Group Blog
 
<<
มีนาคม 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
17 มีนาคม 2562
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ 15 มี.ค. 62เจ้าพ่อครับวันนี้ (15 มี.ค. 62) สะดวกคุยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เจ้าพ่อครับ แต่เดิมที่ผมเคยจะถามท่านว่า อยากให้ท่านแนะนำพรรคที่น่าเลือกมาซักสองสามพรรคอันดับต้นๆเนียะ แต่ผมแบบ อยากจะเปลี่ยนแผนเป็นว่า ให้เจ้าพ่อหลักเมืองได้ช่วยให้คะแนนความน่าเลือกมาหมดทุกพรรคเลย หรือว่าเอามากพอประมาณเลยก็ได้หนะครับ เพราะว่าพรรคเหล่านั้นเนียะยังไงก็ต้องมีคนกาทั้งหมดแน่นอน แต่แทนที่จะให้เค้ากดดันเลือกเฉพาะสองสามพรรคอันดับต้นที่เจ้าพ่อแนะนำเนียะ ก็ให้เค้าเลือกเฉพาะพรรคในดวงใจของเค้า เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนียะอาจจะมีพรรคในดวงใจตัวเองอยู่ซักสองหรือสามพรรค ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่เจ้าพ่อหลักเมืองแนะนำเลยก็ได้ ก็อยากให้เจ้าพ่อแนะนำความน่าเลือกให้กับทุกๆพรรคเลยเนียะ เพื่อจูงใจให้เค้าค่อนไปในทางพรรคที่คะแนนสูงที่สุดที่เจ้าพ่อหลักเมืองให้คะแนน อย่างงั้นจะดีมั้ยครับท่าน แหะๆ ยาวมาก
อั น ที่ จ ริ ง มึ ง บ อ ก บ อ ก ว่ า ลู ก ห สะกดผิด
เอ่อ แบบว่ามีรายชื่อพรรคการเมืองมาให้ท่านทั้งหมดแล้วแบบว่า ให้ท่านช่วยให้คะแนนความน่าเลือกหน่อยว่า เต็ม 100 คะแนนเนียะ ท่านจะให้แต่ละพรรคกี่คะแนนบ้างอย่างงั้นหนะนะครับ
ห น ห น้ า ดู ใ ห้
(ผมทำตารางรายชื่อพรรคทุกพรรคที่มีปรากฎในเขตเลือกตั้งมาโชว์ท่าน)


อ่ะท่าน คือว่าผมหาท่านเนียะ นับจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งเนียะ ผมจะไม่ได้มาหาท่านอีกแล้ว มาหาท่านวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งหนะนะครับ ก็จะได้ขอคำแนะนำพรรคการเมืองที่น่าเลือกจากท่านไป ท่านจะยังไงดีหนะครับ
นึ ก ก่ อ น
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น

ประมาณกี่นาทีครับ
2 0 น า ที

ขออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ได้ออกไปดูก่อน ได้โปรดกลับมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด
เจ้าพ่อยังไงต่อครับ คือใจผมก็อยากได้พรรคการเมืองเยอะๆหนะครับ หลายๆอันดับ ก็เลยให้ท่านให้คะแนน หรือว่าท่านจะมีทางแนะนำอย่างอื่น
ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ตั ว นั ก ก า ร เ มื อ ง บ อ ก ไ ใ ห้ ว่ า ปั ญ ห า ถู ก นํ า ม า จ า ก ผู้ มี อํ า น า จ แ ต่ ง ตั้ ง บ อ ก ไ ด้ แ ค่ นี้
โอเคครับท่าน แต่ว่าในฐานะประชาชนที่จะได้เลือกตั้ง คือเรื่องอำนาจแต่งตั้งนั้นก็ส่วนนึงครับท่าน แต่ว่าประชาชนที่ได้เลือกตั้ง 24 มีนาคม ที่จะถึงเนียะ อยากให้ท่านแนะนำตัวเลือกมาหน่อยหนะครับ
ดู แ ล้ ว ที่ มี อ ยู่ นี้ ยั ง ไ ม่ มี พ ร ร ค ไ ห น น่ า เ ลื่ อ ก

เผอิญว่าผมเคยไปถามพระแก้วแล้ว พระแก้วสนับสนุนให้เลือกพรรคพลังประชารัฐ เจ้าพ่อมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ (อยู่ในบทสัมภาษณ์พระแก้วฯ 10 ก.พ. 62)
แ ล้ ว แ ต่ ท่ า น

แล้วเจ้าพ่อหลักเมือง สรุป เข้าคูหาวันที่ 24 มีนา เจ้าพ่อหลักเมืองจะสนับสนุนให้กาอะไรเหรอครับ ท่านอย่าออกไปดูก่อนนะ แหะๆ
ออกไปดูก่อน
ประมาณกี่นาทีครับท่าน
1 0
สิบนาทีนะครับ ขออัญเชิญครับ

ขออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง ได้โปรดกลับมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด
อ่าเจ้าพ่อครับ ก็แบบที่เคยมาหาเจ้าพ่อฯในครั้งก่อนๆก็ดูเจ้าพ่อจะตั้งความหวังไว้สูงมากว่า คราวหน้าให้มาถามใหม่ว่าควรเลือกใคร ผมก็เลยตั้งความหวังไว้พอสมควร ตะกี้เจ้าพ่อออกไปดูอีก เจ้าพ่อได้คำตอบมาเพิ่มเติมหรือยังหนะครับ
ปี นี้ น่ า จ ะ ไ ด้ เ ลื อ ก ตั้ ง อี ก ร อ บ
โอเคครับท่าน แต่เอาเป็นว่า เอาผ่านวันที่ 24 มีนา ไปให้ได้ก่อนแล้วกันครับท่าน ควรจะกาอะไรดีครับ
ไ ม่ ป ร ะ ส ง ค์ ล ง ค ะ แ น น
ไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือว่า Vote no หนะเหรอครับท่าน
ใ ช่
มีตัวเลือกสำรอง รองจากช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเนียะ มีพรรคที่ควรเลือกที่สุดมั้ยครับท่าน หรือว่าผมถามมากเกินไป แหะๆ
ไ ม่ มี

(โอ่ยยย ถือเป็นบทสัมภาษณ์ที่บีบคั้นหัวใจครั้งนึงเลยครับ เพราะคาดหวังไว้สูงว่าจะได้พรรคที่น่าเลือกจากคะแนนที่ท่านให้ทุกพรรค อุตส่าห์ปริ้นท์ทำตารางมา แต่อะไรๆไม่ราบรื่นอย่างที่คาดหวัง)

ท่านมีอะไรอยากจะวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษมั้ยครับ
อ น า ค ต ใ ห ม่
ท่านอยากจะวิจารณ์พรรคนี้ว่ายังไงครับ
หั ว ห อ ก ที่ จ ะ ทํ า ใ ห้ ส น า ม เ ลื อ ก ตั้ ง ตั้ ง ลุ ก เ ป็ น ไ ฟ

ท่านมีอะไรอยากจะแนะนำผู้ที่มีอำนาจเลือก 250 สว. มั้ยครับ ว่าควรจะเลือกยังไงดี
อ น า ค ต ห า ก เ ลื อ ก 2 5 0 ส ว แ ล้ ว หั ว ห น้ า พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ จ ะ ป ร ะ ท้ ว ง
โอเคท่าน แต่ก่อนจะเลือกเนียะ ท่านไม่มีอะไรอยากจะแนะนำผู้มีอำนาจเลือกซักหน่อยเหรอครับ ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นพลเอกประวิตรเลือกหนะครับ ว่าน่าจะมีวิธีการคัดเลือกยังไงให้ดีที่สุด อะไรอย่างเงียะหนะครับ
อ น า ค ต กํ า ห น ด ไ ว้ แ ล้ ว
(คงหมายถึงมีกำหนดบุคคลที่ต้องการไว้หมดแล้ว)

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุดมั้ยครับ ไม่ว่าเค้าจะเป็นใครก็ตาม
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
ใครเป็นนายกฯต่อ ท่านจะไม่บอกหน่อยเหรอครับ
ห น ห น้ า ห า ใ ห้
(ดีเหมือนกันครับลดความเสี่ยงในการทายถูกหรือทายผิด ^_^ )

งบกลาโหม ท่านว่าควรเพิ่มหรือลดอย่างไรดีครับ
ป ก ติ นี้ ก็ ดี อ ยู่ แ ล้ ว
แล้วเรื่องของจำนวนกำลังพลหละครับ
ที่ มึ ง ม า ถ า ม เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ก็จดมาหลายเรื่องครับท่าน แต่อันนี้เผอิญวนเวียนอยู่กับเรื่องทหารก่อนหนะครับ หรือท่านจะอยากให้เปลี่ยนคำถามเหรอครับ
เ ป ลี่ ย น

ในประเทศไทยมีพระอรหันต์บ้างมั้ยครับ
มี
ณ ปัจจุบันนี้เลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แสดงว่าใครเป็นอรหันต์ ท่านดูออกใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อยู่ที่ไหนเหรอครับท่าน อ่า มีอยู่กี่องค์หรือกี่รูปครับ
นั บ ไ ด้ 8 อ ง ค์
แปดองค์เหรอครับ
ใ ช่
แปดองค์นี้อยู่ด้วยกัน หรือว่าอยู่กระจัดกระจายกันเหรอครับ
อ ยู่ ก ร ะ จ า ย กั น
ท่านช่วยแนะนำมาซัก 1 องค์ซิครับว่า น่าจะเป็นองค์ที่สามารถเดินทางไปหาได้ง่ายที่สุดหนะครับ อยู่ที่ไหนเหรอครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
ส่วนมากเป็นพระที่ไม่มีชื่อเสียงใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี ชื่ อ เ สี ย ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติ ครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

(เผอิญระหว่างนั้นได้ยินคนสวดหมู่ด้านนึงของศาล มีเอ่ยชื่อ อิน จัน มั่น คง ด้วยเลยถือโอกาสถามให้เครียส์)
ท่านครับ ตะกี้ผมได้ยินเค้าสวดถึงคนที่ชื่อ อิน จัน มั่น คง ท่านมีความเห็นยังไงกับสี่ชื่อนี้ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า สี่ ชื่ อ นี้ โ บ ร า ณ ว่ า เ ป็ น ชื่ อ ม ง ค ล
อ า จ นํ า ม า แ ต่ ง ใ ส่ ไ ด้


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส มั้ยครับ
อํ า น า จ ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร รั ฐ ป ร ะ ห า ร แ ต่ ก ลั บ ด่ า ห สะกดผิด ท ห า ร

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา มั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับเพลงหนักแผ่นดินครับ
แ ต่ ง ขึ้ น ส มั ย ค อ ม มิ ว นิ ส ใ ศ สะกดผิด
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


คนที่เคยมาบนบานกับเจ้าพ่อหลักเมือง แล้วเจ้าพ่อให้การช่วยเหลือ แล้วเค้าไม่มาแก้บน มีมั้ยครับ
อ อ ออกไปดูก่อน
อ่า ท่านจำไม่ได้หนะเหรอครับ
ใ น อ ดี ต มี ม า ก ม า ย
ท่านช่วยยกตัวอย่างมาให้ฟังซักเรื่องซิครับ ที่มีคนมาบนท่าน แล้วท่านช่วยเหลือเค้าหนะครับ เอาที่สำคัญๆหนะครับ
บ า ร มี เ ก่ า สํ า คั ญ ที่ สุ ด
ในการที่จะให้เค้าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ บารมีเก่าเค้าสำคัญที่สุดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แสดงว่าเรื่องจะมาแก้บนหรือไม่แก้บน เจ้าพ่อหลักเมืองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ซี เ รี ย ส
(ฮ่า ๆ ท่านตอบภาษาอังกฤษ)

การใช้เงินบริจาคภายในศาลหลักเมืองของเจ้าหน้าที่ๆศาล เจ้าพ่อพอใจมั้ยครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
ท่านไม่แน่ใจว่าเค้าเอาเงินไปใช้อะไรบ้างอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เราจะแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือได้ยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี นึ ก ก่ อ น
ห อ บ ไ ป

หอบไปถามหนหน้าชัวร์
ใ ช่
แต่ทีนี้ในกรุงเทพฯเองเนียะ เมื่อช่วงเดือนก่อนๆก็มีเรื่องปัญหาหมอกควัน ท่านว่าจะมีทางแก้ปัญหาระยะยาวมั้ยครับ ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอีกหนะครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

สมัยนี้เวลาแห่นาคชอบใช้เครื่องลำโพงเสียงดัง ไม่ทราบว่าสมัยก่อนแห่นาคกันยังไงเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ส มั ย ก่ อ น ใ ช้ ก ล อ ง ย า ว
(สงสัยว่ากลองยาวนี้เครื่องดนตรีไทยหรือพม่า)
ถ้าย้อนไปสองร้อยปีก่อนเนียะ ก็ใช้กลองยาวเหมือนกันใช่มั้ยครับ โดยส่วนใหญ่หนะครับ
ห อ บ ไ ป
หอบไปถามหนหน้าเหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับป๋าเปรมมั้ยครับ
ป๋ า เ ป ร ม ตั ว ดี อ น า ค ต จ ะ ต า ย เ พ ร า ะ ห สะกดผิด ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ท่านครับ ท่านใช้ถ้อยคำลักษณะนี้กับป๋าเปรมเนียะ แสดงว่าภาพพจน์ป๋าเปรมในความเห็นเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะ เป็นในทางลบเหรอครับ
ใ ช่
เป็นในทางบวกหรือทางลบนะครับ ให้ท่านสะกดเอาดีกว่า
ล บ
ลบเพราะอะไรเหรอครับ ที่เป็นเหตุผลข้อที่ใหญ่ที่สุดหนะครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ป่าเปรมมีโอกาสอายุถึง 100 มั้ยครับ ท่านว่า
มี โ อ ก า ส

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีครับ
นี่ จ ะ ถ า ม แ ต่ ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ

ท่านครับในการสื่อสารกับท่านเนียะ ถ้าผมเปลี่ยนจากการใช้ปากกาเป็นอย่างอื่น จะทำให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมั้ยครับ หรือว่าเหมือนเดิม
เ ห มื อ น เ ดิ ม

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ไฮเปอร์ลูป ครับ ที่เค้าว่ามันดีกว่ารถไฟความเร็วสูงหนะครับ
นํ า ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
แต่ท่านเคยได้ยินมาก่อนใช่มั้ยครับ ไฮเปอร์ลูปเนียะครับ
เ ค ย ไ ด้ ยิ น


จบแค่นี้แล้วกันนะครับ ถามเรื่องส่วนตัวต่อหละ


Create Date : 17 มีนาคม 2562
Last Update : 18 มีนาคม 2562 12:50:12 น. 3 comments
Counter : 3695 Pageviews.

 
20.01.1983
:
.
,

. , ,
,
.
, , ,
, ,
.


. , ,

, . , - .
20.01.1983


โดย: AlexeyJaf IP: 163.172.136.205 วันที่: 2 กรกฎาคม 2562 เวลา:4:50:27 น.  

 
,https://1-a.online , , , xlm, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,https://emoney.ninja , , , , , , , , ,https://1-a.online , , , , , , , ,https://1-a.online ,https://emoney.ninja , , , , , , , , , , 1000, 500 , , , 24,https://emoney.ninja , , , , , ,https://obmen365.com , , , , , ,https://obmen365.com , , , , stellar,https://obmen365.com , , , , , , , ,https://cashom.cash , 2018, 5 , 60 , , , 100 , , ,https://cashom.cash , , , , , , , ,https://cashom.cash , , , , , , , , , , , , , , , , 100 , 1000 ,https://onion.money , , , , , , , , , , bitcoin , , , , , , , , , , , , , ,https://onion.money , , , , , , , , , 50 , 1000 , 100 , 1500 , 100 , , 24, , bitcoin , bitcoin, bitcoin cash 24, , ., , , ,https://rubli.me , , , , , 1000 , , , , , , , , bitcoin exchange ,https://rubli.me , , , , , , , , , ,https://rubli.me , bitcoin, 1500, bitcoin exchange 2018, bitcoin exchange 2013, bitcoin exchange 2009, bitcoin exchange 24, 2000, exchange bitcoin 2012, bitcoin exchange 2010, 500, bitcoin , bitcoin 24, bitcoin , bitcoin , bitcoin , bitcoin paypal, bitcoin , bitcoin cash, bitcoin qiwi, , , , , ,https://cashom.com , , , , ,https://cashom.com , , , , , , , ,https://cashom.com , 24, , , , , , , , , , , , bitcoin , , , , bitcoin qiwi, qiwi bitcoin 100, qiwi bitcoin 1000, bitcoin qiwi, , , , , , , , , , , , , , , , 1000 , , 50 , 1000 , 100 , 1500 , 100 , bitcoin 24,https://nalom.money , , bitcoin , bitcoin, , .,https://nalom.money , , , , , , , ,https://nalom.money , ,https://.com , bitcoin exchange, , easypay bitcoin, epayments bitcoin, ethereum bitcoin, , , ,https://1000000ye.com ,https://.com ,https://.com bitcoin exchange , , onecoin bitcoin, stellar bitcoin, skrill bitcoin, , , ,https://1000000ye.com bitcoin, 1500, 1 bitcoin exchange rate, 1 bitcoin exchange, 24, 24, bitcoin exchange 2018, bitcoin exchange 2013, bitcoin exchange 2009, bitcoin exchange 24, 2000, exchange bitcoin 2012,https://1000000ye.com bitcoin exchange 2010, 500


โดย: obmenniks IP: 212.47.252.101 วันที่: 2 สิงหาคม 2562 เวลา:10:43:29 น.  

 
. , , , . , .
, , -. , , , 1200. , , , , . , , 37 , .
, , , . , .
. , , , , . , , , .
. , , . , , . , .
, , . , , , . , -, .
, , . , , , .
40 , 2 . , , . , - . 4 , , .
, , . The Guardian .
, , . - , . , , , . ,


โดย: ritaJaf IP: 212.47.252.101 วันที่: 17 กันยายน 2562 เวลา:4:12:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.