Group Blog
 
<<
เมษายน 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
21 เมษายน 2551
 
All Blogs
 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตอนที่1
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ในงานพิธีสมโภช เปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ณ วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ฯ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี ในวัดพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน

เฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเชิญร่วมงานสมโภชสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

รวม 7 วัน 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม 2551


การเดินทางไปเยี่ยมชม

วัดแห่งนี้สามารถไปได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตลิ่งชัน- สุพรรณบุรี แล้วยูเทิร์นกลับมาใช้เส้นทาง

เข้าสู่ตลาดบางบัวทอง วัดจะอยู่ด้านขวามือเมื่อเลยตลาดมาไม่มากนัก เข้าซอยไปประมาณ 150 เมตร


หากจะไปทางถนนรัตนาธิเบศร์ก็รวดเร็วสะดวกสบาย เมื่อถึงแยกบางบัวทองก็เลี้ยวขวามุ่งสู่ตลาดบางบัวทอง

เลยหมู่บ้านชลลดา และไปรษณีย์บางบัวทองไปประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานเล็กๆ จะสังเกตุซอยแยกด้าน

ซ้ายมือ เลี้ยวเข้าซอยนั้นได้ทันที ที่จอดรถสะดวกสบายนับ 100 คัน ธูปเทียนดอกไม้หรือน้ำมันทางวัดจะ

เตรียมให้อย่างพร้อมสรรพ

เมื่อวันที่ 29.3.51 ได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปไหว้พระที่วัดนี้

โดยมีน้องชายตามไปดูแลอำนวยความสะดวกคุณแม่

ย่าติดกล้องเพื่อจะไปเก็บรายละเอียดของวัดนี้ด้วยค่ะ

ภาพอาจจะไม่ได้มุมสวยอลังการ เพราะผู้ถ่ายฝีมือไม่ถึง

ประกอบกับมีเวลาไม่มากนักสำหรับการถ่ายครั้งนี้

หากต้องการเป็นความงามจริงๆคงต้องไปชมด้วยตัวเองแล้วค่ะ อิอิ

หินอ่อนรอบบริเวณอุโบสถ เป็นรูปสตางค์โบราณ

วัดบรมราชาฯ อลังการสไตล์พุทธศิลป์จีน

นับจากวันที่ 20 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป พื้นที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

น่าจะคึกคักขึ้นทันตาเมื่อถึงวันเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับ" วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์"

วัดสไตล์จีนที่ก่อสร้างอย่างสวยเด่นเป็นสง่าไม่น้อยไปกว่า วัดมังกรกมลาวาส หรืออีกชื่อหนึ่งที่ผู้

คนชาวจีนนิยมเรียกว่า วัดเล่งเน่ยยี่ ที่ตั้งอยู่ย่านเยาวราช ตลอดจนวัดจีนอื่นๆ ที่หลายคนได้ไป
สักการะและท่องเที่ยวมาแล้ว

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการโดยได้รับการบอกเล่าจาก

หลวงจีน วินัยธรวิศิษฎ์ ครูใหญ่ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ที่ดูแลควบคุมการก่อ

สร้างวัดแห่งนี้มาตั้งแต่ต้นว่า เดิมเป็นเพียงโรงเจขนาดเล็ก มีพื้นที่ขณะนั้นประมาณ 2 ไร่เศษ

การเกิดขึ้นเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่เช่นทุกวันนี้ได้โดยการนำของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์

(ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส(วัดเล่ง

เนยยี่) ที่มีปณิธานจะพัฒนาที่ดินส่นนี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระ

หม่อมถวายเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชมบัติครบ 50 ปี โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัต

เป็นประธานที่ปรึกษา

นับเป็นเวลานานกว่า 10 ปีสำหรับการก่อสร้างซื่อเริ่มต้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัทไทย-จีน

บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษ โดยนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นผู้ดำเนิน

การขออนุญาตสร้างวัด ขอตั้งวัด และทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยได้ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวัดว่า"วัดบรมราชากาญจนาภิเษ

อนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติของเหล่าพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีน

และความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์มาโดยตลอด ต่อมาสมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2539 ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดได้ใช้โครงสร้างแบบศิลปะจีนล้วนๆ โดยเฉพาะพุทธศิลป์ราชวงศ์หมิง-ชิงท้าวธตรัฐมหาราช
คุณแม่ที่หน้าพระสุกันท์

มีผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมมากมาย

โดยภายในวัดได้มีการจารึกความสัมพันธ์ไทย-จีน ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนถึงพุทธศาสนา

มหายานจีนนิกาย เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ด้วยศิลปะจีนอันงดงาม ควรแก่การศึกษาทั้งด้านศาสนา

และประวัติศาสตร์ไทย-จีน โดยทางวัดได้เชิญคณะช่างฝีมือชั้นครูจากเมืองจีนมาดำเนินงานการก่อสร้าง

โดยตรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมายังได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน 3 องศ์เสร็จ

เรียบร้อยแล้วโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช เป็นประธานในพิธี

ลวดลายมังกร ตรงทางขึ้น

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัดจะแสดงในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคหมิง-ชิง นั่นคือมีลักษณะ

ความสวยงามเป็นสง่า ประณีต ภายในพระอารามแบ่งสัดส่วนตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลก

บาลเป็นวิหารแรก ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าเมื่อก้าวสู่ประตูใหญ่ ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์

และธรรมบาล ภาษาจีนเรียกว่า ฮูฮวบ หมายถึงปกปักพิทักษ์พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระศรีอริยเมต

ไตรยโพธิสัตว์ พระสกันทโพธิสัตว์ และท้าวจตุโลกบาล รวมเทพต่างๆ จำนวน 8 องค์ ด้านนอกวิหาร

จะขนาบซ้ายด้วยหอกลองใบใหญ่ ด้านขวามือเป็นหอระฆัง ที่ภายในตกแต่อย่างอลังการ
ตุ้ยเลี้ยง คือ เสาขนาดใหญ่ จำนวน ๔ ต้น อยู่ทางด้านข้างของพระประธานทั้งสองด้านเสาด้านละ

๒ ต้น เป็นแผ่นไม้สัก ครึ่งวงกลมขนาดความสูงประมาณ ๘ เมตร เสาแต่ละต้นมีกลอนอักษรจีน

จำนวนเสาละ ๑๕ ตัวอักษร แกะสลักปิดทองอย่างงดงามอักษรจีนนี้ เป็นลายสือศิลป์ของท่านเทพ

อักษรจีน หวังซีจือ 晉王義之นำมาขยายใหญ่ กลอนจีนทั้งหมดนี้

ประพันธ์โดย อาจารย์ หลินหวินเฟิง林 雲峰 นักแต่งกลอนที่มีชื่อเสียงจาก

ประเทศสิงคโปร์ แปลและเรียบเรียงโดย อาจารย์ นิธิวุฒิ ศรีบุญชัยชูสกุล ประพันธ์โคลงโดย

ธรรมนูญ จรัสวัฒน์ และคณะ เสาคู่ใน ใกล้องค์พระประธานมีคำกลอนจีน ๑๕ ตัวอักษร

เริ่มต้นด้านขวาคือ คำว่า 大 ด้านซ้าย คำว่า 雄 (大 雄 )

หมายถึง พระประธาน ๓ องค์ ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ

แปลเป็นร้อยแก้วว่า“ บัลลังก์แห่งธรรมจักรพระมหายูไล หมุนเครื่องเปล่งรัศมีเรืองรองหมื่นลี้

พระอุโบสถศักดิ์สิทธิ์อลังการงานสร้าง เทพอารามเด่นสง่าประทีปธรรมกลิ่นกระจายหอมสืบ

ชั่วกาลนาน

หนึ่งใน3 องค์พระประธาน

พระพุทธรูปด้านหน้าองค์พระประธาน 3องค์

ถ่ายให้เห็นเพดานด้านบนสวยงามมาก

เห็นโคมไฟตรงกลางเพดาน

ลวดลายตรงฐานพระพุทธรูป

จากคห.12 ลองแนวนอนบ้าง เที่ยวนี้เน้นให้แสงอันเดอร์หน่อย

หินอ่อนสลักลายเป็นรูปสิงห์ตรงเหนือพื้นโดยรอบ

อีกภาพ

พระประธาน 3 พระองค์คือพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า เป็น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

พระอมิตาภพุทธเจ้า และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าในอดีต

พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์นี้เป็น พระประธานในพระอุโบสถ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ พระประธาน ๓ พระองค์นี้เปรียบ เสมือนเป็น

ศูนย์กลาง ของพุทธจักรวาล ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีเหล่าพระโพธิสัตว์พระอรหันต์

และเทพธรรมบาลรายล้อมอยู่เป็นจำนวนอเนกอนันต์ใน

พุทธจักรวาลแห่งนี้


องค์พระประธานแต่ละองค์ ความสูงจากวัชรบัลลังก์ถึงยอดพระเกศา ๔ เมตร ๓๐ เซนติเมตร

กว้าง ๓ เมตร ๔ เซนติเมตร พระประธาน ๓ องค์ จำลองมาจากพระประธานในพระอุโบสถ

วัดมังกรกมลาวาส ( เล่งเน่ยยี่ ) พระประธาน ๓ องค์ ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกฯ แห่งนี้

เป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพุทธศิลป์จีนที่มีพุทธลักษณ์งดงาม

พระพักตร์มีลักษณะมหาเมตตา มหากรุณา องค์พระมีพุทธลักษณะที่เด่นเป็นสง่าและงดงามอย่างยิ่ง
ถ่ายด้านหน้า
พื้นหินอ่อนสลักลาย เป็นกอบัว และกบ

หลังคาพระอุโบสถ มีตราวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

วิหารด้านข้าง

รอบตัวอุโบสถ จะเป็นหินอ่อนสลักลายสวยงาม

โคมไฟใกล้ๆ ได้ทราบข่าวว่าเฉพาะโคมไฟนี้มีมูลค่าเป็น10 ล้านเลยทีเดียว

ห้อยอยู่หว่างกลางเพดานหน้าองค์พระประธาน

ลายดอกบัวสีทองที่ตุ้ยเลี้ยง

ลวดลายวิจิตรด้านหลังองค์พระประธาน

รอบๆ ผนัง ด้านในพระอุโบสถ ประกอบด้วย แผ่นไม้สัก แกะสลัก พระพุทธเจ้า

ในอดีต ๗ พระองค์ ๘ มหาโพธิสัตว์ ๕๐๐ พระอรหันต์ ๒๔ ธรรมบาล และ

จตุมหาบรรพต แห่งประเทศจีน ซึ่งแผ่นไม้สักเหล่านี้นำมาจากประเทศจีน

แกะสลักจากช่างที่มีฝีมือดีเยี่ยมของจีน

รูปแกะสลักอริยาบทต่างๆ ดูมีชีวิตชีวา

ตั้งประดับอยู่ด้านบนลิ้นชักสำหรับหยอดเงินทำบุญ

สืบเนื่องมาจากภาพชุดด้านล่างนี้


มามะมาทำบุญเสริมโชคลาภกันเถอะ

close up ลวดลายดอกโบตั๋นหินอ่อนรอบอุโบสถมาให้ชมชัดๆสักภาพ


การเดินทางไปเยี่ยมชม

วัดแห่งนี้สามารถไปได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตลิ่งชัน- สุพรรณบุรี แล้วยูเทิร์นกลับมาใช้เส้นทาง

เข้าสู่ตลาดบางบัวทอง วัดจะอยู่ด้านขวามือเมื่อเลยตลาดมาไม่มากนัก เข้าซอยไปประมาณ 150 เมตรหากจะไปทางถนนรัตนาธิเบศร์ก็รวดเร็วสะดวกสบาย เมื่อถึงแยกบางบัวทองก็เลี้ยวขวามุ่งสู่ตลาดบางบัวทอง

เลยหมู่บ้านชลลดา และไปรษณีย์บางบัวทองไปประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานเล็กๆ จะสังเกตุซอยแยกด้าน

ซ้ายมือ เลี้ยวเข้าซอยนั้นได้ทันที ที่จอดรถสะดวกสบายนันบ 100 คัน ธูปเทียนดอกไม้หรือน้ำมันทางวัดจะ

เตรียมให้อย่างพร้อมสรรพ

ขอบคุณแผนที่จาก เวบ//watboromracha.org

และข้อมูล การเดินทางจากSTYLE โดย Voyage วันที่ 2-5 มีนาคม 2551ต่อบล๊อกสองแล้วกันนะคะ จะได้ไม่โหลดนานเกินไป
ตอนที่แล้ว
ดอยอินทนนท์,ดอยหลวง(อ่างกา)

Create Date : 21 เมษายน 2551
Last Update : 12 มกราคม 2559 15:40:15 น. 22 comments
Counter : 5041 Pageviews.

 
วัดนี้เคยไปมาแล้ว สวยอลังการงานสร้างมากๆ

ผมถ่ายรูปเอาไปอวดเพื่อน หลอกมันจนมันเชื่อว่าผมไปเที่ยวเมืองจีนอะครับ


โดย: ดอกกรรณิการ์ วันที่: 21 เมษายน 2551 เวลา:20:50:35 น.  

 
ดีจังค่ะ หลอกสำเหร็จ แล้วโพสรูปหรือยังคะจะได้ตามไปดูด้วย


โดย: ดา ดา วันที่: 21 เมษายน 2551 เวลา:20:55:17 น.  

 
โห ภาพแจ่มมากย่าจ๋า

โคมไฟสวยมากเลยค่ะ


โดย: โสมรัศมี วันที่: 21 เมษายน 2551 เวลา:20:56:49 น.  

 
ย่าดาขา .. อย่าบอกว่าภาพย่าดาไม่สวยนะ
เถียงตายเลยอ่า ...

แต่ว่าอยากเห็นวัดจริงๆ ซะแล้วสิค่ะ ..
สงสัยว่าจะสวย เห็นสีสันเค้าสดใสใสมาก
อย่างน้อยๆ มันน่ากระตุ้นใจได้บ้างนะค่ะ
ยิ่งตอนนี้ต้องการกำลังใจจริงๆ ค่ะย่า


โดย: JewNid วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:1:11:32 น.  

 
ภาพสวยจังค่ะ วัดจีนนี่สีสันสดใสดีนะคะ ท่าทางต้องสวยมากแน่ๆ เลยค่ะ


โดย: แมวจอมกวน วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:2:42:30 น.  

 
ย่าดาครับ ผมไม่ได้โพสลงบล็อกเพราะว่าภาพสวยสู้ย่าดาบ่ได้ แล้วก็ถ่ายแต่รูปพอร์ทเทรตด้วย โจทย์เยอะอ่ะอาจจะเป็นคดีความฟ้องร้องกันได้ อิอิ...


โดย: ดอกกรรณิการ์ วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:7:20:11 น.  

 
ตามย่าดามาทำบุญจ้า รูปสวยงามมากๆเลยคะ เสียดายยังไม่มีโอกาสไปซะที คุณแม่ย่าดาดูท่าทางใจดีมากๆเลยนะคะเนี่ย


โดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:11:09:10 น.  

 
สถาปัตยกรรมวัดนี้สวยงามมากจริง ๆ ขนาดรูปยังสวยขนาดนี้ แล้วของจริงจะสวยขนาดไหนนะเนี่ย งามๆๆๆ


โดย: หยกบัว วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:14:36:36 น.  

 
สวัสดีค่ะย่าดา
สบายดีไม๊คะ

วัดสวยงามมากเลยค่ะ น่าไปจัง
หนูชอบวัดจีนค่ะ แต่วัดนี้ดูอลังการมากเลยค่ะ
ไม่ไปไม่ได้แล้ว อิๆ
ฝันดีนะคะ ย่า


โดย: kai (aitai ) วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:21:50:47 น.  

 
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ดีจัง

เอ่อ...เพื่อนๆขา คือเราอยากจะถามหน่อยน่ะว่า bloggang เนี่ยคือว่าเราสมัครแล้วก็ทำเป็นเวบเพจแบบนี้ คือแบบที่เพื่อนๆทำกันได้เลยหรอเสียเงินมั๊ย คือมันมีรายละเอียดยังไงบ้างหรอคะ


โดย: yaichao IP: 58.10.36.215 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:23:27:43 น.  

 
ศิลปะของจีน (แต่น่าจะฝีมือคนไทยนะ..อิอิ) สวยงามและมีเอกลักษณ์จริงๆ


โดย: B/W วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:9:32:12 น.  

 

คลิ๊ก..สร้าง Glitter ด้วยตัวคุณเอง
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


อยากไปมากๆๆๆๆๆๆเลยล่ะย่าดา


โดย: อุ้มสี วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:12:09:39 น.  

 
วัดสวยมากๆครับย่าดา


โดย: อนันต์ครับ วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:9:48:00 น.  

 

มาเยี่ยมชมครับ

ย่าดาถ่ายภาพได้สวยมาก ๆ เลยครับ

ผมอยากได้แผนที่ไปวัดนี้จังเลย หรือช่วยบอกทางให้หน่อยก็ได้ครับ จะพาคุณพ่อ กับคุณแม่ไปที่วัดนี้ครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:13:02:11 น.  

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่พุทธศาสนามหายานWWW.BUDDHAMAHAYAN.COM


โดย: phra mahayan IP: 222.123.156.2 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:17:24:40 น.  

 
พระพุทธศาสนามหายาน//www.BuddhaMahayan.com


โดย: phra mahayan IP: 222.123.156.2 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:17:26:07 น.  

 
ช่วยบอกทางไปวัดแห่งนี้ให้ด้วย จะเป็นบุญกุศลมาก


โดย: eve IP: 58.136.16.22 วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:06:25 น.  

 
คุณ eve ย่าลงแผนที่ พร้อมข้อความบอกเส้นทางให้แล้วนะคะ เรื่องนี้มีอยู่สามตอน ตามที่ใส่ลิงค์ไว้ด้านบนบทความ เชิญคลิ๊กชมต่อตอนสอง และตอนสามได้เลยค่ะ
ส่วนลิงค์แรกจะเป็นดีฟ้อลท์ของบล๊อกย่าค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:54:02 น.  

 
ก้ออยากจะไปเหมือนกันอะค่ะ
คงสวยใช่ไหมโดย: 1 IP: 124.121.75.52 วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:41:20 น.  

 
สวยค่ะ ขออภัยที่ตอบช้าไปมาก เพราะไม่ได้เข้าหน้านี้ตั้งนานแล้วค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 4 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:14:16 น.  

 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
คลิ๊กที่ชื่อวัดด้านบนได้เลยค่ะ
วัดนี้อยู่ที่ ซอย ร่มโพธิ์ทอง 2 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02 571 1155 ค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 4 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:21:41 น.  

 
คลิ๊กเข้าไปที่ชื่อวัดของเม้นท์ที่ 21 มันจะไปยังแผนที่ในกูเกิ้ลแมฟตามเส้นทางไปได้เลยค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 4 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:23:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.