คำแนะนำสำหรับผู้เชื่อใหม่ (2) การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ Spiritual Warfare......"บางครั้งจอยจะรู้สึกเหมือนหงุดหงิดง่ายเหนื่อยๆเบื่อๆกับชีวิตที่เป็นอยู่บางอย่างที่ไม่ได้ดังหวัง ใจก็จะพาลคิดไปถึงพระเจ้าด้วยว่าทำไมต้องให้ชีวิตจอยเป็นอย่างนี้ คือรู้สึกต่อว่าพระองค์ในใจนะค่ะ.. และก็แบบไม่อยากเชื่อในพระองค์แล้ว ใน2-3วันมานี้จะมีความรู้สึกแบบนี้แวบเข้ามาตลอด"

---- อาการอย่างนี้เป็นมาจากวิญญาณชั่วพยายามที่จะดึงออกจากพระเจ้า มักเกิดบ่อยๆกับผู้เชื่อใหม่ มันจะทำให้สงสัยในพระเจ้าว่ามีจริงมั๊ย ทำให้คิดกลับไปกลับมา มารมันทำงานในจิตใจของเราได้...และนี่คือคือสงครามฝ่ายวิญญาณค่ะ!!!

พระเจ้าบอกเราว่า เราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์คนใด แต่เราต่อสู้กับวิญญาณชั่วค่ะ

เอเฟซัส 6 / Ephesians 6

6:12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอบครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ

6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.


ก่อนอื่นพี่จะขอให้น้องเข้าใจก่อนว่า มนุษย์นั้นประกอบด้วย ร่างกาย(Flesh/body) จิตใจ (mind) และ วิญญาณ(spirit) เมื่อเรารับพระเจ้าเข้ามาในเรา วิญญาณของพระเจ้าจะอยู่ในวิญญาณของเรา ยังเหลือ จิตใจ และ ร่างกายที่มารสามารถเข้ามารุกรานเราได้ (อย่างก็ตาม แม้มารจะไม่สามารถเข้าไปในวิญญาณของเราได้ แต่มันสามารถอยู่รอบๆได้)

ขณะนี้น้องถูกรุกรานที่จิตใจ คือมันมาทำให้เกิดความสับสน เบื่อๆ อยากๆ.... (หรือความรู้สึกต่างๆที่ทำให้จิตใจไม่สงบหรือไม่มีสันติสุข)

***ข่าวดี พระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจแก่ผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนที่จะต่อต้านวิญญาณชั่วเหล่านี้ได้ค่ะ

ลูกา 10 / Luke 10
10:19 ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย

10:19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

***อย่าลืมค่ะ ว่าน้องได้รับสิทธิอำนาจนี้ครบถ้วนแล้วที่เราจะใช้ทำลายสิ่งต่างๆที่มารุกรานเรา!!!
2 โครินธ์ 10 / 2 Corinthians 10

10:3 เพราะว่า ถึงแม้เรายังดำเนินอยู่ในเนื้อหนังก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้อหนัง
10:4 (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้)
10:5 คือทำลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์
10:6 และพร้อมที่จะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุกอย่าง ในเมื่อความเชื่อฟังของท่านทั้งหลายจะสำเร็จ

10:3 For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:
10:4 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)
10:5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;
10:6 And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.

ขอให้น้องอธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วอย่างนี้ค่ะ...

"ข้าสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์ เจ้าวิญญาณชั่ว(demons/ผี)ทุกตนจงออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้ ...ผีสับสน ผีเบื่อหน่าย ผีสงสัย ผีหงุดหงิด จงออกไปเดี๋ยวนี้ และไม่มีสิทธิ์กลับมาอีก !!!
....ข้าเป็นสมบัติของพระเยซูคริสต์ เจ้าผีร้ายวิญญาณชั่วทุกตนไม่มีสิทธิ์แตะต้องร่างกาย จิตใจหรือวิญญาณข้าได้อีกต่อไป ข้าปฏิเสธพวกเจ้าทั้งหมด จงออกไป และข้าสั่งพวกเจ้าให้อยู่ห่างๆจากข้า จากบุคคลในครอบครัวของข้า และพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ใช้ใครก็แล้วแต่มารุกรานข้าด้วย ข้าสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์ ...จงออกไป!!!"

**อธิษฐานทำนองนี้บ่อยๆ ทุกครั้งที่รู้สึกไม่สงบในจิตใจ รู้สึกอย่างไรก็ไล่ผีตัวนั้นออกค่ะ ....เช่น วิญญาณ(ผี)โกรธ ผีไม่ให้อภัย ผีศาสนาเทียมเท็จ ผีกินจุ ผีโลภ ผีเกลียด ผีเห็นแก่ตัว ผีคิดมาก ผีคิดเรื่องไร้สาระ ผีโมหะ ผีล่วงประเวณี ...ฯลฯ... วิญญาณชั่วแต่ละตนจะทำงานแต่ละอย่างๆแล้วแต่มันจะได้รับมอบหมายมาจากนายของมัน(ซาตาน)ค่ะ

พระเจ้าบอกเราว่า..ไล่มันบ่อยๆแล้วมันจะหนีจากเราไปค่ะ

ยากอบ 4 / James 4
4:7 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน
4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

***ขอให้น้องอดทน และเข้มแข็งในพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันค่ะ พี่จะมีน้องอยู่ในคำอธิษฐานของพี่เสมอค่ะ....
…พระบิดาเจ้าข้า... ลูกขอฝากน้องจอย ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงสถิตอยู่กับเธอเสมอ ปกป้องคุ้มครองเธอ หนุนใจและเล้าโลมจิตใจของเธอ ปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากวิญญาณชั่วทั้งหมดทั้งสิ้น ขอทรงอวยพระพรให้แก่เธอเหมือนที่พระองค์ทรงได้ทรงอวยพระพรให้แก่ลูกแล้วนั้น ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเธอให้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงพอพระทัย ขอนำเธอไปในทางของพระองค์ในทุกๆวัน ขอกระทำเธอให้เป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นอีกมากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระพระองค์ เพื่ออาณาจักรของพระองค์ ลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: //demonbuster.com/
//www.remnantradio.org/Archives/articles/PH/PH.htm
//www.patholliday.com/newsletters.php


จอย : ขอขอบคุณพี่มากนะค่ะ.. ถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักกัน พูดคุยกันได้ไม่นาน แต่จอยรู้สึกได้ถึงความจริงใจ ห่วงใย ความอบอุ่นที่มีให้ผ่านตัวอักษรมา.. สุขใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะ

A : ขอบคุณพระเจ้า....พี่ดีใจค่ะที่จอยมีสันติสุข สรรเสริญพระเยซูคริสต์!

น้องจอยอย่าย่อท้อค่ะ พระเยซูรักน้องมากค่ะ พี่รู้... และพี่เองก็รักน้องค่ะ รักด้วยความรักที่มีในพระองค์ พี่รับใช้พระองค์ตามแต่พระองค์จะทรงใช้ พระองค์ส่งจอยมาให้พี่ดูแล พี่ก็จะทำอย่างเต็มที่ตามแต่โอกาสจะอำนวยและตามการทรงนำของพระองค์ค่ะ ทุกอย่างที่พี่แนะนำ..พี่แนะนำจากประสบการณ์จริงที่พี่พบเองทั้งหมดค่ะ คำตอบทุกคำตอบในความสงสัยที่เรามีเกี่ยวกับพระองค์หรือเรื่องอื่นๆ เมื่อเราทูลถามและรอคอย...พระองค์ตอบเราแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า พระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้กำหนด เรามีหน้าที่เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ เฝ้าอธิษฐานอย่าได้ห่าง ถ้าเราห่างจากพระองค์ หรือละทิ้งพระองค์ วิญญาณชั่วจะเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายๆค่ะ เราต้องปิดช่องทุกช่องหรือปิดโอกาสมารทั้งหมด ซึ่งเราทำได้โดยอธิษฐานตามที่พี่เคยแนะนำไป

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า แรกๆ เราจะรู้สึกว่าห่างไกลจากพระองค์มาก เหมือนไม่รู้จักกัน เหมือนพระองค์เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเรา และเมื่อเราอยากรู้จักพระองค์มากๆ และเราก็ต้องการให้พระองค์จำเราได้นั้นเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ ต้องคุย/อธิษฐาน(เหมือนไปเสนอหน้า)ต่อพระองค์บ่อยๆค่ะ เช่นเดียวกันกับที่เราอยากรู้จักกับใคร เราก็ต้องคุยกับเขา อ่านเขาจากการกระทำและคำพูด และอยู่ใกล้ชิดกัน ก็จะรูจักกันมากขึ้นเรื่อยๆ.... ในทางตรงกันข้ามถ้าเราห่างเหินจากพระองค์ ไม่ศึกษาพระคัมภีร์ ไม่อธิษฐาน หรือทำบ้างไม่ทำบ้าง เราก็จะยังรู้สึกห่างจากพระองค์ไปอีกนาน และชีวิตคริสเตียนของเราก็จะลุ่มๆดอนๆ

ขอสันติสุขแห่งพระเยซูคริสต์สถิตอยู่กับน้องเสมอ และตลอดไปเป็นนิตย์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

จอย : ที่พี่เขียนบอกมา.. เป็นเหมือนคำตอบที่จอยอยากรู้เลยค่ะ วันนี้จอยก็มีอาการนะค่ะสังเกตุว่าจะเป็นช่วงเย็นๆแต่จอยก็รีบอธิฐานแบบที่พี่ส่งมาให้ ก็มีสงบไปบ้างแต่ไม่หมดนะค่ะ พอสัก3ทุ่มจอยก็จะรู้สึกดีสบายใจ จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลย.. ตอนนี้ไม่ว่าหลับตาลืมตาในหัวจอยมีแต่พระเจ้าๆๆตลอดเวลา คือถ้าว่าก็จะอ่านๆ คัมภีร์บ้างนิดหน่อย ดูและฟังเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าในยูทูป และก็อ่านไปเจอคอมเม้นอันหนึ่งค่ะแล้วเลยก็ความสงสัยขึ้นมา คือพระเจ้าในตอนแรกเป็นแค่พระเจ้าของยิวเท่านั้นเหรอค่ะ
พระเจ้าทรงเลือกยิวแล้วเพราะอะไรพระเจ้าทรงดูเหมือนทอดทิ้งชาวยิวล่ะค่ะ เหมือนตอนที่ฮิตเลอร์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ยิวนะค่ะ ยิวตายเยอะมากกก
และทำไมพระเจ้าถึงไม่จัดการซาตานและมารทั้งหลายล่ะค่ะทำไมถึงปล่อยให้ขึ้นมาทำลายความเชื่อเรื่องพระเจ้า
สงสัยนะค่ะเพราะอ่านพระคัมภีร์ยังไม่ครบและบ้างครั้งก็ตีความหมายไม่ออกเท่าไรค่ะ เลยถามพี่ดีกว่าจอยคงเข้าใจได้ง่ายถ้าฟังที่พี่อธิบาย
ขอบคุณค่ะ และ ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้จอยได้รู้จักพี่

โปรดอ่านต่อ....//www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=23-07-2012&group=1&gblog=199


Create Date : 21 กรกฎาคม 2555
Last Update : 15 กันยายน 2555 21:10:26 น.
Counter : 1557 Pageviews.

0 comments

Valentine's MonthNarno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog