Disobedient Christians Are Hell-bound Lawbreakers คริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังจะอยู่กับผู้ละเมิดในนรก


จงเตรียมพร้อม อธิษฐาน สารภาพบาปและกลับใจเสียใหม่ อาณาจักรสวรรค์อยู่นี่แล้ว


พระเจ้าไม่พอพระทัยต่อการไม่เชื่อฟัง เมื่อคุณทำบาป นั่นคือคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า และเราทั้งหลายรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกๆที่ไม่เชื่อฟัง ผู้ที่ไม่เชื่อฟังและลูกๆที่ไม่เชื่อฟัง จะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระเจ้า แต่พวกเขาจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรก... จิตวิญญาณที่รักทั้งหลาย มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงแผ่นดินสวรรค์ได้และนั่นก็คือโดยการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ ด้วยว่าพระองค์เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีทางอื่นที่จะไปถึงอาณาจักรพระเจ้าได้นอกจากการติดตามพระองค์ เพื่อที่จะติดตามพระองค์นั้น คุณจะต้องติดตามพระองค์ตามกฏกติกาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ คุณไม่สามารถติดตามพระองค์ไปในทางที่กว้างซึ่งจะนำไปสู่นรก เพราะว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ในทางนั้น

เพื่อที่จะติดตามพระองค์ คุณจะต้องตามพระองค์ไปในทางที่แคบ และยอมเชื่อฟังพระองค์ และทำตามสิ่งที่พระองค์บอก ทุกคนที่มีการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละที่เป็นลูกๆของพระเจ้า เพื่อนๆที่รัก จงตื่นเถิด ขอเราทั้งหลายจงเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันนี้ และละทิ้งความบาปอันเกิดจากการไม่เชื่อฟังเสีย ด้วยว่าถ้าเราดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ถูกไม่ควร .....คุณไม่รู้หรือว่าความไม่ชอบธรรมของคุณและความชั่วร้ายนั้นไม่สามารถเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้? ในพระคัมภีร์เขียนไว้ 1 โครินธ์ 6:9 ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือ คนที่เป็นกะเทย 6:10 คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก มธ. 7:21… แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ และพระทัยพระบิดาคือการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์

วันนี้คุณเชื่อฟังพระเยซูคริสต์หรือเปล่า? หรือคุณเลือกที่จะทำตามใจตนเองและยังคงอยู่ในความบาปต่อไป เพื่อนๆที่รัก เราทั้งหลายต่างก็มีสิ่งที่เป็นมลทินในตัวเองและมันก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นและทำไห้เราด่างพร้อยด้วยการชั่วร้ายต่างๆอยู่แล้ว แต่เมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ เราหลีกเลี่ยงจากจากสิ่งชั่วร้ายภายในและเราเลือกที่จะต่อต้านทางของความไม่ชอบธรรมที่ปะทุขึ้นภายใน และแทนที่ด้วยการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์โดยการปฏิเสธตนเอง ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าจงแบกกางเขนแห่งความทุกข์ทรมานของพระองค์และตามพระองค์ไปในทางที่แคบ หากออกจากทางนี้ ก็ไม่มีทางอื่นใดอีกที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ นี่คือการงานอันมีพื้นฐานมาจากของคำสอนของพระเยซู

จิตวิญญาณที่รักทั้งหลาย ถ้าคุณเพียงเชื่อและคิดว่าคุณจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ทั้งๆที่คุณไม่ได้ติดตามพระเยซู คุณมีความเชื่อที่ผิดจากพื้นฐานคำสอนของพระเยซู เนื่องด้วยโดยพระคุณในพื้นฐานคำสอนของพระเยซูนั่นคือ พระเยซูเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต และหากขาดจากพระองค์คุณไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลย ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ติดตามพระเยซู คุณไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ด้วยตัวคุณเอง คุณต้องพึ่งพาพระเยซูคริสต์และคุณจะต้องติดตามพระองค์ในทุกๆขั้นตอนในเส้นทางที่จะไป และมีพระองค์ทรงนำทางไปสู่อาณาจักรของพระองค์ เพราะนอกจากการนำโดยพระองค์แล้ว คุณไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้ด้วยตัวคุณเอง และคุณก็ไม่สามารถติดตามพระเยซูคริสต์หากคุณไม่เชื่อฟังพระองค์


มีเพียงทางเดียวที่คุณจะสามารถติดตามเจ้านาย(พระเยซูคริสต์)ได้ก็โดยการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสแล้วคุณจึงสามารถติดตามพระองค์ไป
แต่ถ้าคุณไม่ติดตามพระองค์ แต่คุณตามใจตนเอง ทำตามความต้องการของเนื้อหนัง และคุณทำตามความปรารถนาชั่วและคุณไปทำบาปผิด คุณก็เชื่อฟังความบาป... สุดท้ายคุณก็จะต้องไปอยู่กับซาตาน เพราะคุณได้กลายเป็นลูกของซาตานไปแล้ว

