Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2555
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
9 ตุลาคม 2555
 
All Blogs
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับงานประณีตศิลป์


จัดแสดงที่ โซนนิทรรศการหมุนเวียน เป็นนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์

มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ มีตั้งแต่๒๓ สิงหาคม- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ พระที่นั่ง

อิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เข้าชม ๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.

เว้นวันจันทร์และวันอังคาร


หมายเหตุ ถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลชค่ะ

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาราชินี

เชิญเข้ามาชมได้เลยค่ะ

ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงโบราณวัตถุงานช่างศิลปกรรมไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ

พระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวม 11 หมวด ที่พระองค์ทรงสืบสาน และอนุรักษ์

จากมรดกจากงานช่างในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยา เรื่อยๆมาจนถึงรัตนโกสินทร์จนเกิดเป็นงาน

ศิลปาชีพในปัจจุบัน ได้แก่ 1.ผ้าปัก 2.ผ้าทอ 3.เครื่องถมเงิน ถมทอง 4.ไม้แกะสลัก

5.เครื่องทองเครื่องเงิน 6.เครื่องแต่งกายโขน 7.เครื่องคร่ำเงินคร่ำทอง 8.เครื่องจักรสาน

9.งานจักรสานย่านลิเภา 10.เครื่องปั้นดินเผา และ11.ตุ๊กตาชาววัง


“โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่นำมาจัดแสดงมีทั้งหมด 190 ชิ้น นำออกมจากกรุภายในพิพิธ

ภัณฑสถานแห่งชาติ 8 แห่งทั่วประเทศ แต่ละชิ้นล้วนเป็นมรดกชาติที่มีความพิเศษล้ำค่าอย่างยิ่ง

อาทิ สุวรรณมาลาทองคำถัก, พระที่นั่งบุษบกเกริน, แท่นพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์,

ตุ๊กตาชาววัง ดินเผา, กรรไกรไทย คร่ำเงิน คร่ำทอง, กระเป๋าย่านลิเภา, ผ้าปักไหมสี,

พนักกัญญาเรือพระที่นั่งประจำทวีปเงินถมทอง สมัยรัชกาลที่ 5, หัวโขนหนุมานหน้ามุก

ในสมัยรัชกาลที่ 2, ชุดหัวโขน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับโขน”


ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาก้นกลม ประดับตกแต่งลวดลาย ด้วยวิธีเขียนลาย

เส้นสีแดงบนพื้นสีนวล แบบวัฒนธรรมบ้านเชียง จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อายุประมาณ 2,300 ปี

ถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในการนำมาแสดงในครั้งนี้

----------

โปสเตอร์กระเป๋าย่านลิเภา

ต้นแบบจำลองพระที่นั่งพุดตานถมทอง

พนักกัญญาเรือพระที่นั่งประจำทวีป ถมทอง

พนักหลัง ประดับลายตราแผ่นดิน ล้อมรอบด้วยลายโขงช้างในป่า และสัตว์นานาชนิด

ลายดอกพุดตานที่พนักกัญญาเรือพระที่นั่งประจำทวีป ถมทอง

พนักหลัง ด้านหลังของพนักประดับลายตราแผ่นดินล้อมรอบด้วยลายดอกพุดตาน

เครื่องแต่งกายโขน ตัวพระ,นาง และลิง

สวยงามมากนำมาให้ชมใกล้ๆ

ปักละเอียดสวยงามมาก ตรงนี้แสงลงค่อนข้างมากถ่ายยากอยู่ค่ะ

หัวโขนหนุมาน(หน้ามุก)ในสมัยรัชกาลที่ ๒

หัวโขนพระฤษีหน้าทอง(พระพรตฤษี)

ปกหนังสือเงินดุนลายนาคและกระหนกเปลว

พระที่นั่งบุษบกเกริน สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

เรียงราย จุดนี้จะถ่ายได้ค่อนข้างยากเพราะมีแสงไฟส่องสะท้อนกับตู้ใส

นกสัมพาทีพร้อมฐานไม้ จำหลักลงรักปิดทอง

พระสุวรรณมาลาทองคำถัก ศิลปอยุธยา พุึทธศตวรรษที่ ๒๐

แจกันเขียนลายสีดำใต้เคลีอบ ศิลปแบบล้านนา แหล่งเต้าสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศตวรรษที่ ๒๐

กาน้ำพร้อมฝาถมทองลายใบเทศ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

อีกรูป

กระเป๋าย่านลิเภาประดับเงินและถมทอง

ฝีมือช่างศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มีดเฉาะหมากโลหะคร่ำทอง ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

ถุงปักดิ้นทอง ถักด้วยไหมทองแล่ง ปักดิ้นโปร่งลายพุ่มข้าวบิณฑ์ สายรัดปากถุงมีพู่ห้อย

กระเช้าไม้ไผ่จักสานลายดอกพิกุลร่วง

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๖

กล่องบุหรี ปักหักทองขวาง ศิลปะรัตนโกสินทร์

กระบังหน้า ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

ตุ๊กตาดินเผาแสดงเครื่องทรงในพิธีโสกันต์

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทอง

ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๔

ภาชนะดินเผาก้นกลม

ประดับตกแต่งลวดลายด้วยวีธีเขียนลายเส้นสีแดงพื้นสีนวล

ก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยปลาย ประมาณ ๒,๓๐๐-๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว

ภาชนะดินเผาเนื้อสีดำแบบมีเชิง

ประดับตกแต่งลวดลายด้วยวิธีขูดขีดลายลงบนผิวภาชนะ

เชี่ยนหมาก,กล่อง,หมวกปีกและพวงแก้วน้ำ ย่านลิเภา

ฝีมือช่างพื้นถิ่นภาคใต้ ศิลปะรันตโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕-๒๖

กระเป๋าไม้ไผ่จักสานลายหนามทุเรียน

ลายหนามทุเรียนเป็นเอกลักษณ์ลายจักสานของภาคกลาง

นับเป็นลายโบราณที่สานได้ยากมากที่สุดลายหนึ่ง

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๖

กรรไกรโลหะคร่ำทอง (ถ่ายจากภาพโปสเตอร์)

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๖

ธรรมจักร และกวาง (น่าจะเป็นเครื่องเงินและทอง ถ่ายจากโปสเตอร์)

ขอช้างโลหะคร่ำเงิน

ถ่ายเจาะลวดลายที่ด้าม แล้วนำมาแปะซ้อน เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ด้าม

ซองบุหรี่จักสาน

ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฝีมือนักโทษเรือนจำนครไชยศรี สานขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อกราบทูล

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

งานจักสานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร

ทุกหมู่เหล่า มุ่งหวังให้เกิดการประกอบสัมมาชีพแก่ผู้ต้องโทษ ซึ่งต่อมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพัฒนางานจักสานให้กลายเป็นอาชีพ

เสริมที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองหลวง

+++

จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง

ต้องไปชมเองและอ่านรายละเอียดที่มีมากกว่าที่ย่าหยิบยกมาให้ชม

***

ของจริงสวยมากๆค่ะ
ผ้างามๆ

อีกรูปค่ะ

เสี้ยวกางไม้จำหลัก

แผ่นไม้สลักภาพบุคคลยืนบนหลังสิงห์ เรียกว่าเสี้ยวกาง

ทำหน้าที่เฝ้าศาสนสถานอย่างทวารบาล

ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓

ลับแลไม้จำหลักภาพจับ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรณที่ ๒๕

เดิมตั้งอยู่ที่พระที่นั่งเอกอลงกฎ ในพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)

ซึ่งถูกรื้อลงไปแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียงพระที่นั่งมังคลาภิเษกซึ่งเป็นพระที่นั่งโถงคู่กัน

ด้วยพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสัมฤทธิผลเป็นความผาสุขอย่างยั่งยืน

ของอาณาราษฎร ตลอดถึงความไพบูลย์ของแผ่นดิน ที่สรรพด้วยศิลป์ทั่วทุกท้องถิ่นสยาม ในพุทธศักราช ๒๕๓๖

อันเป็นปีแห่งการอนุรักษ์ช่างศิลป์ไทย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย จึงทูลเกล้าฯถวายพระราช

สมัญญาว่า "องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกช่างศิลป์ไทย" และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ เนื่องในอภิรักขิตสมัยมหามงคล

กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญานาม"อัคราภิรักษศิลปิน" เป็นการเชิดชู

พระเกียรติยศให้ปรากฏสืบต่อไปนานเท่านาน


-----------


อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านไปชมและหากมีเวลา แวะชมโซน

นิทรรศการถาวรด้วยก็ดีค่ะ รับรองว่าชมตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ไม่ครบ ย่าไปครั้งนี้

ประมาณจะบ่ายสองแล้วค่ะ จึงมีเวลาค่อนข้างน้อย เน้นชมตรงจุดนี้ก่อน

ส่วนนิทรรศการถาวรจะตามไปชมวันหลังค่ะ


Create Date : 09 ตุลาคม 2555
Last Update : 10 ตุลาคม 2555 10:09:23 น. 5 comments
Counter : 12937 Pageviews.

 
สวยงามเกินบรรยายค่ะย่าดา
ฉัตรขอแชร์ไปหน้าเพจนะคะ
ที่กลุ่มคุณติงลี่แชร์ไปก่อนแล้วค่ะ
อิอิ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:8:30:31 น.  

 
ขอบคุณค่ะ หนูปลายฉัตร


โดย: ดา ดา วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:10:04:06 น.  

 
สวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะย่า ขอบคุณที่เอามาฝาก


โดย: sawkitty วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:22:31:22 น.  

 
ดูรูปต่าง ๆ ต้องบอกว่า สวยงามจริง ๆ ของไทยนี่แหละ

แต่ชวนสงสัยอยู่ที ชุดผ้าไทย ยกทอง เงิน หนา
ขนาดนั้น เวลาใช้แล้ว เขาซักหรือรักษายังไง ถ้า
จะซัก ไหมเงินทองคงจะหมอง

แล้วไทยอากาศร้อน เหงื่อคงเยอะด้วย ใครพอทราบ
บ้างครับ แหะ ๆ ถามไปทั่วซะเลย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 15 ตุลาคม 2555 เวลา:14:55:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับรูป ขอโหลดเก็บนะครับ


โดย: สายลม IP: 115.31.165.190 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:14:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.