Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
13 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
คำให้สัมภาษณ์จากเจ้าพ่อหลักเมือง 12 ก.พ. 55

งานนี้ผมได้เขียนกระดานสนทนาเวอร์ชั่นใหม่ ใช้แนวคิดแบบ ตัดประโยคเลอะเทอะออกให้หมด เพราะขนาดในโปรแกรมแช็ทยังไม่ใส่ประโยคตายตัวอะไรเอาไว้เลย แค่คำว่า ใช่ กับ ไม่ใช่ ยังไม่มีเลย อีกอย่าง ข้อสอบแบบเขียนยังน่าเชื่อถือกว่าข้อสอบแบบกาใช่มั้ยครับ ผมก็เลยให้ท่านสะกดเอาทุกประโยคเลย
แต่ก็ยังคงประโยคที่คิดว่าสำคัญที่สุดไว้อยู่ เช่น ที่สถิตย์ สะกดผิด ออกไปดูก่อน หากผู้อ่านอยากได้กระดานสนทนานี้ไปเล่น ก็ขอเชิญโหลดได้ที่นี่นะครับ กระดานอักษร

-----------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาเหล่านี้ เกิดขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ขอเริ่มจากเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

อยากขอคำทำนายของท่านเรื่องเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หนะครับ
บ ว ออกไปดูก่อน
ออกไปดูก่อนเหรอครับ
ใ ช่
ไปกี่นาทีครับ 9
เมื่อท่านกลับมา ก็ถามเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้คืออะไรครับ
ห ออกไปดูก่อน
เมื่อกี้ท่านกำลังดูอยู่ใช่มั้ยครับ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ใ ช่
อีกกี่นาทีดีครับ ผมจะได้เรียกถูก 9
เอิ่ม ท่าน หรือจะเปลี่ยนเป็นถามเป็นข้อๆแล้วกันครับ
คือ ตามที่ผ่านมาท่านบอกว่าท่านสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย แต่ทีนี้ว่านายบุญจงเค้าจับได้ว่าไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเข้า และนั่นเป็นที่หวั่นๆกันว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะถูกยุบ ไม่ทราบว่าจะถูกยุบหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ถู ก ยุ บ
เพราะอะไรเหรอครับ เหตุผลหลักๆ
น า ย บุ ญ จ ง จ ะ ว สะกดผิด จ ะ อ ออกไปดูก่อน
คือมันตอบยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่สรุปว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ถูกยุบใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 ท่านเห็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
วั น ล ะ ส า ม ร้ อ ย ส า ม า ร ถ ทำ ไ ด้
แต่เรื่องปริญญาตรีหมื่นห้า ก็เหมือนว่าจะทำได้นะครับ มีหมื่นหนึ่งพันเฉพาะข้าราชการที่เข้าใหม่ อะไรอย่างงี้ครับ
ง ง จ ะ ทำ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร
เดี๋ยววันหน้าถ้าผมได้หมื่นห้าจริงๆ ผมมาถามท่านใหม่แล้วกัน ได้มั้ยครับ
ไ ด้
สาเหตุที่ประชาชนทั้งประเทศไทยจะได้เข้าคูหาเพื่อลงประชามติอีกครั้ง คือเรื่องอะไรครับ เป็นการเลือกตั้งคนหรือโหวตลงประชามติอะไรซักอย่างครับ
ป ร ะ ช า ม ติ
ประชามติเรื่องอะไรครับ
ห อ
(ไม่รู้เรื่อง) ประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญหรือว่าเรื่องอะไร หรือว่าแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ หรืออะไรอย่างอื่นใด
ว ออกไปดูก่อน
คือว่ามันอีกนานมั้ยครับ เพราะถ้าในระยะอีกไม่กี่เดือนนี้ ผมจะได้ถามท่านว่าควรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดีครับ
ออกไปดูก่อน
ไปดูกี่นาทีดีครับ 7
(ครบเวลา)
ประชามติที่โหวตกันต่อไป โหวตเรื่องอะไรครับ
วั น แ ก้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ น ออกไปดูก่อน
อีกกี่นาทีดีครับ 7
(ครบกำหนดแล้ว)
วันโหวตประชามติ แล้วยังไงต่อครับ
นั ก ก า น ร สะกดผิด ร เ มื อ ง จ ะ ห า ช ว สะกดผิด ชื่ อ ทั ก ษิ ณ ใ ส่ ร า ย ชื่ อ นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม
สรุปว่า การโหวตประชามตินั้น เสียงเห็นชอบจะมากกว่าเสียงไม่เห็นชอบ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วผมหละครับ ควรที่จะกาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดีครับ หรือว่าเค้าใช้ถ้อยคำอื่น
ฆ ฆ น อ ก จ า ก สะกดผิด
(กลุ้ม ฟังไม่รู้เรื่อง)
ก็คือจะเป็นการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่มั้ยครับ ไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ
แ ค่ แ ก้ ไ ข
แต่ก็เข้าคูหาโหวตลงประชามติกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านเห็นอย่างไรกับเรื่องของกลุ่มนิติราษฎร์เหรอครับ
ว ร เ จ ษ ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี
(เรียนท่านผู้อ่าน ผมพิจารณาแล้วข้อนี้คงไม่เป็นการหมิ่นประมาทใครเลยนำมาโพสลงครับ และก็ขออภัยกลุ่มผู้สนับสนุนนิติราษฎร์ด้วย อย่างไรก็ดี ท่านสะกดชื่อ วรเจษ ผิด ควรเป็น วรเจตน์ ก็อาจเป็นการแสดงว่าท่านไม่รู้จักนายวรเจตน์เต็มร้อยก็ได้ครับ)
แล้วข้อเสนอของเค้า เช่น ลบล้างผลพวงรัฐประหาร หรือว่าแก้ไขกฎหมาย 112 เนียะ หรืออันอื่นใดเนียะ จะมีอะไรสำเร็จบ้างหรือไม่ครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร สำ เ ร็ จ
การที่วรเจตน์ไม่จงรักภักดีเนียะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเค้าคิดจะล้มสถาบันหรือไม่ล้มสถาบัน อย่างไรครับ
ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี
แล้วเค้าคิดล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้าครับ หรือว่าก็เรื่องเดียวกันกับการไม่จงรักภักดี
ไ ม่ คิ ด ล้ ม เ จ้ า
สรุปว่าพวกนิติราษฎร์ไม่คิดล้มเจ้าใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองหละครับ ท่านเห็นว่ากฎหมายมาตรา 112 ควรคงไว้อย่างเดิมที่เป็นอยู่นี้ หรือว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ
วั น ห น้ า ห า ก บ้ า น เ มื อ ง ลุ ก เ ป็ น ไ ฟ ใ ห้ มึ ง ว ก ก ลั บ ม า ห า น ะ
(ท่านตอบไม่ตรงคำถาม)
วกกลับมาหาใครครับ
ม า ห า กู
อึมม (แต่คือถ้ามาได้ก็มานะครับ เว้นแต่เค้าจะประกาศเป็นสถานที่ต้องห้ามในยามบ้านเมืองคับขันก็ได้)

เอิ่ม เมื่อทักษิณได้กลับมาแล้วเนียะ เค้าจะได้ติดคุกหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ติ ด
แสดงว่าที่เค้าปรับปรุงคุกเรือนจำคลองเปรมให้ดีขึ้นเนียะ คือเพื่อเจตนาอื่นใช่มั้ยครับ ไม่ใช่เพื่อขังนักโทษการเมือง
ทั ก ษิ ณ จ ะ ถู ก ผั ว ...(เซ็นเซอร์)... ฆ่ า ต า ย
(ท่านตอบเหมือน Blog แรกเลย)
เอ่อ ผมรู้จักกับเพื่อนคนนึง ซึ่งเค้าทำงานและบางทีก็มีโอกาศได้ร่วมธุรกิจกับผัวยิ่งลักษณ์(อุบหลุดปาก)เนียะ แต่ก็ไม่ได้สนิทนะครับ แต่ก็อาจจะติดต่อยากนิดนึง แต่ถ้าสมมุติว่าสามารถเพื่อนคนนั้นให้ไปบอกผัวยิ่งลักษณ์ได้เนียะ ท่านคิดว่ามีอะไรควรฝากไปบอกผัวยิ่งลักษณ์บ้างครับ
ห า น อ น ออกไปดูก่อน
ไปกี่นาทีดีครับ 9 โอเคครับ

ระหว่างนั้น ได้รับการติดต่อจากเพื่อนคนนั้น ซึ่งตอนแรกบอกว่ามาไม่ได้ แต่สุดท้ายบังเอิญมาธุรอะไรแถวๆนั้นพอดี คือสมาชิก pantip ชื่อ IRQ5
ท่านครับ คนเสื้อเขียวๆนี่ก็คือคนที่อาจจะติดต่อกับผัวยิ่งลักษณ์ได้หนะครับ ท่านคิดว่ามีอะไรควรที่จะฝากไปบอกผัวยิ่งลักษณ์หรือเปล่าครับ กรณีนี้
บ อ ก ว่ า อ ย่ า บ น
บอกว่าอย่ามาบนท่านหนะเหรอครับ
ใ ช่
(หมายถึงท่านอาจจะตัดขาด)

ผู้ว่าสุขุมพันธ์ จะอยู่ครบวาระหรือเปล่าครับ
ค ร บ
แล้วท่านพอจะรู้มั้ยครับ ว่าใครน่าจะเป็นผู้ว่าคนต่อไป
ใ ห้ ถึ ง เ ว ล า
ให้ถึงเวลาก่อนนะครับ
ใ ช่
ท่านมองว่าปัญหาชายแดนใต้เป็นยังไง หรือว่าแก้ไขได้หรือเปล่า
ผู้ ร้ า ย ห ออกไปดูก่อน

เปลี่ยนคำถามดีกว่า พวกเขื่อนใหญ่ๆในประเทศไทย เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ หรือเขื่อนภูมิพล จะมีโอกาสแตกหรือเปล่าครับ
ไ ม่
ถ้าอยากรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ควรจะไปถามได้ที่เทพองค์ใดครับ (เพราะคราวที่แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองทำนายไม่ถูก)
ออกไปดูก่อน
อีกละ เปลี่ยนคำถามดีกว่า แล้วกระทรวงน้ำจะเกิดขึ้นจริงมั้ยครับ
ไ ม่
เรื่องรัฐสภาหลังใหม่ที่จะสร้าง เป็นอย่างไรครับ
ออกไปดูก่อน
อีกละ ข้ามคำถาม
จะมีการย้ายเมืองหลวงมั้ยครับ
ห ม า ย ถึ ง อ ะ ไ ร
คือว่า เค้ากลัวๆน้ำท่วมกันหนะครับ เค้าก็เลยคิดอยากจะย้ายเมืองหลวงไปจังหวัดอื่นหนะครับ
ใ น ปี นี้ ไ ม่ ท่ ว ม
แล้วเสาหลักเมืองจะถูกประดิษฐานอยู่ที่นี่ ไปอีกนานแค่ไหนหนะครับ
ห ล า ย ปี

ต่อมาขอใช้ไอโพนจากเพื่อน เพื่อใช้ google map ชี้พิกัดนักบินที่สูญหายที่เขาใหญ่เมื่อปี 50 ผมบอกท่านว่านี่เป็นกระดานชนวนวิเศษ 555 ใช้เวลานานเหมือนกัน ให้ท่านจิ้มแล้วค่อยๆซูมเข้าไป ท่านจิ้มชายแดนไทย-เขมร จังหวัดศรีสะเกษ
14.412572,104.865846 (ภูผาหมอก, จ.ศรีสะเกษ 33110, ประเทศไทย)
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล

คำถามส่วนนี้ เกิดจากเพื่อน IRQ5 อยากทราบ จึงฝากผมถามบ้าง ถามเองบ้าง ดังนี้
ประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งอยู่ในภูมิภาคนี้หรือเปล่าครับ
ใ ช่
การเปิดเสรีจะทำให้อะไรๆดีขึ้นมั้ย
ใ ช่
การเปิดเสรีที่ทำให้ต่างประเทศเดินทางเข้าออกโดยไม่มีขอบเขต จะช่วยเรื่องปี 56 ที่จะมีเรื่องราวหรือเปล่า (ใน Blog ก่อนแย้มๆว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นปี 56)
ไ ม่
คือยังไงการประท้วงก็จะยังมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติมาดูมาระวังป้องกันขนาดไหน ใช่มั้ยครับ
ห น ว สะกดผิด รู้ มั้ ย ห า ก อ ย า ก ใ ห้ ข อ ง ข า ย ไ ด้ ต้ อ ง ชู น โ ย บ า ย บ ว ก ภ า ษี
หมายถึงนโยบายด้านภาษี นโยบายส่งเสริมกับนโยบายด้านภาษีที่ถูกต้อง
ใ ช่
(อันนี้สงสัยต้องตีความกันหน่อย)
อยากรู้ว่าปี 56 ที่เกิดจลาจลเนียะ ใครจะโดนจับกุมและโดนความผิดสูงสุด
ห วั ง ว่ า นั ก ก า ร เ มื อ ง

ขอถามอายุไขป๋าเปรมหน่อยครับ (อีกกี่ปี)
สู่ รู้
(โดนด่า - -!)
คุณ IRQ5 ขอตัวกลับแล้ว ผมถามต่อ
อนาคตประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิคหรือเปล่าครับ
พ อ ศ อ ออกไปดูก่อน
อ่ะ ไม่เป็นไรครับ เปลี่ยนคำถาม
ประเทศมีโอกาสถูกผู้ก่อการร้ายข้ามชาติมาก่อการหรือเปล่าครับ
ออกไปดูก่อน
เปลี่ยนคำถาม งานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จเจ้าฟังเพชรรัตน์ฯจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าครับ
ส ออกไปดูก่อน
เนื่องจากผมจดคำถามมาเยอะ เลยต้องข้ามๆข้อที่ท่านต้องออกไปดูก่อนนะครับ

วีระ ราตรี สองคนไทยที่ถูกเขมรจับไป จะมีชะตากรรมอย่างไรครับ
วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ส ม เ ด็ จ เ จ้ า น โ ร ด ม สี ห นุ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว
ควรหรือไม่ควรถอนทหารออกจากชายแดนไทยเขมรที่พิพาทกันครับ
ไ ม่

ปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้หนะครับ
วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
ผมนานๆครึ่งปีมาที ผมขอรวบรวมคำถามมาถามเยอะๆเลยได้มั้ยครับ
ไ ด้
โอเคครับ ขอเรื่องปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้เลยครับ ท่านมองอย่างไร เผื่อจะเป็นแนวทางให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ดำเนินการแก้ไขได้ครับ หรือท่านจะออกไปดูก่อนก็ได้ครับ
ห อ บ แ ล้ ว
หมายถึงเจ้าพ่อหลักเมือง เหนื่อยหอบแล้วเหรอครับ
ใ ช่
ท่านเป็นเทพท่านก็เหนื่อยหอบได้เหรอครับ
ไ ด้
เอิ่ม งั้นพักหลายๆนาทีก่อนนะครับ - -!

คุยต่อ
ท่านครับ ขอปัญหาชายแดนใต้ต่อ เอ่อ ท่านคิดว่ามีทางแก้ไขมั้ยครับ
ย า ก
ท่านพอจะรู้โครงสร้างหรือปัญหาที่แท้จริงมั้ยครับ
อ ย่ า ห า บ น ท ออกไปดูก่อน
กี่นาทีดีครับ 5
(ครบเวลา)
เป็นอย่างไรบ้างครับ
ใ ห้ ว น ส า ม ป อ บ สะกดผิด ห น ห น้ า
หนหน้ามาใหม่เหรอครับ
ใ ช่
เรื่องอนาคตขออีกเรื่องนะครับ ท่านยังคงยืนยันว่ายิ่งลักษณ์ยังคงลาออกอยู่หรือเปล่าครับ
ห อ บ แ ล้ ว
งั้น พักยี่สิบนาทีดีมั้ยครับ
วั น ห น
วันหน้ามาใหม่เหรอครับ
ใ ช่
คือนี่ครับ ท่านอยากจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลศาลหลักเมืองแห่งนี้ และประชาชนที่มาสักการะ อย่างงี้ท่านอยากตอบมั้ยครับ
อ ย า ก
งั้นพักยี่สิบนาทีก่อนแล้วกันดีมั้ยครับ
ดี

ถึงเวลาฝืนถามต่อ - -!
คราวที่แล้วท่านบอกยิ่งลักษณ์จะลาออกภายในปี 54 หนะครับ ไม่ทราบคำทำนายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือเปล่าครับ
ห อ บ อ ยู่
(เหมือนท่านจะปัดๆข้อนี้ยังไงไม่รู้ - -!)
ผมควรมาหาท่านเว้นห่างเท่าไหรดีครับ
ศุ ก ร์
หมายถึงมาได้ทุกศุกร์ เว้นอาทิตย์ก็พอ (แต่ผมอยู่ต่างจังหวัดต้องห่างกว่านั้น)
ท่านครับ มาคราวนี้ผมรู้สึกว่าท่านจะดูพูดกับผมใจดีกว่าแต่ก่อน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะที่ผมสวดมนต์ให้กับท่านบ่อยๆหรือเปล่าครับ (ผมอุทิศส่วนบุญให้ท่านช่วงไม่กี่วันพระที่ผ่านมานี้)
ไ ม่ เ กี่ ย ว
ผมอ่านคำถามทุกคำที่จดมา อยากให้ท่านเลือกตอบหนึ่งข้อ (เพราะท่านหอบแล้ว) ท่านเลือกข้อ “ท่านอยากบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ดูแลศาลหลักเมือง และประชาชนที่มาสักการะครับ” เริ่มจากเจ้าหน้าที่ดูศาลก่อน ท่านอยากจะบอกอะไรเค้าครับ
อ ว บ ใ ช่
อวบอะไรครับ ท่านว่าเค้าอ้วนเหรอครับ
ใ ช่
คือเป็นการพูดล้อเล่นกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(ผมไม่รู้ท่านหมายถึงเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับ)
ท่านมีอะไรอยากจะบอกประชาชนที่มาสักการะหรือแก้บนท่านครับ
ห วั ง ว่ า ปี ห น้ า นั ก บิ น อ า จ ไ ด้ ก ลั บ บ้ า น
ก็คือ ประชาชนที่มาสักการะที่ว่านี้ ท่านหมายถึงผมเหรอครับ
ใ ช่
แล้วมีข้อไหนที่ท่านอยากตอบอีกมั้ยครับ “คำทำนายหลักเมืองเรื่องสถาบันกษัตริย์จะอยู่ 150 ปีนับแต่สถาปนาศาลหลักเมือง เป็นเรื่องที่เค้าทำนายเอาไว้จริงๆก่อนนั้นหรือไม่อย่างไรครับ” (ถึง 2475)
ห อ บ แ ล้ ว
โอเคครับท่าน โอกาสหน้ามาใหม่นะครับ - -!เหนื่อยครับ แต่บรรยากาศคราวนนี้ผมว่าแปลกกว่าครั้งก่อน เช่น คราวก่อนท่านจะพูดชื่อตัวบุคคล หรือพรรคการเมือง แต่มาคราวนี้ทานพูดรวมๆว่า นักการเมือง สงสัยจะมีนักการเมืองมากกว่าหนึ่งพรรค ดำเนินเรื่องนิรโทษกรรมทักษิณนั้น?
และก็การใช้คำ บางทีดูเป็นกันเองไปหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ศัพย์วัยรุ่นสมัยใหม่

-----------------------------------------------------------------------------

แถม
ขากลับผมเดินผ่านพระแม่ธรณีบีบมวยผม ก็แวะถามอีกแล้วครับ 555
หลังจากสวดบูชาพระแม่ตามป้ายที่เขียนแล้ว ก็เริ่มถาม ดังนี้

ท่านคือพระแม่ธรณีหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านพอจะบอกแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้มั้ยครับ
โ ล ก นี้ ส่ ว น ใ ห ญ่ โ ด ย ป ก ติ ไ ห ว ทุ ก วั น
งั้นถ้าแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในพระนคร หรือในประเทศไทย ท่านพอจะบอกล่วงหน้าได้มั้ยครับ
ถ า ม ทำ ไ ม
คือจะได้เตือนภัยล่วงหน้าถูกครับ
มั น ไ ม่ แ น่
คือมันยากที่จะคาดเดาล่วงหน้าเหรอครับ
วั น ยั ก ษ์ แ อ บ เ อ า ย
ไม่เข้าใจครับ ขออีกครั้งได้มั้ยครับ
วั น ยั ก ษ์ แ อ บ เ อ า ย …..ออกไปดูก่อน
อ่ะ ไม่เป็นไรครับ (ผมต้องรีบกลับ) วันหน้าผมมาใหม่ครับ ก็ขอขอบพระคุณพระแม่ธรณีนะครับ

เป็นความจริงครับ ที่แผ่นดินไหวทุกวัน //www.emsc-csem.org/Earthquake/ ฟังดูเหมือนผมอาจเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์(เล่นหว้ากอบ่อย)มาปรุงแต่งมั้ยครับ
แต่ดูประโยคสุดท้ายสิครับ ท่านมีพาดพิงถึงยักษ์ด้วย ^_^ หวังว่าโอกาสหน้าผมจะไปถามให้ละเอียดนะครับ การทำนายแผ่นดินไหวด้วยวิธีอย่างงี้ จะสำเร็จหรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไป ^_^


Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2555 21:26:34 น. 13 comments
Counter : 3218 Pageviews.

 
และเช่นเดิมครับ ผมจะไม่แก้ไขอะไรแม้เพียงเล็กน้อยแล้ว เพราะนั่นจะทำให้ Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2555 21:26:34 น. ต้องเปลี่ยนแปลงไป เกิดข้อครหาได้ว่าแก้ไขคำทำนายย้อนหลังได้ครับ หากอยากแก้ไขเล็กๆน้อยๆอะไร จะทำเพียงมาโพสบอกจุดผิดเท่านั้นครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:53:57 น.  

 
มีเรื่องจะแถมอีกครับ อยากนำมาเล่าภายเพื่อให้เรื่องหลักเข้าประเด็นเร็วๆ เพราะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเล็กน้อย

เนื่องจากก่อนนี้ มีคำทำนายจากเจ้าพ่อบางอย่างที่เหมือนจะไม่เป็นจริง ผมเลยอธิฐานเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาคุยที่บ้าน(ปากช่อง)เลย ปรากฎว่าท่านมา แต่บรรยากาศดูอึมครึมพิกล เท่าที่จำได้ท่านบอกว่า
มึ ง มี อำ น า จ มื ด
และก็
มึ ง ไ ม่ ต้ อ ง ม า ห า กู อี ก
เศร้าเลยฮะ เรื่องยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเป็นจิตใต้สำนึกผมหรือไม่ แต่เศร้าไปก่อน - -!
ผมจึงได้เชิญเทพในพระธาตุที่ผมบูชามาถามเรื่องที่เจ้าพ่อหลักเมืองบอกอย่างงั้น ท่านบอกว่า
อ้ น ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย ใ จ
แล้วถ้าผมไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองอีกได้มั้ย
ไ ด้
แต่หลังจากนั้นมา ในวันพระผมก็สวนมนต์อุทิศให้เจ้าพ่อหลักเมืองประจำครับ ขอให้ท่านอย่าโกรธผม(ซึ่งยังไม่ทราบว่าโกรธเรื่องอะไร) ขอให้ท่านยอมให้ผมสัมภาษณ์อีก
เทพในพระธาตุเคยบอกกับผมว่า
ปี นี้ อ้ น ไ ด้ พ ร จ า ก บุ ญ เ ก่ า
เข้าใจว่าจะมีลาภ แต่ท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องคำทำนายจากเจ้าพ่อหลักเมืองที่ว่าพ่อผมจะถูกล๊อตเตอรี่แต่อย่างใด เพราะผมสงสัยว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า

เอาหละครับ เรื่องข้ามมาถึงวันที่ 12 ก.พ. 54
คำถามแรกๆก่อนที่จะเข้าคำถามอื่นใด ผมถามกับเจ้าพ่อหลักเมืองว่า
ท่านครับ เทพในพระธาตุที่ผมบูชาอยู่เค้าบอกว่าปีนี้ผมจะได้ลาภ คือจะได้พรจากบุญเก่า ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับที่เจ้าพ่อหลักเมืองเคยทายว่าพ่อผมจะถูกล๊อตเตอรี่หรือเปล่าครับ
มึ ง บ อ ก เ ท พ ข อ ง มึ ง ว่ า อ ย่ า ห า เ รื่ อ ง กู อี ก
เค้ามาหาเรื่องอะไรท่านยังไงอ่ะครับ
บ อ ก อ ย่ า ง งี้
คือมีการมาทะเลาะกัน หาเรื่องกันเรื่องผมเหรอครับ
ใ ช่
ใช่เรื่องที่ผมเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปที่บ้านผมหรือเปล่าครับ
ใ ช่
เทพผมเค้าหาเรื่องท่านที่บ้านผมเอง หรือว่าเค้าตามมาหาเรื่องท่านถึงที่นี่เหรอครับ
อ า จ ห า ถึ ง นี่
คือหาเรื่องกันในอีกภพภูมินึงที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ เลยไม่รู้ว่าเป็นที่นี่หรือที่นู่นใช่มั้ยครับ
ใ ช่


คุณผู้อ่านครับ ผมเรียนตามตรงว่า ผมไม่ได้มีเจตนาฟ้องอะไรเลย ผมแค่บอกระบายเฉยๆ (เพราะผมเครียดจากท่านนึงเลยมาพึ่งอีกท่านนึง) ไม่นึกว่าท่านจะไปหาเรื่องกันอีก โดยที่ผมไม่รู้ - -! แล้วเดี๋ยวผมจะถามเทพในพระธาตุเรื่องนี้อีกครั้งครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:21:34 น.  

 
ฮาดีพี่น้อง อิอิ

สุขสันต์เดือนแห่งความรัก

*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*
เดือนแห่งความรัก คนโสดก็ยังโสดต่อไป เพราะครูภาษาไทย สอนแต่

สระอิ,สระอา, สระอุ, สระอู แต่ไม่ยอมสอนให้เรา .. "สละโสด"


..HappY BrightDaY..


อิอิ สุขสันต์เดือนแห่งความรัก

*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*
เดือนแห่งความรัก คนโสดก็ยังโสดต่อไป เพราะครูภาษาไทย สอนแต่

สระอิ,สระอา, สระอุ, สระอู แต่ไม่ยอมสอนให้เรา .. "สละโสด"


..HappY BrightDaY..


โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:22:25 น.  

 
หากเข้าใจว่าตน เจอผี
ก่อนจะกลัว ให้เรียกดูหลักฐานการขออนุญาติ การแสดงอำนาจ
ที่เหนือมนุษย์ เสียก่อน สุจริตขอ เราไม่จำเป็นต้องรีบหนี
เราทำสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล เพราะพวกเขา ย่อมมีผู้บริหารให้ไม่ตีกันแน่
เพราะเราไม่เคยเห็นแย่งศาลกันสักครั้งเดียว แสดงว่ามีแน่ผู้คุม

ยิ่งถ้ารู้จักผู้บริหารผีด้วย ยิ่งสุจริตที่จะสอบถาม ใยต้องกลัว
ถ้าได้อำนาจมาจริง ย่อมต้องสุจริตที่จะแสดงหลักฐานที่สุจริต
มิเช่นนั้นผีเหล่านั้นย่อมฟ่ายต่อสิ่งที่สุจริตกว่า พระเครื่องยังไม่จำเป็นเลย
ถ้าท่านรู้จักผู้บริหารพวกเขา

งมงายกันมากนักใช่ไหม เอาสุจริตไปดำเนินชีวิตบ้างเหอะ


โดย: tada IP: 58.11.151.71 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:46:54 น.  

 
บางทีผมไม่ควรปิดกั้นตัวเองนัก ว่าจะต้องเว้นระยะห่างมากๆเท่านั้นเท่านี้ จึงจะไปได้ จะว่าไปผมเข้ากรุงเทพบ่อยกว่านั้นด้วยซ้ำไป
โดยเฉพาะ หากผมศรัทธาว่าท่านนี้สามารถชี้ทางสว่างให้บ้านเมืองได้ ผมก็ควรไปขอสัมภาษณ์ท่านบ่อยๆ
คราวนี้ เลยเหลือคำถามตกค้างมากหน่อย

ต่อไปวางแผนใหม่ละ คำถามแรกที่ผมควรถามคือ
- สิ่งที่คนไทยควรรู้ในอนาคตอันใกล้นี้คืออะไรครับ?
แล้วให้ท่านพิจารณาเองว่า สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม กันแน่ เพราะความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเมืองเสมอไป
แล้วปริ้นท์คำถามทั้งหมด แต่จะมีคำถามหลัก(ที่อยากรู้มาก)ซักสองสามข้อ นอกนั้นให้ท่านดูว่าข้อไหนน่าสนใจที่สุด

ตั้งใจว่า ไปครั้งต่อไปเป็นศุกร์ที่ 6 เมษายน นี้นะครับ ตรงกับวันหยุด
1. ท่านสะกดคำว่า ศุ ก ร์ อาจเป็นวันที่ท่านสะดวกที่สุด
2. อยากไปชมพระเมรุมาศสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ด้วย


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:10:57 น.  

 
แม่นมั้ย ๆ ๆ
พรรคภูมิใจไทย "ไ ม่ ถู ก ยุ บ"
เพราะวันนี้นายบุญจงไม่โดนใบแดงครับ

แต่น่าเสียดาย ท่านบอกไม่ละเอียดตรง "น า ย บุ ญ จ ง จ ะ ว สะกดผิด จ ะ อ ออกไปดูก่อน"
ท่านจะหมายถึงนายบุญจงจะไม่โดนใบแดง หรือไร ก็คงต้องไปตีความเอาเองครับ น่าเสียดายที่ผมถามไม่ละเอียด


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 20 มีนาคม 2555 เวลา:21:04:40 น.  

 
ตามมาจากเว็บพลังจิตค่ะไม่อยากเม้นที่โน่นเดี๋ยวโดนถล่ม ของมันแรง >.<

แล้ววันนี้คุณสมภพไปสัมภาษณ์กลับมาว่ายังไงบ้างคะ รออ่านอยู่อ่ะค่ะแบบว่าผู้หญิงอยากรู้ อิอิ เอหรือว่าพิมพ์เล่าไปแล้วแต่เก๋อ่านผ่านตาอ่ะคะ

มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณหลายปีก่อนเก๋เคยลองเล่นคล้ายๆ แบบนี้เป็นเหรียญค่ะ ตอนนั้นมีปัญหานิดหน่อยแล้วพอดีพี่คนที่รู้จักเขาบอกว่ามาบ้านพี่สิ พี่จะดูให้ พอไปถึงมันน่ากลัวมากทั้งที่เป็นกลางวัน พี่เขามีแผ่นกระดาษตัวอักษรแล้วเอาเหรียญวางแล้วพูดอะไรไม่รู้ ให้เราเอานิ้วจิ้มพี่เขาจิ้มด้วยแต่บอกเลยว่าไม่ได้ออกแรงกันเลยนะ พอเหรียญมันขยับได้เท่านั้นแหละเก๋บอกว่าพอเถอะ...เหงื่อตกแล้วนิ เป็นคนมีเซ้นส์นิดหน่อยน่ะค่ะ

พี่คนนั้นเป็นผู้หญิงนะคะและก็เป็นผู้ใหญ่ พี่เขานิสัยดีแต่พอไปบ้านเขานั้นรู้สึกว่าพี่เขาเหมือนเป็นคนมีอะไรน่ะค่ะ บอกตรงๆ ว่าเก๋พิมพ์ไปกลัวไปนะเนี่ย


โดย: ด.ญ.กิ๊บเก๋ วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:1:09:52 น.  

 
ตายแล่วววว เพิ่งดูเวลาจากหน้าจอคอมฯ ว่านี่มันเพิ่งเข้าวันที่ 6 เมษาเองค่ะ

ยังรอคุณสมภพมาเล่านะคะ ถ้าฝากถามท่านว่าเมื่อไรเก๋จะลงจากคานนี่ท่านจะตอบไหมเนี่ย ฮาๆ


โดย: ด.ญ.กิ๊บเก๋ วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:1:12:02 น.  

 
ไปสัมภาษณ์มาแล้วนะครับ อยู่ blog ข้างบนครับ
เรื่องส่วนตัว ผมคงไม่กล้านำไปถามหนะครับ เพราะเจ้าพ่อหลักเมืองเลยต้องถามเรื่องใหญ่ๆของบ้านเมืองครับ

แต่อย่างไรก็ดี เรื่องส่วนตัวบางอย่างที่ใหญ่มาก เช่น เรื่องคนหาย ก็น่าจะอนุโลมขอให้ท่านช่วยได้ครับ อย่างที่ผมนำเรื่องนักบินหายไปถามครับ

ยกเว้นเรื่องส่วนตัวบางอย่าง ที่ท่านพูดเจาะจงมาเอง เช่น ว่าพ่อผมจะถูกล๊อตเตอรี่ ครับ (ตอนนี้รอดูอยู่)


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:16:03:50 น.  

 
มีคนในบอร์ดบางคนยุให้ผมถามหวย
อันนี้คงไม่กล้าอ่ะครับ กลัวโดนท่านด่ากลับมาด้วยครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:16:04:57 น.  

 
เทพในพระธาตุที่ผมกล่าวอ้างถึงใน คห 2 เมื่อผมได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาบูชา


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:16:44:08 น.  

 
วีระ ราตรี สองคนไทยที่ถูกเขมรจับไป จะมีชะตากรรมอย่างไรครับ
วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ส ม เ ด็ จ เ จ้ า น โ ร ด ม สี ห นุ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว

รอดูอันนี้ดีกว่า

พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมี่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2465


โดย: joomsa IP: 119.46.151.82 วันที่: 14 เมษายน 2555 เวลา:12:46:00 น.  

 
ปริศนาคำให้สัมภาษณ์พระแม่ธรณีในส่วนที่ขาดหาย ตอนนี้ได้รับคำตอบแล้วนะครับ เชิญชมที่ บทสัมภาษณ์พระแม่ธรณีและเจ้าพ่อหลักเมือง 27/04/55
แต่ทำใจนิดนึง เพราะคำตอบที่ได้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนัก - -!

ส่วนเรื่องวีระ-ราตรี ถ้าเสริชข่าวดู จะพบว่าข่าวให้ไปทาง วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม นี้ แต่เรื่องเงียบอยู่ สงสัยคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหละ

ความจริงคือ สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ เป็นอดีตกษัตริย์พระองค์ที่แล้ว ทางเขมรจะให้เป็นวันพระราชทานอภัยโทษหรือไม่?
ตอนแรกผมคิดว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเข้าใจผิดซะอีก แต่จุดนี้ไม่เป็นไร เพราะเป็นกษัตริย์ต่างแดนครับ จึงอาจผิดพลาดได้

คงดูรอบต่อไป 31 ตุลาคม นะ ถ้าไม่ได้อีก ก็ไม่รู้ปีไหนแล้ว

แต่สรุปคำทำนายส่วนนี้ คงหมายถึงวันพระราชสมภพแน่แล้ว ถ้าเป็นจริง เช่นนั้นแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษ คงไม่เกิดขึ้นแล้วหละ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 12 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:27:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.