Group Blog
 
<<
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
15 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
ภาพชาวเผ่าลีซู(ลีซอ)จากบ้านใหม่สหสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมา

ตำนานของลีซู

ลีซู มีตำนานเล่าคล้ายๆ กับชนเผ่าหลายๆ เผ่าในเอเชียอาคเนย์ถึงน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ ซึ่งมีผู้รอดชีวิตอยู่เพียงหญิงหนึ่งชายหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เพราะได้อาศัยโดยสารอยู่ในน้ำเต้าใบมหึมา พอน้ำแห้งออกมาตามหาใครก็ไม่พบ จึงประจักษ์ใจว่าตนเป็นหญิงชายคู่สุดท้ายในโลก ซึ่งถ้าไม่สืบเผ่ามนุษยชาติก็ต้องเป็นอันสูญพันธุ์สิ้นอนาคต แต่ก็ตะขิดตะขวางใจในการเป็นพี่น้อง เป็นกำลังจึงต้องเสี่ยงทายฟังความเห็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เห็นมีโม่อยู่บนยอดเขาจึงจับตัวครกกับลูกโม่แยกกันเข็นให้กลิ้งลงจากเขาคนละฟาก โม่เจ้ากรรมพอจะถึงตีนก็ไม่ยอมหยุดนิ่ง อุตสาห์กลิ้งอ้อมตีนเขาไปรวมกันเข้ารูปเดิมอย่างดิบดี ไม่ว่าจะลองเสี่ยงทายด้วยอะไรก็จะได้ผลแบบนี้ทั้งนั้น พี่ชายน้องสาวเห็นว่าพระเจ้ายินยอมพร้อมใจให้สืบพันธุ์แน่ๆ จึงตั้งหน้าตั้งตาผลิต ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวซึ่งจับคู่กันเป็นต้นเผ่า

ความหมายคำว่าลีซู

ลีซอได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่แต่งกายมีสีสรรสดใส และหลากสีมากที่สุดในบรรดาชาวเขาทั้งหมด ความกล้าในการตัดสินใจ และความเป็นอิสระชนสะท้อนออกมาให้เห็นจากการใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงในการเครื่องแต่งกาย คนอื่นเรียกว่าลีซอ แต่เรียกตนเองว่า “ลีซู” (คำว่า “ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลว่า จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” แปลว่า “คน”) มีความหมายว่ากลุ่มชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง หากมองในแง่วัฒนธรรมและบุคลิกภาพแล้ว อาจกล่าวได้ว่าชาวลีซูเป็นกลุ่มชนที่รักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยืดหยุ่น เป็นนักจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไม่ยอมรับสิ่งใหม่โดยไม่ผ่านการเลือกสรร และจะไม่ปฏิเสธวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยไม่แยกแยะ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมา

ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต มีภาษาพูดในกลุ่มหยี (โลโล) ตระกูลธิเบต-พม่า 30% เป็นภาษาจีนฮ่อ ต้นกำเนิดของลีซูอยู่ที่ต้นน้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวลีซูได้อพยพเข้าสู่เขตประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2464 กลุ่มแรกมี 4 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนครั้งแรกอยู่ที่บ้านห้วยส้าน อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อมามีอีก 15 ครอบครัวอพยพตามมาด้วยในปีเดียวกัน ลีซูไม่มีภาษาเขียนของตนเอง แต่สำหรับลีซูที่นับถือเป็นคริสเตียน กลุ่มมิชชั่นนารีได้ใช้อักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาเขียนของชนเผ่าลีซู อยู่ได้โดยประมาณ 5-6 ปี ก็มีการแยกกลุ่มไปอยู่หมู่บ้านดอยช้าง ทำมาหากินอยู่แถบ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ลีซูแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย

คือ ลีซูลาย กับลีซูดำ ชาวลีซูที่อยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นลีซูลาย ส่วนลีซูดำ จะอยู่ในประเทศจีน พม่า์ อินเดีย และไทย ในประเทศไทยมีชุมชนลีซูอาศัยอยู่ 9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และลำปาง ตระกูลดั้งเดิมของชาวลีซูเดิมมี 6 กลุ่ม คือ น้ำผึ้ง (เบี่ยซือวี) ไม้ (ซือผ่า) ปลา (งัวะผ่า) หมี แมลงข้าว สาลี และกัญชง ตระกูลน้ำผึ้งใหญที่สุด แตกออกเป็นอีก 3 กลุ่มย่อย มีอยู่ 9 สายตระกูลจากการแต่งงานข้ามเผ่ากับชาวจีนฮ่อ เช่น ลี ย่าง ว่าง เหยา วู เขา โฮ จู และจ้าง ในกลุ่มนี้ ย่าง และลีเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด


ชาวลีซูนับถือบรรพบุรุษและบูชาเทพเจ้าโดยมีผู้นำสองคน คือ ผู้นำทางด้านวัฒนธรรม (มือหมือผะ) และ ผู้ประกอบพิธีกรรม (หนี่ผะ)

ประชากร

ในกลางปี พ.ศ. 2526 มีลีซูประมาณ 18,000 คน กระจายกันตั้งหมู่บ้านราว 110 หมู่ อยู่ในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 สำรวจประชากรลีซูได้ประมาณ 7,500 คน คิดเป็นอัตราเพิ่ม 3.6% ต่อปี ตลอดระยะ 25 ปี ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มโดยธรรมชาต เพราะมีการอพยพเข้ามาขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2526 นี้มีประชากรลีซูอยู่ในพม่า 250,000 และในจีนราว 500,000 คน มีหลายร้อยครอบครัวที่เข้ามาอยู่ในทางชายแดนของตะวันออกฉัยงเหนือ แต่ไม่มีอยู่ในลาว และเวียดนามเลย ลีซูในไทยนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ราว 47% เชียงราย 23 % แม่ฮ่องสอน 19% อีก 11% กระจัดกระจายกันอยู่ใน พะเยา ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ลีซูในเมืองไทยปัจจุบันแตกต่างไปจากชนเผ่าในตอนเหนือของพม่ามากมาย อาจเป็นเพราะได้แยกแตกตัวมาจากจีนส่วนใหญ่หลายชั่วคนแล้ว แถมยังมีการสมรสกับจีนฮ่อ จนผสมผสานกันถึงขั้นเรียกตนเองว่า ลีซูจีน ไปเลย

ประชากรลีซูจากการสำรวจในปี พ.ศ.2540 ของสถาบันวิจัยชาวเขามี 30,940 คน 151 หมู่บ้าน 5,114 ครัวเรือน คิดเป็น 4.11% ของประชากรชาวเชาทั้งหมด อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 23% จังหวัดเชียงราย 19% จังหจัดแม่ฮ่องสอน 11% และกระจายทั่วไปในจังหจัด พเยา ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย

องค์กรชาวบ้านของลีซูในอดีต และในปัจจุบัน

1. ฆว่าทูว์ (ผู้นำชุมชน) ตำแหน่งนี้จะถูกคัดเลือกและแต่งตั้งโดยชาวบ้าน
2. มือหมือผะ (ผู้นำด้านพิธีกรรม) ตำแหน่งนี้จะถูกกำหนดหรือแต่งตั้ง โดย "อา ปาโหม่"ต้องผ่านตามพิธีเสี่ยงทายก่อนและแต่ละชุมชนมีมือหมือได้เพียงคนเดียว ทำหน้าที่ด้านพิธีกรรม และเป็นตัวกลางระหว่างเทพพิทักษ์ในหมู่บ้าน และทำหน้าที่ประกาศในวันสำคัญ ๆ
3. หนี่ผะ (หมอผี) เป็นบุคคลที่คัดเลือก และกำหนดโดยวิญญาณบรรพบุรุษของตระกูล ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กัีบโลกของผี
4. โชโหม่วโชตี (ผู้อาวุโส) บุคคลที่มีอายุ และเป็นที่เคารพนับถือของลูกบ้าน

ในปัจจุบัน

1. ฆว่าทูว์ (ผุ้นำชุมชน) เป็นผู้ใหญ่บ้านทางการ
2. มือหมือผะ (ผู้นำด้านพิธีกรรม) ตำแหน่งการถูกแต่งตั้งยังเหมือนเดิม
3. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1-2 คน โดย"ฆว่าทูว์" เป็นผู้แต่งตั้ง
4. อบต ทางการชุมชนเป็นผู้แต่งตั้ง ทำหน้าที่บริหารหมู่บ้าน และดึงงบประมาณ[
5. คณะกรรมการในหมู่บ้าน
6. ที่ปรึกษา โชโหม่วโชตี (ผู้อาวุโส)
7. หนี่ผะ (หมอผี) ทำหน้าที่พิธีกรรมต่างๆ

สำหรับองค์กรชาวบ้านลีซู (องค์กรชนเผ่า) ในอดีตนั้นไม่ค่อยชัด แต่จะเด่นในการรวมกลุ่มเครือญาติในตระกูลเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ระหว่างชุมชนลีซู มีบทบาทมากในสังคมลีซูในอดีต ในปัจจุบันกลุ่มเครือญาติยังคงมีการรวมกลุ่มที่ทำพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งเครือญาติ
//www.hilltribe.org/thai/lisu/


เพลงตัวอย่าง ของชิ สุวิชาน 089-5578307 หรือ chipakayaw@yahoo.com


ภาพต่อไปนี้เป็นภาพจากบ้านใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนอุ้มเด็กไว้ด้านหลัง และทำงานไปด้วยถ่ายสาวน้อยในชุดชาวเขาเผ่าลีซอ
ที่หมู่บ้านสันติสุข ย่าไปตอนช่วงตรุษจีน
ที่หมู่บ้านนี้มีการเฉลิมฉลองตรุษจีนพอดี
ไกด์จึงพาไปชมไปถึงช่วงเย็น กะเวลาให้ไปถึงก่อนการแสดงเล็กน้อย
แต่ละคนก็จะแต่งตัวกันอย่างเต็มที่

หนูน้อยรอการแสดงระหว่างรอ ย่าก็เก็บภาพผู้เฒ่ามาให้ชมผ้าขะม้าก็นำมาสะพายเด็กข้างหลังได้ ไม่ต้องไปซื้อที่สะพายเด็กแพงๆของฝรั่งให้เสียสตางค์เริ่มล้อมวงเต้นรำ ย่าเน้นถ่ายเครื่องแต่งกายของเขา
รูปนี้มีพู่ห้อยอยู่ด้านหลังยาวมากคุณแม่อุ้มลูกมานั่งชมการแสดงหนูน้อยก็ร่วมเต้นด้วยจับมือเป็นวงกลมล้อมวงเต้นรำ
เครื่องแต่งกายเขาสวยมากอาม้าบอกยืนดูไม่ไหว ขอปักหลักนั่งดูแล้วกันหนาวเน๊อะ เป็นหวัดเลยในวันนั้น จะแต่งเครื่องเงินกันอย่างเต็มที่ หากฐานนะดีเครื่องเงินก็จะ
อลังการงานสร้าง อย่างหนูน้อยคนนี้พ่อแม่คงฐานะร่ำรวย เครื่องเงิน
ที่แต่งพราวไปทั้งตัวของผู้ใหญ่ ถ่ายเจาะให้เป็นรายละเอียดเครื่องเงิน
สวยงามอลังการจริงๆเครื่องประดับเงินที่บ่งบอกฐานะน่ารักทั้งคู่พิณบรรเลง ก็จับมือเต้นรำ เป็นวงกลม ตรงลานกว้างหน้าหมู่บ้านเสื้อจะมีต่อผ้าลายดอกด้านหน้า คงเป็นแบบยอกนิยมของเขามังสร้อยคอเงินแผงใหญ่ขาววับ หมวกของผู้เฒ่าจะเป็นแบบเรียบๆขอmacro สร้อยคอซะหน่อยชุดเงินกับหนูน้อยรอชมการเต้นรำชุดเงินของเด็กผู้หญิง หมวกจะประดับสวยงามมาชมเครื่องแต่งกายของหนุ่มกันบ้าง ถ่ายเต็มตัวมาให้ดูกันจะๆหล่อไม่เบาขอแบบใกล้ๆบ้าง หมวกมีดอกไม้ผ้าเป็นดอกสีแดงประดับซะด้วย!ด้านหลังก็อลังการไม่แพ้ด้านหน้าเด็กสาวสามคนเครื่องแต่งกายเต็มยศหวีผมน่ารักสุดๆ ตัวน้อยๆก็แต่งองค์ทรงเครื่องกับเขาด้วยto be continue---->
มาเยี่ยม ภาพสวยมากครับ

ขอแก้ไขชื่อหมู่บ้านครับ


บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ครับ เป็นหมู่บ้านลีซูที่ใกล้อำเภอปายที่สุด

หมู่บ้านข้างๆเป็นหมู่บ้านจีนยูนนาน "สันติชล"ครับ
โดยนายเอก -ปาย 24 กันยายยน 2550


ขอบคุณ คุณเอก ที่มาช่วยแก้ไขชื่อสถานที่ให้ค่ะ


Create Date : 15 กันยายน 2550
Last Update : 13 กรกฎาคม 2560 13:33:43 น. 84 comments
Counter : 14400 Pageviews.

 
emoemo ถ่ายภาพ บรรยากาศ ได้ สวย...................ย เห็นแล้ว คิดถึง แม่ฮอนสอน emoemo


โดย: iamorange วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:5:14:52 น.  

 ไปที่กระทู้มาแล้วค่ะ
ตามมาชมอีกรอบ
ชอบจริงๆโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:8:56:55 น.  

 
ภาพสวยจนอยากไปเที่ยวบ้าง

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ผมกับเพื่อน ๆ ไปหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอะไรผมก็จำไม่ได้ ในหมู่บ้านมีเครื่องเงินขายด้วย เครื่องเงินเป็นเครื่องประดับที่มีค่าของเขาน่ะครับ จังหวะหนึ่งของการสนทนา เราถามถึงที่มาของเครื่องเงิน เขาบอกว่ารับมาจากกรุงเทพฯ ทำให้หลายคนที่กำลังจะอุดหนุนต้องยั้งมือไว้ก่อน


โดย: 9A วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:9:38:00 น.  

 
หวัดดีคะพี่ดา ดา
จ๋าเคยไปแม่ฮ่องสอนตอนเด็ก ๆ อะคะ แล้วก็ตอนที่ไปปายตอนที่เข้าค่าย รด .ปี1 ทางนิโค้งหลายโค้งเลยอะคะ
แต่คนที่นั้นเค้าน่ารักดีคะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะค่ะ
มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆ นะ


โดย: weraj วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:10:34:32 น.  

 
แวะมาเยี่ยมย่าดาค่ะ...สบายดีน่ะค่ะ...

มีความสุขวันหยุดค่ะย่า


โดย: จิชฎา วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:11:16:57 น.  

 
ตามมาดูชาวเผ่าลีซู ฝีมือจ๊าบบบบ มากค่ะ

ย่า...อย่าลืมชาวแก๊งค์หน้าใสด้วยนะ สิ้นปีจะเชิญย่าไปถ่ายรูปกันอีก เนอะ เนอะ....เบื่อลูกลิงยังคะ

โดย: นู๋กิ๊ฟ กะ นู๋เกมส์ มากราบย่า (giftgame ) วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:11:36:41 น.  

 
ย่าดาถ่ายภาพสวยแจ่มเช่นเคยเลยค่ะโดย: BFBMOM วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:11:42:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ ย่าดา..วันนี้วันหยุดเลยตื่นสายเลยค่ะ..

ยินดีอย่างมากๆเลยค่ะ ที่ย่าดาจะเอาแบรนลิงค์มาที่บล็อกค่ะขอบคุณนะคะ ส่งโค้ดได้เลยค่ะ..

แล้วจะเยี่ยมนะคะ ย่าดา วันนี้พาน้องสาวไปเที่ยวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ..


โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:12:20:15 น.  

 
โอ้รูปชาวเขา สวยมากๆเลยค่ะ..เหมือนในสารคดีเลยค่ะย่าดา


โดย: kayook วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:12:21:42 น.  

 
code

<a href ='//dada.bloggang.com' target='_blank'><img src=https://www.bloggang.com/data/dada/picture/1138000534.gif border=0></a>


หมายเหตุ
หากอยากให้มีขอบ ก็ให้ตัด border=0 ออก


โดย: ดา ดา วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:13:16:50 น.  

 
มาทักทายครับ นึกว่า ลีซอ ธีรเทพ


โดย: boatboat วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:14:34:38 น.  

 
{ลิงค์บล็อกนู๋ญ่า}
<a href="//skylove.bloggang.com" target="_blank"><img src="https://www.bloggang.com/data/skylove/picture/1187422922.gif" alt="เฮฮาได้อย่างอิสระ" width="88" height="31" border="0"></a>

ฝากด้วยค่ะ ย่าดา ขอบคุณค่ะ


โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:14:38:03 น.  

 
ขอโทษค่ะ โค้ดผิด

<a href="//skylove.bloggang.com" target="_blank"><img src="//skylove.bloggang.com" target="_blank"><img src="https://www.bloggang.com/data/skylove/picture/1187422922.gif"
alt="เฮฮาได้อย่างอิสระค่ะ" width="100" height="31" border="0"></a>

ขอบคุณค่ะ อันนี้ถูกแล้วค่ะ


โดย: kayook วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:14:47:07 น.  

 
แจ่มมากๆ ค่ะย่าดา
แวะมาเข้า Blog ย่าดางวดนี้
อิ่มทั้งประวัติ
จุใจทั้งภาพสวยๆ
พร้อมเพียบใส่มาให้ชมแล้วมีความสุขจริงๆ ค่ะ
สุดยอด


โดย: อุ้มสี วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:14:48:46 น.  

 
บล้อกนี้ ได้บรรยากาศชาติพันธุ์มากๆเลยครับ
ชอบอ่านเรื่องแบบนี้ ชอบฟังดนตรีที่มีกลิ่นไอพื้นเมือง
ผมว่ามันมีเสน่ห์ดีครับ


โดย: กุมภีน วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:15:47:11 น.  

 
บล้อกโดนใจวัยรุ่นมากกกค่ะ

ถ่ายภาพสวย(อีกแล้ว) ... แจ่มๆๆ งามขน๊าด..

แต่ภาพแรกที่ดู เอ๊ะ...หัวคนหายไปไหน อ๋อ..เค้าก้มหัวนี่เอง ตกใจหมดเลย


โดย: คนไม่เจียม.. วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:18:19:26 น.  

 
Hello k. yada

How are you ?

Very nice photos!!

Take care na ka


โดย: yadegari วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:18:28:21 น.  

 
เด็กชาวเขา น่ารักทุกคนเลยนะค่ะ ย่าดา
รูปสวยมากค่ะ


โดย: iamnuchy วันที่: 15 กันยายน 2550 เวลา:22:44:35 น.  

 
เข้ามาศึกษา วิถีชนเผ่า ครับ ดา ดา


โดย: โฟล์คเหน่อ วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:2:21:35 น.  

 
รูปสวยใจละลาย เพลงก็เข้ากั๊นเข้ากันค่ะย่าดา ชอบจังเลยรูปชีวิตผู้คนแบบนี้ สาวๆชาวเขาผิวสวย หน้าใสกันจังเลย ยิ่งเห็นน้องคนแรก ในรูปที่ 3 สวยมากๆๆๆๆ


โดย: KOok_k วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:4:39:13 น.  

 
เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะย่า
ชุดพวกเค้านี่ สีสันฉูดฉาดดีจังเลยเนอะ


โดย: juriojung วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:12:55:22 น.  

 
ภาพสวยมากๆ เด็กๆก็น่ารักนะค่ะ ทำอย่างไรถึงได้ภาพสวยขนาดนี้ พอจะบอกได้มั๊ยค่ะว่าใช้กล้องอะไรถ่าย


โดย: baan noi วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:17:14:56 น.  

 


*** สวัสดีคะย่าดา แวะมาเยี่ยมคะ ลืมกันหรือยังเอ่ย...มาอ่านเรื่องชาวเขา ขอบคุณนะคะสำหรับสิ่งดีดีสาระน่ารู้ให้กับทุกคนคะ***โดย: หน่อยอิง วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:20:44:20 น.  

 
สีสันสดใสจริงๆ ค่ะ

ได้ความรู้ด้วย

ย่าดา สบายดีนะคะ


โดย: ตะเกียงแก้ว วันที่: 17 กันยายน 2550 เวลา:0:18:26 น.  

 
สวัสดีวันใหม่ คะ ย่าดา

รูปสีสดสวย จัง ได้ไปเที่ยวมาอีกแล้ว เห็นแล้วน่าตามไปด้วยคะ
แล้วเขาคุยกับเราด้วยภาษาไทยหรือเปล่าคะ ย่าดา
หรือว่ายังเป็นภาษาของเขาเท่านั้น

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน เลย


โดย: sysee วันที่: 17 กันยายน 2550 เวลา:1:46:55 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมบล๊อก หาซื้อได้ร้านสุขภาพทั่วไปค่ะ ก้อนละประมาณ 30-35 บาทค่ะ ลงรูปตามคำขอแล้วนะค่ะ


โดย: สีน้ำกับพู่กัน (สีน้ำกับพู่กัน ) วันที่: 17 กันยายน 2550 เวลา:9:01:03 น.  

 
รูปน่ารักมากค่ะ


โดย: opleee วันที่: 17 กันยายน 2550 เวลา:10:53:35 น.  

 
ตามมาทักทายคนชื่อคล้ายค่ะ

หนาย ครายชื่อคล้ายอ่ะ

ภาพสวยค่ะ


โดย: ดา ดา แดง (ดาดาแดง ) วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:12:44:34 น.  

 
วันนี้ว่างมาเยี่ยมภาพถ่ายสวยๆ ของย่าดาอีกแล้ว... เด็กดอย ตาใส น่ารักเชียว แต่มอมอมมไปหน่อย อิอิ

สาวชาวดอย ก็แต่งตัวสีสันสวยจัง...

แต่ที่สุดๆแล้ว ก็ฝีมือถ่ายภาพนี่แหละนะ...


โดย: แตงโม (im virgo ) วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:15:14:31 น.  

 


โดย: thhgh IP: 124.121.112.224 วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:15:42:10 น.  

 
ย่าเที่ยวอีกแย้ว ...... ชุดชาวลีซู สวยนะคะ สีสันสดใสดีจริงๆ เครื่องเงินก้ออลังการดีแท้ ย่าถ่ายมาแจ่มเหลือเกินค่ะ


โดย: หนูชล วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:17:29:03 น.  

 

ดูสวยแปลกตา มากเลยอะจ้าคุณ ดา ดา

เห็นภาพแล้วอยากไปถ่ายเก็บไว้เพราะสีของเครื่องแต่งกาย

ดูโดดเด่นมากแถมตัดกับเครื่องประดับ อีก

ดูสีหน้าและแวว ช่างมีความสุขมากเลยอะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:17:41:32 น.  

 
ว้าว รุปสวยๆทั้งนั้น สีสันสดใส ต้องให้ได้แบบนี้ซิค่ะป้าดา

ฝีมือสุดยอด


หมอนวดทำกล้องคู่ใจหล่น พัง แงๆๆๆ ต้องรอของขวัญวันเกิดปีนี้ ไม่รู้เปิดมาเป็นกล้องหรือเปล่า


โดย: Lottelise วันที่: 19 กันยายน 2550 เวลา:1:29:47 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลพร้อมรูปภาพประกอบที่สวยมากๆ
เห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลยครับ


โดย: อนันต์ครับ วันที่: 19 กันยายน 2550 เวลา:11:58:01 น.  

 
มาเยี่ยม ภาพสวยมากครับ
ขอแก้ไขชื่อหมู่บ้านครับ

บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ครับ เป็นหมู่บ้านลีซูที่ใกล้อำเภอปายที่สุด หมู่บ้านข้างๆเป็นหมู่บ้านจีนยูนนาน "สันติชล"ครับบ้านใหม่สหสัมพันธ์


โดย: นายเอก-ปาย IP: 203.151.240.31 วันที่: 24 กันยายน 2550 เวลา:22:57:29 น.  

 
สุดยอดครับ คนถ่ายจบ นิเทศ มาป่ะครับเนี่ย

ฝีมือจริงครับขอชม


โดย: - - IP: 203.146.63.183 วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:7:50:53 น.  

 
สวยจัง อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลจัง น้องก็เป็นชนเผ่าลีซู
อยู่หมู่บ้านดอยล้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เห็นรูปภาพพี่น้องลีซู รู้สึกดีใจมาก ที่เห็นใส่ชุดลีซู ถ้าพูดถึงพี่น้องชนเผ่าอื่นไม่ค่อยใส่เสือผ้าของตนเองเท่าไรแล้ว แต่พี่น้องลีซูยังเห็นใส่กันเยอะ เวลาเข้าเมืองอยากเห็นพี่น้องลีซูใส่ชุดลีซูอยู่


โดย: อาซา IP: 125.25.18.107 วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:11:42:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเอก ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ตกลงที่เราไปเยี่ยมชมนี่เป็นหมู่บ้านสันติชลหรอคะ เดี๋ยวไปแก้ไขชื่อนะคะ

ขอบคุณ คห. 36 มากค่ะที่ชอบ ไม่ได้เรียนนิเทศค่ะ แต่ชอบถ่ายรูป ฝึกเอง พอท่องเที่ยวก็เลยนำภาพมาทำบล๊อกค่ะ

คุณอาซา ยินดีค่ะ ติดต่อได้ที่ suda57@hotmail.com
ข้อมูลของคุณจะมีประโยชน์มากเลย
หรือเขียนเล่าในบล๊อกนี้ก็ได้ค่ะ เผื่อใครค้นหามาพบ ก็ได้จะข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วย

ขออภัยที่มาตอบช้า เพราะเพิ่งเข้ามาสำรวจหน้าเก่าๆวันนี้เอง ส่วนที่ติดต่อโดยละเอียด มีอยู่ที่ ด้านขวามือคลิ๊กรูปสมุดมดนะคะ

ชมหน้าอื่นๆได้ที่ลิงค์ด้านขวามือค่ะ ย่าเอาใส่ไว้ทุกหน้าที่นั่นค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:43:51 น.  

 
คือ ว่า ทำไม่มาถ่ายของหมุ่บ้านปางไม้แดงมั้งค่ะสวยไม่แพ้กันแน่อ่ะค่ะ ปีนี้มีวันที่ 18 กุมภา ค่ะ อยากไห้เอารุปหมุ่บ้านนี้ลงมั้งค่ะ ได้ข่าวว่าสาวสวยๆมีเยอะมากเลย อยากเห็น ค่ะช่วยเอามาลงทีนะค่ะ


โดย: อาซึมิ แม่มาลัย IP: 203.150.117.21 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:14:32:45 น.  

 
เวบดอกไม้ของย่าดา

มีขอบ
เวบดอกไม้ของย่าดา


ไม่มีขอบ

-----------

โค๊ตค่ะ

<center>เวบดอกไม้ของย่าดา<center><a href ='//www.sarapad.com/dada/' target='_blank'><img src=//www.pantown.com/data/50/board8/34-20050808002105.jpg>


มีขอบ

<center>เวบดอกไม้ของย่าดา<center><a href ='//www.sarapad.com/dada/' target='_blank'><img src=//www.pantown.com/data/50/board8/34-20050808002105.jpg border=0>


ไม่มีขอบ

ก๊อปไปแปะไว้ที่โปรไฟล์ ก็จะแสดงผลกับทุกหน้าค่ะ-------------------------

แบนเน่อร์บล๊อกแกงค์ย่าดาแบบเฟดอินเฟดเอ้าท์โค๊ด

<a href ='//dada.bloggang.com' target='_blank'><img src=https://www.bloggang.com/data/dada/picture/1138000534.gif border=0>


----------

แบนเน่อร์บล๊อกแกงค์ย่าดาแบบคลื่นน้ำโค๊ต

<a href ='//dada.bloggang.com' target='_blank'><img src=https://www.bloggang.com/data/dada/picture/1139690271.gif border=0>


ก๊อปไปแปะไว้ที่โปรไฟล์ ก็จะแสดงผลกับทุกหน้าค่ะ---------


โดย: ดา ดา วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:17:20:31 น.  

 
คุณอาซึอมิ แม่มาลัย อยากไปชมจริงๆค่ะ เพิ่งเคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้ค่ะ
หากมีโอกาสไปเยือนรับรองว่าจะเอามาลงค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:17:24:38 น.  

 
ขอให้หนุ่มๆ สาวๆ ลีซอทุกท่านขอให้มีความสุขกันทุกๆคน อือ รวมคนเฒ่าคนแก่ด้วยนะครับ


โดย: จากหนุ่มลีซอ IP: 116.58.234.50 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:10:35:38 น.  

 
อยากได้เว็บเกี่ยวกับหนุ่มสาวลีซอมากเลยครับ ผมก้อลีซอคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านรินหลวงในอำเภอเชียงดาวปีใหม่ก็เข้าไปเที่ยวได้นะครับ บบรยาก่ศดีใช้ได้แต่หนาวไปหน่อยครับ
บ้านผมอยู่นั่นก็จิงแต่ผมเรียนอยู่ที่นครนายกโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ซึ่งพวกผมที่เป้นลีวอมีอยู่3 คนเท่านั้นเอง ผมอยากให้ลีวอมาเรยีนที่นี่เยอะๆๆ
ตอนนี้ผมเรยีน ปวช.2 ครับ สาขา ช่างยนต์ โทรมา คุยได้ครับ 087576363 อาซา


โดย: อาซา IP: 117.47.32.150 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:2:29:24 น.  

 
ภาพสวยจริงๆค่ะ


โดย: แพรว IP: 124.120.165.173 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:11:31:36 น.  

 
มาเยี่ยมบล็อกครับ สวยงามมากครับ ชอบจังครับ
ปีนี้ปีใหม่ลีซู ที่ปายมีวันที่ ๖ กพ.นี้ครับ สนใจมากเที่ยวได้ครับ

เอก ไกด์เมืองปาย


โดย: เอก IP: 118.172.6.211 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:9:01:08 น.  

 
หล่อเหมือนเดิม


โดย: หวานจัยลีซอ IP: 125.26.184.202 วันที่: 2 มีนาคม 2551 เวลา:15:53:53 น.  

 
เสียดายไม่ใด้ไปงานสมาคมปาย พอดีติดสอบอยู่
อยากจะบอกกับลีซูว่า เรามีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามมากอยากให้ช่วยกันรักษาใว้ และสามัคคีไว้นะคับ


โดย: อะหลี IP: 203.146.196.18 วันที่: 4 เมษายน 2551 เวลา:11:06:59 น.  

 
ภาพสวยมากแต่เสียดายที่เราไม่ได้ไปด้วย
เราแวะเข้ามาทักทายครั้งแรก


โดย: สา เลายี IP: 118.172.51.119 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:15:30:39 น.  

 
เราภูมิใจในความเป็นลีซอ และชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
ฃแต่มีความรู้สึกว่าการเรียนรู้ที่มากขึ้นทำให้วัฒนธรรมที่ดีค่อยๆเลือนหายไป เราลีซอทั้งหลายมาช่วยกันรักษาไว้เถอะ


โดย: สาวปาย IP: 124.122.205.226 วันที่: 11 มิถุนายน 2551 เวลา:0:04:53 น.  

 
เว็บสวยดีนะ
ร่วมกันดูแลรับษาป่าด้วยนะคับ


โดย: เด็กดอย(โปร) IP: 118.172.62.151 วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:01:16 น.  

 
ชุดลีซอสวยมากค่ะ ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลีซอhttps://www.bloggang.com/emo/emo26.gifhttps://www.bloggang.com/emo/emo26.gif


โดย: จิตรา วัฒนาวงศา IP: 203.172.209.60 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:16:27:26 น.  

 
ผมทำงานอยู่ที่หาดใหญ่ ได้เห็นภาพสวยๆ เลยคิดถึงบ้านจัง


โดย: อ่าต๋า(สันมะเค็ด) IP: 118.173.157.43 วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:22:01:31 น.  

 
ผมทำงานอยู่ที่หาดใหญ่ ได้เห็นภาพสวยๆ เลยคิดถึงบ้านจัง


โดย: อ่าต๋า(สันมะเค็ด) IP: 118.173.157.43 วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:22:01:57 น.  

 
คิดถึงบ้านเก่าคิดถึงเพื่อนๆและคิดถึงรักแรกวัยเด็กถึงเวลาจะผ่านเลยไปล่วง8ปีกว่าปีแต่ความคิดถึงก็ยังไม่เคยจางยังจำได้เหตุการวันนั้นในงาน2000ปีที่เธอบอกลากันขอให้โชคดีนะคนดี ถึงมิจากตี๋ หนุ่มแม่กอนใน


โดย: ตี๋ IP: 118.175.182.2 วันที่: 18 ตุลาคม 2551 เวลา:14:14:50 น.  

 
ดีครับ ชาวลีซู คิดถึงบ้านจัง


โดย: เหน่ง IP: 125.24.215.104 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:55:43 น.  

 
เข้าเวบนี้โดยบังเอิญมากๆๆๆๆๆไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้อยู่ที่ไหนน่ะเเต่ผมน่ะอยู่บ้านทู่งกู่ ก็เป็นลีซูคนนึ่งเเต่จากบ้านมาเรียนที่ กทม มาก็นานล่ะยังมะได้กลับเลย คือผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านตั้งเเต่เกิดมาก็ก็จากบ้านไปเรียนที่ไกลๆ ปีใหม่ลีซูก็จำได้ลางๆ ตอนเด็กๆคงสนุกมากๆ เข้าเวบนี้มาชอบมากทำให้ได้คิดถึงทางบ้านที่เราจากมา พี่น้องเผ่า การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามก็ยากกลับบ้านไปพัฒนาบ้านให้เจริญแต่ยังคงเอกลักษณ์เเบบนี้ไว้เช่นเดิม เพื่อนลีซูคนไหนอยากคุยด้วยก็ n8-y8@hotmail.com


โดย: เหน่ง IP: 125.24.215.104 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:07:29 น.  

 
อยากเจอหน้าพี่วีวี่จังเลย happy new year นะทุกคนชาวปาย from....เด็กเทพ


โดย: เต้แม่ยะจ้า... IP: 203.172.222.41 วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:11:07:13 น.  

 
เราก็สาวลีซอเหมือนกันอยู่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ (น้ำฮู) เราเข้ามาทำงานอยู่โรงงานที่ชลบุรี แต่เราก็ไม่เคยลืมที่จะกลับไปร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของเราทุกปี พอถึงเทศกาลกินวอเราก็กลับบ้านทีนึง กลับจากเทศกาลเราก็หางานใหม่อี่กทีนึงเป็นแบบนี้มาสองปีแล้ว ก็เลยไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานสักทีเป็นซัพตลอด ตอนนี้หนุ่มสาวลีซอเข้ามาทำงานในเมืองเยอะเหมือนกัน แต่เชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนเราที่ต้องกลับไปบ้านทุกปีในช่วงเทศกาลกินวอ ประเพณีและวัฒนธรรมของเราก็เลยยังคงอยู่คู่กับเราชาวเขาเผ่าลีซอถึงทุกวันนี้ ถือเป็นความภูมิใจของเราชาวลีซอ


โดย: อาซึ IP: 116.22.55.169 วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:48:39 น.  

 
การส่งเสริมด้านการอนุรักษ์วํฒนธรรมของล๊ซูเป็นสิ่งที่มากเพราะว่าเดียวนี้ล๊ซูเราเองกำลังจะกลายเป็นคนพื้นราบกันไปแล้วแม้การพูดการแต่งตัวความคิดความอ่าน และเด็กรุ่นใหม่มักที่จะอายเมื่อคนอื่นทักว่าเป็นล๊ซอ(ลีซู) อยากให้หน่วยงานต่างๆช่วยการส่งเสริมการอนุรักษ์มากๆ


โดย: คนลีซู IP: 115.67.247.193 วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:0:14:39 น.  

 
ดีใจจัง เลยครับได้มาเห็นรูปคนในหมู่บ้าน
เหนเเล้วคิดถึงงานปีใหม่จังเลย ขอให้พี่น้องชาวลีซอ
รักษาประเพณีที่งามของชาวลีซอต่อไปครับ
สู้ๆๆ


โดย: อะซึ IP: 117.47.24.135 วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:20:11:48 น.  

 
อยู่เชียงรายคับเป่งลีซอก็ต้องมีแฟนลีซอแต่เชียงรายไม่มีสาวลีซอเลยคับได้ยินมาว่าสาวปาย 48แถวนั้นสาวสวยมากช่วยแนะนำหน่อยคร๊าบขอแค่เป่งลีซอก็พอ0820333714


โดย: ชัชวาล IP: 222.123.212.253 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:15:15:11 น.  

 

อยากให้พี่น้องลีซูหรือผู้สนใจทั่วไป อยากเรียกตนเองว่า เป็นลีซู เพราะเป็นคำเรียกตนเอง ลีซอนั้น ไม่รู้มาจากไหน ไม่มีความหมายนะ

คำว่าลีซู มาจากคำว่า ลี แปลว่า อี หลี แปลว่า ประเพณี วัฒนธรรม
ส่วนคำว่า ซู แปลว่า เรียนรู้ รวมกันแล้วคำว่าลีซู แปลว่า เป็นชนเผ่าผู้ใฝ่แห่งการเรียนรู้ ข้อสังเกตคือว่า ชนเผ่าลีซูนั้นสามารถสือสารภาษาของชนเผ่าอื่นๆ ได้หลายภาษา เช่น ภาษาลาหู่ จีนฮ่อ อาข่า ม้ง กะเหรียง ไทใหญ่

ใครสนสังสัยอะไรต่อได้นะ 08-28909985


โดย: นายสว่าง เลายี่ป๋า IP: 112.142.131.16 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:38:35 น.  

 
อยู่ก.ม48(ตาก)เป็นคนลีซูเหมือนกันอยากให้คนลีซูฮักกั๋นนักนักมาเที่ยวหากันบ้างนะ0810079607


โดย: ชาติชายเชาว์สวรรณวิไล IP: 118.172.145.24 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:14:01:32 น.  

 
ให้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจชาติพันธุ์ลีซู ทำไมเอาเพลงปกาเกอะญอ น่าจะเอาเสียงดนตรีลีซู แคน ซึงเป็นเอกลักษณ์คนลีซู มีความไพเราะด้วย หรือเอาเพลงดั้งเดิมลีซู น่าสนใจกว่า ขอเป็นกำลังใจให้ พยายามปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ขอบคุณมาก สาวลีซู


โดย: จั้วเมะ IP: 114.128.109.96 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:57:32 น.  

 
//doi-leesu.hi5.com
ฝากหน้อยจ้าว


โดย: น.ส ธิดาดอย (ฐายิกา ) วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:10:16 น.  

 
ชุดลีชอสวยมาเลยค่ะ
อยากไปดูตัวจริงจังเลยค่ะ
หวังว่าสักวันคงจะมีโอกาสได้ไป


โดย: แอน IP: 117.47.221.53 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:35:03 น.  

 
wun-y_wile@hotmail.comคุยกานนะ
แลกเปลี่ยนความคิดอะ


โดย: ลีซอเชียงราย IP: 61.7.183.41 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:16:46:09 น.  

 
ผมก็เป็นลีซูผมอย่าดูมาก


โดย: ผดุง IP: 61.7.182.224 วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:9:58:14 น.  

 
เห็นด้วย สาวลีซู สวยมากๆ และ หนุ่มๆก็หล่อไม่ใช่เบาน่ะ ตัวน้องเองก็ เป็นลีซู และก็ภูมิใจที่เกิดเป็นลีซูอยากให้พี่น้องลีซูรักกันมาก


โดย: เชียงใหม่ แมวมองรินหลวง IP: 118.175.72.52 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:34:36 น.  

 
โอะโอะ..สุดยอด น่ารักคร้า.........

เราลีซูเหมือนกานจร้า...........


โดย: ม่วนใจ๋ IP: 118.172.30.108 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:16:01:20 น.  

 
ว้าว เราก็หลายลีซูเหมือนกันจ๊ะ

แต่ห่างบ้านไปหน่อย

แต่ใจยังรักอยู่นะ


โดย: คิม IP: 61.7.173.143 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:13:02:30 น.  

 
ขอสวัสวดี ชวนลี
ซอ ทุกๆนะครับ ขอรักษาประเพณีไว้ให้ดีครับ
แล้วผมก็เป็นคนลีซอหนึ่งที่ติดตามประเพณีลีซอมาตลอดเวลาเลย ครับ ถ้าใครอยากจะคุยกันก็ เล่นเอ็มแอกเข้ามา
std_widhurn2222@hotmail.com
ได้นะครับ กระผมชื่อวิฑูรย์ แสนเหลียว อยู่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240ครับ


โดย: นาย วิฑูรย์ แสเหลียว IP: 180.180.223.21 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:13:56:39 น.  

 
อยากได้แผนที่ไป บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ่ะครับ เอาจากปายนะครับ ขอบคุนครับ


โดย: ~!Ton!~ IP: 110.49.168.37 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:16:27:22 น.  

 
อยากให้ลีซูรักษาวัฒธรรมอย่างงี้ตลอดไป ให้นานแสนนาน


โดย: หนุ่ม IP: 180.180.54.134 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:29:59 น.  

 
เห็นแล้วก็น่าชื่นชมมากเพราะสีสวยมากในแต่ละคน
อยากเห็นตัวจริง


โดย: สุภมาส รอดรัตน์ IP: 58.9.63.199 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:28:21 น.  

 
ดีคับผมก็เป็นเด็กลีชอ(ลีชู)ติดต่อสอบถามที่
0871879348 อยู่ .บ.เวียงกลาง ม.21
อ.เมือง.เชียงราย


โดย: ดำ.com IP: 180.183.200.187 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:21:40:34 น.  

 
ลีซอเหมือนกันค่ะอยู่เชียงรายแม่ข้าวต้มหลวงว่างๆแวะมาเที่ยวนะค่ะ


โดย: สุพิชาญา วัชรคุณากร IP: 27.130.64.172 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา:12:44:22 น.  

 
เดิม ลีซู เป็นลูกที่เกิดจากชาวทิเบตกับอินเดียมาแต่งงานกัน
ชาวทิเบตไม่ชอบลูกที่เกิดจากการแต่งงานข้ามเผ่า
ลีซูเลยอพยพลงมาตามแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้อพยพเข้าสู่เขตประเทศไทยบ้าง
(สังเกตชาวลีซอหน้าตาจะออกอินเดียและทิเบต
บ้างก็สูงเหมือนคนทิเบต)
ตำนานของลีซู ที่ว่ามาจากกลุ่มมิชชั่นนารีที่สั่งสอนชาวลีซู
จ้า


โดย: อะเลยหมี IP: 110.77.177.140 วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:22:07:39 น.  

 
มีแฟนเป็นชาวลีซอ อยู่หมู่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตอนนี้คิดถึงเธอมากรอเวลาที่จะได้เจอแนนน่ะที่รัก...จากพี่คนเดิม


โดย: หนุ่มปากน้ำ/สมุทรปราการ IP: 124.121.228.87 วันที่: 7 มีนาคม 2555 เวลา:12:35:41 น.  

 
ยากไปจังแต่ไม่มีตังค์ทำไงดีอ่ะ
เด็กดอยน่าร๊ากกกกกกกกกกกกก


โดย: ฟ้า_ตูน IP: 192.168.212.155, 125.26.140.73 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:15:27:43 น.  

 
อยากมีแฟนเป็นชนเผาลีซอจัง


โดย: นุ่น IP: 192.168.212.155, 125.26.140.73 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:15:30:48 น.  

 
เคยรักสาวรินหลวง ที่เชียงดาว ไปมาหาสู่ที่บ้านเธอ 3-4 ครั้ง พ่อ แม่ เธอเสียนานแล้ว

ด้วยคนละเผ่า การงาน สถานะสังคม จึงแยกทางกัน ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย คิดถึง อะเลมิ เฉิ่ง

ขอโทษทีเอ่ยนามออกไป


โดย: ม้งเลย คนไกล IP: 113.160.131.130 วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:12:08:56 น.  

 
zacF3s //www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com


โดย: Bradley IP: 94.23.252.21 วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:20:48:26 น.  

 
YaicMx //www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com


โดย: gordon IP: 188.165.201.164 วันที่: 15 ตุลาคม 2559 เวลา:20:41:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.