Global Warming is a Hoax!! สมาคมลับกุเรื่องภาวะโลกร้อนขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติโลก New World Order
ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องแต่งขึ้นโดยกลุ่มสมาคมลับ โดยมี อัลกอร์เป็นพระเอกของเรื่อง

อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (Co2)ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้น แต่โครงการ HAARP สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ ใช้หลักการเดียวกับสถานการณ์ 911 คือ สร้างปัญหาทำอย่างลับๆ โดย HAARP แล้วตามมาด้วยแผนการแก้ปัญหา จะมี International Law กฎหมายระหว่างประเทศออกมาควบคุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งรวมถึงคุมเข้มเกี่ยวการกำหนดนโยบายต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของแต่ละประเทศ มีการประชุมมาหลายรอบแล้ว ล่าสุดประชุมต้นเดือนนี้ที่กรุงเทพ (1-9 ตุลาคม) ซึ่งขณะนี้มีการร่วมมือกันอย่างแข็งขันทั้งในอเมริกาและยุโรปในการผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะมีการสรุปในเดือนธันวาคมนี้ที่ Climate Conference in Copenhagenม 6 - 18 December 2009
Ref:
//www.erantis.com/events/denmark/copenhagen/climate-conference-2009/index.htm
//www.eenews.net/special_reports/copenhagen/
//www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE59H0Y320091018?pageNumber=2&virtualBrandChannel=11621&sp=true
//unfccc.int/resource/docs/2009/awglca7/eng/inf02.pdf
//unfccc.int/meetings/intersessional/bangkok_09/items/4967.php

มีการวางแผนกุเรื่องภาวะโลกร้อนตั้งแต่ปี 1961 เป็นการทำสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อควบคุมทั้งโลกให้อยู่ในกำมือของกลุ่ม Elites ในสมาคมลับต่างๆที่บูชาซาตาน (โรมันคาทอลิค/เยซูอิต) โดยมี United Nation (UN) เป็นตัวแทนในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้HAARP คือเครื่องมือที่ทำให้โลกร้อนของชาวสมาคมลับ มีฐานอยู่หลายแห่งทั่วโลก

HAARP ทำให้เกิดพายุฝน น้ำท่วม ทำให้เกิดแห้งแล้ง แผ่นดินไหว หิมะตก คลื่นยักษ์ซึนามิ มันสามารถทำทุกอย่างเกี่ยวกับดิน ฟ้า อากาศ

HAARP ยังใช้ในการทำให้ได้เปรียบในขณะทำการทำสงครามซึ่งใช้ครั้งแรกในสงครามเวียดนาม

HAARP ยังสามารถใช้ในการควบคุมจิต(Mind Control)ของปฏิปักษ์ด้วย ใช้ในสงครามอิรัคนักวิชาการในอเมริกาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
เป้าหมายซ่อนเร้นของการรณรงค์เรื่องโลกร้อน

1.เป็นการวางรากฐานเพื่อการปฏิวัติโลกใหม่ (New World Order)

2. เพื่อเคลื่อนย้ายหรือขยายความมั่งคั่งจากประเทศทางตะวันตกไปยังกลุ่มประเทศโลกที่สาม ด้วยเหตุผลว่าชาวโลกตะวันตกได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มาสู่บรรยากาศโลกมากแต่โลกที่สามไม่ได้ทำหรือทำเพียงเล็กน้อย ชาวโลกตะวันตกจึงสำนึกในความรับผิดชอบ จึงเกิดหนี้ที่ทำให้โลกร้อน (climate debt) แล้วพวกเขาก็จะระดมเงินไปให้โลกที่สาม
Note: ประเทศไทยอยู่กลุ่มประเทศที่สามด้วย และมาตรการนี้ใช้เป็นเหยื่อล่อบรรดาโลกที่ 3 ให้ยอมทำตามโดยง่ายดาย “เมื่อเงินมา อะไรก็ง่ายไปหมด!” - ผู้เรียบเรียง

3. เพื่อบังคับและควบคุมรัฐบาลของประเทศต่างๆที่ลงนามในสนธิสัญญาที่โคเปนเฮเก้น (Conference in Copenhagen) ที่จะมีการประชุมในวันที่ 7-18 ธันวาคม 2009 นี้ ประเทศโลกที่สามทั้งหมดจะลงนามในวันนั้น แล้วจะถอนตัวไม่ได้อีกเลย ต่อจากนั้นทุกประเทศที่ลงนามก็จะต้องอยู่ใต้กฎการคุมเข้มของรัฐบาลโลกใหม่ ในระบบโลกคอมมิวนิสต์!!

