สมาคมลับเหนือสมาคมลับครองโลก ตอนที่ 5 (คำปฏิญาณของเยซูอิต)
คณะเยซูอิต...
สัญลักษณ์ของเยซูอิต

IHS Isis Horus Seb (Egyptian gods)คณะเยซูอิตนั้นจะแสดงการยอมรับและเชื่อฟังพระสันตะปาปาในลักษณะที่ถ่อมตนมากที่สุด พวกเขาทำเสมือนเขาตายไปแล้วหรือเสมือนไม่มีตัวตนอยู่ คือ“perinde ac cadaver” (as a corpse หรือ as if he were a lifeless body )

ลอโยล่าเขียนไว้ว่า “แม้ว่าพระเจ้าจะแต่งตั้งสัตว์ที่ไม่มีสามัญสำนึกมาเป็นเจ้านายของคุณ คุณก็จะต้องไม่ลังเลที่จะแสดงออกถึงการเชื่อฟังและยอมทำตามโดยถือว่านั่นคือผู้นำและเป็นผู้ชี้ทางให้ เพราะว่าพระเจ้าแต่งตั้งแล้วเพื่อให้เป็นเช่นนั้น ได้มีการประกอบร่างขึ้นซ้ำๆถึงห้ารอยครั้ง เพื่อที่จะได้เห็นพระผู้ไถ่ในสภาพของมนุษย์” (Secret History of the Jesuits p.26)

Note: พระเจ้าของพวกเยซูอิตคือซาตาน - ผู้เรียบเรียง

...และนี่คือคำปฏิญาณ(บางส่วน)ของคณะเยซูอิต

คำปฏิญาณของสมาชิกใหม่ในคณะเยซูอิต (THE OATH OF JESUIT ORDER)

Superior: ผู้อาวุโส

บุตรชายเอ๋ย จนบัดนี้เจ้าได้รับการสั่งสอนให้เป็นผู้อำพรางตน เมื่ออยู่ในโรมันคาทอลิค ก็ให้เป็นโรมันคาทอลิค ให้ทำตัวเป็นสายลับแม้จะอยู่ในกลุ่มพี่น้องของตนเอง อย่าเชื่อใคร อย่าไว้ใจใคร เมื่ออยู่ในกลุ่มนักปฏิรูปก็ทำตัวเป็นนักปฏิรูป(Reformation) เมื่ออยู่ในกลุ่มHuguenot (กลุ่มโปรเทสแทนต์ในฝรั่งเศส) ก็จงเป็นHuguenot เมื่ออยู่ในกลุ่มCalvinists, ก็จงเป็นCalvinist (กลุ่มย่อยของโปรเทสแทนท์ในอังกฤษ) เมื่ออยู่ในกลุ่มโปรเทสแทนต์ ก็จงเป็นโปรเทสแทนต์(กลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยและไม่ปฏิบัติตามความเชื่อของคาทอลิค) จงทำให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือเมื่ออยู่ในกลุ่มของเขา จงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เข้าไปเทศนาบนธรรมมาสน์ของพวกเขา เพื่อที่จะกล่าวประณามพวกเขาอย่างเผ็ดร้อน เพื่อศาสนาอันบริสุทธิ์ของเราและเพื่อพระสันตะปาปา และให้ทำถึงแม้จะต้องลดตัวลงเป็นยิวเมื่ออยู่ในกลุ่มชาวยิว เพื่อที่เจ้าจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นผลประโยชน์ในงานของเจ้าที่เป็นทหารผู้ซื่อสัตย์แห่งพระสันตะปาปา

เจ้าได้รับการสั่งสอนให้ไปปลูกเมล็ดแห่งการอิจฉาริษยาและความเกลียดชังในประเทศที่กำลังอยู่ในความสงบ และให้ไปปลุกเร้าพวกเขาให้เกิดการรบราฆ่าฟันกัน ให้เข้าไปร่วมในสงครามกับพวกเขาทั้งสองฝ่าย และจงก่อการปฏิวัติและทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในชุมชน ในจังหวัด และในบรรดาประเทศที่มีการดำรงอยู่อย่างเป็นเอกเทศและมีความมั่งคั่งอยู่นั้น จงไปอบรมสั่งสอนและสนับสนุนวิชาการด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้คนเพลิดเพลินในความสงบสุข

จงเข้าไปร่วมอยู่ในทั้งสองฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันและจงอยู่อย่างลับๆร่วมกันระหว่างพี่น้องเยซูอิท ผู้ซึ่งอาจจะสวมบทบาทฝ่ายตรงข้าม แต่จงขัดขวางและต่อต้านอย่างเปิดเผยในพี่น้องเยซูอิทที่ต้องปะทะด้วย
เพื่อที่จะมีเพียงคริสตจักร(โรมันคาทอลิค)เท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในวาระสุดท้ายที่เงื่อนไขต่างๆได้ถูกกำหนดในสนธิสัญญาแห่งสันติภาพและจงให้ดูว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล


เจ้าได้รับการสั่งสอนในการเป็นนักสืบเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลทางสถิติต่างๆ ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวกับอำนาจของเจ้าจากทุกแหล่งที่มา เพื่อทำตัวให้เป็นที่โปรดปรานของกลุ่มครอบครัวที่มีความเชื่อมั่นในโปรเทสแทนต์ และพวกนอกรีต(heresy) ในทุกกลุ่มชนและทุกรูปแบบ รวมทั้งกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ นักการธนาคาร นักกฎหมาย ในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย ในคณะรัฐาบาล ในกลุ่มผู้ร่างกฎหมาย และในศาล และในสภาการเมืองการปกครอง และจงทำตัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกๆคน เพื่อผลประโยชน์แห่งพระสันตะปาปาผู้ที่เราเป็นทาสรับใช้จนวันตาย

เจ้าได้รับการแนะนำทั้งหมดจนบัดนี้ซึ่งในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่(ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน) เป็นนักบวชน้องใหม่ และรับใช้ในฐานะผู้ช่วย ผู้สารภาพบาปต่อพระเพื่อขอการชำระ เป็นพระ แต่เจ้ายังไม่ได้รับการมอบอำนาจในทุกสิ่งที่จำเป็นในการบัญชาการในกองทัพของลอโยลาและในการรับใช้พระสันตะปาปา


เจ้าจะต้องทำงานทุกอย่างให้สำเร็จตรงตามเวลากำหนดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาของเจ้า เพราะว่าไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดในที่นี้ ที่ไม่ได้แสดงการเทิดทูนบูชาจากความพากเพียรของเขาด้วยเลือดของพวกนอกรีต เพราะว่าหากไม่มีการทำให้หลั่งเลือดแล้ว ก็ไม่มีใครได้รับความรอด”

Note: Heresy คือผู้ที่มีความเชื่อแตกต่างจากความเชื่อคาทอลิคทั้งหมด โดยหลักความเชื่อคาทอลิคนั้นที่นับถือพระแม่มารีย์เป็นผู้บริสุทธิ์ และมีพระสันตะปาปาเป็นตัวแทนของพระเจ้า และเป็นผู้ไถ่บาปให้มนุษย์ได้ ซึ่งผิดไปจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล-ผู้เรียบเรียง


(The following material contained in Congressional Record, House Bill 1523, Contested election case of Eugene C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, February 15, 1913, pages 3215-6. The oath appears in its entirety, in the book, THE SUPPRESSED TRUTH ABOUT THE ASSASSINATION OF ABRAHAM LINCOLN, by Burke McCarty, pages 14-16).


The Extreme Oath of the Jesuits
คำปฏิญาณสูงสุดของเยซูอิต

“ข้าพเจ้า……..,ณ บัดนี้ ในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, พระแม่มารีย์ผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้าไมเคิ้ลผู้ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้ายอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้าเซนต์ปีเตอร์และเทพเจ้าเซนต์พอล และเหล่าธรรมิกชน และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ และท่าน พระบิดาของข้าพเจ้า(Holy Father = พระสันตะปาปา), ผู้บัญชาการทั่วไปของคณะเยซูอิต ซึ่งก่อตั้งโดยเซนต์ลอโยลา ในระหว่างการดำรงตำแหน่งของพระสันตะปาปาพอลที่3 ซึ่งยังคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ถือกำเนิดจากครรภ์บริสุทธิ์ ต้นแบบของพระเจ้า และคทาของพระเยซูคริสต์ ประกาศและสาบาน ว่าความบริสุทธิ์ของพระสันตะปาปา คือการเป็นตัวแทนของพระผู้ไถ่และเป็นความจริง และเป็นประมุขของคริสตจักรคาทอลิคและคริสตจักรทั่วไปทั้งแผ่นดินโลก และโดยความศักดิ์สิทธิ์ของกุญแจแห่งการผูกมัดและการปลดปล่อย ที่ได้ให้ไว้แก่พระสันตะปาปาโดยพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า พระเยซูคริสต์(ในพระคัมภีร์ไม่มีตอนใดเลยที่กล่าวไว้เช่นนี้ พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียว ไม่มีตัวแทนบนโลกเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณ ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าและนมัสการพระองค์โดยจิตวิญญาณ- ผู้เรียบเรียง) ดังนั้นพระสันตะปาปาจึงมีสิทธิอำนาจในการถอดถอนกษัตริย์นอกรีต เจ้าชายในราชวงศ์ต่างๆ อำนาจแห่งรัฐ กลุ่มประชาชาติ และรัฐบาล ทั้งหมดนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายหากไม่มีการยืนยันในความสวามิภักดิ์ต่อพระสันตะปาปาและความปลอดภัยของพวกเขาอาจจะถูกทำลายลง

ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าขอสัญญาและและประกาศว่าเมื่อโอกาส ข้าพเจ้าจะทำการก่อให้เกิดสงครามและทำสงครามอย่างไม่ปราณี ทั้งทำอย่างลับๆและทำอย่างเปิดเผย เพื่อที่จะกระทำการต่อต้านพวกนอกรีต ชาวโปรเทสแตนท์ และกลุ่มเสรีนิยมทั้งหลาย(พวกลัทธิศาสนาอื่นๆ) ตามคำบัญชาที่ข้าพเจ้าได้รับมา

และเมื่อใดที่ไม่สามารถกระทำอย่างเปิดเผย ข้าพเจ้าก็จะกระทำอย่างลับๆโดยใช้ยาพิษ ใช้สายรัดคอ ใช้กริชขนาดเล็ก ใช้ลูกตะกั่ว(กระสุนปืน)โดยไม่สนใจในเกียรติ ชนชั้น บรรดาศักดิ์ หรืออำนาจหน้าที่ของคนๆนั้น หรือสังคมของบุคคลเหล่านั้นเลย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพอย่างไร ทั้งในแง่ส่วนตัวและต่อสาธารณะ โดยที่เมื่อไรที่ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ลงมือโดยตัวแทนของพระสันตะปาปาท่านใดก็แล้วแต่ หรือจากผู้บังคับบัญชาแห่งภารดรภาพเพื่อความศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ต่อคณะเยซูอิต” (Double cross:Alberto, part 2, 1981)
V
V
V
The Oath of the Knights of Columbus, Knights of Malta and Rhodes Scholars is based upon the Oath of the Jesuits

Note: นี่ช่างน่าสยองพองขน แต่นั่นก็เป็นความจริง!!!!b>//www.remnantofgod.org/jes-oth.htm

นี่คือผลงานบางส่วนของเยซูอิต
โปรดอ่าน แล้วลองคิดดู ถึงความเป็นไปในประเทศไทย....
//nonlaw.7forum.net/forum-f7/topic-t280-0.htmCreate Date : 01 ตุลาคม 2552
Last Update : 5 มีนาคม 2553 21:08:28 น.
Counter : 1777 Pageviews.

1 comments
  
Good article and right to the point. I don't know if this is truly the best place to ask but do you people have any ideea where to get some professional writers? Thank you :)
louis vuitton outlet online //www.hotelduemondi.it/
โดย: louis vuitton outlet online IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 สิงหาคม 2557 เวลา:18:17:07 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog