Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
1 ตุลาคม 2554
 
All Blogs
 
เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน เรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของงานถือศีลกินผักจ.ตรัง ตอนที่ 4
หลังจากที่เรือของเราแวะชมหมู่บ้านย่านซื่อแล้ว ก็แล่นสู่

ท้องทะเลอันกว้างไกล เพื่อชมวิถีริมน้ำและท่าเรือกันตัง

เพลิดเพลินกับท้องฟ้า,ผืนน้ำ และเหล่าเรือน้อยใหญ่

อำเภอกันตัง เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งในจังหวัดตรัง คำว่า "กันตัง" สันนิษฐานว่าเป็นคำในภาษามาเลย์

เห็นเก่าๆโทรมๆอย่างงี้เป็นแหล่งทำเงินนะจะบอกให้

ชมเพลินเหล่าเรือน้อยใหญ่ที่แล่นเข้าออกขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือกันตัง

เห็นตึกทรงกล่องสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือไหมคะ เป็นตึกเก่าที่เจ้า

ของปล่อยให้เป็นที่อยู่ของนกนางแอ่น นกเหล่านี้สร้างรังสร้างรายได้

อันมหาศาลให้กับเจ้าของตึก

นำประวัติของกันตัง และท่าเรือกันตังมาฝากค่ะ

---------

ตัวอำเภอกันตัง ซึ่งเป็นท่าที่ใช้ขนถ่ายสินค้าไปต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณ

กันตัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง ห่างจากตัวเมืองตรัง

เพียง 24 กิโลเมตร ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำสำคัญมาแต่โบราณ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ

มหิศรภักดีมารับตำแหน่งใน พ.ศ. 2433 ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองตรัง (กันตัง) ทุกด้าน

โดยมีจุดมุ่งหมายจะทำให้เป็นเมืองค้าขาย เริ่มจากการย้ายเมืองจากตำบลควนธานี

ไปตั้งที่ตำบลกันตัง และสร้างความเจริญแก่เมืองตรัง (กันตัง) อย่างมาก การพัฒนา

ในสมัยพระยารัษฎาฯ ที่จะนำไปสู่ความเป็นเมืองท่าค้าขายมีอยู่หลายด้าน เริ่มจาก

การแก้ปัญหาความไม่สงบเรื่องโจรผู้ร้ายและการส่งเสริมอาชีพพื้นฐานคือการเกษตร

เริ่มต้นจากเกษตรยังชีพในครัวเรือน และขยายเป็นเกษตรเพื่อการค้า โดยใช้กุศโล

บายต่าง ๆ และระบบกลไกของรัฐ เช่น การยกเว้นเก็บภาษีอากรและการเกณฑ์

แรงงานแก่ผู้บุกเบิกทำนา จนสามารถส่งข้าวขายปีนังได้ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ ชาวเมือง

ขาดแคลนข้าว ต้องซื้อจากปีนังอยู่เสมอ การสร้างถนนและสะพานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ

ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในท้องถิ่น และส่งขายต่างประเทศทางท่าเรือกันตัง

พระยารัษฎาฯ ส่งเสริมบริษัทตัวแทนซื้อขายสินค้าที่ท่าเรือกันตัง สินค้าสำคัญในสมัย

นั้น ได้แก่ เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ พริกไทย ข้าว ตับจาก ไม้เคี่ยม ไม้โปรง เป็นต้น
การพัฒนาของพระยารัษฎาฯ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในส่วนกลางที่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบราชการ และนำพาชาติเข้าสู่การพัฒนา

ให้เทียบทันอารยประเทศ การก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ที่กำหนดให้มีทางแยกจากทุ่งสง

มุ่งสู่ท่าเรือกันตังเริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2444 ส่วนในสายแยกตั้งแต่ทุ่งสงถึงกันตัง เปิดการ

โดยสารระหว่างกันตัง-ห้วยยอด วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 และต่อมา เปิดการโดย

สารระหว่างห้วยยอด-ทุ่งสง ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2446 (นับปีแบบเก่า ขึ้นศักราช

ใหม่เดือนเมษายน เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ 10 ของปี) เส้นทางรถไฟนี้ส่งเสริมนโยบาย

เมืองท่าค้าขายของพระยารัษฎาฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พระยารัษฎาฯ ยังได้มอง

การณ์ไกล ที่จะทำให้กันตังเป็นท่าเรือค้ากับต่างประเทศได้เต็มศักยภาพ โดยเสนอทาง

รัฐบาลจัดสร้างท่าเรือน้ำลึก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นปีที่สถาปนา

กระทรวงมหาดไทย และเริ่มการปกครองระบบมณฑลขึ้นเป็นครั้งแรก หัวเมืองฝ่ายทะเล

ตะวันตกเดิมเปลี่ยนเป็นมณฑลภูเก็ต เมืองตรังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลภูเก็ต

ในปี พ.ศ. 2434 ทางการได้ยุบเมืองปะเหลียนรวมกับเมืองตรัง ต่อมามีประกาศข้อบังคับ

ลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ.115 (พ.ศ. 2439) แบ่งท้องที่การปกครองเป็นอำเภอ

จังหวัดตรังมี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง (กันตัง) อำเภอบางรัก อำเภอเขาขาว (ห้วยยอด)

อำเภอสิเกา และอำเภอปะเหลียน มีตำบลรวม 109 ตำบล

ต่อมา พ.ศ. 2444 พระยารัษฎาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

มีผู้ว่าราชการเมืองตรังต่อจากพระยารัษฎาฯ 5 คน พอถึง พ.ศ. 2458 สมัยที่พระยา

รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (สิน เทพหัสดินฯ) เป็นผู้ว่าราชการเมือง มหาอำมาตย์โท

พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์ฯ) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เห็นว่า

เมืองที่กันตังอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม เนื่องจากตอนสงครามโลกครั้งที่ 1 เรือดำน้ำของ

เยอรมันชื่อเอ็มเด็น ได้ลอยลำยิงถล่มปีนัง หากมีสงครามเกิดขึ้นอีก เมืองตรังอาจจะ

ถูกยิงเช่นปีนัง รวมทั้งพื้นที่ลุ่ม และมีโรคระบาด หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เมืองตรัง พ.ศ. 2458 แล้ว จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ย้ายเมืองไปตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2458

เข้ามาดูบ้านนกนางแอ่นใกล้ๆ จะเห็นนกบินว่อนอยู่รอบๆ เลนส์ย่าถ่ายได้แค่นี้แหละค่ะ

เห็นตัวนกเป็นจุดๆ อิอิ

สายพานชักรอกตัวสินค้าขึ้นเรือ(จุดดำนกนางแอ่น)

ภายใต้หลังคาสังกะสีอันผุพังใครเลยจะรู้ว่าเม็ดเงินสะพัดขนาดไหน

เรือcruise-ก็มีนะแต่ไม่มากเท่าเรือสินค้า

เครนยักษ์สำหรับขนถ่ายสินค้า

ปัจจุบันกันตังยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจังหวัดตรัง โดยมีการส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์

ผ่านท่าเทียบเรือกันตังโดยใช้เรือลากจูง ให้บริการระหว่างเส้นทางกันตัง-ปีนัง-กันตัง สัปดาห์ละ

2 เที่ยว โดยสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือกันตังจะเป็นยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป นอกจากนี้แล้ว

ยังมีสินค้าเทกองประเภทแร่ยิปซัมและถ่านหิน


หมายเหตุ ได้ทราบมาว่า ยิปซัมและถ่านหินเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเหลือแล้วไม่ทราบจริง

เท็จประการใด ใครทราบข้อมูลที่ถูกต้องช่วยแชร์ข้อมูลหน่อยนะคะ-ย่าดา


ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอกันตังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ

กับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสิเกาและอำเภอเมืองตรัง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองตรัง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน (อำเภอหาดสำราญ)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามันและอำเภอสิเกา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก.wikipedia.หากสนใจอ่านต่อคลิ๊กค่ะ

ประภาคารและเรือข้ามฟากที่เห็นเป็นจุดดำๆคือนกนางแอ่น

ประภาคารclose up ถ้าได้ขึ้นไปถ่ายด้านบนวิวคงสวยไม่น้อย

ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงริมฝั่งน้ำเห็นเค้าเมฆฝนมารำไร

พาหนะ และการสื่อสาร

เรือดับเพลิงของเทศบาลเมืองกันตัง ถึงอยู่ใกล้น้ำก็ต้องไม่ประมาท

เล็กใหญ่ไม่เกี่ยงไซด์

สะพานเรือเตรียมเทียบฝั่ง เดิมทีพวกเราจะต้องเดินผ่านสะพานเรือนี้ขึ้นฝั่ง

แต่เนื่องจากท่าไม่ว่างเราจึงต้องขึ้นฝั่งโดยข้ามผ่านลำเรือที่จอดชิดอยู่กับฝั่งแทน

ถึงแล้วท่าเรือกันตังเราจะแวะมากินอาหารที่ร้านโกเกี้ยกันค่ะ ท้องร้องแล้ว

ขอต่อกระทู้หน้านะคะ


เพื่อนๆย่าเขาลงไปจนจบทริปแล้ว ย่าเพิ่งจะลงไปไม่กี่ตอน คนแก่เดินช้าหน่ะ

ไหนจะโดนอีเวนท์อย่างอื่นแทรงคิวเข้าอีก ชมได้ช้าหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะคะ

สุขสันต์วันสุดสัปดาห์นะคะ บายค่ะ

Create Date : 01 ตุลาคม 2554
Last Update : 8 ตุลาคม 2554 17:54:46 น. 11 comments
Counter : 3575 Pageviews.

 
ตามมาเที่ยวตรังค่ะ


โดย: fondakelly วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:12:19:55 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
-----------------------------------------
อัฟblogไว้แต่เมื่อคืน ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อย วันนี้โละบ้านทั้งวัน ซักผ้าถุบ้าน ทำไปเรื่อย.....ตกเย็นนั้งหน้าจอคอมจะมีอะไรสุขเท่า ที่ได้แวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆ คิดถึงนะคะคุณดา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:18:39:49 น.  

 
ไม่รู้ได้บุญหรือชดใช้กรรมกันแน่ค่ะ 555555


โดย: fondakelly IP: 202.12.74.65 วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:19:02:25 น.  

 
fondakelly ก็ต้องได้บุญซิคร้า...

สวัสดีค่ะครูเกศ


โดย: ดา ดา วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:19:48:01 น.  

 
แวะมาชมทริปสวยๆ จากฝีมือย่าดาดาค่ะ
ขออนุญาตเอาลิ้งค์ไปแชร์ที่กลุ่มเฟชบุคนะคะ อิอิ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:20:44:15 น.  

 

แหล่มค่ะย่าดาภาพงามๆ
ค่ะ
แต่ขอตินิด 1 นะคะ
ตัวหนังสือสีขาวจมหายไปกับกล่องเม้นท์
มองไม่ค่อยชัดเลยค่ะ
ถ้าอุ้มพิมพ์ผิดขออำไพมองไม่ชัดเลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 1 ตุลาคม 2554 เวลา:22:28:05 น.  

 

หนุอยากเห็นเรือลำใหญ่ๆ จังค่ะย่าดา
หนูชอบภาพย่าดาถ่ายภาพมาค่ะ


โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 2 ตุลาคม 2554 เวลา:17:43:20 น.  

 
หนูอุ้มดีแล้วค่ะที่บอก ย่าแก้ไขให้แล้วนะคะ เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเซทไว้เป็นสีขาว อิอิ

สวัสดีหนูอุ้ม เรือแต่ละลำใหญ่มากจ้า

สวัสดีจ้าหนูฉัตร ยินดีสำหรับแชร์ลิงค์ค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 2 ตุลาคม 2554 เวลา:21:15:17 น.  

 
ว้าวย่าอัพบล็อกแล้ว สาวก็เพิ่งอัพค่ะ แต่สาวลืมน้ำอิอิ เดี้ยวไปใส่น้ำนิดนึง


โดย: sawkitty วันที่: 3 ตุลาคม 2554 เวลา:16:22:47 น.  

 
สวัสดีจ้าหนูสาวย่าว่าจะอับตอนใหม่วันนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าจ๊ะ เพราะเนทมันแปลกๆ ถ้าวันนี้อับไม่ทันคงต้องเลทไปอีกแน่เลย เพราะพรุ่งนี้ย่ามีภาระกิจทีจะต้องออกไปทำจ๊ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 3 ตุลาคม 2554 เวลา:17:21:52 น.  

 

แหล่มค่ะย่าดา
อุ้มแวะมาโหวต Travel Blog ให้ค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 3 ตุลาคม 2554 เวลา:20:05:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.