Ref: //www.thejerusalemgiftshop.com/israelnews/new-world-order-news/60-nwo/1968-thatcher-adviser-copenhagen-goal-is-one-world-government.html

ช่างเป็นการล่อลวงอันแยบยลอีกแล้ว!!!!
และบรรดา Agents ของเยซูอิตทั้งในยุโรปและอเมริกาต่างสนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้กันอย่างสุดฤทธิ์!!

ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอากันด้วยคาถา!... ทุกอย่างที่คนเหล่านี้ทำก็เพื่อสนองตอบต่อพระเจ้าของเขาคือ…ซาตานที่ต้องการครองโลก และเทียบเคียงพระเจ้า นั่นเอง!!
แต่เชื่อเถอะ..วันของพระเจ้ากำลังมา!....


ให้เรามาพิจารณาดูว่าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกตรัสไว้อย่างไร...

จากพระธรรมอิสยาห์

14:13 เจ้า (ซาตาน)รำพึงในใจของเจ้าว่า `ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้านทิศเหนือ
14:14 ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด'
14:15 แต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของปากแดน
14:16 บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะพิจารณาเจ้าว่า `ชายคนนี้หรือที่ทำให้โลกสั่นสะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทั้งหลาย
14:17 ผู้ที่ได้กระทำให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร และคว่ำหัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา'

14:5 พระเยโฮวาห์ทรงหักไม้พลองของคนชั่ว คทาของผู้ครอบครอง (บรรดาผู้นำโลกที่ชั่วช้า-ผู้เรียบเรียง)
14:6 ผู้ซึ่งตีชนชาติทั้งหลายด้วยความพิโรธ ด้วยการตีอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ซึ่งได้ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธ ได้ถูกข่มเหงโดยไม่มีผู้ใดยับยั้ง
13:22 ….กำหนดเวลาของมันใกล้เข้ามาแล้ว และวันเวลาของมันจะไม่ยืดให้ยาวไป…
14:22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า "เพราะเราจะลุกขึ้นสู้กับเขา และจะตัดชื่อคนที่เหลืออยู่และลูกหลานออกจากบาบิโลน" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
ความจริงเกี่ยวกับโลกร้อน The Truth!!!


จากสถิติในรูปกราฟแสดงให้เห็นว่ายุคนี้ โลกของเรามีแนวโน้มเย็นลง

พระธรรมปัญญาจารย์

ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทั้งสิ้นของมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์
1:1 ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นบุตรชายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม
1:2 ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง
1:3 ที่มนุษย์ทำงานตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานทั้งสิ้นที่เขาทำนั้น

สติปัญญาและความรู้มากมายนำความเศร้าโศกและความเสียใจมาสู่เรา
1:12 ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม
1:13 และข้าพเจ้าตั้งใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญาถึงสิ่งสารพัดที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้บุตรของมนุษย์ทำกันอยู่นั้น
1:14 ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็เป็นความว่างเปล่าและความวุ่นวายใจ


การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิจจัง
2:22 เพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดาการงานและความเคร่งเครียดในใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า

2:26 เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ส่วนคนบาปนั้นพระองค์ประทานความเหนื่อยยากในการรวบรวมและสะสมให้เพิ่มพูน เพื่อว่าเขาจะได้มอบให้แก่ผู้ที่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเจ้า นี่ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุ่นวายใจด้วย

ความเพลิดเพลินทั้งหลายอยู่ชั่วคราว
3:1 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
3:21 ใครรู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนหรือเปล่า และวิญญาณของสัตว์เดียรัจฉานลงไปสู่พิภพโลกหรือเปล่า

5:1 เจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายสักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่ว
5:10 คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไร นี่ก็อนิจจังด้วย
5:11 เมื่อของดีเพิ่มพูนขึ้น คนกินก็มีคับคั่งขึ้น คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไร นอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้น
5:12 การหลับของกรรมกรก็ผาสุก ไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมาก แต่ความอิ่มท้องของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับ
5:13 ยังมีสิ่งเลวร้ายอันน่าสลดใจอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตน

5:19 อนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งให้ ก็ได้ทรงโปรดให้มีอำนาจรับประทานของเหล่านั้น ได้รับส่วนของตน และยินดีปรีดาในการงานของตนได้ นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า
5:20 เขาจะได้ไม่ต้องนึกถึงปีเดือนแห่งชีวิตของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิ่งที่ให้ใจเขาปีติยินดี

ดูเหมือนว่าคนชั่วเจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว
8:11 เพราะการตัดสินการกระทำชั่วนั้น เขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็ว เหตุฉะนั้นใจบุตรทั้งหลายของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะกระทำความชั่ว
8:12 แม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้งร้อยครั้ง และอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่า ความดีจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า คือที่มีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์
8:13 แต่ว่าจะไม่เป็นการดีแก่คนชั่วร้าย อายุของเขาที่เป็นดังเงาก็จะไม่มียืดยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่มีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระเจ้า
8:14 ยังมีอนิจจังอีกอย่างหนึ่งที่กระทำกันบนแผ่นดินโลก คือมีคนชอบธรรมรับเหตุการณ์อันเป็นเหตุการณ์ที่คนชั่วควรรับ และมีคนชั่วรับเหตุการณ์อันเป็นเหตุการณ์ที่คนชอบธรรมควรรับ ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่า นี่ก็อนิจจังด้วย

ความโง่เขลา ความชั่วร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์
10:1 แมลงวันตายย่อมทำให้ขี้ผึ้งของคนปรุงยาบูดเหม็นไป ดังนั้นความโง่เขลานิดหน่อยก็ทำให้เขาเสียชื่อด้วยในเรื่องสติปัญญาและเกียรติยศ
10:2 จิตใจของคนที่มีสติปัญญาย่อมอยู่ที่ข้างขวามือของตน แต่จิตใจของคนเขลาย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายของตัว
10:3 แม้เมื่อคนเขลากำลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสำนึก และตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขลา

10:14 คนเขลาพูดมากซ้ำซาก มนุษย์หารู้ไม่ว่าเหตุอันใดจะบังเกิดขึ้น ใครเล่าจะบอกเขาได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาล่วงไป

10:16 โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า
10:17 โอ บ้านเมืองเอ๋ย ความสำราญจะมีแก่เจ้า เมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นบุตรชายของขุนนาง และเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะ เพื่อจะมีกำลังวังชา มิใช่จะดื่มให้มึนเมา
10:18 เพราะความขี้เกียจ หลังคาจึงหักพังลง และเพราะมือเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะ
10:19 เขาจัดงานเลี้ยงไว้เพื่อให้คนหัวเราะ และน้ำองุ่นทำให้ชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง
10:20 อย่าแช่งด่ากษัตริย์ เออ แม้แต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมั่งมีที่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น

12:8 ปัญญาจารย์ว่า อนิจจัง อนิจจัง สารพัดก็อนิจจัง

12:12 และยิ่งกว่านั้นอีก บุตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ย จงรับคำตักเตือนเถิด ซึ่งจะทำหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุด และเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนัง
12:13 ให้เราฟังตอนสรุปความกันทั้งสิ้นแล้ว คือจงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ทั้งสิ้นของมนุษย์
12:14 ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่วCreate Date : 19 ตุลาคม 2552
Last Update : 22 ตุลาคม 2552 7:06:57 น.
Counter : 913 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog