สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556 ; Adolescent Pregnancy Thailand 2013สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556 ; Adolescent Pregnancy Thailand 2013


https://hitap.net/research/13577

สรุปย่อโครงการ : 

โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวน เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งรายงานและบทความการศึกษาวิจัย เพื่อสะท้อนสถานการณ์ เกี่ยวกับการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น ในประเทศไทย สำหรับ เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำ The State of Thailand Population Report 2013 (STPR 2013) on Adolescent Pregnancy ซึ่ง ดำเนิน การโดยกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund, UNFPA) ประจำประเทศไทยรายงานนี้เสนอผลการทบทวนดังกล่าวโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ดังนี้
บทท่ี 1 เหตุใดประเทศไทยจึงควรให้ความสำคัญต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทท่ี 2 ระบาดวิทยาของการตั้งครรภ์ การคลอด และการทําาแท้งในวัยรุ่น
บทที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทที่ 4 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในมุมมองของสังคม
บทที่ 5 ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทที่ 6 นโยบายและมาตรการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น บทที่ 7 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งผลกระทบด้านสุขภาพทางกายและใจของผู้เป็นแม่และทารก ผลกระทบ ด้านสังคม เช่นวัยรุ่นที่ตั้งครรภต์ โอกาสทางการศึกษา ปัญหาอันเนื่องมาจากขาด ความพร้อมในการเลี้ยงดูลูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือน และระดับประเทศทั้งนี้นโยบายมาตรการและบริการต่างๆที่ภาครัฐและหน่วยงานในภาคสว่น อื่นๆจัดขึ้น เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความชุกของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นักวิจัยหลัก: 
แหล่งทุน: 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
บทคัดย่อ/บทสรุปผู้บริหาร: 

สถานะโครงการ: งานวิจัยเสร็จสิ้น

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์: 
application/pdf icon  adolescent_pregnancy_rep_online.pdf


อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น : ข้อมูล พ.ศ.2558-2559    https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2017&group=7&gblog=225

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556 ; Adolescent Pregnancy Thailand 2013    https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=03-05-2014&group=7&gblog=177


Emergency Contraception การคุมกำเนิดฉุกเฉิน     https://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=268:emergency-contraception&catid=39&Itemid=367
ยาคุมกำเนิด แบบเม็ด แบบฉีด ยาคุมฉุกเฉิน    https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2008&group=4&gblog=13
ยาเลื่อนประจำเดือน    https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=05-10-2017&group=4&gblog=133
วิธีคุมกำเนิดทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง‬ ...แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว‬    https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=25-02-2008&group=4&gblog=12
วิธีคุมกำเนิดที่คุณใช้นั้น มีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็นต์ ? ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด    https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=13-09-2017&group=4&gblog=132

ข้อเท็จจริงเรื่องการทำแท้งในประเทศไทย ... ทำแท้ง กฏหมาย แพทยสภา     https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=11-01-2010&group=4&gblog=80
ทำแท้ง ..... ปัญหาที่ยังไร้ทางออก ....     https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=18-01-2009&group=4&gblog=67
ทำแท้ง กฏหมาย แพทยสภา    https://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=493:2011-06-09-01-37-20&catid=40&Itemid=482
อันตรายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย .. โดย ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย     https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=24-02-2009&group=4&gblog=73

Create Date : 03 พฤษภาคม 2557
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2560 14:37:43 น.
Counter : 2319 Pageviews.

0 comments
แค่ทาวิคส์ในหูของคุณทิ้งไว้ทั้งคน คุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขี้นตอนเช้า newyorknurse
(24 มี.ค. 2564 19:08:55 น.)
วัคซีนเข็มแรก AsWeChange
(18 มี.ค. 2564 05:30:22 น.)
อากาศเย็น น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเกือบหมด เหลือบริเวณน้ำนิดหน่อย สงสารหงส์จัง newyorknurse
(26 ก.พ. 2564 00:46:48 น.)
มะพร้าวอ่อน - ประโยชน์ของมะพร้าวอ่อน ผลไม้คลายร้อน ของดีจากธรรมชาติ newyorknurse
(24 ก.พ. 2564 05:36:32 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด