Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
4 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 1 ก.ค. 55

กระดานอักษรหากโหลดเป็น word ไม่ได้ (เพราะคงต้องเป็นสมาชิกเว็ปพลังจิต) ก็ลองโหลดเป็นภาพนะครับ เสียแต่เวลาปริ้นท์ออกมาแล้ว อาจไม่คมชัดเท่า

คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง


บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองช่วงเช้าๆสายๆ ของวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 มีดังนี้

ท่านครับ การที่ผมมาคุยกับท่านตรงนี้ บางคนก็สงสัยว่าเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองมาเข้าจริงๆมั้ย หรือว่าเป็นสิ่งอื่นมาเข้าเนียะ จุดนี้จะยืนยันได้อย่างไรครับ
สิ่ ง อื่ น ไ ม่ มี
แสดงว่า ถ้าผมมานั่งคุยตรงนี้ ยังไงก็ต้องเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองมาเข้าแน่นอน ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่จังหวัดนครสวรรค์หนะครับ ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ บ้างก็ต่อต้านบ้างก็สนับสนุน
ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ไ ด้
แล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรครับ กับข้อดีข้อเสียของเขื่อนนี้หนะครับ
อ า จ มี ร ร า ค า สู ง
แล้วเรื่อง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหละครับ กับความคุ้มค่าทางวิชาการที่ได้
ห า ก ส ร้ า ง ม ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ยั ง โ ส สะกดผิด อ า จ มี ม ส สะกดผิด ออกไปดูก่อน
เอิ่ม ไม่เป็นไรท่าน สรุปแล้วเนียะ โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ สุดท้ายก็จะสร้างสำเร็จใช่มั้ยครับ
ษ ล า น ง
เอ๊ะ ยังไงครับท่าน สุดท้ายเขื่อนแม่วงก์ก็จะสร้างสำเร็จใช่มั้ยครับ หรือว่าไม่สำเร็จครับ
ว่ า ห า ก วั น อ นุ มั ติ ห า ก
เอ่อ ท่านไม่ค่อยอยากตอบเรื่องเขื่อนแม่วงก์แล้วใช่มั้ยครับ เหอะ เหอะ
ใ ช่
(แต่ท่านตอบไปแล้วว่า สามารถสร้างได้ สงสัยจะสำเร็จ มัง)

ท่านครับ เดี๋ยวนี้พวกห้างโลตัสห้างบิ๊กซี มีกันให้ทั่วประเทศเลย ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรมั้ยครับ
อ า จ ทํ า ใ ห้ นั ก ล ง ทุ น นํ า เ งิ น อ อ ก น อ ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ป ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
นั ก ล ง ทุ น อ า จ นํ า น่ ม สะกดผิด ทั้ ง ห ม ด ดู จ ะ ฉุ ด ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ส า ม า ร ถ อี ง กั บ ทุ น ต ล า ด ค้ า น สะกดผิด ร า ย สะกดผิด แ ม่ ลึ ออกไปดูก่อน
อ่ะท่าน ไม่เป็นไรครับ (ท่านสะกดไม่ค่อยรู้เรื่อง) สรุปแล้วทั้งผมและคนไทยคนอื่นๆเนียะ ควรที่จะไปซื้อของจากห้างโลตัสหรือบิ๊กซีนี้ หรือไม่อย่างไรครับ
ห า ก จํ า เ ป็ น ไ ป ซื้ อ ไ ด้
อึมม แล้วพวกร้านค้าของชาวบ้านในท้องถิ่นเองหละครับ
ล อ ง พิ จ า ร ณ า ดู
มีคนบอกว่า หากร้านค้าของชาวบ้านในท้องถิ่น ในสินค้าชนิดเดียวกันแพงกว่าที่โลตัส เราก็ควรซื้อร้านในท้องถิ่นนั้นหรือไม่อย่างไรครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เงินออกนอกประเทศหนะครับ
ล อ ง พิ จ ร า ร ณ า ดู
(ตอนแรกคิดว่าท่านจะต่อต้าน และไม่สนับสนุนให้ไปซื้อของซะอีก แต่ท่านตอบมาอย่างงี้ ก็สบายใจไปในระดับนึงครับ จริงๆแม้แต่สินค้าต่างชาติ เราก็ซื้อเข้ามาตั้งแต่โบราณแล้ว แต่อย่างไรก็ลองพิจารณากันดู ไม่ถือความเคยชินเป็นหลัก เพราะของดีบางอย่างอาจอยู่ใกล้ตัวมากกว่าคำโฆษณานั้นครับ)
แล้วทางรัฐบาลผู้บริหารประเทศหละครับ ควรจะดำเนินนโยบายกับห้างพวกนี้อย่างไรครับ ถ้าหากว่าบอกรัฐบาลได้
อ ย่ า ใ ห้ ถู ก ทั้ ง ห ม ด รี บ นํ า หั ว ทั้ ง ห ม ด ไ ป ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น ว่ า ด้ ว ย น ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
แ ว่ ว ม า ม า ว่ า ลู ก รั ก ข อ ง วั น เ ฉ ลิ ม สึ ก แ ล้ ว
วันเฉลิม ไหนครับ
อ ยู่ บํ า รุ ง
วันเฉลิมใช่มั้ยครับ ไม่ใช่เฉลิม
วั น เ ฉ ลิ ม
คือเป็นลูกของวันเฉลิม ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แปลกจัง จู่ๆท่านก็พาออกนอกเรื่องซะงั้น แต่ก็อยากเรียนผู้อ่านว่า ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าวันเฉลิมมีลูก? ดังนั้น วันต่อมา(2/7/55)จึงหาใน google พบว่าเค้ามีลูกชายอยู่จริง ชื่อ อาชวิน อยู่บำรุง (รู้มั้ยกูหลานใคร) แต่ก็ไม่ทราบอายุ ไม่ทราบบวชพระหรือเณร ไม่ทราบว่ามีการบวชและสึกเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ไหนๆท่านโยงมาเรื่องศาสนา(วันนี้ไม่ขอโยงไปการเมือง) ขอถามท่านเรื่องประเด็นทางศาสนาหน่อยแล้วกัน

เจ้าพ่อครับ อยากทราบว่าเจ้าพ่อหลักเมืองนับถือศาสนาอะไรครับ ศาสนาพุทธ หรือศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดูครับ
พุ ท ธ
(ที่ถามเพราะเสาหลักเมืองถูกสถาปนาขึ้นจากความเชื่อหรือศาสนาที่ไม่ใช่พุทธแน่นอน)
ท่านมองศาสนาพุทธ ว่าอย่างไรครับ
ส า ม า ร ถ ทํ า ใ ห้ พ้ น ทุ ก ข์ ไ ด้
แล้วท่านมองอย่างไรกับศาสนาคริสต์หรืออิสลามหนะครับ
ภ า พ อื่ น ยั ง ไ ม่ ย า ว
ลู ก วั น เ ฉ ลิ ม สึ ก แ ล้ ว

มีใครมารายงานบอกท่านหรือครับ
ส า ว ก

ท่านครับ เขาพระสุเมรุมีจริงหรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ มี จ ริ ง
น่าจะมีจริง? แสดงว่าท่านก็ยังไม่เคยเห็น ใช่มั้ยครับ
ยั ง ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น
แล้วเขาไกรลาสหละครับ
ลู ก วั น เ ฉ ลิ ม แ ว่ ว ม า ว่ า ล อ ด ใ ต้ ส า ล า
ท่าน ศาลา ต้องใช้ ศ.ศาลา สะกดไม่ใช่เหรอครับ ไม่ใช่ ส.เสือ
ศ า ล า
(แหะๆ หวังว่าสมัยก่อนคงไม่ได้เขียนว่า สาลา หรอกนะ ท่านคงสะกดผิดเอง)
เค้าลอดเพื่อเป็นพิธีใช่มั้ยครับ ไม่ใช่ลอดเฉยๆ
ใ ช่

ท่านครับ คราวที่แล้วท่านบอกว่าตอนท่านเป็นมนุษย์ ท่านเคยรับราชการสมัยพระเจ้าตากสินหนะครับ[1] แล้วท่านเกี่ยวข้องกับการไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากลาวหรือเปล่าครับ
ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เอ่อ ท่านรับราชการก่อนที่พระแก้วมรกตจะถูกอัญเชิญมา หรือว่าหลังครับ
ห ลั ง
อึมม งั้นท่านพอจะได้ยินข่าวลืออะไรมั้ยครับ เกี่ยวกับว่ามีคำสาปแช่งอะไรมาจากทางลาว มากับผู้ที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมาว่า ถ้าไม่นำไปคืนแล้วจะมีอาเพศอย่างงั้นอย่างงี้ เช่นน้ำท่วมใหญ่ อะไรอย่างงี้ครับ[2]
นั ก สั ท ธ ร ร ม ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
โ บ ร า น ว่ า ไ ว้ สํ า ห รั บ พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต แ ส ง จ า ก อํ า น า จ ทํ า ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง ไ ม่ ห า ย น ะ
แล้ว เจ้าพ่อท่านมองเห็นแสงแห่งอำนาจนั้นหรือเปล่าครับ
เ ห็ น
พระแก้วมรกต ก็จะยังเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองไทย ไปอีกนานใช่มั้ยครับ
อี ก น า น
แสงแห่งอำนาจนั่น เป็นแสงสีอะไรครับท่าน หรือว่ามีหลายสี
เ ขี ย ว

เจ้าพ่อหลักเมือง เคยเห็นพระพักตร์พระเจ้าตากสินหรือเปล่าครับ
เ ค ย เ ห็ น
คือ ปัจจุบันก็มีทั้งรูปวาดและรูปปั้นพระเจ้าตากสินที่แตกต่างกันไป ทีนี้ว่าเราจะมีวิธีตัดสินอย่างไรว่ารูปไหนถูกต้องครับ เราดูได้จากอะไร
ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก แ ห่ ง ลั บ
มีคนเค้าไปวาดไว้สมัยที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แห่งลับ นั้นอยู่ที่ไหนหนะครับ
ออกไปดูก่อน
เอ่อเดี๋ยวท่าน สรุปแล้ว พระเจ้าตากสินโดยส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นหนะครับ มีหนวดหรือไม่มีหนวดครับ หรือหนวดสั้น (ต้องพยายามใช้คำถามให้ถูก เพราะคนเราก็มีทั้งไว้หนวดและโกนหนวดบ้าง จึงต้องเน้นภาพพจน์ส่วนใหญ่ครับ)
ห า ก อ อ ก ร บ ท ร ง ไ ว้ ห น ว ด
(โอ่เพิ่งรู้ สงสัยเพื่อให้น่าเกรงขามแน่เลย ^_^ แสดงว่ารูปปั้นหรือรูปวาดทรงเครื่องรบ ที่มีหนวดนั้นก็ถูกต้องแล้ว)
ท่านเคยเห็นรูปปั้นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่หรือไม่ครับ
ไ ม่
ที่ปั้นโดยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านยังไม่ได้ไปดูใช่มั้ยครับ
ไ ม่
(แปลกจัง เค้าปั้นมาตั้งนานแล้ว แต่ท่านไม่ออกไปดู ท่านไม่ศรัทธาพระเจ้าตากสินแล้วเหรอ แต่คงไม่ถามให้มากเรื่องครับ)

ท่านครับ คราวที่แล้วท่านบอกว่าท่านมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองครั้งที่สอง คือสมัยรัชกาลที่ ๔ [3] แต่ท่านบอกว่าท่านเสียชีวิตตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน แล้วเหตุใดท่านจึงไม่มาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เลยหละครับ
แ ม้ ว่ า ล า ว ห า ย ดั ง ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
อํ า น า จ ห า มิ ไ ด้
หมายถึง ช่วงนั้นท่านยังไม่มีอำนาจพอที่จะมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมือง ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
งั้นระหว่างนั้น ช่วง ร.๑ ร.๒ ร.๓ ท่านไปสถิตอยู่ที่ไหนมาก่อนเหรอครับ และสร้างสมอำนาจได้อย่างไรครับ
มั น อ า จ ร สะกดผิด เ ป็ น หั ว ห น้ า ส อ น น
มันตอบยาก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วตอนเป็นมนุษย์ ท่านได้ตั้งจิตอธิฐาน หรือสร้างบุญกรรมอย่างไรให้ได้เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองหรือไม่ครับ
อํ า น า จ ม า จ า ก รั บ ร า ช ก า ร
ท่านครับ ท่านรับราชการอยู่ที่กรุงธนบุรีอย่างเดียว หรือว่าท่านได้ออกไปรบด้วยครับ
อ อ ก ไ ป ร บ ด้ ว ย
ท่านว่าท่านเสียชีวิตในสมัยธนบุรีนั้น ไม่ทราบว่าท่านเสียชีวิตที่กรุงธนบุรีนี้ หรือว่าไปเสียชีวิตในสนามรบครับ หรือว่าบาดเจ็บมาเสียชีวิตที่นี่ อะไรอย่างงี้
(ท่านคิดนานกว่าจะตอบ)
ภ พ ภู มิ ร า บ ที่ ส น า ม ร บ
(สงสัยท่านคิดปั้นแต่งคำอยู่แน่เลย - -!)
ตอนท่านเสียชีวิตนั้น ท่านอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2 6
ยี่สิบหกเหรอครับ
ใ ช่
ท่านเสียชีวิตที่สนามรบเมืองอะไร หรือที่ไหนครับ
โ อ สะกดผิด สุ ร า ษ
ที่สุราษ ทางภาคใต้โน่น ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เรื่องของรูปวาดพระเจ้าตากสินนี่ ใครเป็นคนมาวาดครับ คนไทยวาดเอง หรือว่าเป็นช่างฝีมือจากต่างประเทศมาวาดครับ
วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

ขอถามอีกข้อแล้วกันนะครับ
คือเรื่องที่ท่านไม่มาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งแต่สมัย ร.๑ หนะครับ คือผมไปแอบคิดว่าเกี่ยวกับประเด็นความจงรักภักดีหรือเปล่าครับ ว่าพระยาจักรียึดอำนาจมาจากพระเจ้าตากสิน เลยเป็นเหตุให้ท่านไม่มาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ หรือไม่ อย่างไรครับ
โ ห ร า ศ า ส ต ร์ ว่ า ไ ม่ เ กี่ ย ว


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 17 มิ.ย. 55
2. ลือสะพัดชายแดนไทย-ลาว น้ำท่วมกรุงเทพฯ เหตุผิดคำสาบานพระแก้วมรกตของศักดินาในอดีต
3. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55


Create Date : 04 กรกฎาคม 2555
Last Update : 4 กรกฎาคม 2555 14:19:20 น. 8 comments
Counter : 4416 Pageviews.

 
คอมเม้นท์จาก blog ที่แล้วในเรื่องนี้ แต่ผมนำมาเขียน Blog ใหม่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 2

พี่ครับ ช่วยถามหน่อยครับ ว่าพระเจ้าตากสิ้นสวรรคตที่ กทม หรือที่ นครศรีธรรมราชแน่ เพราะบางตำราบอกว่าพระเจ้าตากไปบวชแล้วสวรรคตที่วัดเขาขุนพนม

โดย: ลูกหลานพระธาตุเมืองคอน

-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 3

#2 นั่นเป็นอีกคำถามหนึ่ง ที่ผมก็อยากรู้มานานแล้วเหมือนกันครับ แต่คงต้องมีจังหวะ จนกระทั่งรู้ว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเคยรับราชการสมัยพระเจ้าตากสิน ก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน แต่พอท่านบอกว่าท่านเสียชีวิตในสมัยนั้น ก็คงหมายถึงเสียชีวิตก่อนพระเจ้าตากสินสวรรคตนั่นหละครับ เลยกลัวว่าท่านจะไม่รู้ แล้วกว่าท่านจะมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็ปาไปสมัย ร.๔ ต่อให้ตามเทวดาหลักเมืองสมัย ร.๑ มาขอสัมภาษณ์ได้ ก็เกรงว่าท่านจะไม่รู้อีก เพราะตามประวัติเสาหลักเมืองสมัย ร.๑ ถูกสร้างขึ้นวันที่ 21 เมษายน 2325 หลังพระเจ้าตากสินสวรรคตแล้ว 6 เมษายน 2325

แต่ยังไง รอบต่อไปผมจะถามให้แล้วกันนะครับ เผื่อหลังเจ้าพ่อหลักเมืองเสียชีวิตแล้ว ท่านอาจเป็นสถานะอื่น แล้วอาจจะพอรู้เรื่องก็ได้ หรืออาจเกิดการสอบถามเทวดาซึ่งกันและกัน ^_^

จริงๆผมเกิดความคิดที่จะไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองนครศรีธรรมราชอยู่เหมือนกัน แต่พอหาข้อมูลดู พบว่าศาลหลักเมืองนครฯ เพิ่งมาสร้างเอาหลังปี 30 นี่เองใช่มั้ยครับ -*-

แต่คราวผมไปนครศรีเพื่อพิสูจน์พระธาตุไร้เงา ผมก็ได้ถือโอกาสคุยกับเทวดาที่นั่น อยู่ใน Blog เรื่อง ผลการสื่อสารกับเทพที่วัดพระมหาธาตุฯ เมืองคอน แต่ขออภัยที่ไม่ได้ถามเรื่องพระเจ้าตากสินนะครับ ไม่ทราบว่าท่านจะรู้หรือเปล่า

แต่ ยังไงก็ต้องทำใจกับคำตอบที่ได้นะครับ ผมลองคิดดูแล้ว หากท่านไปบวชที่เมืองคอนจริงๆ ท่านคงต้องปิดเป็นความลับครับ ไม่งั้นความก็รั่วกลับไปถึงกรุงเทพได้
หรืออาจจะเป็นการแต่งเรื่องของใครก็ได้ เพราะแม้แต่ ร.๘ ก็ยังมีข่าวลือว่ายังไม่สวรรคต ทบวชอยู่ที่ถ้ำแห่งนึงเลยครับ

สรุปว่า รอบต่อไปผมจะถามทั้งพระเจ้าตากสิน และ ร.๘ เลยแล้วกันครับ ท่านตอบได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงครับ

ข้อมูลจากวิกิ การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 4 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:44:20 น.  

 
น่าสนุกครับ จะติดตามต่อไป


โดย: กล้วยหอม IP: 101.108.97.121 วันที่: 6 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:55:10 น.  

 
สงสัยค่ะ ความจริงคืออยากรู้นั่นแหละ ไม่รู้มีใครได้ถามหรือยัง หรือพี่สมภพ ได้ถามหรือยัง อยากรู้ว่า นารีขี่ม้าขาว ตัวจริง คือใคร คราวหน้าถ้าพี่ได้ถามอีก ช่วยถามให้ด้วยนะค่ะ จะหมั่นมาดูคำตอบค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ


โดย: Daylight IP: 115.67.160.124 วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:23:35 น.  

 
เรื่องนารีขี่ม้าขาว ยังไม่ได้ถามเลยครับ
แต่มีคอมเม้นท์ของคนอื่นจาก blog เก่าๆฝากให้ถามไปแล้ว ซึ่งผมก็รับปากไปแล้ว แต่พอไปอีกรอบก็ดันยังไม่ได้ถามให้ -*-

อันนี้มีคอมเม้นท์ฝากให้ถามมากกว่าหนึ่งคนแล้ว รอบหน้าจะถามให้แน่นอนครับ

เป็นคำทำนายของใครเหรอครับ ใช่หลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือเปล่าครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:56:16 น.  

 
คำทำนายนี้ไม่อาจตอบได้ชัดเจน แต่จากที่ได้ยินมาเป็นของหลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านปากไว้ แต่ว่าบางแห่งก็ว่าไม่ใช่ค่ะ จากความเข้าใจของตัวเอง คิดว่า นารี กับผู้ปกครองเป็นหญิง คนละคนกันค่ะ ก็เลยอยากรู้มากๆ


โดย: Daylight IP: 115.67.160.124 วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:43:05 น.  

 
กรณียิ่งลักษณ์ เจ้าพ่อท่านทำนายเอาไว้ว่า จะประกาศลาออกด้วยตัวเอง เพราะเรื่องนิรโทษกรรม (แต่พรรคเพื่อไทยยังตั้งรัฐบาลอยู่)
ถ้าเป็นจริง ก็ถือว่าสถานะภาพสั่นคลอนพอสมควรนะครับ อาจไม่ใช่บุคคลสำคัญที่มีบุคคลสำคัญทำนายไว้ (เอ๊ะ ยังไง)

แต่จะถามว่า มีผู้ทำนายเรื่องนารีขี่ม้าขาวเอาไว้ ท่านมีความเห็นอย่างไรมั้ยครับ (โดยไม่บอกชื่อคนทาย)
ผมเคยถามลักษณะนี้แล้วแต่เป็นเรื่องอื่น แล้วโดนท่านถามกลับมาว่า " ฟั ง ใ ค ร ม า" ทำเอาขำเลยครับ 555


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:23:04:03 น.  

 
ขอบคุณพี่สมภพมากค่ะที่กรุณา แต่ถ้าได้ถามอีกพี่ลองถามให้แจ้งๆ ไปเลย อาจได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ ส่วนตัว คิดไว้ว่าคงไม่ใช่ยิ่งลักษณ์แน่นอนค่ะ ส่วนเรื่องคำทำนาย ได้ลองถามพี่ที่รู้จักเค้าบอกว่าพี่ก็ไม่แน่ใจแต่จากที่บอกๆ กันมาไม่ใช่แค่หลวงพ่อฤษีลิงดำทำนายไว้ ยังมีพระอริยสงฆ์ท่านก็ทำนายไว้คล้ายๆ กันต่อๆ มา (เริ่มจะงง สงสัย ตกลงของใครก่อนใครหลังกันละนี่) เป็นคำตอบที่ไม่กระจ่างเอาซะเลย อะนะ


โดย: Daylight IP: 115.67.192.42 วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:03:27 น.  

 
เท่าที่เสริชดู ก็พบที่เว็ปพลังจิต "จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว..."

"...จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง...
...ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ
...ศิวิไลซ์จะบังเกิดในสยาม หลังฝนคร้ามลั่นครืนจะยืนได้
...จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชา..."

พอดูวันที่โพสกระทู้ 06-06-2011 นอกจากจะโพสก่อนน้ำท่วมใหญ่แล้ว ยังโพสก่อนที่ยิ่งลักษณ์จะได้เป็นนายกอีก ถือว่าน่าทึ่งพอสมควร
ในขณะที่เจ้าพ่อหลักเมืองทายว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง อ้างอิง แต่ไม่ฟันธงว่ายิ่งลักษณ์จะเป็นนายกหรือไม่ เพราะท่านว่ามันยังไม่แน่ และยังไม่ทำนายล่วงหน้าว่าน้ำจะท่วมใหญ่ครับ โดยที่ก่อนนั้นผมเคยถามไปแล้ว อ้างอิง (คนถามเรื่องนารีขี่ม้าขาวก็อยู่ในเม้นท์ของ blog นี้หละ)
ผมว่าแต่ละท่านคงจะมีขีดจำกัดของตน หรือมีมุมมองของตนเองครับ คงต้องฟังหลายๆท่านอย่างว่า แล้วเราเป็นสื่อกลาง

แต่พอเสริชต่อไป พบที่เก่ากว่านั้นที่เว็ปราชดำเนิน คำทำนาย ที่ดูเหมือนจะเป็นจริง.. วันที่โพสคือ 17 ก.ย. 51 ถือว่าเก่ากว่ามาก

โอ๊ะ ขี้เกียจหาต่อละ 555

แต่จะบอกเพียงว่า ยังมีคำทำนายเจ้าพ่อหลักเมืองบางอย่างที่ผมไม่สามารถนำมาเขียนลงได้ เพราะกลัวจะผิดกฎหมาย (ต้องเดาเอง) ซึ่งท่านว่าจะเกิดขึ้นในปี 56 นี้แล้วหละ
ถ้าผมต่อจิกซอว์ไม่ผิด คงเกิดขึ้นหลังจากพรรคเพื่อไทยถูกยุบนี้อ่ะ อ้างอิง แต่ท่านว่ายิ่งลักษณ์ในตอนนั้น จะคงมีบทบาท(เบื้องหลัง)ต่อการเคลื่อนไหวใหญ่นั้นอยู่ครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:18:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.