ดังนั้น จิตวิญญาณที่รักทั้งหลาย จงเลิกจากการเป็นลูกของซาตานเสียตั้งแต่วันนี้ อย่าเชื่อฟังซาตาน จงเชื่อฟังพระเยซูและจงรู้เถิดว่า...พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถนำพาคุณไปสู่อาณาจักรสวรรค์ ด้วยว่า ถ้าปราศจากการเชื่อฟังพระองค์แล้ว ปราศจากการติดตามพระองค์ ก็ไม่มีทางอื่นใดอีกที่คุณจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ได้

เพราะว่าไม่ใช่เพราะการงานของคุณ แต่ด้วยพระคุณของพระองค์ พระองค์เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต นอกจากคุณจะเชื่อฟังพระองค์เท่านั้น คุณจึงจะเข้าได้ คุณไม่อาจไปได้ด้วยตัวคุณเอง และพระเยซูทรงตรัสเองว่า “ถ้าแยกจากเรา ท่านทำสิ่งใดไม่ได้เลย” ยน.15:5

ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณ

โปรดอ่านเพิ่มเติม: //www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=17-11-2009&group=1&gblog=76


Uploaded by 1onetheone on Dec 14, 2011
BE READY PRAY AND REPENT OF THE KINGDOM OF GOD IS HERE

God does not take kindly to disobedience. When you sin you are being disobedient to God and we all know what happens to the sons of disobedience. Those who are disobedient and the sons of disobedience will not inherit the kingdom of God but they shall be cast out into the fire. Dear souls there is only one way to come to the kingdom of heaven and that is through obedience to Jesus Christ for he is the way, the truth and the life and there is no other way that you can enter Gods kingdom except that you follow him. To follow Jesus, you have to follow him on his terms you can’t go and follow Jesus on the broad path to hell, because Jesus is not on that path, dear souls.
To follow Jesus you must follow him on the narrow way and be obedient to him and do what he says for those who are led by the Spirit of God these are the sons of God. Wake up dear friends, let us be obedient to Jesus Christ today and leave all our sins of disobedience. For when we go on in living a life of unrighteousness, do you not know that your unrighteousness or the unrighteous cannot enter the kingdom of heaven? The scriptures say that neither the adulterer nor the liar nor the fornicator nor those with unclean speech or hearts those can never enter the kingdom of heaven, it is only those who do the will of the father. And the will of the father is obedience to Jesus Christ.
Are you obedient to Jesus Christ today? or do you prefer to go your own life and continue in your sins. Dear friends we all have uncleanness within ourselves that at any time can rise up and pollute us and will pollute us with all kinds of evil. But when we are obedient to Jesus Christ, we turn away from this evil inside and we choose against following the paths of unrighteousness that rise up from within and instead we are obedient to Jesus Christ by denying ourselves as he said, and taking up our cross of suffering for him, and following him on the narrow way. Apart from this way there is no other way to enter the kingdom of heaven. People say that this is a works based gospel.
Dear souls if you just believe and you think that then you will enter the kingdom of heaven even though you do not follow Jesus, you are believing in a false works based gospel; for the grace based gospel is that Jesus is the way the truth and the life and without him you can do nothing so if you do not live following him, you cannot get into the kingdom of heaven on your own power. You must rely on Jesus Christ and you must follow him every step of the way and have him LEAD you into his kingdom. For unless he leads you, you cannot get there on your own power. And you cannot follow Jesus if you are not obedient to him.
The only way you can follow a master is to be obedient to what he says and then you can follow him, but if you do not follow him and instead you are obedient to your own flesh, and you are obedient to wicked desires and you go and sin because that is who your obedient to, in the end you are going to be with satan because you become satan's children. So dear souls, quit being satan's children today, don't be obedient to satan, be obedient to Jesus and know that he alone can lead you into the kingdom of heaven, for without being obedience to him , without following him , there is no way you can enter his kingdom. Because it is not by works you shall enter it is through grace, and he is the way the truth and the life, unless you are obedient to him you cannot enter on your own power. And Jesus himself said that apart from me you can do nothing.
May the Lord bless youCreate Date : 17 ธันวาคม 2554
Last Update : 19 ธันวาคม 2554 0:10:38 น.
Counter : 646 Pageviews.

3 comments
  
หวัดดีคราปป...........................
โดย: maramba1 วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:3:41:35 น.
  
Hello,
God bless you, brother.
โดย: Narno7 วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:16:19:44 น.
  
Needed to create you this bit of remark to help say thank you yet again on your stunning principles you have shared on this site. It was certainly incredibly generous of you to supply extensively what exactly many individuals would've offered for an e book in order to make some dough for themselves, primarily seeing that you could possibly have done it if you decided. Those things likewise served to be the fantastic way to be sure that other individuals have the same dreams similar to my very own to understand a good deal more in respect of this issue. Certainly there are thousands of more pleasurable periods up front for people who view your site.
Discount Oakley oil rig //www.alteollc.com/development.html
โดย: Discount Oakley oil rig IP: 94.23.252.21 วันที่: 4 สิงหาคม 2557 เวลา:6:21:48 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog