Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2556
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
9 ธันวาคม 2556
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 8 ธ.ค. 56

สัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง ให้ไปที่ศาลหลักเมือง แล้วสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช ให้ไปที่ไหนดี?
คราวที่แล้วไปนั่งที่สนามหลวง [1] แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ท่านมาเข้าจริงๆหรือเปล่า ก็เลยอยากเข้าใกล้ๆกับเทวรูปของพระสยามฯมากขึ้น จากการหาข้อมูล ทราบว่าเทวรูปของท่านประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ แต่เป็นเขตพระราชฐานชั้นใน ผมจึงทำได้เพียงเข้าไปให้ใกล้พระที่นั่งแห่งนี้ให้มากที่สุดครับ ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ คงจะเป็นทางประตูดุสิตสาสดา แถมเงียบไม่มีคนเข้ามา เลยปักหลักตรงนี้แล้วกันครับขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดมาสนทนากับข้าพเจ้า บนกระดานอักษรนี้ด้วยเถิดท่านคือพระสยามเทวาธิราช ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
จุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดในการมาคุยกับพระสยามเทวาธิราชแล้วหรือเปล่าครับ
ใ ช่
พระสยามฯครับ ผมเคยมาสื่อสารกับพระสยามมาแล้วครั้งนึง ตรงทิศเหนือของสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 [1] ไม่ทราบว่าครั้งนั้น ใช่พระสยามฯจริงๆหรือเปล่าครับ
ใ ช่
(ดีแล้วครับคำถามที่เคยถามไปเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องถูกนำมาถามใหม่อีกรอบ)

ขอเริ่มคำถามนะครับ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังสิ้นพระชนม์ ท่านไปสถิตที่ภพภูมิใดเหรอครับ
สู ง ม า ก
ท่านรู้มั้ยครับว่า นั่นคือชั้นอะไรครับ
ตู (แล้วท่านวนนานจนผมต้องเปลี่ยนคำถาม)
อ่าไม่เป็นไรครับ ขอถามท่านเรื่องการเมืองได้มั้ยครับ
ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการนิรโทษกรรมเหมาเข่ง หรือสุดซอย ที่ผ่านมาหนะครับ
ธ สะกดผิด ทํ า ใ ห้ แ ต ก แ ย ก
แล้วการนิรโทษกรรมนี่ จะมีอนาคตต่อไปอย่างไรเหรอครับ
ดู ยั ง น สะกดผิด อ น ย จ ะ สํ า เ ร็ จ
ต่อไปการนิรโทษกรรม จะสำเร็จใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ระบอบทักษิณ ครับ
ทั ก ษิ ณ รี บ ทํ า อ ค สะกดผิด ผั ว ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ ทํ า ใ ห้ ทั ก ษิ ณ ไ ด้ ก ลั บ แ ล้ ว จ ะ ฆ่ า ทั ก ษิ ณ ต า ย

เรียนผู้อ่าน ผมคิดดูแล้วข้อนี้ขอเปิดเผยแล้วกันครับ เพราะดูแล้วคงไม่หมิ่นประมาทใครนัก เนื่องจากเรื่องยังไม่เกิดขึ้น และขอเรียนว่า ก่อนหน้านี้เจ้าพ่อหลักเมืองก็เคยพูดถึงมาแล้วเมื่อ 12 ก.พ. 55 [2] ว่า “ทักษิณจะถูกผัว.(เซ็นเซอร์).ฆ่าตาย” และก็ใน Blog แรกสุดก็กล่าวไว้เช่นกัน

อ่าว เค้าทำให้กลับมาเอง แล้วทำไมเค้าถึงฆ่าทักษิณหละครับ
วั น นั้ น ท ะ เ ล า ะ กั น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครับ
น า ย ธ า ริ ต เ ป็ น ถ ออกไปดูก่อน
งั้นไม่เป็นไร เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ (เนื่องจากไม่อยากรบกวนท่าน จึงขอถามเฉพาะข้อที่ท่านรู้แล้วกันครับ)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับศาลรัฐธรรมนูญครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
งั้นเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันครับ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ครับ
ดู จ ะ เ ป็ น ค น ล ถ า ม ทํ า ไ ม
คือเห็นว่าตอนนี้เค้าเป็นแกนนำการชุมนุม ที่มีคนร่วมชุมนุมเยอะมากหนะครับ เลยอยากถามถึงหนะครับ
บ อ ก ย า ก
งั้นท่านมีอะไรอยากจะบอกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มั้ยครับ
ทํ า อ ะ ไ ร โ ถ น่ า ส ง ส า ร
ท่านอยากจะบอกนายสุเทพว่า ทำอะไรโถน่าสงสาร เหรอครับ?
ใ ช่
ท่านสงสารเค้าเรื่องอะไรเหรอครับ
ต่ อ สู้ เ พื่ อ แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี แ ต่ ก ลั บ ต า สะกดผิด
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 นายสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนให้คนมาชุมนุมถึงล้านคน ท่านเห็นว่าวันนั้นคนมาชุมนุมกันประมาณกี่คนครับ
ยั ง ไ ม่ ถึ ง ล้ า น
น่ า จ ะ ต ก ป ร ะ ม า ณ ส า ม แ ส น

ประมาณสามแสนเองเหรอครับ
ใ ช่
การที่นายสุเทพ เรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงานประท้วงเนียะ ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ ทํ า ต า ม
แล้วอนาคตการชุมนุมของนายสุเทพฯจะเป็นยังไงครับ โดยเฉพาะเค้าเพิ่งประกาศว่าวันจันทร์ที่ 9 วันพรุ่งนี้(สัมภาษณ์วันที่ 8)จะเป็นวันสุดท้ายละ แพ้หรือชนะให้รู้กัน เลยจะระดมคนมามากที่สุดหละครับ
ถ า ม ทํ า ไ ม
อ๋อ คือเห็นนายสุเทพ แกก็ประกาศเลื่อนวันมาเรื่อยๆหนะครับ จนไม่รู้ว่าจะสุดท้ายจริงหรือเปล่า และที่สำคัญจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลหรือเปล่าอ่ะครับ
ไ ว้ วั น พ รุ่ ง นี้ รู้ กั น
ท่านคิดว่านายสุเทพเป็นกบฏหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ก่อนนี้เค้าเคยขู่ว่า ตัวเค้าเองจะผูกคอตายด้วย แต่ไม่ทราบว่าเค้าจะติดคุกหรือจะ ยังไงแทนครับ
ไ ม่ ผู ก ค อ ต า ย
ไม่ผูกคอตาย นะครับ
ใ ช่
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง สภาประชาชน ที่นายสุเทพเรียกร้องครับ
ดู จ ะ ไ ม่ สํ า เ ร็ จ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง ศาลประชาชน ครับ
ไ ม่ สํ า เ ร็ จ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง นายกพระราชทาน ครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ยั ง ไ ม่ มี ก ฏ ห ม า ย ร อ ง รั บ
เห็นเค้าอ้างกฏหมายมาตรา 7 กันหนะครับ อันนั้นท่านว่าไม่ใช่นายกพระราชทาน ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ครับ
แ ร ก เ ริ่ ม ส ร้ า ง ง ขึ้ น เ พื่ อ ร อ ง รั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ วั น ต่ อ ม า ย้ า ย วิ ธี ตี ค ว า ม ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีผีสางเทวดาสิงสถิตอยู่หรือไม่ครับ
มี
เป็นผีหรือเป็นเทวดาครับ
จ ะ รู้ ทํ า ไ ม
ก็คืออยากรู้ว่า ผีสางเทวดาในประเทศนี้ จะให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งนั้นหรือเปล่าหนะครับ
ทุ ก ที่ มี ผี ส า ง เ ท ว ด า ห ม ด

พระสยามฯใช่พระมหากษัตริย์ในอดีตหรือเปล่าครับ
ส ง สั ย ม า ก จั ง
อ๋อ คือเห็นคนเค้าพูดกันไปต่างๆนาๆหนะครับ บ้างคนอาจเป็นผู้วิเศษ เค้าว่าพระสยามฯก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นพระองค์นี้ในอดีต ไม่รู้ว่าเค้าพูดกันถูกหรือเปล่าหนะครับ
ตํ า ร า บ อ ก ไ ว้ ว่ า วั ง น อ ย่ า ถ า ม อี ก

ท่านครับ ผมเคยอ่านเจอเรื่องช่างจากจีนมาซ่อม พระแท่นราชอาสน์ เป็นที่เอนพระวรกายพระมหากษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ แต่ไม่เคารพของศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นไปเหยียบย่ำพระแท่นเพื่อรื้อของเก่าออก ว่าแล้วก็ตกลงมากระอักเลือดสิ้นใจตาย ทั้งที่สูงไม่ถึงเมตร ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า น มั ด ไ ม่ ดี เ อ ง
คือเค้าพลาดตกเอง ไม่ได้มีเจ้าที่ในนั้นผลักใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ลือว่ามีพระราชดำรัสของ ร.๕ ว่า สาเหตุที่ต้องมีชุดนักเรียน จะได้ไม่เป็นการแบ่งแยะฐานะระหว่างคนรวยกับคนจน เป็นพระราชดำรัสของ ร.๕ จริงหรือเปล่าครับ
ดู จ ะ ไ ม่ จ ริ ง
ถ้าเช่นนั้น สาเหตุที่ ร.๕ ท่านประสงค์อยากให้แต่งชุดนักเรียนกันทุกคน เพราะอะไรเหรอครับ
หั ว มึ ง นี่ โ ง่ ร ะ วั ง ตั ว ไ ว้ ใ ห้ ดี
(เจอคำตอบข้อนี้เข้าไปแล้วจิตตกพอสมควร ผมก็คาดหวังคำตอบในลักษณะ เพื่อให้สยามมีความเป็นอารยะหรือเปล่า อย่างไรก็ดี ผมเคยโดนเจ้าพ่อหลักเมืองด่าในทำนองนี้มาแล้วเมื่อ 27 เม.ย. 55 [4] ในเรื่อง 2475)
โถ่ท่าน ผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการใส่ชุดนักเรียนเหมือนอย่างที่นักศึกษามหาลัยบางคนทำนะครับ อันนี้เพียงนำมาถามเฉยๆ เพราะว่าก็มีข่าวลือมาว่า ร.๕ ให้แต่งเพื่อไม่ให้แบ่งชนชั้นวรรณะ อะไรอย่างงี้หนะครับ ท่านเข้าใจผมนะครับ ผมไม่ใช่พวกหัวแข็งอะไรอย่างงั้นหนะครับ
ทํ า ไ ด้
แล้วเมื่อกี้ท่านให้ผมระวังตัวอะไรเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

แหม่มแอนนา ครูสอนภาษาอังกฤษสมัย ร.๔ บอกว่า มีการนำเอาคนไปฝังทั้งเป็น ในหลุมเสาประตูพระราชวัง เพื่อให้วิญญาณของคนผู้นั้นอยู่รักษาประตูไปชั่วกาลนานนั้น [3] เหตุการณ์อย่างงี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับ
ที่ ไ ห น
เธอไม่ได้บอกที่หนะครับ แต่เท่าที่พระสยามฯทราบ มีเหตุการณ์ฝังคนลงไปในหลุมเสาประตูบ้างมั้ยครับ
ไ ม่ มี

คำทำนายหลักเมืองเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้ถึง 150 ปี ซึ่งนับจากสมัยฝังเสา ร.๑ มา 150 ปีจะได้ปี 2475 ไม่ทราบว่าเป็นสิ่งที่เค้าเคยทำนายมาก่อนจริงๆหรือเปล่าครับ หรือเค้ามาแต่งขึ้นหลัง 2475
ตั ด หั ว มั น เ ล ย ใ ค ร พู ด
(คำตอบนี้ทำเอาเสียววาบ ถ้าท่านตอบว่าตัดหัวผมหละก็ การสัมภาษณ์คงจบเลย -_- แต่คำถามนี้เคยถามเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วเมื่อ 27 เม.ย. 55 [4] แต่ตอบไม่เหมือนกัน)
งั้นการที่นับจากปีที่ฝังเสาหลักเมืองมา 150 ปี มาถึงปี 2475 แล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีเนียะ เป็นเพียงความบังเอิญใช่มั้ยครับ ไม่ได้มีหลักโหราศาสตร์อะไรรองรับไว้
บั ง เ อิ ญ
เรื่องนี้คงจะไม่ใช่คำพูดของโหรราชสำนักแน่นอน ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่

ท่านรู้ที่ไปของพระเจ้าตากสินหรือเปล่าครับ
รู้
บ้างก็ว่าท่านสวรรคตที่กรุงเทพฯ บ้างก็ว่าท่านลี้ภัยไปอยู่นครศรีธรรมราช พระสยามฯเห็นเป็นประการใดครับ
ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก บั น ทึ ก ที่ ลั บ
เห็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็พูดเรื่องบันทึกที่ลับนี้เหมือนกัน [5] ไม่ทราบว่าที่ลับนั้นอยู่ที่ไหนเหรอครับ
ยั ง เ ปิ ด เ ผ ย ไ ม่ ไ ด้
แสดงว่าอนาคตกาล สามารถเปิดเผยได้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านนี้ใช่องค์เดียวกันกับที่เคยคุยกับผมทางทิศเหนือของสนามหลวง เมื่อ 23 มีนาคม 56 หรือเปล่าครับ เพราะเค้าว่าพระสยามฯมีประมาณ 30 องค์หนะครับ เลยไม่ทราบท่านที่คุยอยู่กับผมนี้ ใช่องค์เดียวกันกับที่เคยคุยกับผมมาก่อนหรือเปล่าหนะครับ (ผมยังข้องใจอยู่)
ใ ช่
พระสยามฯองค์ที่เหลือ ไม่ค่อยอยากติดต่อกับมนุษย์หรือเปล่าครับ
ใ ช่

การมาคุยกับพระสยามฯเนียะ วันไหนก็ได้ใช่มั้ยครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นศุกร์หรืออาทิตย์ หนะครับ
วั น ไ ห น ก็ ไ ด้
ถ้าในอนาคตผมมาถามท่านอีก ท่านยินดีมั้ยครับ หรือว่าท่านไม่พอใจผมแล้ว
ไ ม่ ค่ อ ย พ อ ใ จ บ า ง คํ า ถ า ม
คำถามลักษณะไหน ที่ผมไม่ควรนำมาถามครับ
ถ า ม คํ า ถ า ม ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น์

ถึงตอนนี้ผมคุยต่อได้มั้ยครับ หรือท่านคิดว่าควรจะหยุดได้แล้ว
คุ ย ต่ อ ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับวัดพระธรรมกายครับ
ถ า ม ทํ า ไ ม
ประเด็นแรกคือ เราสมควรไปทำบุญกับวัดพระธรรมกายหรือไม่ครับ หรือสนับสนุนวัดพระธรรมกายในแง่ต่างๆ
ส ม ค ว ร
สมควรทำบุญกับวัดพระธรรมกายได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านคิดว่าเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังมีสถานะภาพเป็นพระอยู่หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องโทษปราชิกไปแล้ว
ยั ง เ ป็ น พ ร ะ อ ยู่
ท่านคิดว่าการมาเดินธุดงค์ในกรุงเทพฯเป็นแถวยาวเยียด ให้ญาติโยมโปรยกรีบดอกกุหลาบให้พระเหยียบ จนการจราจรติดขัด ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
ไ ด้ บุ ญ น้ อ ย
ได้บุญน้อย?
ใ ช่

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พระสยามฯมีบทบาทอย่างไรเหรอครับ
ถ บ อ ก ย า ก
มีทหารญี่ปุ่นเอาทองคำมาฝั่งไว้ในแผ่นดินไทย แล้วไม่ได้เอากลับบ้างหรือเปล่าครับ
มี
น้ อ ย บ อ ก ย า ก

อยู่ที่กาญจนบุรีหรือเปล่าครับ
ใ ช่
คือมี แต่ว่ามีน้อย ไม่น่าไปขุดใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แว่วมาว่า หลวงปู่ฤาษีลิงดำเคยมาประกอบพระราชพิธีที่นี่ แล้วได้พบกับพระสยามฯหลายๆองค์ จริงหรือเปล่าครับ [6]
จ ริ ง
หลวงปู่บอกว่า ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นพระสยามฯ เพราะนั่นเป็นตำแหน่งที่เค้าแต่งตั้งขึ้นมา ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหลวงพ่อโตครับ
ใ น หั ว งี ดู น (ฟังไม่รู้เรื่อง -_- )

อนาคตทางการเมืองหรือบ้านเมือง คร่าวๆต่อไปจะเป็นประมาณใดครับ
วั น ห น้ า ช า ติ จ ะ รุ่ ง เ รื อ ง
เป็นผลมาจากเรื่องเงินกู้สองล้านๆนั่นหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ทั้ ง ห ม ด

เอาหละครับ ผมน่าจะหมดคำถามเพียงเท่านี้แล้ว พระสยามฯมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ
อ อ น อ ก จ า ก นั ก ทํ า รั บ สะกดผิด ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก

การลาออกของนายกยิ่งลักษณ์ จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ หรืออีกนานครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ลู ก น า ย ก ไ ม่ บ อ ก ไ ด้ ม (ฟังไม่รู้เรื่อง -_- )

นับจากประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมา ใครคือนายกฯที่ดีที่สุดในความเห็นของพระสยามฯครับ
ต อ บ ย า ก
คือแต่ละคนก็มีดีมีเสียต่างๆกันไป ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

สีแห่งความจงรักภักดีต่อในหลวง ควรเป็นสีเหลือง หรือสีชมพู หรือสีน้ำเงิน หรือสีอื่นๆครับ
ดู ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
ก็คือไม่เกี่ยงเรื่องสีใช่มั้ยครับ ดูที่ความเหมาะสมอย่างเดียว
ใ ช่

ท่านมีอะไรอยากจะบอกท่านหัวหน้าพราหมณ์ราชสำนักคนปัจจุบันหรือเปล่าครับ
ที่ ห น้ า ยิ น ดี คื อ ท่ า น บ อ ก ว่ า ท่ า น มี แ ต่ ว่ า ถ้ า ดู จ า ก ก ท่ า น ดํ า จั ก ร ร า ศี ไ ป ถ า ม ถู ก บ อ ก ย า ก

ท่านมีความเห็นยังไงกับการที่ร่างทรงบางคนเข้าทรง ร.๕ หนะครับ
ท่ า น ไ ม่ ไ ป เ ข้ า ห ล อ ก
แสดงว่าเห็นสำนักไหนเข้าทรง ร.๕ เนียะ ก็คือหลอกลวงทั้งหมดใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ในประเทศนี้มีของดีอะไรที่ถูกฝั่งตรงไหน ที่ท่านอยากชี้ให้ไปขุดบ้างมั้ยครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
งั้นไม่เป็นไรครับ หากท่านจะไปดู โอกาสหน้าผมมาถามท่านใหม่แล้วกันนะครับ
ไ ด้
ถ้าอย่างงั้นวันนี้ขอรบกวนท่านเพียงเท่านี้ ขออัญเชิญท่านกลับไปสถิตยังที่สถิตของท่านด้วยเทอญ


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ และพระสยามเทวาธิราช 22-23 มี.ค. 56
2. คำให้สัมภาษณ์จากเจ้าพ่อหลักเมือง 12 ก.พ. 55
3. นางแอนนา เลียวโนเวนส์ หญิงฝรั่งที่ตอแหลเรื่องเมืองไทย
4. บทสัมภาษณ์พระแม่ธรณีและเจ้าพ่อหลักเมือง 27/04/55
5. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 3 ส.ค. 55
6. พระสยามเทวาธิราชคือใคร โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง


Create Date : 09 ธันวาคม 2556
Last Update : 7 มกราคม 2557 22:00:05 น. 2 comments
Counter : 6325 Pageviews.

 
เป็นบทสัมภาษณ์วันที่ 8 กว่าจะเอามาลงได้ก็วันที่ 9 ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญทางการเมืองบางอย่างขึ้นในระหว่างนี้ เช่น ปชป.ลาออกยกพรรค นายกยุบสภา
แต่ผมก็ซื่อสัตย์พอที่จะไม่แต่งเติมคำทำนายอะไรเข้าไปเองทีหลังครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 9 ธันวาคม 2556 เวลา:20:27:48 น.  

 
ขออภัยที่วันที่ Last Update ต้องกลายเป็น 7 มกราคม 2557 นะครับ เนื่องจากเกิดการผิดพลาดตรงที่ผมเข้ามากก๊อปปี้เอาโค้ชในนี้ไปเขียน Blog ใหม่ แล้วเผลอไปกด Publish
แต่ขอสาบานว่าไม่ได้มีการแก้ไขตัวอักษรแม้แต่ตัวเดียว โดยทั้งนี้ผมมักจะคัดลอกสำเนาไปโพสที่เว็ปพลังจิตเสมอ ตามลิงค์นี้ บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 8 ธ.ค. 56 โพสเมื่อ 11-12-2013, 04:24 PM และท้ายกระทู้ยังไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีการแก้ไขหรือไม่ครับ

----------------------------------------------------------------------------


จากคำทำนายประโยคที่ว่า
อนาคตทางการเมืองหรือบ้านเมือง คร่าวๆต่อไปจะเป็นประมาณใดครับ
วั น ห น้ า ช า ติ จ ะ รุ่ ง เ รื อ ง
เป็นผลมาจากเรื่องเงินกู้สองล้านๆนั่นหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ทั้ ง ห ม ด

วันที่ 12 มี.ค. 57 มีข่าวว่า ศาลรธน." ตีตกพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน

แม่นหรือไม่?
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่า คำทำนาย วั น ห น้ า ช า ติ จ ะ รุ่ ง เ รื อ ง นั้นรุ่งเรืองเพราะสาเหตุใด เพียงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินกู้สองล้านๆนั้นทั้งหมด


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 16 มีนาคม 2557 เวลา:15:41:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.