Horrible Sound of HELL : เสียงจากบึงไฟนรก !!!!
โมเสสกล่าวว่า...

"....ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์
จงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา
พระองค์ทรงเป็นศิลา
พระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พร้อม
และวิถีทางของพระองค์ล้วนยุติธรรม
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ไม่ทำสิ่งที่ผิดใดๆเลย
พระองค์ทรงชอบธรรมและยุติธรรม"
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:3-4


เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์สร้างเราขึ้นมา สอนถึงวิถีที่ควรจะเดิน และเมื่อเราไม่ไปตามทางนั้น พระองค์ก็ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาไถ่บาปให้ พระองค์ทรงทำแล้วทุกอย่างเพื่อมนุษย์ แล้วเราล่ะ ทำอะไรเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์? เอาล่ะ..ขอให้เรารู้ว่าสำหรับมนุษย์ เมื่อมีการเริ่มต้น ก็มีตอนจบ***วันแห่งการพิพากษา ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ถูกทิ้งลงในนรก***พระเจ้าตรัสไว้ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35-43 ว่า...

" การแก้แค้นและการตอบสนองเป็นของเรา เท้าของเขาจะลื่นไถลไปตามกำหนดเวลา เพราะว่าวันแห่งหายนะของเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว และสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็จะมาโดยพลัน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ เมื่อทอดพระเนตรกำลังของเขาสิ้นลง ไม่มีใครยังอยู่หรือเหลืออยู่.....

แล้วพระองค์จะตรัสว่า "พระของเขาอยู่ที่ไหน ศิลาที่เขาพึ่งพานั้นอยู่ที่ไหนเล่า คือผู้ที่รับประทานไขมันของเครื่องสัตวบูชาของเขา และดื่มน้ำองุ่นที่เป็นเครื่องดื่มบูชาของเขา ให้บรรดาพระเหล่านั้นลุกขึ้นช่วย ให้พระเหล่านั้นเป็นผู้ป้องกันเจ้าซิ

จงดูเถิด ตัวเรา คือเรานี่แหละเป็นผู้นั้น
นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นใด
เราฆ่าให้ตาย และเราก็ให้มีชีวิตอยู่
เราทำให้บาดเจ็บ และเราก็รักษาให้หาย
ไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือเราได้

เพราะเราชูมือขึ้นถึงสวรรค์
และปฏิญาณว่า ดังที่เราดำรงอยู่เป็นนิตย์


ถ้าเราลับดาบอันวาววับของเรา และมือของเรายึดการพิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศัตรูของเรา และตอบแทนผู้ที่เกลียดเรา เราจะให้ลูกธนูของเราเมาโลหิต และดาบของเราจะกินเนื้อหนัง ด้วยโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่าและของเชลย ตั้งแต่เริ่มแก้แค้นต่อศัตรู"'

โอ ประชาชาติทั้งหลาย จงชื่นชมยินดีกับประชาชนของพระองค์
เพราะพระองค์จะแก้แค้นโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว
และจะทรงทำการแก้แค้นศัตรูของพระองค์
และจะทรงเมตตาปรานีทั้งแผ่นดินและประชาชนของพระองค์"
"นรกเบื้องล่างก็ตื่นเต้นเพื่อต้อนรับเจ้าเมื่อเจ้ามา
มันปลุกให้ชาวแดนคนตายมาต้อนรับเจ้า
คือบรรดาผู้ซึ่งเคยเป็นผู้นำของโลก ....."
อิสยาห์ 14:9"บุคคลที่ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง
ผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมา มันจะกลับทับเขาเอง"
สุภาษิต 26:27"ประชาชาติเหล่านี้จะลงไปยังนรกกับเขาด้วย
ไปอยู่กับบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ
เออ คือบรรดาผู้ที่เป็นเหมือนแขนของเขา
ที่อยู่ใต้ร่มของเขาท่ามกลางประชาชาติ"

เอเสเคียล 31:17"คนชั่วจะต้องถอยไปสู่นรก
คือประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้า"

สดุดี 9:17"....'ผู้ใดที่หนีจากความสยดสยองจะตกหลุมพราง
และผู้ที่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับ
เพราะเราจะนำสิ่งเหล่านี้มา.....ในปีแห่งการลงโทษเขา'
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ" เยเรมีย์ 48:44"ผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใด
ที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์
และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกำมะถัน
ต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย
และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก"

วิวรณ์ 14:10"และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนที่ได้ละเมิดต่อเรา
เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี้จะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดับ
และเขาจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อเนื้อหนังทั้งสิ้น"

อิสยาห์ 66:24

นรก....สถานที่ที่หลายคนไม่เชื่อว่ามีจริง หลายคนไม่เคยสนใจ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ หลายคนคิดว่าไร้สาระ..... แต่น่าเสียดายที่หลายคนจะต้องจบลงที่นั่น โดยไม่มีข้อแม้!!!!

ทำไมล่ะ???

ก็เพราะว่านรกนั้นมีสถานที่จริง ไม่ใช่เรื่องเล่าไร้สาระอีกต่อไป

พระเจ้าได้เตรียมสถานที่นี้ไว้สำหรับซาตานและผู้ที่ติดตามมัน พระเยซูคริสต์นั้นถือได้ว่าเป็นพระผู้เผยพระวจนะที่ได้ทรงเตือนเรื่องนรกมากที่สุดในบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดในพระคัมภีร์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์และไม่อยากให้ต้องตกลงไปในนั้น

พระเยซูคริสต์ทรงเตือนถึงนรก

"42...ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่เชื่อในเราให้หลงผิด
ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่า
43 และถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิ้งเสีย
ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องตกนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ
45 ถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิด
จงตัดมันทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าสองเท้า
และต้องถูกทิ้งลงในนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ
47 ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย
ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตา
และต้องถูกทิ้งในไฟนรก"
มาระโก 9:42-43,45,47ลูกา 16
เศรษฐีและลาซารัส

19 ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อละเอียด รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันๆ
20 และมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัส เป็นแผลทั้งตัว นอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐี
21 และเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้น แม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขา
22 อยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วย และเขาก็ฝังไว้
23 แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนัก เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล และลาซารัสอยู่ที่อกของท่าน
24 เศรษฐีจึงร้องว่า `อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้'
25 แต่อับราฮัมตอบว่า `ลูกเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดีสำหรับตัว และลาซารัสได้ของเลว แต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลม แต่เจ้าได้รับความทุกข์ทรมาน
26 นอกจากนั้น ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้'
27 เศรษฐีนั้นจึงว่า `บิดาเจ้าข้า ถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า
28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคน ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้'
29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า `เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั้นแล้ว ให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิด'
30 เศรษฐีนั้นจึงว่า `มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสียใหม่'
31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า `ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ'"นรกถูกบรรยายไว้ว่าอย่างไรบ้าง?ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย
และไฟก็ไม่ดับเลย" มาระโก 9:44


" เป็น....แดนที่มืดและลึก" สดุดี 88:6


"สำรับทุกสำรับก็มีอาเจียน
และความโสโครกเต็ม
ไม่มีที่ใดที่สะอาด"
อิสยาห์ 28:8


"คือแดนผู้ตาย.... แผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำ
และไฟที่ไม่เคยพูดว่า "พอแล้ว"
สุภาษิต 30:16


"เมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น
ก็มีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นดุจควันที่เตาใหญ่
และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป
เพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากเหวนั้น" วิวรณ์ 9:2A Divine Revelation of Hell

By Mary Katherine Baxter

//www.nowsthetime.org/revelation_full.htmlมีผู้พบนรกโดยบังเอิญ....

"As a communist I don’t believe in heaven or the Bible but as a scientist I now believe in hell," said Dr. Azzacove. "Needless to say we were shocked to make such a discovery. But we know what we saw and we know what we heard. And we are absolutely convinced that we drilled through the gates of hell!"

Dr. Azzacove continued, ". . .the drill suddenly began to rotate wildly, indicating that we had reached a large empty pocket or cavern. Temperature sensors showed a dramatic increase in heat to 2,000 degrees Fahrenheit."

"We lowered a microphone, designed to detect the sounds of plate movements down the shaft. But instead of plate movements we heard a human voice screaming in pain! At first we thought the sound was coming from our own equipment."

"But when we made adjustments our worst suspicions were confirmed. The screams weren’t those of a single human, they were the screams of millions of humans!"


ดร. อัซซาคอฟชาวรัสเซียและทีมงาน ขุดเจาะหาน้ำมันลึกลงไป 14.4 กิโลเมตร เจอปล่องขนาดใหญ่ วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 2000 ฟาเรนไฮท์ เขาจึงหย่อนไมโครโฟนลงไปแล้วเขาได้บันทึกเสียงนั้นไว้จนไมโครโฟนไหม้ไปแรกที่เดียวเขาคิดว่าเป็นเสียงเครื่องมือ แต่ฟังแล้วไม่ใช่....ลองฟังดู
Bill Wiese's account of the torturous inferno called Hell.
"23 Minutes in Hell"
Ref. :
//www.hellsreal.com/Listentohell.htm
//www.av1611.org/hell.html
//www.thaipope.org/webbible/index.htm

โปรดอ่าน://www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=23-10-2009&group=1&gblog=29Create Date : 27 ตุลาคม 2552
Last Update : 18 ธันวาคม 2554 22:59:52 น.
Counter : 2361 Pageviews.

2 comments
  

ขอบคุณที่มาโพสท์นะค่ะ ว่าเเล้วสงสัยเหมือนกันเลย
โดย: taeM IP: 1.2.155.93 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:20:48:49 น.
  
Do you have any video of that? I'd want to find out some additional information.
Ray Ban Wayfarer //www.curcioenterprises.com/
โดย: Ray Ban Wayfarer IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:11:43:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's MonthNarno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog