คริสตจักรที่เรารู้ในปัจจุบันไม่ได้สร้างสาวกพระเยซูThe church today does not create disciple of Jesusคริสตจักรที่เรารู้ในปัจจุบันไม่ได้สร้างสาวกพระเยซู

เขาสร้างผู้เชื่อในคริสตจักร เขาสร้างสาวกของคริสตจักร!!!!

พวกเขาเป็นสาวกของคริสตจักร ไม่ใช่สาวกพระเยซู และนี่คือปัญหาเพราะพวกเขาไม่ต้องการได้ยินจากพระเยซูและไม่ต้องการทรงนำโดยพระองค์

พวกเขาต้องการการนำจากคริสตจักร และถือรักษาระเบียบวินัยของคริสตจักรนั้นๆ และคำสอนของคริสตจักร แต่พวกเขาจะปฏิเสธพระเยซูตลอดเวลา

คริสตจักรจำนวนมากได้ล้มเลิกความเชื่อ พวกเขาไม่ได้ติดตามพระเยซูและไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ (พวกเขาสอนด้วยคำสอนแปลกๆที่แตกต่างจากคำสอนของพระเยซู) พวกเขากำลังสร้างอาณาจักรของเขาเองและพวกเขากำลังทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ และพระเยซูไม่มีส่วนในนั้น

คำเตือนที่หนักแน่นมาถึงคริสตจักรจากพระเยซู ผู้คนจะไม่ได้รับความรอด

คริสตจักรแท้ของพระคริสต์ คือ “ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกให้ออกมา” คือผู้ที่พระเยซูได้ทรงเรียกให้ออกมาจากโลกนี้ เพื่อรับใช้พระองค์เท่านั้น พระองค์ได้เรียกให้พวกเขาออกจากความบาป พระองค์เรียกพวกเขาให้แยกออกอย่างเด็ดขาดจากโลกนี้ ไม่เข้าส่วนกับเรื่องบาปของโลก และทุกสิ่งที่โลกเห็นว่ามีคุณค่า จากเงินจนถึงกีฬา ความทะเยอทะยาน การศึกษา ในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด

**** สาวกพระเยซูติดตามพระเยซูและเชื่อฟังพระเยซู

คริสตจักรไม่ได้สร้างสาวพระเยซู ถ้าคุณอยากเป็นสาวกพระเยซู ให้อธิษฐานกับพระองค์ว่า “พระเยซูคริสต้เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการเป็นสาวกของพระองค์ โปรดสอนข้าพระองค์ด้วยเถิด”

ถ้าคุณไปคริสตจักรคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกเปลี่ยนลัทธิความเชื่อของคริสตจักรนั้นๆ คุณจะกลายเป็นสาวกของคริสตจักร แต่คุณจะไม่เคยที่จะแสวงหาพระเยซู พระเยซูตรัสสิ่งนี้กับพวกฟาริสี
ถ้าคุณอ่าน มัทธิว 23 พระองค์ตรัสว่า “23:15 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีต เมื่อได้แล้วเจ้าก็ทำให้เขากลายเป็นลูกแห่งนรกยิ่งกว่าตัวเจ้าเองถึงสองเท่า”

นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่คริสตจักรกำลังทำอยู่ในทุกวันนี้ พวกเขาเที่ยวออกไปทำพันธกิจ สอนพระคัมภีร์ เขาออกไปสร้างสาวก และเขาทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นลูกแห่งนรกยิ่งกว่าตัวเจ้าเองถึงสองเท่า


พวกเขาเปลี่ยนลัทธิความเชื่อให้กับเขาเหล่านั้น พวกเขาไม่ได้สร้างสาวกพระเยซู พวกเขาสร้างสาวกของคริสตจักร และพวกเขาไม่มีอะไรทำเกี่ยวกับพระเยซู คุณอยากพบพระเยซูหรือ? หรือ ต้องการพบตนเองในศาสนาเล็กๆแห่งหนึ่ง?

ถ้าคุณต้องการพบพระเยซูจงไปถามพระองค์ พูดว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดสอนข้าพระองค์ โปรดประทานพระวิญญาณแห่งความจริงแก่ข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์ต้องการรู้ความจริงเรื่อง!!!! พระเยซูเจ้าข้า”

จงถามพระองค์ อ้อนวอนต่อพระองค์ คุกเข่าลง แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ ทุกวันนี้เป็นเวลาที่จะต้องแสวงหาพระเยซู ไม่ใช่แสวงหาศาสนา

ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์อยู่กับคุณUploaded by warningthepeople on Dec 18, 2011
The church as we know it today does not create disciples of Jesus whatsoever. They make proselytes(ผู้เปลี่ยนลัทธิ เปลี่ยนความเชื่อ) of the church. They make disciples of the church. They make people who are into churchianity, who are churchians, they are disciples of church, not of Jesus. And this is a problem because they do not want to hear from Jesus or be led by Him they want to be led by that church and keep the principles of that church and the doctrines of that church BUT THEY WILL REJECT JESUS EVERY TIME.
Churches are in APOSTATE. They are NOT following Jesus or obedient to Jesus they are making their own kingdoms and they are doing the things they want to do and Jesus is no part of it. Strong warnings are upon the church from Jesus. People there are not going to be saved. The true church is the "called out ones" the ones who Jesus who has called out of this world for the purpose of only serving Him. He has called them out of sin, HE's called them to be completely separate from this world, NOT to be engaged in the sin of this world and everything this world thinks is so valuable, from money to sports, ambitions, education, all this stuff.
Disciples of Jesus follow Jesus and obey Jesus. Church is NOT making disciples. If you want to become a disciple of Jesus start praying to Him, say; "Lord Jesus I want to be a disciple of YOU, TEACH ME." If you go to church you are going to become a proselyte of that church you are going to become a disciple of church, but you are never going to find Jesus. Jesus tells this to the Pharisees. If you read Matthew chapter 23 He says; "You go to great lengths to make one disciple, but you make him twice as much a son of HELL as yourself." This is the same thing churches do today. They go to great lengths, they go on mission trips, they do outreaches, they do Bible studies, they do curriculum, they go to great lengths to make disciples but they make them twice as much a son of hell as themselves. They proselyte them, but they don't make them a disciple of Jesus. They make them a disciple of the church that has nothing to do with Jesus. Do you want to find Jesus? OR do you just want to find yourself a little religion? If you want to find Jesus go to Him ask Him about these things. Say; "Lord Jesus teach me, give me Your Spirit of Truth! I want to know the TRUTH LORD JESUS!" Ask Him, beg Him, Get on your knees, seek the Lord with ALL your Heart. TODAY IS THE DAY TO SEEK JESUS, NOT RELIGION. May the grace of Jesus be with you.


เพลงคร่ำครวญ 2 / Lamentations 2

2:14 ผู้พยากรณ์ทั้งหลายของเจ้าได้เห็นสิ่งที่โง่เขลาและไร้สาระมาบอกเจ้า แทนที่เขาจะเผยความชั่วช้าของเจ้าออกมาให้ประจักษ์ เพื่อจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี เขาทั้งหลายกลับได้เห็นภาระที่เทียมเท็จอันเป็นเหตุให้เกิดการเนรเทศ

2:14 Thy prophets have seen vain and foolish things for thee: and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity; but have seen for thee false burdens and causes of banishment.Create Date : 20 ธันวาคม 2554
Last Update : 20 ธันวาคม 2554 12:34:26 น.
Counter : 1055 Pageviews.

4 comments
  
ผู้ที่ร้องออกพระนามของพระองค์ ผู้นั้นจะรอด แค่นี้ก็พอเพียงสำหรับความเชื่อในพระเจ้าบนโลกใบนี้ คุณเชื่อแบบใหนก็เรื่องของคุณ กรุณาอย่าพิพากษาใครในเรื่องของความเชื่อ
โดย: สาว IP: 124.121.56.104 วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:14:45:28 น.
  
God is JUDGE!!!

วิวรณ์ 3 / Revelation 3

3:15 เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าว่า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน

3:15 I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.

3:16 ดังนั้น เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา

3:16 So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.

3:17 เพราะเจ้าพูดว่า "เราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย" เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่

3:17 Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked:


3:18 เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้

3:18 I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.


3:19 เรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่

3:19 As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
โดย: Narno7 วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:15:20:33 น.
  
โดย: winzar2 วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:19:09:33 น.
  
อาโมส 5 / Amos 5

5:4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสแก่วงศ์วานอิสราเอลดังนี้ว่า "จงแสวงหาเรา และเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่

5:4 For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
โดย: Narno7 วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:16:46:16 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog