Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
19 ธันวาคม 2559
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59

การติดต่อเทวดาแห่งชาติครั้งแรกในรัชกาลใหม่ หลังความสูญเสียรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 13 ตุลาคม แล้วผมยังไม่ได้กลับไปอีกเลย ผมก็รู้สึกเสียใจและเสียดายเวลาเหมือนกันที่ปล่อยให้เนิ่นนานมาอย่างงี้ แต่อีกใจก็มองว่าผมจะไปสัมภาษณ์เร็วหรือช้าก็ไม่อาจช่วยอะไรได้
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. ผมได้พยายามเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาที่บ้าน เพราะอยากถามท่านว่าอยากให้ผมไปหาอีกเมื่อไหร่ ตอนแรกเจ้าที่ก็มาเข้าแทนก่อน ไปๆมาๆเจ้าพ่อหลักเมืองก็มาเข้าได้ เจ้าพ่อโกรธผมใหญ่เลยครับที่ผมไม่ไปหาท่านให้เร็วกว่านี้ จนเราปรับความเข้าใจกันได้ สุดท้ายเจ้าพ่อนัดให้ไปหาศุกร์ที่ 16 ธ.ค.

ศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 59 ผมตั้งนาฬิกาปลุกเวลา 4:00 น. สุดท้ายผมฝันไปว่าอีกสิบนาทีจะตีสี่ แล้วตื่นขึ้นมากดมือถือดูนาฬิกา พบว่าเป็นเวลา 3:50 น. เป๊ะ เป็นอะไรที่ประหลาดใจเหมือนกัน
เมื่อเดินทางถึงสนามหลวง แน่นอนว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต แต่ตอนแรกผมก็คิดว่าเค้าจะกั้นบริเวณเพื่อตรวจตราเฉพาะผู้จะเข้าสนามหลวงเท่านั้น แต่จริงๆแล้วเค้าตั้งด่านตั้งแต่บริเวณแยกผ่านพิภพลีลา คืออย่าว่าแต่ศาลหลักเมืองเลยครับ แม้จะไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็ต้องผ่านด่านตรวจค้นกระเป๋าเข้าไปก่อน ไม่ทราบว่าด่านอย่างงี้ในจุดอื่นๆครอบคลุมกว้างไปถึงไหนบ้าง แต่มาคราวนี้ผมยังไม่ได้เข้าสักการะพระบรมศพนะครับ เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัว และต้องเข้าคิวนาน ไว้คราวหน้าจะกลับมาสักการะครับ
เมื่อถึงศาลหลักเมือง ผมได้ทำบุญถวายศาลหลักเมืองโดยตรงโดยไม่ได้ซื้อดอกไม้ โดยการวนรอบศาล 3 รอบตามแบบที่เจ้าพ่อหลักเมืองเคยบอกมาก่อน ตอนนั้นเจ้าพ่อเคยแนะนำให้ทำเพียง 10 บาท แต่ผมแถมเป็น 20 แล้วกันครับ ^_^

ขออัญเชิญท่านเจ้าพ่อหลักเมือง ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเทอญ

เจ้าพ่อใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ขออัญเชิญด้านนอกครับ

เอาหละ เจ้าพ่อครับ มาวันนี้ก็อยากให้เจ้าพ่อได้พูดในสิ่งที่เจ้าพ่ออยากจะพูดก่อนหนะครับ
ไ อ้ นี่ แ อ บ ทํ า บุ ญ ใ ห้ ศ า ล ห ลั ก เ มื อ ง โ ด ย ไ ม่ ซื้ อ ด อ ก ไ ม้
แล้วดีหรือไม่อย่างไรครับ
บุ ญ นี้ จ ะ ทํ า ใ ห้ มึ ง ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น สิ่ ง ที่ ป ร า ร ถ น า
คือผมมองว่าการไปซื้อดอกไม้เนียะ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเก็บออกไปอยู่ดี ผมก็เลยนำเงินมาทำบุญให้ท่านโดยตรงเลย ดีหรือเปล่าครับ
ห า ก มี ศ รั ท ธ า นั บ ว่ า ดี
เงินทำบุญในศาลหลักเมืองนี่ เจ้าหน้าที่เค้านำไปใช้อย่างโปร่งใสหรือเปล่าครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เมื่อเช้านี้ผมตั้งนาฬิกาปลุกตีสี่ ปรากฏว่าผมฝันว่าอีกสิบนาทีจะตีสี่ พอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีดูนาฬิกาก็อีกสิบนาทีตีสี่จริงๆ ไม่รู้ว่าเจ้าพ่อหลักเมืองไปปลุกผมหรือเปล่าครับ
ไ ป ป ลุ ก จ ริ ง ๆ
(อ่าว ถ้าจริงหละก็ ผมได้เคยสัมผัสอิทธิฤทธิ์การดลใจเข้าให้แล้ว ^_^ )

เรื่องการทำบุญ(ในศาล)นี่เจ้าพ่อเคยบอกผมนานแล้วว่าให้เอาเงินทำบุญมาเวียนรอบศาล 3 รอบ วันนี้ผมก็เลยได้ทำอย่างงั้นด้วย ไม่ทราบว่าถูกแล้วหรือไม่อย่างไรครับ
โ บ ร า ญ ว่ า ถู ก แ ล้ ว

เวลากราบศาลหลักเมืองเนียะ แบมือหรือไม่แบมือหนะครับ
แ บ มื อ ด้ ว ย
กราบครั้งเดียวหรือกราบ 3 ครั้งหนะครับ
1
กราบครั้งเดียวแบมือนะครับ
ใ ช่

ท่าน ที่ว่าทำบุญแล้วเนียะ แล้วผมจะได้สำเร็จในสิ่งที่ผมปรารถนา ผมควรปรารถนาอะไรเหรอครับ
ห า ก ป ร า ร ถ น า ดี บุ ญ ก็ ช่ ว ย ไ ด้
อย่างวันนี้หวยออกเนียะ แหะแหะ บุญจะช่วยให้ถูกหวยหรือถูกล็อตเตอรี่ได้มั้ยครับ
ไ อ นี่ ถ า ม ม า ก จั ง
ก็ แอบมีความหวังว่าเจ้าพ่อหลักเมืองอาจจะช่วยให้มีโชคลาภหนะครับ หรือว่าท่านจะยังไม่พร้อมวันนี้ก็แล้วแต่ท่าน
ห น ห น้ า ช่ ว ย แ ล้ ว กั น

ตอนแรกที่อยากให้ท่านบรรยายในสิ่งที่ท่านอยากพูดก่อน ใจผมก็อยากจะหมายถึง ในหลวง ร.๙ หนะครับ
(ท่านนิ่งไปพักนึง) ห ด หู่ ม า ก วั น ที่ ท่ า น ส ว ร ร ค ต
ไม่มีต่อเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ ถ า ม

ในหลวง ร.๙ สวรรคตแล้ว ไปภพไหนเหรอครับ
ไ ป ส ว ร ร ค์ โ ด ย ทั น ที
สวรรค์ชั้นไหนเหรอครับ
ชั้ น ธั ม น
สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านได้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยมั้ยครับ
ไ ด้
(ผมก็ไม่กล้าถามคาดคั้นท่านว่าท่านได้ส่งเสด็จแล้วเหตุใดตอบยากว่าเป็นชั้นไหน บางทีอาจมีปัญหาเรื่องบาลี ก็ไว้วันหน้าท่านเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ)

บางคนเชื่อว่าในหลวง ร.๙ คือพระโพธิสัตว์ ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
โ บ ร า ณ ว่ า พ ร ะ โ พ ธิ์ คื อ ผู้ ที่ จ ะ สํ า เ ร็ จ เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ใ น อ น า ค ต
แ ต่ ใ น ห ล ว ง ร 9 บุ ญ บั น ด า ล ไ ป เ ป็ น ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

(คงเป็นการปฏิเสธโดยอ้อมๆแล้วนะครับ)

ผู้ที่กล่าวว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป จะได้รับผลอย่างไรเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี สํ า ห รั บ ผู้ ที่ ก ล่ า ว เ ช่ น นี้ จ า ก ใ จ จ ริ ง จ ะ ไ ด้ เ กิ ด ม า รั บ ใ ช้ พ ร ะ อ ง ค์ อี ก
แล้วสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ในหลายรัชกาล และได้เคยกล่าวเช่นนี้กับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สองพระองค์ขึ้นไปหละครับ จะเป็นยังไง
บ อ ก ไ ด้ เ ล ย ว่ า จ ะ ไ ด้ เ จ อ ทุ ก ๆ พ ร ะ อ ง ค์

ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ให้พระมหากษัตริย์ที่สวรรคต แต่โบราณทำอย่างไรเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ หั ว ห น้ า เ ห็ น ส ม ค ว ร
เรื่องการใช้สีขาวหรือสีดำ ก็แล้วแต่หัวหน้าจะเห็นสมควร เหมือนกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่ท่านมีความเห็นหรืออยากจะกราบทูลอะไรกับ ในหลวง ร.๑๐ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น ห ล ว ง ร 1 0 ห ว น ก ลั บ ม า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ขึ้ น ค ร อ ง ร า ช ย์
ไ ท ย ทั่ ว ร า ช ยิ น ดี ป รี ด า ห ม า ย
นั บ เ ป็ น คุ ณ บุ ญ เ ห ลื อ บั ห น ห น้ า แ ต่ ง ใ ห ม่

(อ่ะ แต่ผมก็ไม่ได้ขอให้ท่านแต่งกลอนซะหน่อย ^_^ )

ต่อไปควรกำหนด วันพ่อ อย่างไรดีครับ
แ บ บ เ ดิ ม ก็ ไ ด้
วันแม่ก็เหมือนกันใช่มั้ยครับ แบบเดิมก็ได้
ใ ช่
แล้ววันชาติไทยหละครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง วั น ช า ติ ไ ท ย คื อ วั น ที่ ร 1 ฝั ง เ ส า ห ลั ก เ มื อ ง
21 เมษายน เหรอครับ
ใ ช่
แต่ต้นปัจจุบันนี้ ร.๔ ฝังใหม่ เข้าใจว่าเป็นวันที่ 5 ธันวาคม (พ.ศ. 2395) หนะครับ
ส อ บ ม า ว่ า วั น ที่ 5 ธั น ว า ค ม โ ห ร ห ล ว ง ห า ฤ ก ษ์ จ า ก บ น ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการออกแบบพระเมรุมาศของ ร.๙ เหรอครับ (เปิดรูป) เข้าใจว่าท่านจะเคยเห็นมาแล้วหนะนะครับ
ห น ห น้ า จ ะ ไ ด้ เ ห็ น ว่ า ส ว ย ง า ม แ ค่ ไ ห น

ท่านครับ ก็อยากจะให้ดูบทสัมภาษณ์เก่าๆ ที่ผมเคยมาหาท่านครั้งก่อนๆแล้วผมก็จะนำไปลงอินเตอร์เน็ต ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้หนะครับท่าน อย่างที่ผมเคยมาหาท่านครั้งล่าสุดก็คือ 25 มีนา 2559 นะครับผม ส่วนที่เป็นคำพูดของผมเนียะผมก็จะใช้เป็นตัวหนังสือสีดำ ส่วนที่เป็นคำพูดของเทวดาที่ได้จากสื่อสารผ่านตัวอักษรเนียะ ผมก็จะใช้ตัวหนังสือสีแดง แต่เป็นตัวเว้นวรรคห่างๆอย่างงี้ อะไรอย่างเงียะหนะครับ ก็เลยถามท่านว่า ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ กั ง ว ล ม า ก จั ง
ไ ม่ มี ปั ญ ห า

แต่ผมลงละเอียดมาก แบบลงทุกตัวอักษรเลยครับ คืออย่างกรณีที่ท่านสะกดผิด ผมก็จะลงไปตามที่ผิดอย่างงั้นหนะครับ โดยที่ไม่ได้แก้ให้ท่าน แล้วท่านก็จะไป “สะกดผิด” แล้วก็เริ่มคำใหม่ที่ถูกต้อง โดยที่ผมไม่ได้แก้ให้ท่าน ท่านคงไม่ว่าอะไร
ห า ก ส ะ ก ด ผิ ด ก็ แ ก้ ใ ห้ ด้ ว ย
(ขออนุญาตที่จะไม่แก้แล้วกันนะครับ เอาแบบเดิม แหะแหะ ให้คนอ่านไปแก้ในใจเค้าเอง ^_^ )

คราวที่แล้วท่านพูดเรื่องว่า กรุงศรีอยุธยายังมีสมบัติฝังอยู่ ตอนนี้ผมมีแผนที่มาให้ท่านช่วยชี้ ท่านอยากชี้แผนที่มั้ยครับ
วั น ห น้ า ชี้ ใ ห้
(แต่ผมก็ฝืนเปิด google map ให้ท่านชี้เล่นๆนะครับ แหะแหะ ^_^ ขอไม่บอกแล้วกันว่าชี้ตรงไหน)

การโหวตประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 สิงหา ที่ผ่านมา เจ้าพ่อหลักเมืองสนับสนุนให้ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ครับ
ส ง สั ย จ ะ ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ
อ่าว คราวนั้นท่านยังไม่ได้ตัดสินใจเหรอครับ
ไ ม่ ตั ด สิ น ใ จ
เพราะอะไรหละครับ หรือว่าท่านก็รู้ผลดีอยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหนะครับ
แ ต่ ต อ น ที่ มึ ง ไ ป ห า พ ร ะ ส ย า ม ท่ า น ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ ไ ม่ ใ ช่ เ ห ร อ
ก็ใช่หนะครับ แต่เป็นเพราะรอบนั้นผมตัดสินใจไปหาพระสยามฯหนะครับ ทีนี้ผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดผมตัดสินใจมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองแทน เจ้าพ่อหลักเมืองจะคิดเหมือนพระสยามฯหรือเปล่าหนะครับ
อั น ที่ จ ริ ง ซ บ สะกดผิด
ไ ป ห า พ ร ะ ส ย า ม อี ก ซิ ท่ า น อ ย า ก บ อ ก มึ ง ใ ห้ ป ลุ ก เ ส ก โ บ ร า ณ บ ริ เ ว ณ ร อ บ ๆ ที่ ป ร ะ ทั บ

เอ๊ะ ผมก็ ไม่ใช่พราหมณ์หรือว่านักบวชอะไรหนะนะครับ
นั่ น สิ
วันที่ผมไปหาพระสยามฯเนียะ เจ้าพ่อหลักเมืองรู้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ก็เรื่องจะไปหาพระสยามฯก็คงจะเป็น ครั้งหน้าหนะนะครับท่าน ก็จะได้เว้นห่างๆหน่อยหนะนะครับ
ไ ด้

เจ้าพ่อครับ แล้วเจ้าพ่อว่าการที่ผมมาหาแบบหลายๆท่านเป็นการเวียนไปอย่างเงียะ ดีแล้วมั้ยครับ คือมาทั้ง เจ้าพ่อหลักเมือง, พระสยามฯ, พระแก้วมรกต เวียนกันไปอย่างเงียะ ซึ่งก็จะทำให้ความถี่ในการมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะลดลง แต่ถ้ามาหาเจ้าพ่อหลักเมืองตลอด ความถี่ที่จะมาหาท่านก็จะเยอะขึ้น ท่านว่าอย่างไหงดีกว่ากันหนะครับ
อ ย่ า ง แ ร ก ดี ก ว่ า เ พ ร า ะ จ ะ ทํ า ใ ห้ ไ ด้ คุ ย ห ล า ย ๆ อ ง ค์
แบบ ไปคุยหลายๆองค์ดีกว่านะครับ
ใ ช่
นอกจากเจ้าพ่อหลักเมือง, พระสยามเทวาธิราช และพระแก้วมรกต แล้ว ท่านอยากแนะนำให้ผมไปคุยกับใครอีกมั้ยครับ
แ ค่ นี้ ก็ พ อ

ท่านว่าการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ ประเทศจะเป็นยังไงต่อไปครับ
นํ า ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
ในการโหวตประชามติครั้งนี้ยังมีคำถามพ่วงด้วยครับ ความว่า (ร่ายยาวคำถามพ่วง) เรื่องนี้ก็ผ่านประชามติมาแล้ว ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

กรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ บอกว่า จะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่หากรัฐบาลหน้าไม่ทำอาจผิดรัฐธรรมนูญ ท่านมีความเห็นยังไงครับ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเนียะครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์โรงสีให้ราคาข้าวตกต่ำ จนชาวนาต้องนำข้าวมาสีขายเองให้กับประชาชนโดยตรงหนะครับ
บ้ า น เ จ้ า ข อ ง โ ร ง สี ร ว ย ม า ก แ ต่ ช า ว น า ย า ก จ น
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในฐานะอดีตผู้ว่ากรุงเทพฯมั้ยครับ
ห า ก สุ ขุ ม พั น ธุ์ บ ริ สุ ท ธิ์ จ ริ ง ค ว ร ต่ อ สู้ เ ป็ น บ ร ร ทั ด ฐ า น ไ ม่ ใ ช่ เ งี ย บ ห า ย ไ ป
แล้วท่านเห็นด้วยกับประยุทธ์มั้ยหละครับ ที่สั่งปลดสุขุมพันธุ์หนะครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย เ พ ร า ะ ใ ช้ อํ า น า จ โ ด ย มิ ช อ บ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในฐานะผู้ว่ากรุงเทพฯคนใหม่ มั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการใช้ ม.44 ของประยุทธ์เหรอครับ
บ า ง อ ย่ า ง ก็ ดี แ ต่ บ า ง อ ย่ า ง ก็ แ ย่
ที่ดีที่สุด คืออะไรเหรอครับ
คื อ ก า ร ข จั ด นั ก ก า ร เ มื อ ง โ ก ง
แล้วที่แย่ที่สุดในการใช้ ม.44 คือเรื่องอะไรครับ
ไ ม่ มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ตะกี้ท่านบอกว่า ท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 ปลดสุขุมพันธุ์ แต่ท่านบอกว่าข้อดีคือกำจัดนักการเมืองโกง แสดงว่าท่านมองว่าสุขุมพันธ์ไม่ใช่นักการเมืองโกง เหรอครับ
สุ ขุ ม พั น ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม พิ จ า ร ณ า ดี ก ว่ า
หมายถึงใช้กระบวนการยุติธรรม ผลอย่างไรค่อยว่าตามนั้น ถ้าผลควรจะปลดก็ถึงควรปลด ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ถ้าผู้มีอำนาจในประเทศนี้ทุกคน ทำตามที่เจ้าพ่อหลักเมืองบอกทุกอย่าง ประเทศจะเป็นยังไงครับ
หั ว อ ย่ า ง มึ ง ถ า ม แ ต่ ล ะ คํ า ถ า ม โ ด ย ที่ เ ต รี ย ม ก า ร ม า เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
ใ ค ร ที่ ทํ า ต า ม ที่ กู บ อ ก ส่ ว น ม า ก จ ะ เ จ ริ ญ ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น

โอเค ถ้างั้นท่านบอกผมมั่งสิครับ ให้ผมเจริญในหน้าที่การงาน
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านพูดเรื่องการขอพรจากการที่ผมทำบุญแล้วเนียะ ถ้าผมจะขอพรท่านขอให้ผมได้ย้ายที่ทำงานได้มั้ยครับ เนื่องจากว่าที่ทำงานมีคนที่ผมไม่ชอบอยู่เพียงคนเดียวที่ทำเสีย อยากได้ที่ใหม่ที่นอกจากจะไม่ใช่ที่เดียวกับเค้าเนียะ ก็ไม่ใช่ที่ๆเป็นถิ่นพำนักเค้าอยู่ด้วย (นี่ผมสมควรแพร่เรื่องส่วนตัวมั้ยเนียะ)
บุ ญ มึ ง ไ ม่ พ อ ที่ จ ะ ย้ า ย ง า น ใ ห้ นํ า ปี เ กิ ด มึ ง ไ ป ทํ า บุ ญ ที่ วั ด ที่ บ น เ ข า
วัดบนเขาเหรอครับ
ใ ช่
ปีเกิดผม ผมเกิดปีวอกปี 2523 ให้คิดยังไงอะครับ
นํ า ปี เ กิ ด ไ ป ทํ า บุ ญ วั ด บ น เ ข า
ท่านคงหมายถึงแบบ ยังไงดีหละ วัดที่มีจัดทำบุญ ซึ่งบางทีเป็นทำบุญตามวันเกิดบ้าง เดือนเกิดบ้าง ราศีเกิดบ้าง หรือปีเกิดบ้าง ให้ผมเลือกทำบุญตรงที่เป็นปีเกิด ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผมเกิดปีวอก ก็ทำของปีวอกนะครับ
ใ ช่
วัดบนเขา ดีกว่าวัดในที่ราบ ยังไงเหรอครับ
วั ด บ น เ ข า ส่ ว น ม า ก ทํ า บุ ญ ขึ้ น ก ว่ า
อึม ขอบคุณครับ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ เจ้าคุณธงชัย มั้ยครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

พระเสื้อเมือง คืออะไรเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
พระทรงเมือง, พระกาฬไชยศรี, เจ้าพ่อเจตคุปต์, เจ้าพ่อหอกลอง ท่านจะตอบมั้ยครับ หรือว่าหนหน้าเล่าให้ฟังหมดเลยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ตึกมหานคร ครับ
อ า จ นํ า ทํ า ใ ห้ มี ก า ร แ ข่ ง กั น ส ร้ า ง ตึ ก ที่ สู ง ก ว่ า

คนเรานอน ควรหันหัวไปทางทิศไหนดีครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ โน้ส อุดม แต้พานิช มั้ยครับ
สั ง เ ก ต ว่ า โ น๊ ต อุ ด ม ช อ บ แ ซ ว น า ย ก ไ ม่ ว่ า ค น ไ ห น

ท่านครับ สงสัยว่าคนสมัยก่อนเนียะ เค้ามีการแสดงออกประกอบบทเพลงกันยังไง อย่างคำว่า เต้น เนียะครับ ผมก็เห็นว่ามันคงจะเป็นคำไทยแท้ เพราะว่าในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Dance ก็แสดงว่าในยุคก่อนที่แนวเพลงฝรั่งสากลจะเผยแพร่เข้ามาเนียะ คนไทยเคยแสดงท่าทางประกอบเพลงด้วยการ เต้น มาก่อนแล้วหรือเปล่าครับ ไม่ใช่แค่ รำ
โ บ ร า ณ ช อ บ เ ต้ น ห า ก เ ป็ น เ พ ล ง ไ ท ย แ ท้ ไ ม่ รํ า
โบราณชอบเต้นหากเป็นเพลงไทยแท้ไม่รำ อ่าว แล้วจะรำในเพลงแบบไหนเหรอครับ
ไ ม่ รํ า กั บ เ พ ล ง ไ ท ย แ ท้ แ ต่ รํ า กั บ เ พ ล ง ห บ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


คราวก่อนผมเคยถามท่านถึงกรมศิลปากรหนะครับ แล้วท่านเคยบอกว่า “หากกรมศิลปไปแตะต้องประวัติศาสตร์อีกโดนดีแน่” ไม่ทราบปัจจุบันท่านกับกรมศิลปเป็นอย่างไรบ้างครับ
ไ ป ดู ก ร ม ศิ ล ป ห แ ส ด ง ว่ า มึ ง ส น ใ จ
ก็ท่านบอก กรมศิลปจะโดนดีแน่ ก็เลยสนใจหนะครับ ท่านจะไป ยังไงดีหละ ไปแสดงฤทธิ์เดชใส่อะไรกรมศิลปหรือเปล่า ผมจะได้ตามไปดูหนะครับ
ใ น อ ดี ต ก ร ม ศิ ล ป เ ค ย โ ด น เ ร า แ อ บ เ อ า ไ ป ห า วั ด ที่ มั น เ ค ย สั่ ง ทุ บ โ ด ย ไ ม่ ทํ า พิ ธี ข อ อ นุ ญ า ติ ก่ อ น
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ผมเองก็น่าจะหมดเรื่องแค่นี้แล้วหละครับ เจ้าพ่อหลักเมืองมีอะไรจะเสริมอีกมั้ยครับ
ใ น อ ดี ต ใ ห้ นํ า ใ บ ไ ม้ ใ บ ที่ เ จ็ ด ม า กํ า ไ ว้ แ ล้ ว จ ะ โ ช ค ดี
ท่านเคยบอกผมไปแล้ว ท่านจำได้มั้ยครับ ( 25 มี.ค. 59 )
ไ ม่ ไ ด้
ข้องใจว่าใบไม้ใบที่เจ็ดนี้คือยังไงหนะครับ
ไ ป เ ด็ ด ห ก ใ บ แ ร ก ทิ้ ง ก่ อ น แ ล้ ว ใ บ ที่ เ จ็ ด กํ า เ อ า ไ ว้
ไปเด็ดหกใบแรกทิ้งก่อน แล้วใบที่เจ็ดกำเอาไว้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อย่างงี้ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติทำลายต้นไม้เหรอครับ เสียไปตั้ง 6-7 ใบ
นิ ด ห น่ อ ย
แล้วถ้าเป็นใบเล็กๆอย่างใบมะขามหละครับ
ไ ด้


ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 19 ธันวาคม 2559
Last Update : 19 ธันวาคม 2559 23:20:15 น. 0 comments
Counter : 6204 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.