Group Blog
ธันวาคม 2551

 
1
3
4
5
8
9
13
15
16
18
19
21
25
28
29
30
31
 
 
All Blog
เคล็ดลับ ดูดี...มีความสุข
การผสมผสานระหว่าง “ดูดี” กับ “มีความสุข” นั้น คือความลงตัวที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง

ทั้งสองพลังนี้จะประสานให้คนคนหนึ่งเปล่งประกายเฉิดฉาย งดงามทุกอิริยาบถ และมีอุปนิสัยดี มีความสุขในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี จนเป็นที่รัก ที่ชื่นชมของคนทุกคน

ซึ่งก็มีคนถามว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดมีองค์ประกอบทั้งสองส่วนนั้นอย่างสมดุลในตัวเอง

สิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆ สร้างค่ะ เพราะคนทุกคนแท้จริงเหมือนอัญมณีที่ต้องได้รับการเจียระไน เพื่อให้เป็นที่พบเห็นและเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ ซึ่งเมื่อเขาได้เห็น ได้รู้ ได้สัมผัสคุณสมบัติดีๆ ที่มีอยู่ในตัวของเราแล้ว เขาจะประจักษ์ในคุณค่าที่เรามีอยู่นั้นอย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่คบหาหรือชื่นชมศรัทธากันอย่างฉาบฉวย

แล้วใครจะช่วยเจียระไนให้เรากลายเป็นอัญมณีที่มีค่าละคะ บางคนอาจสงสัย

ตัวเราทุกคนนี่เองค่ะ ที่เป็นช่างเจียระไนชั้นดี ขอเพียงมีสายตาอันแหลมคมเพียงพอที่จะเห็นเหลี่ยมมุมซึ่งต้องสร้าง บางข้อบางอย่าง ขออนุญาตแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

1.มีความนับถือตัวเอง

คนทุกคนต้องมีความนับถือตัวเอง (Self-Esteem) คนที่นับถือตัวเองจะไม่ยอมทำสิ่งที่จะนำความเสื่อมเสียมาให้ ไม่ไหลไปทางต่ำ ไม่กระทำสิ่งที่ผิดกฎเกณฑ์ กฎหมาย และหลักจริยธรรม พอมีหลักนี้เป็นหลักประจำตน ประจำใจ และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้ว ก็ไม่มีทางทำสิ่งที่เสื่อม ไม่เดินตามใครไปในทางเสื่อม ไม่ยอมให้ถูกชักจูงไปสู่ความเสื่อม นับเป็นหลักที่แข็งแรงที่สุดที่ช่วยค้ำจุนชีวิตและการใช้ชีวิต ชนิดแหงนหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน

2.มองด้านบวก

เมื่อมีหลักที่แข็งแรงในตัวเองแล้ว ก็มาสร้างใจที่ดี ที่แข็งแรงด้วย ใจที่ดีก็คือใจที่มีความสุขหล่อเลี้ยง มีความสุขใจในตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากนัก มีความสุขง่าย เป็นทุกข์ยาก แจ่มใสมากกว่าขุ่นมัว สดชื่นมากกว่าหดหู่ หม่นหมอง เข้าใจมากกว่าฉุนเฉียวหรือถือโกรธเขาไปทั่ว ใจที่ดีคือใจที่มีเครื่องหมายบวก มองตัวเองเป็นบวก และมองคนอื่นเป็นบวก ในด้านดีๆ ของตนเองและคนอื่นเป็นเครื่องชักนำไปสู่การพัฒนา แล้วแก้ไขสิ่งที่ยังพร่องหรือขาดตามมา

3.มีศิลปะในการพูดจา

เป็นคนรู้จักพูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คือ พูดอย่างคนที่ไตร่ตรองแล้ว รู้ว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดควรงดเว้น รู้ว่าจะต้องพูดอย่างไร สั้นหรือยาว มากหรือน้อย รู้ที่จะใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง ฉะฉาน อ่อนหวาน ชัดเจน ลำดับความไม่สับสน เลือกใช้คำที่คิดแล้วว่าคนฟังจะเข้าใจ ไม่ข่ม ไม่ขู่ พูดแต่ความจริง ไม่ปรุงแต่ง ไม่ปกปิด ไม่บิดผัน

4.มีสุขภาพดี

คนจะดูดีได้ ต้องแข็งแรงทั้งภายนอก-ภายใน คือ มีคุณธรรมที่แข็งแรง มีจิตใจสูง มีความอายต่อบาป มีใจใฝ่กุศล แล้วยังต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย เพราะสุขภาพที่ดีเป็นต้นทุนของความผุดผาดและความเปล่งปลั่ง เป็นพื้นฐานของรูปร่างที่สมส่วนและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว สมองที่ปลอดโปร่ง ความคิดที่เฉียบคม

สุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจากโภชนาการที่ดี ชีวิตประจำวันที่ปลอดโปร่ง และพลังใจที่เข้มแข็ง ไม่อมทุกข์อมโศก ไม่อมโรคเพราะไม่ใส่ใจอาหารการกิน และอ้วนเกินไปหรือผอมจนเกินไป และไม่มีความเครียดสะสม สุขภาพดีๆ ที่เกิดจากองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้คนคนหนึ่งดูเปล่งปลั่ง สดใส มีชีวิตชีวา และคล่องแคล่ว น่ามองเสมอ

5.มีรสนิยมและมารยาทสังคม

รู้จักแต่งกายให้ดี เข้ากับตนเอง เข้ากับสังคม เข้ากับยุคสมัย ทั้งยังต้องรู้มารยาทในการเข้าสังคมด้วย นั่นหมายถึงต้องเป็นคนที่รู้กาลเทศะ รู้จักเจรจาพาที รู้จักวิธีผูกมิตรและจูงใจคน รู้จักวางตนให้น่าชื่นชมและเปี่ยมเสน่ห์ ในทุกๆ วาระและโอกาส ซึ่งต้องเริ่มต้นจากความจริงใจ ความเข้าใจ และการมีจิตคำนึงเรื่องความเหมาะสมต่อการวางตัวและการแสดงออกว่าเหมาะสมน่ามองหรือไม่เพียงใด ไม่ว่าจะแสดงออกต่อเพื่อนฝูง คนวัยเดียวกัน การแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อผู้อาวุโสหรือผู้เยาว์ ในกาลเทศะต่างๆ การรู้จักระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทำให้คุณน่ามอง น่าชื่นชม และจะทำให้คุณ “ได้หัวใจ” ของคนรอบๆ ตัวด้วย หมายถึงทุกคนมีความรัก มีความเมตตา และมีความเกรงใจ เคารพในตัวคุณเสมอ

6.มีความทันยุค ทันสมัย

คนที่จะดูดีและมีความสุขได้ คือคนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปัจจุบัน คือ สามารถปรับตัวและปรับความคิดได้เข้าหรือสอดรับกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ไม่มีปัญหาช่องว่างต่างๆ เช่น ช่องว่างทางความคิด ช่องว่างทางรสนิยม หรือช่องว่างระหว่างวัย จึงเข้าได้กับทุกๆ คน ไม่รังเกียจสิ่งใหม่ ไม่หลงลืมรากเหง้าเก่าๆ ทั้งยังสามารถผสมผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะ น่าประทับใจ และกลายเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างของคนอื่นๆ ได้อีกต่างหาก

ทั้งหมดนี้ เมื่อไปรวมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ย่อมทำให้ทุกๆ วันจะเป็นวันที่คุณใส่ใจ จะทำให้ดีที่สุด เหมาะที่สุด งามที่สุด เพื่ออนาคตดีๆ ที่รออยู่ และเป็นคน “งามนอก-งามใน” ในทุกๆ ขณะค่ะ


ข้อมูล จาก //www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=35&post_id=48463Create Date : 27 ธันวาคม 2551
Last Update : 27 ธันวาคม 2551 1:15:59 น.
Counter : 793 Pageviews.

2 comments
  
..แวะมาเยือนส่งท้าย ณ ปลายปี
รับดิถีกาลเปลี่ยนเวียนมาหา
รีบมาส่งรอยยิ้มพริ้มนัยนา
รื่นเริงร่าเร็วรี่ปรี่ทักทาย..

..ในโอกาสวาระ ณ ปีใหม่
ขออวยชัยส่งสุขทุกข์สลาย
ขอเพื่อนพ้องน้องพี่สุขสบาย
ฤดีหมายสิ่งใดได้ภิรมย์..

..ความโศกเศร้าล่วงพ้นหล่นปีเก่า
อย่าได้เนาแผ้วผ่านสานสุขสม
ไร้ทุกข์โศกสลดเศร้าเหงาระทม
ให้รื่นรมย์สมฤทัยไร้โรคา..

สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าค่ะ
มีความสุข สดชื่น สมหวังนะคะ
พบกันใหม่ปีหน้าค่ะ
โดย: พ่อระนาด วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:13:57:08 น.
  
สุข สดชื่น สมหวัง ตลอดปี 2552

โดย: pantipngon วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:8:36:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Mimi-jaiko
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]