รือเปล่า ถ้าใช่แล้วคุณรู้เรื่องพวกนี้ แปลว่า คุณไม่ธรรมดาเลย จรีงๆ

โดย: dazedx@hotmail.com IP: 125.27.192.214 วันที่: 9 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:00:42 น.
  
เราเองเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆ ธรรมดาๆ เท่านั้นเอง เรายอมมอบกายใจถวายเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เรารักและสัตย์ซื่อต่อพระองค์ เพราะพระเจ้าของเราพระยาเวห์ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงนำเราในการศึกษา และเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ให้คนไทยได้ทราบ เรานมัสการพระองค์ที่บ้าน และถือรักษาวันสะบาโตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในวันเสาร์

ขอบคุณพระเจ้า ขอพระเจ้านำคุณมาถึงพระองค์ด้วยเช่นกัน

สรรเสริญพระเจ้า!!!


โดย: Narno7 วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:46:33 น.
  
ดีนะครับ
โดย: jom IP: 49.228.124.122 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:9:42:19 น.
  
good !!
โดย: nid IP: 58.8.113.78 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:11:21:50 น.
  
คุณที่ใช้ชื่อว่า "คริสเตียนคนหนึ่ง" ได้ post comment วิพากษ์วิจารณ์ แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เราไม่คิดว่าคุณเป็นคริสเตียนแท้ แต่น่าจะเอาชื่อคริสเตียนมาบังหน้ามากกว่า เพราะถ้าเป็นคริสเตียนจริงๆ ตาของพวกเขาถูกเปิดหมดแล้ว และเขารู้เห็นความจริง พวกเขาออกจากการเป็นทาสของซาตาน พวกเขาบังเกิดใหม่ในพระเจ้าจริงๆ และมีการทรงนำของวิญญาณบริสุทธิ์ เขารู้ว่าอะไรเป็นของจริง อะไรเป็นการล่อลวง

เพื่ออาณาจักรพระเจ้า เราแนะนำให้คุณคุกเข่าลงและสารภาพบาป กลับใจเสียใหม่ จงละทิ้งความโง่เขลา และเข้ามาสู่ความสว่างแห่งสติปัญญาในพระคริสต์ ละทิ้งความบาปและการโสมมทั้งสิ้น แล้วจงดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วคุณจึงจะมีชีวิตนิรันดร์
โดย: Narno7 วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:13:47:04 น.
  
ลองศึกษา คัมภีร์ อัลกุรอาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูน่ะครับ ตอบความจริงได้ทุกข้อที่คุณอยากรู้เลย
โดย: msl IP: 113.53.96.255 วันที่: 1 สิงหาคม 2555 เวลา:19:56:30 น.
  
เราไม่เชื่อว่าจะมีคัมภีร์เล่มใดนอกจาก Bible ที่ถูกบันทึกไว้โดยการทรงนำของพระเจ้าแห่งความจริง ถ้าอยากรู้ความจริงทุกอย่าง ให้อ่าน Bible ฉบับ KJV และอธิษฐานของการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่งในนั้น แล้วท่านจะรู้ความจริงทุกอย่าง
โดย: Narno7 วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:9:36:26 น.
  
เป็นข้อมูลที่ดีนะคับ อ้างอิงตรงกับในพระคัมภีร์
โดย: Mr.Zakk IP: 61.90.39.28 วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:18:08:06 น.
  
การหลุดพ้นคืออะไร อะไรคือการดับ อะไรคือการไร้ซึ่งตัวตน อะไรนำมาซึ่งหนทางแห่งการดับทุกข์ อะไรคือสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงๆ
รู้ไหมครับว่าอะไรคือการนำมาซึ่งการหลุดพ้น
โดย: artimprison IP: 110.169.201.47 วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:11:08:17 น.
  
พระเยซูคริสต์คือผู้เดียวที่จะนำมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นได้

โปรดอ่าน:


https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=08-10-2009&group=1&gblog=17
โดย: Narno7 วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:13:58:38 น.

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog