อย.ย้ำ ผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคอย.ย้ำ ผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค

เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อการจัดสาธิตเครื่องหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการบำบัด รักษา บรรเทา ป้องกันโรคต่างๆ พร้อมเผยความเป็นจริง

ยังไม่มีงานวิจัยใดพิสูจน์ว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรคได้ เสียโอกาสในการรักษาโรคให้หาย และ กระแสไฟฟ้าจากเครื่องอาจทำอันตรายต่อร่างกาย ได้


ระบุหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภค ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ล่าสุดจะเอาผิดผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดน.พ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภค จัดสาธิตเครื่องหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์

โดยนำมาให้บริการหรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือประโยชน์ในการบำบัดรักษา บรรเทา และป้องกันโรคต่างๆ

ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หลงเชื่อทำให้สูญเสียโอกาสและเวลาในการบำบัดรักษาโรคให้หายด้วยวิธีทางการแพทย์อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจาก เครื่องดังกล่าวมีราคาสูง


ซึ่ง อย. ตระหนัก ถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ ซื้อ เนื่องจาก อย. รับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องมือดังกล่าว

อนุญาตให้มีข้อบ่งใช้เพียง “ช่วยการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ” โดยอาจช่วยในเรื่องการบรรเทาปวดกล้ามเนื้อได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม เครื่องดังกล่าวควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

สำหรับในส่วนของข้อบ่งใช้หรือประโยชน์อื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของการบำบัด รักษาโรคต่างๆ นั้น อย.ไม่อนุญาต เนื่องจากยังไม่มีผลการทดลองหรือผลทดสอบทางคลินิกหรือวิทยาศาสตร์ที่น่า เชื่อถืออ้างอิงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากกระแสไฟฟ้าได้ทั้งโดยอุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้การจัดสาธิตเครื่องมือแพทย์และมีการให้ข้อมูลคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานของบริษัทผู้ประกอบการนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ หรือบุคคลใดๆ เพื่อชักนำให้เกิดการขาย จัดเป็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวข้างต้นถือเป็น การโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หาก โฆษณาโดยการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งผู้บริโภคสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากพบเห็นการสาธิต การให้บริการ การโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอวดอ้างเกินจริงว่าสามารถ บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ ขอให้โทร.แจ้งมาที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ที่เอาเปรียบผู้บริโภคให้ถึงที่สุด


นี่ก็เป็นตัวอย่าง ขอผู้ที่ชอบแอบอ้างว่า " สินค้า ผ่าน อย. " ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า ได้ผ่านการตรวจรับรองแล้วว่า ได้ผลตามที่โฆษณา ...

อย. รับรองนิดเดียว แต่เวลาไปโฆษณา ก็พูดซะเกินไปมาก .. ก็คล้าย ๆ กับ กรณีอาหารเสริม ที่โฆษณาว่า " ผ่าน อ.ย. แล้ว " " อ.ย. รับรอง " ทำให้คนหลงเชื่อ เลวจริง ๆ
//www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413331954

//www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=10-08-2008&group=7&gblog=5ใครพบใครเห็น ก็ช่วย ๆ กัน แจ้งสายด่วน อย. 1556 ด้วยนะครับ ถือว่า ทำบุญINN online.
คุณภาพชีวิต
20 กุมภาพันธ์ 2552 12:38:15


อย.เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเก้าอี้ไฟฟ้า

//www.innnews.co.th/Qualityoflife.php?nid=158539


อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายเก้าอี้ไฟฟ้าสถิต และเครื่องมือแพทย์บางชนิด ที่ระบุสามารถรักษาโรคหอบหืดได้ หลังอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

น.พ. พงศ์พันธุ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตที่อวดอ้างสรรพคุณรักษา ได้สารพัดโรค

แต่ทั้งนี้กลับต้องระวังไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เบาะที่ นั่งจนทำให้ผู้ใช้ได้รับ บาดเจ็บ หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่ว

นอกจากนี้ ยังเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางชนิด ที่ใช้ชื่อว่าเครื่องกระตุ้นประสาทรักษาเบาหวานและโรคหอบหืด รวมไปถึงโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยืนยันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้ง นี้ อย. ยอมรับว่าเครื่องมือดังกล่าวช่วยได้เพียงทำให้การไหลเวียนโลหิตและบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อได้บ้างเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้รักษาโรค

อย่าง ไรก็ตาม ไม่ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน ผู้ป่วยลมชัก หญิงหลังผ่าตัดมดลูก รวมไปถึงหญิงมีครรภ์ด้วยปล. ก็ยัง วนไป วนมา แบบนี้ ... เหมือนเดิม ...


อย.ยันไม่เคยอนุญาตนำเข้าเครื่องตรวจสุขภาพนักวิทย์ฯชี้ผลวิเคราะห์โรคกล่าวอ้างเกินจริง //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=30-10-2015&group=4&gblog=115

อย.ย้ำ ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-09-2008&group=7&gblog=7

การรักษาด้วยคีเลชั่น....ดีจริงหรือมั่วนิ่ม ??? + แพทยสภาไม่รับรอง"คีเลชั่น" //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=17-02-2009&group=7&gblog=17

การหลอกขายของด้วยการลวง ตรวจเลือด live blood analysis ... รศ. ดร.เจษฎา ทนพ.ภาคภูมิ และ Drama-addict //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-09-2015&group=4&gblog=114

มหัศจรรย์!ล้างพิษมายาวิทยา-ไสยศาสตร์ //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=27-08-2013&group=7&gblog=175

รวบรวมกระทู้เกี่ยวกับน้ำMRET ... ใครเชื่อ ผมไม่เชื่อ ???? //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=25-04-2009&group=7&gblog=25

หนังสือเคล็ด(ไม่)ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างรู้เท่าทันโฆษณา ( หนังสือ pdfแจกฟรี) //www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=10-08-2012&group=7&gblog=160

หนังสือทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา ............ของดี ฟรีด้วย โหลดอ่านกันได้เลยครับ //www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-10-2012&group=7&gblog=163

Create Date : 23 กันยายน 2551
Last Update : 11 กันยายน 2560 17:04:38 น.
Counter : 6870 Pageviews.

6 comments
ร่วมกิจกรรม "Food For Fun #57 : ทำง่าย...อร่อยด้วย จานที่ 2 (ราดหน้าคะน้าอกไก่) คนผ่านทางมาเจอ
(11 มี.ค. 2564 07:05:25 น.)
ร่วมกิจกรรม Food For Fun#57: ทำง่าย..อร่อยด้วย(ซุบไก่ใส่มักโรนี) คนผ่านทางมาเจอ
(8 มี.ค. 2564 14:28:34 น.)
วิธีทานยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร นิติ โตชนันท์ newyorknurse
(10 มี.ค. 2564 03:41:16 น.)
มะพร้าวอ่อน - ประโยชน์ของมะพร้าวอ่อน ผลไม้คลายร้อน ของดีจากธรรมชาติ newyorknurse
(24 ก.พ. 2564 05:36:32 น.)
  
น่ากลัวจังค่ะ
เล่นไปขยายความเพิ่มเติม
คนไม่รู้
เห็นคำว่า อย. ก็นึกว่าปลอดภัย
โดย: โสดในซอย วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:22:13:45 น.
  
ขอเอาข้อมูลที่คุณหมอบอกมาไปให้ญาติๆ อ่านกันหน่อยนะคะ
มีหลงเชื่อไปหลายรายเลย

คือเราอยู่ต่างจังหวัด มีคนไปเข้าใช้บริการให้ทดลองนั่งฟรี 20 นาที
วันละเป็น พันกว่าคนแล้วค่ะ
วันนี้ไปลองนั่งไม่เห็นจะมีอะไรเลย ก็เลยมาหาข้อมูล
พบข้อมูลของคุณหมอ มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
โดย: sea (->บังเอิญไหมที่เราได้พบกัน<- ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:06:04 น.
  
มันระบาดมาถึงนี่แล้ว คนที่ไปใช้บริการมีทั้งครูอาจารย์ ข้าราชการ แล้วก็ผุ้ใหญ่วัย 60 กว่าก็เยอะ ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไรกันบ้างรึป่าว

เฮ้ออ
โดย: ->บังเอิญไหมที่เราได้พบกัน<- วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:07:41 น.
  


ผมลองในบล๊อกครั้งแรก (๒๕๕๑) เพิ่มเติม อีกรอบ ( ๒๕๕๒ )

Create Date : 23 กันยายน 2551

Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2552 17:34:27 น.ผ่านไป ๒ ปี ข่าว ก็เหมือนเดิม ???

อ่านแล้ว นึกว่าเป็นข่าวเก่า แต่ไปดูวันที่ ของข่าวนี้ .... เป็นปี ๒๕๕๓

แสดงว่า ที่ผ่านมา เขาไม่เคยหยุดขาย ยังมีกำไรอยู่ ... ก็หมายความว่า " ยังมี คนถูกหลอก อยู่เรื่อยมา "//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakF5TURRMU13PT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdOQzB3TWc9PQ==

ระวังหลอกขายเตียง รักษาโรค

วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7064 ข่าวสดรายวัน

แพร่ - นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ขณะนี้มีคนบางกลุ่มนำเตียงนวดไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน เช่น เข็มขัดรัดเอว แผ่นรองนั่ง แผ่นรองนอน เสื้อกั๊ก แผ่นคลุมท้อง ที่คลุมเข่า

โดยวิธีนำมาให้ลองใช้และเพื่อจำหน่าย มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวผู้จำหน่ายยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพราะจากการตรวจสอบแล้วพบว่าสรรพคุณของอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะ ที่ชั่วคราว หรืออาจช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้บ้างเท่านั้น

จึงไม่ควรใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว และควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเท่านั้น


สินค้าเหล่านี้นอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ตามคำโฆษณา และทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง อีกทั้งอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจากไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

และ หากจะซื้อหรือทดลองใช้อุปการณ์ใดๆ ควรดูหลักฐานว่าได้แจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาแล้วหรือไม่

หากประชาชนท่านใดพบเห็นสถานที่ที่จำหน่ายและมีการกระทำลักษณะดังกล่าว แจ้งได้ที่โทร. 0-5462-1096 หรือ ตู้ป.ณ.100 หรือ อีเมล์ fdapv54@fda.moph. go.th
โดย: หมอหมู วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:13:43:26 น.
  
//www.ryt9.com/s/prg/212506

อย. บุกตรวจบริษัทหยิกป้อแหล่งขายตรงโฆษณาผิดกฎหมาย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 ตุลาคม 2541


อย.พร้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลุยตรวจค้นสถานที่จัดประชุมแก่สมาชิกของบริษัท หยิกป้อ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือใช้อีกชื่อว่า HAPPY SHORP พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อนุญาตหลายรายการ รวมทั้งมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จึงได้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ต้องหา พร้อมเตือนประชาชนจังหวัดอื่น ๆ อย่างหลงเชื่อ หากพบเบาะแสแจ้งอย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที

น.พ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มบุคคลมาเช่าสถานที่ ณ โรงแรมสยาม ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทำการโฆษณาชวนเชื่อสินค้า อาทิ ที่นอนแม่เหล็ก เข็มขัดแม่เหล็ก โดยโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริง และขายสินค้าในราคาที่แพงมาก อาทิที่นอนแม่เหล็กราคา 30,000 บาท เข็มขัดแม่เหล็กราคา 4,000 บาท

ทางอย.จึงได้ประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อ.เมืองนครปฐม ออกตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบว่ามีการจัดประชุมโฆษณาชวนเชื่อแก่ผู้เข้าร่วม ฟังซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายจีนผู้สูงอายุ และแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เพื่อขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัท หยิกป้อ (ไทยแลนด์) จำกัด มีการแจกสินค้าฟรีเพื่อล่อใจให้เข้ามารับฟังและจัดกิจกรรมบันเทิง คาราโอเกะแก่ผู้เข้าฟัง และต่อมาก็จะมีการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่ายแก่ผู้เข้าฟัง

มีจุดที่น่าสังเกตว่าพนักงานจะไม่ได้ทำการพูดโฆษณาสรรพคุณสินค้าแต่จะเป็น การแจกเอกสารแบบสอบถามที่โฆษณาสรรพคุณสินค้า ให้ผู้เข้าฟังตอบคำถามและจะให้กลุ่มบุคคลที่เป็นชาวบ้านซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันทำการโฆษณาสินค้าเช่น ที่นอนแม่เหล็ก เข็มขัดแม่เหล็ก ว่าซื้อไปแล้วดีมากทำให้หายปวดเมื่อย โรคที่เป็นอยู่ก็หายไปด้วยทำให้ผู้เข้าพังหลงเชื่อซื้อสินค้าซึ่งมีราคาแพง มากไปใช้ โดยสามารถผ่อนส่งได้ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการใช้ โดยพูดชักนำว่าอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้หายไป ซึ่งเป็นการใช้หลักจิตวิทยาให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รู้สึกว่าผลการใช้เครื่องต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้รู้สึกดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสินค้าพบหลักฐานใบโฆษณาที่นอนแม่เหล็ก อุปกรณ์เข็มขัดแม่เหล็กเป็นเท็จและไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีฉลากไม่ถูกต้องอยู่จำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดสินค้า รวมทั้งแจ้งดำเนินคดีต่อผู้ต้องหารวม 3 ข้อหาคือ
1. โฆษณาเครื่องมือการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. โฆษณาเครื่องมือแพทย์อันเป็นเท็จหรือหลอกลวง
3. ทำการจำหน่ายจ่ายแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าของแป้งฝุ่นโรยตัวและครีมอาบน้ำ ที่มีฉลากไม่ถูกต้อง

โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ร้องทุกข์และประสานงานติดตามผลการดำเนินคดีต่อไป

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์กายภาพบำบัดเกี่ยวกับแม่เหล็ก เช่น ที่นอนแม่เหล็ก เข็มกลัดแม่เหล็ก แผ่นรองเท้าแม่เหล็ก ออกจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมาก โดยใช้ระบบขายตรง (direct sale) ซึ่งผู้จำหน่ายพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสามารถรักษาได้ สารพัดโรค ไม่มีอันตรายใด ๆ ซึ่งความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น

สรรพคุณเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่สามารถพิสูจน์หรือยืนยันได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ของบริษัทผู้ผลิต โดยข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ


อย.จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้บริโภคโปรดอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา ชวนเชื่อเหล่านี้ ซึ่งนอกจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลาแล้ว ยังอาจได้รับอันตรายโดยผลการวิจัยของต่างประเทศพบว่าผู้ที่สัมผัสกับคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานอาจมีอัตราการเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งได้

อีกทั้งการโฆษณาชวนเชื่อโดยขาดความรู้ที่แท้จริงเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันตรายที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เกิดกับสุขภาพของประชาชนผู้ใช้เท่านั้น การใช้แผนการขายแบบแชร์ลูกโซ่และตั้งราคาสินค้าที่แพงมาก จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ทราบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือได้รับ อันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทรศัพท์ 590-7354-5 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

โดย: หมอหมู วันที่: 16 ธันวาคม 2553 เวลา:19:38:59 น.
  


อย่าหลงเชื่อโฆษณาเตียงนวดเทวดา...ตรวจสอบสรรพคุณบนฉลาก เท่านั้น

ปัจจุบันการขายสินค้าโดยอ้างเครื่องหมาย อย. มารับรองโฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ พบมากในสินค้าหลายประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ มักทำการโฆษณาสรรพคุณเกินกว่าที่ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไว้ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพ บำบัดหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเสริมความงาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงที่พบมาก ได้แก่ เก้าอี้นวดไฟฟ้าสถิต และเตียงนวดอินฟราเรด

กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต้องแจ้งรายการละเอียดต่อ อย. ก่อนวางจำหน่าย ซึ่งรายละเอียดที่ต้องแจ้ง ได้แก่ ชื่อประเภทและชนิด ลักษณะเครื่องมือแพทย์ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เป็นต้น

ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่มีการแสดงเครื่องหมาย อย.บนฉลาก แต่จะมีเลขที่แจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ปรากฏบนฉลาก ซึ่งเป็นเพียงการได้รับอนุญาตจาก อย. ให้สามารถแสดงสรรพคุณได้เพียงช่วยการไหลเวียนโลหิต ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ และบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่เท่านั้น แต่ข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้ขายคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เกาต์ ตับ ไต มะเร็งต่าง ๆ ได้

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ ควรตรวจสอบการแสดงสรรพคุณบนฉลาก ไม่ควรหลงเชื่อกับข้อความโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุบนฉลาก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายหรือทำให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงได้

สิ่งสำคัญ ผู้บริโภคไม่ควรคำนึงถึงถึงแต่เครื่องหมาย อย. บนฉลาก เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิด ทั้งนี้ การมีเครื่องหมาย อย.ก็มิได้หมายความถึงการได้รับอนุญาตโฆษณา แต่เป็นการให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนดไว้เบื้องต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์เก้าอี้นวดไฟฟ้าสถิต และเตียงนวดอินฟราเรด ไม่ปรากฎเครื่องหมาย อย. แต่ได้รับอนุญาตจาก อย.ให้โฆษณาสรรพคุณตามที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อสรรพคุณที่ระบุอยู่บนฉลาก ไม่ควรเชื่อข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการโฆษณาเพิ่มเติมเพื่อจูงใจ เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และยังเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายอีกด้วย

โดย: หมอหมู วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:12:05 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด