Group Blog
 
 
มกราคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
12 มกราคม 2559
 
All Blogs
 
ไหว้เจ้าขอพรปีใหม่ ตอนที่ 1 วัดมังกรกมลาวาช(วัดเล่งเน่ยยี่)

เมื่อวันที่31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ไปไหว้เจ้าขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็น

ศิริมงคลแก่ครอบครัว และความเจริญรุ่งเรืองต่อกิจการของครอบครัว

ย่าดา จึงติดกล้องSony ตัวเล็กไปเพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก และนำมาให้

เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศวันนั้นด้วยค่ะ วัดแรกที่ไปคือวัดมังกรกมลวาช

หรือวัดเล่งเน่ยยี่นั่นเอง

ถ่ายภาพกับประตูบานใหญ่ทางไปสู่วัด บานประตูลวดลายสวยมากค่ะ

เป็นรูปมังกรสวยงามอ่อนช้อย

วัดนี้ บางคนเรียกว่า "วัดมังกร" เพราะคำว่า "เล่ง" หรือ "เล้ง" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่ามังกร

(คำว่า “เน่ย” แปลว่า ดอกบัวและคำว่า “ยี่” แปลว่า วัด) ชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือ

"วัดมังกรกมลาวาส" พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เข้าไปด้านในกันค่ะ

นางแบบถ่ายกับแผ่นปิดรายละเอียดของวัดเล่งเน่ยยี่ 2


พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 9 พร้อม

ทั้งพุทธบริษัทไทย-จีน ร่วมกันสร้าง น้อมถวายเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสเฉลิม

ฉลองพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2550 ใช้เวลา

ก่อสร้างนาน 12 ปี ตั้งแต่ปี 2539 จนแล้วเสร็จ ได้รับพระราช ทานนามว่า

'วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์' ตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

(ซึ่งที่นี่ย่าเคยไปมาแล้ว และเคยนำเสนอไว้ในบล๊อกแล้วตั้งแต่ปี 2551 ตามไปดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ)


วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตอน 1 | ตอน 2 | ตอน 3

ผู้คนคับคั่ง แดดก็เปรี้ยงตรงหัวกันเลยทีเดียว

วัดเล่งเน่ยยี่ มี ชื่อไทยว่า 'วัดมังกรกมลาวาส' ตั้งอยู่ย่านเยาวราช ริมถนนเจริญกรุงฝั่งซ้าย

ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ มีผู้คนเข้ามาไหว้

นมัสการกันไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญของชาวจีน ทั้งมีผู้คนหลาย

เชื้อชาติเข้าไปทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์

---------


"วัดเล่งเน่ยยี่" มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 140 ปี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น

"วัดมังกรกมลาวาส" ตั้งอยู่เลขที่ 432 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้เลือกที่ตั้งวัดเนื้อที่

4 ไร่ 18 ตารางวา โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย ร่วมกับพุทธ

ศาสนิกชนชาวจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2414 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ

8 ปี จึงแล้วเสร็จ ให้ชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” ซึ่งคำว่า "เล่ง" แปลว่า มังกร, "เน่ย" แปลว่า

ดอกบัว และ "ยี่" แปลว่า อาราม วัดต่อมาปี พ.ศ.2507 มีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยใช้โมเสกติดผนังทั้งหมด

และพื้นขัดหินอ่อนหลัง จากนั้นได้สร้างตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรมสูง 9 ชั้น เพื่ออุทิศ

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์จีนเป็นล้นพ้น อีกทั้งเพื่อเป็นกิตติยานุสรณ์

เฉลิมพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ใช้ระยะเวลา

ในการก่อสร้าง 2 ปี 4 เดือน จึงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2520คณะสงฆ์จีนนิกายและคณะกรรมการจัดงานได้กราบบังคมทูลเชิญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม "หอพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม

วัดมังกรกมลาวาส" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2521 ทั้งยังพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ประดิษฐานที่

พระกริ่งไวโรจนพุทธส่วนสถาปัตยกรรมของวัดมังกรกมลาวาสนั้น มีการวางผังตาม

แบบสถาปัตยกรรมจีนพื้นถิ่นทางตอนใต้ของจีน โดยมีลักษณะแบบสกุล

ช่างแต้จิ๋วเป็นหลักการวางผัง ถือตามแบบวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน

ตัวอาคารจะวางผังล้อมลาน เรียกว่า ซี่เตี่ยมกิม เป็นแบบเฉพาะของอาคาร

พื้นถิ่นแต้จิ๋ว การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลกบาล

เป็นวิหารแรก อุโบสถอยู่กลางด้านหลัง อุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์ ส่วน

วิหารอื่นๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้ายขวา กลุ่มอาคารทั้งหมดประกอบด้วยอิฐและ

ไม้เป็นโครงสร้างสำคัญ โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคาอุโบสถและวิหาร

จตุโลกบาลแสดงโครงสร้าง ขื่อ คาน ตามแบบสกุลช่างแต้จิ๋วอย่างสวยงาม

หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบจีนโบราณ มีการประดับตกแต่งอาคาร

ด้วยกระเบื้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ประกอบเป็นลวดลายสิริมงคลตามความ

เชื่อแบบจีน มีการวาดลวดลายและแกะสลักลวดลาย ปิดทองอย่างสวยงาม

จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในภูมิ

ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัดจีนเก่าแก่แห่งนี้ มีเจ้าอาวาสในอดีตจนถึงปัจจุบัน 9 รูป โดยปี

พ.ศ.2422 เจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระอาจารย์สกเห็ง ได้รับพระมหากรุณาธิ

คุณพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระอาจารย์จีนวังสมาธิวัตร ดำรงตำแหน่ง

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทย และเป็นปฐมบูรพจารย์ของ

วัดมังกรกมลาวาส, เจ้าอาวาสรูปที่ 2 พระอาจารย์กวยหงอ, เจ้าอาวาส

รูปที่ 3 พระอาจารย์โล่วเข่ง, เจ้าอาวาสรูปที่ 4 พระอาจารย์ฮวบจง, เจ้า

อาวาสรูปที่ 5 พระอาจารย์ย่งปิง, เจ้าอาวาสรูปที่ 6 พระอาจารย์เซี่ยงหงี,

เจ้าอาวาสรูปที่ 7 พระอาจารย์โพธิ์แจ้ง, เจ้าอาวาสรูปที่ 8 พระอาจารย์เย็นเจี่ยว

และเจ้าอาวาสรูปที่ 9 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว)

ขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึก
-----------

วิหารจตุโลกบาล สององค์เทพที่ข้างประตู

พระประธานของวัด คือ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ

ทั้งหมด 3 องค์ หรือ ซำป้อหุกโจ้ว

ศรัทธาอันล้นหลาม

ตรงจุดนี้ต้องส่งของไหว้ผ่านทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น

จุดธุปและนำมาไหว้ตามจุดต่างๆ

ทางไปสะเดาะห์เคราะห์

ไหว้และเสี่ยงเซียมซีที่วิหารหลักโจ้ว

ลวดลายที่บานประตูสวยงามมาก

ลวดลายมังกรหินอ่อนด้านข้างขออาคาร สลักได้สวยงามมาก

ป้ายอักษรจีนงดงามยิ่งนัก

จุดทำบุญสะเดาะห์เคราะห์

คำอวยพรจากวัดเล่งเน่ยยี่(วัดมังกรกมลาวาส)

ลวดลายสวยๆ

คำเตือนใจจากวัดเล่งเน่ยยี่

กรอกข้อความคำขอสะเดาะห์เคราะห์ที่นี่

เสี่ยงเซียมซีเสร็จแล้วมารับคำทำนายที่นี

ชมความงามใกล้ๆ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ

ทั้งหมด 3 องค์ หรือ ซำป้อหุกโจ้ว

โคมไฟและลวดลายที่หลังคา ละเอียดและสวยงามอ่อนช้อยมาก

ถ่ายกับ สององค์เทพที่ข้างประตู

อธิฐานขอพรกับ พระเมตไตรยโพธิสัตว์หรือ ปู๊กุ่ยหุกโจ้ว
องค์เทพที่ข้างประตูด้านขวา

ท้าววิรุฬหก,ท้าววิรุปักษ์
ลวดลายที่หลังคา สวยมาก

กราบไหว้องค์พระ และถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึก

ประชาชนหนาแน่น
จุดเทียนอธิฐาน

ขากลับเราจะเห็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญศึกษาของวัดมังกรกมลาวาส ตั้งอยู่ตรงข้ามวัด

พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 9 เป็นผู้ก่อตั้ง

ช่วงนี้จะมี-น้อมส่งสู่แดนพุทธภูมิ-พระคณาจารย์จีนธรรมบัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยวมหาเถระ)

สำนึกบูชาอาจาริยคุณ-น้อมส่งสู่แดนพุทธภูมิ

สิ้น'เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่' ศิษยานุศิษย์สุดโศกเศร้า!

สำนักงานพระพุทธฯยืนยัน

พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ มรณภาพ

อย่างสงบ เหล่าศิษยานุศิษย์ทราบข่าวต่างโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก วันอาทิตย์ที่

25 ตุลาคม 2558 เวลา 8:25 น. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากวัดมังกรกมลาวาส หรือวัด

เล่งเน่ยยี่ว่า พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)เจ้าอาวาสวัด

มังกรกมลาวาส รองเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกาย ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ

ในเวลา 02.07 น. ของวันที่ 25 ต.ค.2558 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ 76 ปี พรรษา

56 ในการนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพแด่ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาภรณ์

ในเวลา 17.00 น. ที่วัดมังกรกมลาวาส“

อ่านต่อที่ : www.dailynews.co.th/regional/356497กำลังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินวัดมังกร

อาจจะไม่สะดวกในระยะนี้เพื่อแลกกับความสะดวกในภายหน้า

บรรยากาศเดิมๆที่เราคุ้นชิน

จากนั้นเราก็กลับมายังลานจอดรถของทางวัด ซึ่งหากจำไม่ผิดก็คือเป็นพื้นที่

ของโรงหนังเก่า เพื่อที่จะเดินทางไปไหว้ที่เจ้าพ่อเสือ เป็นแหล่งที่สอง

พบกันใหม่ในตอนที่2ค่ะ


บาย โชคดีปีใหม่นะคะ

ย่าดา รายงาน


Create Date : 12 มกราคม 2559
Last Update : 12 มกราคม 2559 18:10:17 น. 10 comments
Counter : 2749 Pageviews.

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะย่าดา...

อ้อมแอ้มเพิ่งไปไหว้พระเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะ

คนน้อยกว่านี้ เผอิญไปวันธรรมดาค่ะ..

ไม่ได้เกิดปีชง..แต่ก็มาไหว้เป็นสิริมงคลค่ะ..


โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 12 มกราคม 2559 เวลา:17:06:52 น.  

 
เยี่ยมเลยค่ะหนูอ้อมแอ้ม


โดย: ดา ดา วันที่: 12 มกราคม 2559 เวลา:17:54:15 น.  

 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dada&month=04-2008&date=21&group=3&gblog=47
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตอน 1
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dada&month=04-2008&date=23&group=3&gblog=48
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตอน 2
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dada&month=29-04-2008&group=3&gblog=49
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตอน 3


โดย: ดา ดา วันที่: 12 มกราคม 2559 เวลา:18:52:05 น.  

 
อุ้มเกิดปีมะเส็งชง 50 % จะไปหลายที
แต่รถยานพาหนะไม่พาไปสักที
แห้วมาสามทีแล้วค่ะย่าดา
สักวันต้องมาแก้ปีชงแน่นอนค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 12 มกราคม 2559 เวลา:23:39:35 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 มกราคม 2559 เวลา:13:11:16 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

ที่วัดวัดเล่งเน่ยยี่ผมเคยไปตอนเทศกาลตรัฃุษจีนคนเยอะมาก ๆ เลยครับ ควันธูปเต็มเหมือนเมืองในหมอกเลย คนแน่นมากจนกลัวว่าธูปจะจิ้มหลังไหม้ครับ

อิอิโดย: อาคุงกล่อง วันที่: 14 มกราคม 2559 เวลา:2:15:20 น.  

 
มาบ่อยค่ะ
เพราะไม่ไกลจากกระทรวงฯ
อต่ปีใหม่ ยังไม่ได้แวะมา
ต้องหาเวลามาแก้ปีชง

สวัสดีปีใหม่ค่ะย่าดา

และขอแสดงความยินดีกับสายสะพายค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 มกราคม 2559 เวลา:8:23:45 น.  

 
หนูอ้อมแอ้ม ไปแก้ปีชงมาเหรอคะ ย่าไม่ได้เช็คเลยค่ะว่าย่าชงหรือเปล่า เรียกว่าตามไปปฎิบัติหน้าที่ตามหัวหน้าค่ะในปีนี้

หนู อุ้มสี ยินดีกับสายสะพายด้วยค่า มิพลาดสักปีเดียว เยี่ยมยุ
ทธค่า อิอิ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณ Kanavich96 ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกัน

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณกล่อง 555 อารมณ์เดียวกันเลย ย่าต้องชูธูปเหนือหัวตลอดเวลา กลับมาแขนยาวขึ้นอีกเป็นเมตรเลยทีเดียว อิอิ
อ้อยินดีกับสายสะพายด้วยนะคะ

หนูอ้อ สงสัยจะงง ปีนี้ย่าไม่ติดอันดับอะไรกับใครเขานะคะ ยินดีกับสายสะพายของหนูด้วยค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 14 มกราคม 2559 เวลา:11:57:27 น.  

 
เคยไปทานบะหมี่จับกังค่ะ ตอนนั้นชามละ 8 บาทมั้งคะ
อยากไปไหว้พระวัดนี้สักครั้งค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 มกราคม 2559 เวลา:21:14:39 น.  

 
ตามไปด้วยก่อนค่ะ
ไว้ไปเองสักวัน ขอบคุณนะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 14 มกราคม 2559 เวลา:21:27:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.