ลับ!! จากอดีตทหารอเมริกัน Top Secret...Illuminati NWO agenda
Uploaded by OperationReapSouls on Dec 7, 2011

Top Secret Former Military Member speaks out against Illuminati NWO agenda" ลับสุดยอดจากอดีตทหารพูดเกี่ยวกับแผนการปฏิวัติโลกใหม่ของกลุ่มอิลูมินาติ


ไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณคลิ๊กวิดีโอนี้
สิ่งที่ผมจะแบ่งปันกับคุณในวีดีโอนี้อาจมีราคาถึงชีวิตของผม
แต่มันอาจช่วยชีวิตคุณไว้

เพื่อนๆทั้งหลายครับ ในช่วยปลายศตวรรษที่ 90 ผมอยู่ในกองทัพสหรัฐ
ผมอยู่ในการสะสางงานความลับสูงสุดเกี่ยวกับความมั่นคง
ผมต้องใช้เวลา 1ปีเพื่อจะทำให้เสร็จ
ผมทำงานอยู่ในห้องนิรภัย 3 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่ปิดมิดชิด
ผมทำงานกะละ 12 ชั่วโมง ทำ 3 วัน หยุด 3 วัน
ผมทำงานกับข้อมูลเกี่ยวกับ...
คีย์การ์ดที่ใช้ในการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์
รายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรือดำน้ำใต้ทะเลของรัสเซีย
โรงเรียนเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องบินรบไอพ่น
ผมจัดการเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมาก จัดการข้อมูลที่เป็นความลับทุกวัน
ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของผมมากทีเดียวครับ
ในการทำงาน 12 ชั่วโมงนั้นผมมีข้อมูลเหล่านี่ที่จะต้องเก็บ ล๊อคให้แน่นหนา
ซึ่งสิ่งที่ใช้เก็บข้อมูลเหล่านี้หนา 2-3 นิ้ว
และเหตุผลที่ผมบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้...
ก็เพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รับเมื่อผมยังเป็นทหารอยู่นั้น...
มันเทียบไม่ได้เลยกับข้อมูลเล็กๆ...
ที่ผมจะบอกคุณเดี๋ยวนี้...
เพื่อนๆทั้งหลาย...พวกคุณหลายคนกำลังมองหาความจริง..
ดังที่คุณรู้ว่าโลกใบนี้มืดมนและชั่วร้าย
และมันจะมืดมากยิ่งขึ้น...มืดมากยิ่งขึ้นไปอีก
มันเต็มไปด้วยความโลภโมโทสัน เต็มไปด้วยตัณหา มันไม่มีสิ่งใดเลย นอกจากความชั่วร้าย...
อย่างที่คุณรู้แล้วว่า โลกใบนี้ถูกควบคุมด้วยพวกอีลีท(ชนชั้นนำระดับโลก)
มันถูกควบคุมโดยองค์การลาถาบันต่างๆที่ชั่วร้ายเลวทราม
มันถูกควบคุมด้วยกลุ่มคนชั่ว
กลุ่มคนเหล่านี้บูชาซาตาน
พวกเขาเป็นผู้รับใช้ซาตาน ผู้ที่เป็นเจ้าผู้ครองและ อิทธิเทพของโลก

เพื่อนๆครับ...พวกนี้แหละ พวกอีลีทที่ควบคุมความเป็นไปของโลกอยู่
พวกเขาทำงานเพื่อความชั่วร้ายของพวกเขา
พวกเขาไม่ต้องการให้คุณรู้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณนี้
สิ่งนั้นคือ...
พระเยซูคริสต์คือทางนั้น พระองค์คือความจริง พระองค์คือชีวิต
พระเยซูคริสต์เป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง
ไม่มีความรอดในชื่ออื่น....เพื่อนๆเอ๋ย..
เพื่อที่จะได้ชีวิตนิรันดร์นั้น คุณจะต้องบังเกิดใหม่
คุณจะต้องสารภาพบาป สำนึกในความบาปของตน และหันกลับจากชีวิตที่ดำเนินอยู่นั้น
คุณจะต้องออกจากโลกนี้
และคุณจะต้องวางใจในพระเยซู และเชื่อฟังและทำตามคำของพระองค์
พระคำของพระองค์ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น
พระคำเหล่านั้นเป็นคำที่จะใช้ในการพิพากษาคุณ

เพื่อนๆ ครับ....คุณต้องเชื่อฟังพระเยซู
คุณเข้าหาพระองค์ด้วยการคุกเข่า และร้องเรียกพระองค์
นั่นคือสิ่งที่คริสตจักรไม่ได้บอกคุณ
คริสตจักรถูกดำเนินการโดยองค์การและสถาบันที่ชั่วร้าย
คริสตจักรเหล่านี้ถูกดำเนินการโดยคนกลุ่มเดียวกันนั้น
กลุ่มที่ควบคุมโลกที่ชั่วร้ายใบนี้ กลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นเจ้าขององค์การอันชั่วร้ายทั้งหลาย
พวกนี้ที่เป็นเจ้าของสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์ต่างๆ
พวกนี้ที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลต่างๆ และเป็นเจ้าของบริษัทยาต่างๆ
ที่ควบคุมดูแลโลกที่โสมมนี้
กลุ่มคนพวกเดียวกันนี่เองที่ควบคุมดูแลนิกายต่างๆของคริสตจักรทั้งหลาย


ดังนั้น..เพื่อนๆครับ..ถ้าคุณต้องการความรอด ไม่ต้องไปที่คริสตจักร
คุณต้องไปหาพระเยซู..พระเยซูยังคงพูดอยู่...พระองค์คุยกับลูกๆของพระองค์
พระเยซูพูดว่า “ลูกแกะของเรา ได้ยินเสียงเรา ลูกแกะของเราฟังเรา แล้วตามเรามา”
พระองค์พูดว่า “ทุกคนที่รู้จักความจริง.... รู้จักเสียงของพระองค์...และฟังเสียงพระองค์”
ดังนั้น..เพื่อนๆครับ...ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงพระเยซู..
โปรด รีบเลยครับ...คุกเข่าลง..แล้วร้องเรียกพระองค์..
ร้องเรียกพระองค์เหมือนเด็กเล็กๆ ร้องเรียกพระองค์เหมือทารกน้อย..
ร้องหาพระองค์เหมือนเมื่อคุณเป็นเด็กๆ ..ไปครับ รีบไปหาพระองค์...

เพื่อนๆครับ...ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ที่คุณค้นหาในอินเตอร์เน็ต
พยายามค้นหาความจริง..พยายามหาความรู้..หาปัญญา
ทั้งหมดนั้นเลียนแบบความสัจจะความจริง
สัจจะความจริงคือพระเยซู
พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้คุณได้รับอิสรภาพ
และทุกคนที่พระองค์ให้อิสรภาพแล้ว เขาได้รับอิสรภาพจริงๆ..
คุณรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอิลูมินาติ
ทั้งข้อมูลเกี่ยวบิลเดอร์เบิร์ก และฟรีเมสัน
อัศวินโต๊ะกล, เทมปลาร์
ข้อมูลหลากหลายเหล่านี้
กลุ่มและสมาคมลับต่างๆเหล่านี้
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณได้รับอิสรภาพแต่อย่างใด
มันให้ความรู้ แต่ความรู้นั้นทำให้คุณตัวพอง
มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรบางอย่าง ทั้งๆที่คุณไม่ได้เป็นอะไรเลย
ผมไม่ได้เป็นอะไร ผมแค่เป็นผู้รับใช้พระเยซู และพระองค์เป็นจริง
คุณไม่อาจพบพระองค์ที่คริสตจักร
คุณไม่อาจพบพระองค์ที่อาคารหรือตึกนั้นๆ
คุณไม่อาจพบพระองค์ในหนังสือ
คุณจะพบพระองค์ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์เท่านั้น!!!!!
คุณจะพบพระองค์เมื่อคุณปฏิเสธตนเองเท่านั้น!!!
และเมื่อคุณคุกเข่าลง แล้วร้องเรียกหาพระองค์!!!
และขอร้องพระองค์ให้เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

เพื่อนๆครับ...พระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณ คุณต้องนมัสการพระองค์ด้วยวิญญาณและความจริง
และคุณจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคุณร้องเรียกหาพระเยซู
เมื่อคุณร้องหาพระองค์และขอให้พระองค์เปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นคนใหม่
และเมื่อคุณเริ่มเชื่อฟังพระองค์ และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ...และรับใช้พระองค์

เพื่อนๆ ครับ...สัจจะความจริงจะทำให้คุณได้รับอิสรภาพ
อย่ามองหาความจริงจากคน ไม่ว่า ชายหรือหญิง
พระเยซู คือสัจจะความจริง
คุณจะไม่พบความได้จากที่ไหน นอกจากการคุกเข่า
ถ้าคุณต้องการความจริง จงคุกเข่าลง
ถ้าคุณต้องการสัจจะความจริง ไม่ต้องไปมองหาที่ไหน จงมองขึ้นไป..ที่พระเยซู
คุกเข่าลง และร้องหาพระองค์ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้
ทุกๆข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมลับต่างๆที่ผมมองดู
ไม่มีคุณค่าใดเท่าข้อมูลนี้เลย (เรื่องการรู้จักพระเยซู/สัจจะความจริง)

เพื่อนๆครับ..พระเยซูเป็นสัจจะความจริง และพระองค์จะให้คุณได้รับอิสรภาพ
แต่คุณต้องร้องเรียกพระองค์
และต้องเร่งรีบที่จะรู้จักพระองค์ ก่อนที่จะสายเกินไป
พระองค์กำลังพูดอยู่ แต่คุณจะต้องฟัง
คุณต้องหันไปหาพระองค์
ได้โปรดครับ!!... จงหันกลับออกเสียจากโลก
และไปทำความรู้จักกับพระเยซู
ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณครับ
Create Date : 20 ธันวาคม 2554
Last Update : 2 มีนาคม 2555 22:59:19 น.
Counter : 6483 Pageviews.

3 comments
  
อาโมส 5 / Amos 5

5:4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสแก่วงศ์วานอิสราเอลดังนี้ว่า "จงแสวงหาเรา และเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่

5:4 For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
โดย: Narno7 วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:16:45:55 น.
  
พระเยซูทรงเป็นทางเดียวเท่านั้น ไม่มีใครเข้าถึงพระเจ้าได้นอกจากทางพระเยซูคริสต์
โดย: Christian IP: 27.55.4.24 วันที่: 11 ตุลาคม 2555 เวลา:22:53:28 น.
  
พระเยซูทรงเป็นทางเดียวเท่านั้น ไม่มีใครเข้าถึงพระเจ้าได้นอกจากทางพระเยซูคริสต์
โดย: Christian IP: 27.55.4.24 วันที่: 11 ตุลาคม 2555 เวลา:22:53:34 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog