Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
7 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55

ผลการสื่อการด้วยกระดานอักษรนี้คลิ๊ก นอกจากตัวอักษรทุกตัวแล้ว ยังมีประโยคตายตัวที่เขียนว่า ที่สถิตย์ , สะกดผิด , ออกไปดูก่อน

เนื่องจากคำถามมีมาก ผมเลยเน้นคำถามที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตคนมาถามก่อน เช่น ปัญหาชายแดนใต้ ดังนี้

เรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างหนะครับ ท่านมีแนวทางอยากจะบอกผู้มีอำนาจในบ้านเมืองให้แก้ไขอย่างไรดีครับ เพราะปัญหามันเรื้อรังมานานมาก
บ อ ก จ น บ อ ก ถ ออกไปดูก่อน (20 นาที)
ดู ว่ า ต้ น เ ห ตุ น่ า จ ะ น อ ออกไปดูก่อน
น่ า จ ะ อํ า น า จ ท า ง ย ออกไปดูก่อน
ว่ า จ ะ บ อ ก บ ป ร ะ ยุ ท ธิ์ นู้ น
ถ้าท่านบอกผมๆก็จะนำไปเขียนในอินเตอร์เน็ต ใครเข้ามาอ่านก็ได้เป็นคนส่วนใหญ่ หรือว่าท่านจะไปบอกพลเอกประยุทธิ์ด้วยตัวท่านเอง ได้อย่างไรครับ?
ว่ า จ ะ ไ ป น า น แ ล้ ว
ท่านจะมีวิธีบอกพลเอกประยุทธิ์ได้ยังไงครับ
หู ทิ พ ย์
ใครมีหูทิพย์เหรอครับ
หู ป ร ะ ยุ ท ธิ์
ท่านสามารถไปเข้าฝันคนที่ท่านอยากบอกอะไรได้หรือไม่ครับ
ไ ด้
ได้ทุกคนเลยหรือเปล่าครับ
ไ ม่

อ่า ข้อต่อไปเลยละกัน ท่านพอจะเตือนคนในพื้นที่ให้ระวังเหตุก่อการร้ายล่วงหน้าได้หรือไม่ครับ เตือนผ่านผมไปหนะครับ คนในพื้นที่หรือทหารตำรวจก็ได้
ออกไปดูก่อน (20 นาที)
อ ยู่ ห้ อ ง หั ว ห น้ า ช น บ ออกไปดูก่อน
อันนี้ท่านกำลังพยายามเตือนภัยล่วงหน้าภาคใต้อยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ออกไปดูก่อนเหรอครับ หรือว่าจะสะกดต่อครับ ห้องหัวหน้าชนบ?
สะกดผิด ช น บุ รี
ชลบุรีอยู่ฟากตะวันออกนี่ครับ เกี่ยวอะไรกับภาคใต้ครับ
จ ะ ไ ป รู้ เ ห ร อ หั ว ห น้ า ช น บุ รี
ชนบุรีเป็นชื่อจังหวัดหรือชื่อคนครับ หรืออย่างอื่น
จั ง ห วั ด
เอ่อ คือการเตือนล่วงหน้าเรื่องความไม่สงบหนะครับ ผมหมายถึงว่าในจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะมีเหตุระเบิดหรือเหตุรอบยิงคนอีกมั้ย เพื่อเตือนให้คนหลบเลี่ยงหนะครับ
ออกไปดูก่อน
(อีกละ - -!)
หั ว ห น้ า ว ง ช ว น ค น ช่ ว ย ผู ก ร ะ เ บิ ด
เค้าทำไปแล้ว หรือกำลังจะทำครับ
กํ า ลั ง ทํ า
เค้ามีแผนจะไประเบิดที่ไหน และเมื่อไหร่ครับ
วั น ที่ นั ก เ รี ย น เ ปิ ด เ ท อ ม
เค้าหมายชีวิตนักเรียนเหรอครับ
ใ ช่
ที่ไหนครับ
ที่ น อ ก เ มื อ ง
จังหวัดอะไรครับ
ทํ า ห ล า ย จุ ด
มีผู้เสียชีวิตบ้างมั้ยครับ
มี
เยอะมั้ยครับ
4
(คำถามหมวดนี้ ตอบไปผมก็เศร้าไปครับ - -! และต่อให้ท่านทำนายถูก ผมคงไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรเลย เศร้าใจ ทำไมต้องไปร่วมก่อเหตุด้วย แถมทำกับนักเรียนได้ เค้าก็เป็นลูกๆหลานๆพวกคุณเองไม่ใช่เหรอ)

ส่วนคำถามชุดต่อไปนี้ ผมปริ้นท์ไปให้ท่านชี้เอาเลยว่าจะตอบข้อไหนดี เพราะอยากให้ท่านชั่งน้ำหนักความสำคัญเองครับ เนื่องจากคำถามมีมากเกินกว่าที่เห็นนี้มากครับ

ท่านครับ ถ้าผมจะเดินทางไปคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัด สงขลา ยะลา ปัตตานี หรือนราธิวาส เนียะ จะได้คำตอบที่เหมือนกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพหรือเปล่าครับ
เ ห มื อ น
เจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆแห่งในประเทศเนียะ มีความเห็นที่ตรงกันกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพหมดเลยหรือเปล่าครับ
ต ร ง กั น ห ม ด
มีการประชุมกันอยู่เรื่อยๆใช่มั้ยครับ จึงมีความเห็นที่ตรงกันได้ครับ
ป ร ะ ชุ ม วั น จั น ท ร์

คราวที่แล้วท่านบอกให้ผมมาหาท่านวันศุกร์ ไม่ทราบว่าวันศุกร์เป็นวันที่ท่านดีที่สุดกว่าวันอื่นๆหรือเปล่าครับ
ใ ช่
อย่างวันนี้ก็ดีใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านสามารถตอบคำถามผมได้มากกว่าวันอื่นๆใช่มั้ยครับ
เ ป็ น วั น นั ก.. (ไม่รู้เรื่อง)

อ่า บางคนยังกังวลเรื่องการรัฐประหารอยู่ ไม่ทราบว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
ไ ม่

เจ้าพ่อหลักเมืองไทยกับเจ้าพ่อหลักเมืองเขมร มีความเห็นเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาที่ตรงกันหรือเปล่าครับ
ไ ม่
ทางเขมรเค้าก็เห็นตามผู้นำเขมรใช่มั้ย
ใ ช่
เจ้าพ่อหลักเมืองไทยเคยไปคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองเขมรหรือเปล่าครับ
เ ค ย
คุยเรื่องอะไรเหรอครับ
เ ข ต แ ด น
แต่ตกลงกันไม่ได้ หรืออย่างไรครับ
ช่ ว ย บ อ ก น า ย ก ที ว่ า บ น เ ข า เ ป็ น ข อ ง ไ ท ย
ท่านสามารถไปเข้าฝันนายก หรือไปบอกที่หูทิพย์นายกได้หรือไม่ครับ
ไ ด้
งั้นท่านก็ไปบอกนายกเองก็ได้ใช่มั้ยครับ
บ อ ก แ ล้ ว
นายกยิ่งลักษณ์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านเข้าฝันหรือบอกด้วยหูทิพย์ หรือบอกวิธีอื่นครับ
หู ทิ พ ย์
(สงสัยหูทิพย์ง่ายกว่าเข้าฝัน) แล้วยิ่งลักษณ์ได้ยินหรือเปล่าครับ
ไ ด้ ยิ น
แล้วเธอเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรครับ
หู ถู ก ลู ก ท น ว หู ถู ก ห่ อ ด้ ว ย ธ ง
(เอาเป็นว่าฟังไม่รู้เรื่อง เปลี่ยนคำถามดีกว่า)

เจ้าพ่อหลักเมืององค์ที่ผมคุยอยู่ด้วยนี้ ท่านสถิตย์ในเสาหลักเมืองมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์พระองค์ใดครับ เช่น ร.๑ หรือ ร.๔
ร 4
(กว่าจะตอบได้ท่านคิดนานมาก)
ท่านมาเป็นเทวดาในเสาหลักเมืองนี้ ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วเทวดาที่สถิตย์ก่อนหน้านั้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เค้าไปไหนแล้วหละครับ
ไ ม่ รู้
สมัย ร.๔ เค้ามีหลักตัดสินอย่างไร ในการเชิญเทวดาองค์ไหนมาเข้าดีครับ
ห า รู้ ไ ม่

ใครฆ่าย่าเหล สุนัขของ ร.๖ ครับ
ห า ใ ห้ ใ ค ร
อ๋อ เรื่องก็ผ่านมาตั้งนานแล้ว ก็ไม่ได้หาให้ใครหนะครับ คนที่ฆ่านี่เป็นคนในวังหรือเปล่าครับ?
ใ ช่
แล้วกระดูกของย่าเหล ไปอยู่ที่ไหนหนะครับ
ปั จ จุ บั น อ ยู่ ที่ ห้ อ ง วั ด พ ร ะ ป ฐ ม เ จ ดี ย์
(คำตอบนี้ผมพอจะรู้มาก่อนแล้วว่าอยู่ที่พระปฐมเจดีย์ แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับ คำว่า “ .ห้ อ ง วั ด. ” จึงเป็นความรู้ใหม่)
เค้ามีการลงโทษผู้ที่ฆ่าย่าเหลหรือไม่ครับ
จั บ ไ ป ถ ม น้ำ ล า ย
หมายถึงคนที่ฆ่าย่าเหลเป็นคนถมน้ำลาย หรือว่าให้คนอื่นถมน้ำลายใส่คนที่ฆ่าย่าเหลครับ (ผมอาจถามติงต๊องเล็กน้อย)
ถ ม น้ำ ล า ย ใ ส่
ถมน้ำลายใส่คนที่ฆ่าย่าเหลใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แนวคิดที่จะไปเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ ท่านมีความเห็นอย่างไรครับ
ห วั ง ว่ า อ า จ จ ะ สั่ ง ล ออกไปดูก่อน

(เผอิญระหว่างนั้นผมนึกเรื่องภาพถ่ายเมฆรูปเทวดาเหนือวัดพระแก้วได้ เลยเปิดรูปในโน๊ตบุ๊คให้ท่านดู) //www.bloggang.com/data/sompop/picture/1333804092.jpg
เมฆรูปเทวดาเหนือวัดพระแก้ว เป็นเพียงความบังเอิญหรือเทวดาไปบัลดาลจริงๆครับ
บั ง เ อิ ญ
ไม่มีเทวดาอะไรไปทำอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี

เมื่อกี้ค้างถึงเรื่อง แนวคิดที่จะไปเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้หนะครับ เพราะทางทหารเหมือนเค้าจะไม่เห็นด้วยนะครับ
ส อ น ท ห า ร รู้ ห า วิ ธี เ จ ร จ า โ จ ร ใ ต้
ท่านเห็นด้วยกับการเจรจากับโจรใต้ใช่มั้ยครับ
วิ ธี เ จ ร จ า ว ง ก า ร นี้ ใ ห้ ท ห า ร ทํ า น อ ก นั้ น ใ ห้ บ อ ก ว่ า ท ห า ร น่ า จ ะ บ อ ก ว ง ก า ร นี้ ว่ า นํ า อํ า น า จ จ า ก ส่ ว น ก ล า ง ใ ห้ ป ก ค ร อ ง
(นี่เป็นประโยคสื่อสารที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่คุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองมา หรือยาวที่สุดนับตั้งแต่คุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาเลยก็ได้
ตอนแรกท่านว่าจะไปบอกประยุทธิ์เอง แต่ด้วยคำถามนี้ ท่านเลยตอบผมมาเลยครับ แต่ท่านว่าให้ทหารไปเจรจา ท่านคงไม่เห็นด้วยกับการให้นักการเมืองไปเจรจามังครับ)
นี่คือเรื่องของการแบ่งเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเปล่าครับ
… (ท่านวนจนผมต้องเปลี่ยนคำถาม)

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ จะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือมีปัญหาอุปสรรค์อะไรหรือไม่ครับ
แ ห่ ท า ง ถ น น อ า จ ดี ร ะ วั ง ธ ง ร อ บ ร อ บ ล า น จ ะ ทํ า ใ ห้ ห ก ล้ ม
ใครหกล้มครับ เจ้าหน้าที่ในราชพิธี หรือประชาชนที่มามุงดูครับ
ป ร ะ ช า ช น อ า จ ห ก ล้ ม
วันนั้นท้องฟ้าเป็นไงครับ มีฝนมั้ยครับ
ไ ม่ มี
เคยได้ยินมาว่า เมื่อนานมาแล้วเคยมีพระราชพิธีอะไรที่ท้องสนามหลวง แล้วฝนตกแต่รอบๆสนามหลวง แต่ในสนามหลวงไม่ตก เหมือนอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ทราบว่าเหตุการณ์อย่างงี้เคยเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าครับ
วั น อ ะ ไ ร
เอ่อ ผมเคยได้ยินเค้ามาเฉยๆ ไม่ทราบเหมือนกัน ขอข้ามไปแล้วกันครับ
ท่านทราบมั้ยครับ หลังจากสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์สวรรค์คตแล้ว ท่านไปสถิตที่ไหนครับ
บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
ท่านรู้อยู่แต่ท่านบอกไม่ได้ หรือท่านไม่รู้ครับ
รู้
แล้วเหล่าเทวดาในงานราชพิธีนี้หละครับ เค้าเป็นยังไงบ้างครับ
ร่ า ย รํ า
ร่ายรำอยู่ตรงไหน โดยหลักๆหนะครับ
บ น พ ร ะ เ ม รุ

ท่านยังคงยืนยันว่ายิ่งลักษณ์จะลาออกอยู่หรือไม่ครับ จากคราวที่แล้วที่ท่านทายว่าเธอจะลาออกภายในปี 54 หนะครับ (แต่ไม่ถูก)
ไ ด้ ดู แ ล้ ว บ อ ก ผั ว ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ น อ ก ว สะกดผิด บ อ ก ผั ว ยิ่ ง ลั ก ษ์ ห า ท า ง นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม
แล้วยิ่งลักษณ์จะลาออกหรือเปล่าครับ
ห า ก ผู้ นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม มี ทั ก ษิ ณ จ ะ ล า อ อ ก
แล้วท่านเห็นล่วงหน้ามั้ยครับ ว่าตกลงผู้นิรโทษกรรมจะมีทักษิณแน่นอนหรือยังไม่แน่ครับ
ห า ก บ น อ า จ มี
แต่คราวที่แล้วเหมือนท่านยืนยันว่า “ยิ่งลักษณ์นำบัญชีรายชื่อผู้นิรโทษกรรมให้ผู้พิพากษา” แล้วคงมีชื่อทักษิณในนั้นด้วย ตอนนี้คำทำนายอาจเปลี่ยนแปลงได้ใช่มั้ยครับ
อ า จ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกระทรวงไหนเป็นพิเศษครับ
ส า ธ า ร ณ ะ สุ ข
บอกว่าอะไรครับ
อ ย่ า รี บ ทํ า ช บ า
บอกระทรวงสาธารณสุขว่า อย่ารีบทำชบา เหรอครับ
ใ ช่
ชบาคืออะไรเหรอครับ ดอกไม้เหรอ?
อ า จ เ ป็ น หั ว เ ชื้ อ

เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีอะไรเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดบ้างครับ
มี นั ก ล ง ทุ น อั ง ก ฤ ษ ล้ ม เ จ้ า
เอ่อ ท่านพูดเหมือนเทพในพระธาตุที่บ้านผมเลยครับ เค้าบอกว่า “มีนักลงทุนอังกฤษล้มเจ้า” เหมือนกัน อยากให้ท่านให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกได้มั้ยครับ
ห น ห น้ า ม า ใ ห ม่
งั้นวันนี้ก็ขอรบกวนเจ้าพ่อหลักเมืองเพียงเท่านี้ละกัน ขอขอบพระคุณท่านทุกๆอย่างครับ ผมจะนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ต่อ

เรื่องข้อสุดท้ายนี้ ผมขอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกแล้วกันครับ เหมือนผมฟุ้งไปแล้ว แต่ไหนๆคุณอุตส่าห์อ่านมาได้จนถึงตรงนี้ก็อ่านต่ออีกหน่อยละกัน - -! คือก่อนที่จะเลือกตั้ง ผมเคยถามเทพในพระธาตุที่บ้านว่า ควรจะเลือกอะไรดี ปรากฏว่าท่านตอบไม่ได้เลย ทำให้ผมคิดว่าท่านคงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลย ท่านมาเพราะศรัทธาในพระบรมสารีริกขธาตุนี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับบ้านเมือง
ต่อมาไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ เจ้าพ่อหลักเมืองบอกให้เลือกพรรคภูมิใจไทยอย่างไม่ต้องคิดเลย ใช่แล้วครับ เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเสื้อน้ำเงิน แล้วหลังจากนั้นอีกนาน(เท่าไรจำไม่ได้) ผมลองถามเรื่องการเมืองกับเทพในพระธาตุที่บ้านอีก ท่านขอออกไปดูก่อน แล้วกลับมาบอกว่า “ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ ช่ ว ย ทั ก ษิ ณ” แต่ไม่ได้บอกว่าช่วยอย่างไร (เจ้าพ่อหลักเมืองบอกช่วยด้วยนิรโทษกรรม) พอผมถามถึงทักษิณว่า ทักษิณเป็นบุคคลที่สมควรสนับสนุนให้มีอำนาจในบ้านเมืองหรือไม่ ท่านตอบว่า “มุ ม ม อ ง ต่ า ง กั น” ผมถามต่อว่า มุมมองผมหรือท่านต่างกันครับ ท่านไม่ตอบคำถามตรงๆ แต่บอกว่า “มี นั ก ล ง ทุ น อั ง ก ฤ ษ ล้ ม เ จ้ า” แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวข้องกับทักษิณหรือไม่อย่างไรนะครับ แต่ผมรู้สึกว่า นักลงทุนอังกฤษล้มเจ้า นี่มีนัยยะแล้วหละ เพราะพูดตรงกันทั้งสองท่าน (แต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของจริงทั้งสองท่านหรือไม่อยู่ดี - -!)


Create Date : 07 เมษายน 2555
Last Update : 7 เมษายน 2555 20:32:41 น. 7 comments
Counter : 3204 Pageviews.

 
ผมอาจจะอ้างว่าผมสื่อสารวันที่ 6 เม.ย. 55 แต่คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วย คงถือเอาวันที่ Last Update : 7 เมษายน 2555 20:32:41 น. นะครับ
ถ้าผมแก้ไขอะไรอีก วันที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนไป เกิดข้อครหาได้ว่าแก้ไขคำทำนายย้อนหลัง ไม่มีใครรู้ว่าผมแก้จุดไหน แต่สามารถครหาได้ว่าแก้ไขทั้งหมดเลยได้ครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:20:36:45 น.  

 
เทพในพระธาตุที่ผมกล่าวอ้างถึง เมื่อผมได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาบูชา


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:16:43:22 น.  

 
โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว แต่เหมือนไม่มีข่าวการก่อเหตุร้ายใดๆ
ก็ถือว่าโล่งใจไปครับ แม้จะเป็นคำทำนายที่ไม่ถูกต้อง แต่เหตุร้ายอย่างงี้ ก็อยากให้ทายไม่ถูกอยู่แล้วครับ และขอให้เหตุการณ์สงบเช่นนี้ตลอดไปนะครับ

ผมคงจะไม่แถเหมือนพ่อปลาบู่ ว่าคำทำนายเลื่อนไปอย่างงั้นอย่างงี้ ทายผิดคือทายผิดครับ
แล้วคุณจะนำไปประเมินกับการทายถูก ว่ายังอยู่ในข่ายความน่าจะเป็น หรือสูงกว่า หรือต่ำกว่าอย่างไร (เพราะประเมินยากเหมือนกัน)

เหมือนเรื่องฝนตกวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ก็ยังตกได้ แต่โชคดีที่ตกในช่วงที่ไม่มีราชพิธีสำคัญครับ (ถ้าตกตอนแห่ไม่รู้จะเป็นไง)

แต่การไปวิจัยบทสัมภาษณ์จากเจ้าพ่อหลักเมือง ก็จะยังคงดำเนินต่อไปครับ (จนกว่าจะหมดแรงใจ)


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 17 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:54:29 น.  

 
ถ้าติดตามอ่านมา จะสังเกตุว่า เจ้าพ่ออาจจะสะกดคำบางคำผิดไปบ้าง อันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสนักครับ เพราะเจ้าพ่อท่านคงไม่ใช่นักภาษา ที่สำคัญ ภาษาไทยแต่ละสมัยก็เขียนไม่ค่อยจะเหมือนกันด้วย ผมจึงถือแค่พอจะอ่านเข้าใจเป็นพอ

แต่ถ้าสงสัยว่า เรื่องนี้ออกมาจากจิตใต้สำนึกผมหรือไม่ และคำที่สะกดผิดเหล่านั้น ก็คือคำที่ผมไม่ค่อยจะแม่นเสียเองอยู่แล้วหรือไม่
ก็น่าสงสัยได้ครับ แม้ผมก็ต้องจับผิดตัวเองอยู่เหมือนกัน
แต่ blog นี้ มีหลักฐานบางอย่างแล้วว่า ไม่ใช่อย่างงั้น
นั่นเพราะท่านพูดถึงจังหวัด "ชนบุรี" ที่ผมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าที่ถูกต้องสะกดว่า ชลบุรี แต่เจ้าพ่อท่านใช้ น แทน ล

ก็สรุปว่า เรื่องนี้มีพลังงานอื่นมาด้วย ที่ไม่ใช่เพียงตัวผมคนเดียวแล้วหละครับ แต่พลังงานอื่นนั้น คือเจ้าพ่อหลักเมืองจริงๆหรือไม่ ผมก็ตอบไม่ได้แล้วหละครับ เพราะมองไม่เห็นอะไรเลย นอกจากตัวหนังสือที่สะกดออกมาครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:13:32:36 น.  

 
มี นั ก ล ง ทุ น อั ง ก ฤ ษ ล้ ม เ จ้ า

ประโยคนี้ มีข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไร มีใครรู้บ้างหรือไม่ ลองไปดูข่าวจากทางฝ่ายเสื้อเหลืองดู ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไร “สนธิ” แฉทุนมะกันหนุนหลังแก๊งล้มเจ้า-หวังยึดไทยสานฝันครองเอเชียแปซิฟิก


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:20:40:05 น.  

 
บทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่(อินทขิล) 30-31 ม.ค. 58

เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพบอกว่า มีการนัดประชุมวันจันทร์ จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
ไปทั้งหกองค์เลย หรือมีตัวแทนไปแค่องค์เดียวครับ
ไ ป ทั้ ง ห ม ด


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:43:26 น.  

 
ในยุคที่ไทยมีรัฐบาลทหาร เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯตอบคำถาม 19 ก.ย. 57

เรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ท่านเคยบอกว่าอยากให้ทหารทำการเจรจา แต่ตอนนี้เรามีรัฐบาลทหารแล้วเนียะ ท่านคาดหวังเรื่องการเจรจาไว้อย่างไรครับ
ท ห า ร ทํ า ก า ร เ จ ร จ า เ อ ง โ ด ย ใ ห้ ส อ บ ส ว น ไ ป ที่ ย สะกดผิด อ ยู่ ข อ ง ยั ง ไ ม่ แ น่ น อ น


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:47:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.