ข่าวปชส.กิจกรรมความเคลื่อนไหว สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท แห่งประเทศไทยสนใจข่าวสารความเคลื่อนไหว เกาะติดสถาณการณ์ โดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครอง ฯ ก็แวะไปดูที่เวบได้เลยครับ

ข่าว: จุดศูนย์รวม แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ... ที่นี่ ... สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย

//www.thaihospital.org/board/index.php?board=10.0

ข่าวปชส.กิจกรรมความเคลื่อนไหว สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท แห่งประเทศไทย
+++++++++++++++++++++++++


วันที่ 22 กค

พบนายกรัฐมนตรี ยื่นข้อเรียกร้อง

วันที่ 29 กค

เวลา 12.00น. แต่งดำ ยืนหน้าเสาธงหน้าโรงพยาบาลของแต่ละแห่ง

วันที่ 30 กค.

เวลา 7.00น. แต่งดำ ที่หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราช ชนกและพระบรมราชชนนี ที่กระทรวงสาธารณสุข

เวลา 8.30 -16.30 สัมมนาเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ทำร้ายบุคลากร
ที่ ห้องประชุม ไพจิตร ปวบุตร ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเลขที่สพท.13/07/53 สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง " ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุข พ.ศ. เพื่อความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน "

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /ประธานองค์กรแพทย์ /บุคลากรสาธารณสุขผู้สนใจทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการประชุมสัมมนา จำนวน 1 แผ่น

เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. กำลังจะเข้าสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นี้
โดย เจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่เนื้อหาสาระไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ อาจส่งผลกระทบกับระบบบริการ สาธารณสุขและประชาชนส่วนใหญ่ได้

ทางสมาพันธ์ ฯ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เข้าพบและชี้แจงเหตุผลกับ ร.ม.ต. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553
และ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ท่านได้บอกว่าถ้าประชาคม สาธารณสุขส่วนใหญ่ 80% ต้องการให้ถอน
ท่านจะยอมถอนร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้ออกจากสภา ฯ

ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจำนงค์ของประชาคมสาธารณสุข ให้ ร.ม.ต. ฯ ได้รับทราบและมั่นใจในการถอนร่าง ดังกล่าว

ทางสมาพันธ์ ฯ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อให้ประชาคมสาธารณสุขได้ระดม ความคิดเห็นและแสดงเจตนารมณ์ เพื่อให้มีการถอนร่าง พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าวออกมาเพื่อทำประชาพิจารณ์ ให้เกิดความเป็นธรรมและยอมรับใน ทุกภาคส่วน
ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สมาพันธ์ ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทน อย่างน้อยจำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแสดงพลัง และเจตจำนงค์ ในวันดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

( พญ. พจนา กองเงิน )
ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ส่งรายชื่อการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 มาที่ คุณมณีรัตน์ โทรสาร. 044-611-282

E-mail : maneerat76@hotmail.comสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท. แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสหวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน

นัดแสดงพลังคัดค้านครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อล้มร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหาย ฯ ที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ 29 ก.ค. 2553 : 12.00 น.

1) นัดหน้าโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วทั้งประเทศ แต่งชุดดำไว้ทุกข์กับร่าง พ.ร.บ. อัปยศ

2) ถือป้ายประท้วงหน้าโรงพยาบาล จงถอนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ทุกร่างออกจากสภาผู้แทน เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนใหญ่

3) ถ่ายรูปเผยแพร่ทั่วท้องถิ่นและในส่วนกลางวันที่ 30 ก.ค. 2553 รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ ระดมพลทั่วทั้งประเทศ ( กทม.+ ต่างจังหวัด ) รพ. ละ 1 คันรถตู้/รถบัส
1) เพื่อล้มร่าง พ.ร.บ. ฯ ที่ไม่เป็นธรรม
2) จัดการกับ สปสช. เจ้าปัญหา ( เสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ ฯ )
3) ตามหาค่า K

7.00 น. พบกันที่ลานพระรูปสมเด็จพระบิดาและ สมเด็จย่า ชุดดำและแผ่นป้ายชื่อ รพ. และป้ายคัดค้านร่าง ฯ

7.30 น. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม คืนมา เดินถือป้ายมาที่หน้าตึก สป.

8.00 น. ประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาด ถ้ายังคงมี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหาย ฯ

9.00 น.–16.30 น. สัมมนา หาแนวทางและมาตรการร่วมกัน เพื่อล้ม ร่าง พ.ร.บ.ฯ และแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ฯ


วันที่ 3 ส.ค. 2553 นัดพบกันหน้ารัฐสภา

อย่าปล่อยให้ ร่าง พ.ร.บ.อัปยศ ลอยนวล เพื่อ ความเป็นธรรม รวมพลังกันหน้า กท.สธ.

พญ. สุธัญญา บรรจงภาค
ประชาสัมพันธ์ สมาพันธ์แพทย์ ฯกำหนดการสัมมนา

“ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. …. เพื่อความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ”


จัดโดย สมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสหวิชาชีพด้านสาธารณ สุข

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน ชมวีดิทัศน์ “ สมาพันธ์ ฯ และเครือข่าย ”

เวลา 09.00 น. – 09.20 น. พิธีเปิดการสัมมนา

กล่าว รายงาน โดย พญ. พจนา กองเงิน ประธานสมาพันธ์ ฯ
กล่าวเปิดงาน โดย ฯ พณ ฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร.ม.ต. กระทรวงสาธารณสุข

เวลา 09.20 น. – 09.40 น. เจตนารมณ์และสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหาย ฯ

โดย นพ. สุรินทร์ ทองมา เนติบัณฑิตไทย ที่ปรึกษากฎหมายสมาพันธ์ ฯ

เวลา 09.40 น. – 10.00 น. ผลกระทบของร่าง พ.ร.บ. ฯ ต่อระบบบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการ

โดย นาวา อากาศเอก (พิเศษ) นพ. อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.อภิปรายหมู่ “สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ ประชาชนได้หรือเสีย ปรองดองหรือแตกแยก”

มุมมองของนักกฎหมาย : นพ. วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
มุมมองของแพทย์ผู้ ปฏิบัติงาน : พญ. เชิดชู อริยศรีวัฒนา
มุมมองของเภสัชกร : ภญ. พัชรี ศิริศักดิ์
มุม มองของพยาบาล : ตัวแทนพยาบาล
ผู้ดำเนิน การอภิปราย นพ. ประดิษฐ์ ไชยบุตร รองประธานสมาพันธ์ ฯ

เวลา 12.00 น. – 12.30 น. ตำนานกระทรวงสาธารณสุข จากสุข สู่ ทุกข์เข็ญ
โดย นพ. อุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์

เวลา 12.30 น. – 15.00 น. อภิปรายหมู่ – อภิปรายทั่วไป “ เดินหน้าอย่างไรกับร่าง พ.ร.บ. ฯ ”

1. ประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประชาชน และระบบบริการสาธารณสุข
โดย นพ. ศิริชัย ศิลปอาชา ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ฯ

2. ถอน/ ไม่ถอน
โดย พญ. ประชุมพร บูรณ์เจริญ รองประธานสมาพันธ์ ฯ

3. รวมพลังเพื่อ ร่าง พ.ร.บ. ฯ ที่เป็นธรรม 3 ส.ค. 2553 หน้ารัฐสภา
โดย พญ. สุธัญญา บรรจงภาค ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์ ฯ

เวลา 15.00 น. – 16.30 น. อภิปรายทั่วไป - ปิดการประชุมฝากข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พรบ. สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่าน ร่าง พรบ. โหลดมาอ่านดูก่อนนะครับ ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะ ร่างที่ ๑ ที่คณะรัฐมนตรี เสนอ มีเวลาอีกหน่อยก็ร่าง ๗ ที่คุณ สารี เสนอ .. ทั้ง ๗ ร่างเนื้อหามีบางส่วนที่แตกต่างกัน เวลาจะคุยกันก็อ้างอิงด้วยนะครับว่า เป็น มาตราไหน จาก ร่างไหน


1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
//www.tmc.or.th/download/d051253-05.pdf

2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
//www.tmc.or.th/download/d051253-08.pdf

3. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
//www.tmc.or.th/download/d051253-09.pdf

4. ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
//www.tmc.or.th/download/d051253-10.pdf

5. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
//www.tmc.or.th/download/d051253-11.pdf

6. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ เป็นผู้เสนอ
//www.tmc.or.th/download/d051253-12.pdf

7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,631 คน เป็นผู้เสนอ)
//www.tmc.or.th/download/d051253-13.pdf


ปล.เรื่องนี้ เกี่ยวกับกฏหมาย คงต้องใช้เวลาอ่าน ศึกษา และ ทำความเข้าใจ พอสมควร
อนึ่ง ดิฉันขอสรุปความเห็นของสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกลุ่มอื่นๆดังนี้

1. พ.ร.บ.นี้เขียนเจตนารมณ์ให้ดูดี แต่มาตราต่างๆขัดแย้งกับเจตนารมณ์ และยังมีเจตนารมณ์อื่นแอบแฝงอยู่

เช่นการล็อกสเป็คผู้ที่จะมาเป็นกรรมการในบทเฉพาะกาล เพื่อที่จะมีส่วนกำหนดกฎเกณฑ์การตั้งกรรมการและการบริหารกองทุนหลายหมื่นล้านบาท น่าจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ


2. พ.ร.บ.นี้ น่าจะเรียกว่าพ.ร.บ.ปล้นทรัพย์ประชาชน (เก็บส่วยจากทุกโรงพยาบาล) เพราะเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลเป็นรายหัว

เอกชนก็ต้องบวกเอาจากค่าบริการจากประชาชน(เหมือนเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลก็ต้องมาเจียดเอาจากเงินที่จะซื้อยา ซื้อเตียงให้คนไข้นอน ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐบาลนั้นขาดแคลนทั้งคน เงิน สิ่งของ เวชภัณฑ์ก็จะยิ่งขาดแคลนหนักขึ้น เพราะเงินส่วนหนึ่งต้องถูกส่งเข้ากองทุน

เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดีคำนวณแล้วว่าจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนอย่างน้อยปีละ 10 ล้านบาทขึ้นไป) ถ้าผู้บริหารรพ.ไม่ส่งเงินก็จะมีโทษทั้งปรับและจำคุก


3. บุคลากรภาครัฐที่ทำงานหนักบริการประชาชน จะขาดความมั่นใจในการรักษา

เพราะไม่มั่นใจว่าคณะกรรมการจะตัดสินอย่างไร คงต้องส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า เช่นส่งไปกทม. ประชาชนอาจเสียโอกาสในการรอดชีวิต


4. บุคลากรสาธารณสุขเห็นว่า ควรขยายม.41 ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกคน


5. เห็นว่าควรแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯให้รัฐบาลจ่ายตรงมายังโรงพยาบาลเลย โดยไม่ต้องผ่านสปสช.

จะทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลให้สปสช. แต่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณในการทำงานรักษาประชาชนไม่ถึงครึ่งของงบประมาณที่สปสช.ให้โรงพยาบาล เพราะเดี๋ยวนี้ สปสช.ของบประมาณค่าหัวมาคนละ2,400 บาท แต่โรงพยาบาลได้รับเงินค่ารักษาประชาชนเพียงรายละ 600 บาท


6. มีผู้ยื่นฟ้องปปช.แล้ว ว่าสปสช.และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยผิดพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขอให้ปปช.ตรวจสอบ ขอให้ท่านนายกฯกรุณาติดตามเร่งการสอบสวนเรื่องนี้ด้วย


7. องค์กรที่เริ่มต้นจากสปสช. สวรส. สสส. สช. และที่อยู่เบื้องหลังการเขียนพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นี้ ล้วนมีกำเนิดมาจากคนกลุ่มเดียวกัน คือเขียนกฎหมาย เพื่อให้พวกตนสามารถนำเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่มาจากภาษีประชาชน มาใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจ
เช่น ตั้งเงินเดือนของตนในราคาสูง ค่าเบี้ยประชุมสูงกว่าราชการมาก และยังกระทำการที่บ่งบอกว่าผิดกฎหมายและระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินหลายอย่าง ต่างกรรม ต่างวาระ นายกรัฐมนตรีสมควรตรวจสอบและแก้ไข ก่อนที่ประเทศชาติและประชาชนจะเสียหายมากไปกว่านี้


สรุปโดย พญ.สุธัญญา บรรจงภาค

ปชส.สมาพันธ์แพทย์ฯ 30 กค. 53
Create Date : 22 กรกฎาคม 2553
Last Update : 1 สิงหาคม 2553 12:17:14 น.
Counter : 2275 Pageviews.

0 comments
ร่วมกิจกรรมFood For Fun#57 :ทำง่าย..อร่อยด้วย จานที่ 5 "ต้มเล็งแซบ" คนผ่านทางมาเจอ
(30 มี.ค. 2564 05:51:41 น.)
ร่วมกิจกรรมFood For Fun #57 : ทำง่าย..อร่อยด้วย จานที่ 4 (ข้าวคลุกกะปิ) คนผ่านทางมาเจอ
(21 มี.ค. 2564 15:47:28 น.)
วัคซีนเข็มแรก AsWeChange
(18 มี.ค. 2564 05:30:22 น.)
ร่วมกิจกรรม Food For Fun#57: ทำง่าย..อร่อยด้วย(ซุบไก่ใส่มักโรนี) คนผ่านทางมาเจอ
(8 มี.ค. 2564 14:28:34 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด