Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
16 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
ผลการสื่อสารกับเจ้าพ่อหลักเมืองโคราช 14 ก.ค. 55

เปลี่ยนบรรยากาศไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ้างนะครับ ผมเป็นคนโคราช(ปากช่อง)แท้ๆ เคยเพียงไปไหว้ย่าโม และนั่งรถผ่านเสาหลักเมืองโคราชเท่านั้น แต่คราวนี้จะเข้าไปคุยด้วยเลย หลังจากไปคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมาหลายครั้งแล้ว มาดูกันว่าเจ้าพ่อหลักเมืองโคราชจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับท่านคือเจ้าพ่อหลักเมืองโคราชเหรอครับ
ใ ช่
เจ้าพ่อครับ ท่านรู้มั้ยครับว่าหลวงพ่อคูณ จะเป็นยังไงบ้างครับ
ส ส ง สั ย ไ ด้ ป ริ นิ พ า น ออกไปดูก่อน
(โอ่โห เจ้าพ่อใช้คำที่ไม่ถูกต้องเลย ปรินิพพานต้องใช้กับพระพุทธเจ้าสิ เลยรู้สึกว่าเจ้าพ่อเหมือนชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ค่อยรู้คำสอนพุทธศาสนานักเลย แต่ช่างเถอะ ผมมาทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์เท่านั้น คงไม่ขอชี้แนะอะไรท่านนัก เจ้าพ่อใช้เวลาออกไปดู 10 นาที)
ท่ า น จ ะ ป ริ นิ พ พ า น ช่ ว ง เ ดื อ น บั . .
(มีคนมาขอที่นั่งเลยต้องย้ายที่นั่งใหม่)
ตะกี้ท่านพูดค้างเรื่อง หลวงพ่อคูณจะปรินิพพานในเดือน แล้วยังไงต่อครับ
ใ น เ ดื อ น บ ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ห ล ว ง พ่ คู ณ จ ะ ป ริ นิ พ พ า น บ น เ ตี ย ง . .
เหมือนเมื่อกี้ท่านจะบอกว่า ในเดือนอะไรซักอย่างด้วยหนะครับ
(ท่านลงไปจิ้มพื้นนานแล้วมาตอบ)
ใ น เ ดื อ น ที่ ห ที่ ห้ า วั น อ ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ไ ว้ โ อ ก า ส ห น้ า สื บ ใ ห้
เหมือนเมื่อกี้ท่านบอกว่าเดือนที่ห้า เดือนที่ห้าไม่ใช่ผ่านมาแล้วเหรอครับเดือนพฤษภาคม หรือว่าท่านหมายถึงปีถัดไป หรือว่าอาจจะผิดครับ
โ อ ก า ส ห น้ า สื บ ใ ห้
งั้นผมเปลี่ยนเป็นถามท่านเรื่องอื่นได้มั้ยครับ ผมยังไม่กลับนะครับ
ไ ด้

ท่านครับ ผมเคยไปคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ เค้าบอกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองทุกที่ในประเทศไทย ก็มีความเห็นตรงกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพหมด ท่านว่าไปประชุมกันวันจันทร์ [1] จริงหรือเปล่าครับ
วั น อั ง ค า ร ไ ป ป ร ะ ชุ ม ที่ ก รุ ง เ ท พ
(อ่าว กล่าวไม่ตรงกันซะแล้ว พ่อหลักเมืองกรุงเทพบอกประชุมวันจันทร์)
ไปประชุมกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วท่านมีความเห็นที่ตรงกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพหรือเปล่าครับ
มี ค ว า ม เ ห็ น ต ร ง กั น
แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ ท่านเป็นยังไงบ้างครับ
เ ว ล า ยั ง ไ ม่ โ ก ร ธ ท่ า น ใ จ ดี

ผมเห็นป้ายประวัติที่นี่เขียนว่า เมื่อก่อนประตูอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลหลักเมือง แล้วไม่ดี ไฟไหม้ เลยต้องเปลี่ยนไปทางทิศใต้ เป็นความเชื่อที่ถูกหรือไม่อย่างไรครับ ศาลหลักเมืองโคราชนี่ครับ
ไ ป ห า วั น บ สะกดผิด ที่ หั ว ทั้ ง ห ม ด ส า ม า ร ถ ไ อ น ว ออกไปดูก่อน
อ่าติดค้างไว้ก่อนแล้วกันครับ ข้อนี้อาจไม่สำคัญมาก (เพราะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย)

ความเชื่อเรื่องการลอดประตูชุมพล แล้วจะไปทำศึกแคล้วคลาด หรือจะได้อยู่โคราช หรือจะได้คู่ครองที่นี่ เหล่านี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
สู ต ร ทุ ก อ ย่ า ง ล้ ว น ห า ว่ า ต บ แ ออกไปดูก่อน
อ่า ขอข้ามไปแล้วกันครับ

ท่านเห็นอย่างไรครับ กับแนวคิดเรื่องการแยกจังหวัดนครราชสีมาครับ
แ ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
แ ย ก ไ ป อ า จ บ อ ก ว่ า บั ว ใ ห ญ่ แ ห ออกไปดูก่อน
เอิ่ม เดี๋ยวค้างไว้ก่อนแล้วกันครับ เอ่อ ขอถามเรื่องประวัติศาสตร์เลยแล้วกันนะครับ

เจ้าพ่อครับ ตามประวัติว่าเสาหลักเมืองถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกษัตริย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ทีนี้พอเข้าถึงกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ปรากฎว่าเจ้าอนุวงศ์มาถอนเสาหลักเมืองขึ้นออก เลยอยากทราบว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะ ท่านสถิตมาตั้งแต่แรกเริ่มสมัยพระนารายณ์มหาราชของอยุธยาเลย หรือว่า ท่านมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ อะไรอย่างงี้
แ ห่ ง ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า
งั้นตอนที่ ทหารของเจ้าอนุวงศ์มาถอนเสาหลักเมืองขึ้น ท่านก็ยังไม่ไปไหน ท่านก็ยังคงอยู่ที่เสาหลักเมืองอยู่เหมือนเดิม ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(ท่านเหนียวแน่นจริงๆ ดีใจมาก เพราะจะสามารถถามประวัติศาสตร์ย้อนไปได้ไกลๆ)

งั้นท่านครับ ข่าวว่าหลังจากพระนารายณ์ถูกแย่งชิงอำนาจแล้วเนียะ กษัตริย์องค์ต่อมาก็ส่งทหารมาปราบเจ้าเมืองโคราช ด้วยการใช้ว่าว(จุฬา)ยกระเบิดหม้อดินดำเข้ามาระเบิดในเมืองโคราช เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ
ห อ บ แ อ สะกดผิด เ อ า ห ม้ อ ดิ น ดํ า อั น เ ดี ย ว ใ ห้ ข้ า ม ทุ่ ง ที่ วั ด ม า เ ป็ น บั น ไ ด
หอบด้วยว่าว จริงๆหรือเปล่าครับ
ห อ บ ด้ ว ย ว่ า ว ใ ห ญ่
หม้อดินดำ เพียงใบเดียวเองเหรอครับ
ใ ช่
หอบข้ามกำแพงเมืองโคราชหรือเปล่าครับ
ไ ม่
งั้นประวัติที่ว่า หอบหม้อดินดำด้วยว่าว เข้ามาระเบิดในเมืองโคราชก่อน แล้วจึงเข้าโจมตีในภายหลัง ก็ไม่จริงใช่มั้ยครับ
ใ ห้ ห อ บ ไ ป (มีคุณป้ามายืนมองทำให้การสื่อสารสะดุดไปชั่วครู่) วั ด
ทำไมเค้าต้องใช้ว่าวหอบไปหละครับ ทำไมไม่ไปทางเกวียน หรือคนแบกไปครับ
อ า จ ลํ า เ ลี ย ง ง่ า ย ก ว่ า
ใครเป็นคนทำอย่างงั้นครับ ทหารจากกรุงศรี หรือว่าคนโคราชทำเอง หรือคนที่อื่นครับ
ท ห า ร จ า ก ก รุ ง
เค้ามีปืนใหญ่มาทำศึกมั้ยครับ ทหารจากกรุงศรีในคราวนั้นครับ
มี
แล้วมีการระดมยิงเข้ามาในโคราชหรือเปล่าครับ
มี

ท่านครับ ประวัติของย่าโมที่คนรุ่นหลังทราบกันอยู่เนียะ กับความเป็นจริง เหมือนกันหรือเปล่าครับ ท่านช่วยเล่าย่อๆให้ฟังหน่อยสิครับ (ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์ทุกเรื่อง สิ่งที่เรารู้มากับความจริง บางอย่างก็ตรงบางอย่างก็ไม่ตรง แต่ก็ไม่รู้ตรงไหนบ้าง ผมเลยถามกว้างๆไปอย่างงั้น เหมือนโยนภาระให้ท่านดูว่า หลักๆของเรื่องที่ไม่ตรงคือเรื่องไหนเป็นสำคัญ ปรากฎว่าท่านคิดนานกว่าจะตอบ)
วั น ที่ ย่ า โ ม ไ ป ร บ ไ ม่ ใ ช่ วั น ที่ แ ส ด ง แ ส ง สี เ สี ย ง แ ต่ เ ป็ น วั น ที่ ลู ก หั ว ห น้ า ย่ า โ ม โ ด น ง ก า ร ใ ห้ เ ป็ น อ ออกไปดูก่อน
(ท่านคงสะกดว่า “โดนบงการให้เป็น”)
เอ่อ เดี๋ยวครับ ตกลงมีหัวหน้าย่าโมด้วยเหรอครับ
มี
เค้าคือเจ้าเมืองโคราชหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ตกลงแล้ว ย่าโมท่านมีอยู่จริงๆใช่มั้ยครับ คือบางคนไปบอกว่าท่านอาจจะไม่มีอยู่จริงๆ อะไรอย่างงี้ครับ
มี จ ริ ง
งั้น รูปปั้นย่าโม กับย่าโมที่แท้จริง มีใบหน้าที่เหมือนกัน หรือว่าต่างกันตรงไหนครับ
วั น ห อ บ รู ป ปั้ น ย่ า โ ม ส ว ย ม า ก
หมายถึง วันแรกที่นำรูปปั้นย่าโมมาประดิษฐานที่โคราช รูปปั้นสวยมากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่ปัจจุบันนี้ ดูหม่นหมองลงเหรอครับ
ใ ช่
ย่าโมในรูปปั้น กับย่าโมท่านจริงๆ เหมือนกันหรือต่างกันตรงไหนนะครับ
สื บ ว่ า ห น้ า ต า ย่ า โ ม ส ว ย ว ง ต า หู ว ง อั น นั ด น บ
คือ ตอบยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วทรงผมของท่านหละครับ โดนส่วนใหญ่แล้วเนียะ ไว้ยาวๆหรือว่าไว้สั้นๆเท่านั้นครับ
สั้ น
รูปปั้นถูกแล้วนะครับ
ใ ช่
ท่านนุ่งโจงกระเบน หรือว่านุ่งซิ่นครับ
นุ่ ง โ จ ง เ ว ล า ใ น วั น ศึ ก
แสดงว่า นอกนั้นที่ไม่ใช่วันศึก ท่านนุ่งซิ่น หรืออาจจะนุ่งอย่างอื่น ใช่มั้ยครับ
นุ่ ง ซิ่ น
วันศึกที่ว่านี่ ท่านคงหมายถึงวีรกรรมที่ทุ่งสัมฤทธิ์ใช่มั้ยครับ หรือว่าเหตุเกิดขึ้นที่อื่นครับ
ทุ่ ง สํ า ริ ด

ท่านครับ แล้วนางสาวบุญเหลือ มีอยู่จริงๆหรือเปล่าครับ
แ ต่ ง ด้ ว ย แ ร ง ศ รั ท ธ า
เค้าแต่งขึ้นกันก่อนที่รูปปั้นย่าโมจะมาที่นี่ หรือหลังจากรูปปั้นมาครับ
ห ลั ง รู ป ปั้ น

ท่านครับ สาเหตุที่เค้าปั้นรูปปั้นย่าโมที่แท้จริง มาจากปัญหาการเมืองช่วงนั้นหรือเปล่าครับ
ห วั ง ว่ า ล ลิ บ ล
เอ่อ ประมาณว่าประเทศมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรอย่างงี้ แล้วก่อให้เกิดการปั้นอนุสาวรีย์ย่าโมขึ้นได้ ใช่มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ใ ช่

ใครเป็นคนมาแต่งเรื่องนางสาวบุญเหลือเหรอครับ เป็นคนในท้องที่หรือคนจากส่วนกลางเหรอครับ
แ ต่ ง วั น มี รู ป ปั้ น
แต่งจากคนธรรมดา หรือแต่งจากพวกร่างทรง หรือผู้วิเศษ ครับ
แ ต่ ง จ า ก อั น ลั ก
(ฟังไม่รู้เรื่องอีก - -!)

ย่าโมท่านชอบเพลงโคราชจริงๆหรือเปล่าครับ
ง า น ย่ า โ ม ไ ม่ มี เ พ ล ง โ ค ร า ช
หมายถึง ท่านต้องการให้มีเพลงโคราชในงานย่าโม ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เรียนทุกท่าน แม้ผมจะเป็นคนโคราชก็จริง แต่อยู่ปากช่อง จึงไม่เคยเห็นงานย่าโมภาคกลางคืน หากในงานมีเพลงโคราชอยู่แล้วก็ต้องขออภัยกับการสื่อสารนี้ แต่หากไม่มีก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ให้พิจารณาเพิ่มการแสดงเพลงโคราชเข้าไปด้วยนะครับ

แสดงว่า ท่านชอบเพลงโคราชจริงๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ข่าวลือที่ว่า ย่าโมโกรธแล้วไฟไหม้โคราช เช่น ตอนที่พยายามย้ายอนุสาวรีย์ย่าโมไปไว้ที่หน้าศาลากลาง เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ
ท่ า น ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ ย้ า ย
เมื่อตอนย้าย ข่าว(ลือ)ว่าภรรยาของผู้ว่าถูกย่าโมเข้า [2] จริงหรือเปล่าครับ เมื่อก่อน
นั ง เ มี ย ผู้ ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ไ ป ด้ ว ย
งั้นไฟไหม้โคราช เป็นการดลบันดาลของย่าโม หรือเป็นเพียงอุบัติเหตุครับ หรือคนอื่นลอบวางเพลิงเอง
ส่ ว น ม า ก ย่ า โ ม ไ ม่ ไ ด้ โ ก ร ธ
ท่านไม่ได้โกรธ เพียงแต่ว่าท่านไม่ชอบให้ย้ายรูปปั้นเท่านั้นใช่มั้ยครับ? ท่านอยากให้อยู่ที่เดิมนี้
ใ ช่
สรุปว่า ทุกวันนี้ย่าโมก็ยังสิงสถิตอยู่ที่รูปปั้นนั้นอยู่ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ความเชื่อที่ว่า คนที่อยากติดทหารให้มาบนย่าโม หรือใครไม่อยากติดมาบนแล้วจะต้องได้ติดทหาร เป็นความจริงหรือความเชื่อครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ลู ก ย่ า โ ม ด ล บั น ด า ล ใ ห้ ติ ด ท ห า ร
ย่าโมก็มีลูกเหรอครับ
มี ลู ก ส า ม ค น
ลูกย่าโมก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวรูปปั้นย่าโม ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เรื่องฝนจะต้องตกในงานย่าโมเนียะ ถ้าปีไหนไม่ตกเป็นลางร้ายอะไรนี่ เป็นความจริงหรือความเชื่อครับ
ไ ว้ จ ะ สื บ ใ ห้

เอ่อ ตะกี้ค้างเรื่อง ความเชื่อในการลอดประตูชุมพลหนะครับ จะบังเกิดผลเป็นประการใดประการนั้น จริงหรือเปล่าครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
แต่สรุปว่า ตอนสร้างประตูชุมพลเนียะ ไม่ได้มีเจตนาใส่อาถรรพ์อะไรไว้ใช่มั้ยครับ เพียงแต่จะสร้างประตูเฉยๆ
มี ใ ส่ อ า ถ ร ร พ์
มีการฝังคนลงไปในเสาประตูหรือเปล่าครับ
ไ ม่ มี

เรื่องแยกจังหวัด เป็นไงบ้างครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีอะไรอยากจะบอกผู้ว่าฯ หรือนายก อบจ. โคราช มั้ยครับ
อํ า น า จ อ ยู่ ไ ม่ น า น มั น ทํ า อ ะ ไ ร ไ ว้ อํ า น า จ นั้ น วั น ห น้ า จ ะ คื น ส น อ ง
(คำถามนี้ ผมตั้งความหวังว่าจะได้คำตอบในทางบวกด้วยซ้ำ ไม่นึกว่าจะได้ในทางลบ แต่ผมน่าจะเอะใจตั้งแต่แรกที่ท่านพูดว่า “นังเมียผู้ว่า” แล้ว สงสัยท่านไม่ค่อยชอบข้าราชการระดับสูงในโคราชจริงๆ)
ท่านหมายถึงผู้ว่าฯ หรือนายก อบจ. ครับ หรือทั้งสองฝ่าย
ทั้ ง ส อ ง

ตอนแรกท่านบอกว่า หลวงพ่อคูณจะปรินิพพานหนะครับ คือผมสงสัยว่า ท่านจะใช้คำพูดผิดหรือเปล่า เพราะว่าปรินิพพานเนียะใช้กับพระพุทธเจ้าครับ ส่วนพระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์ น่าจะใช้คำว่านิพพาน แต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อคูณจะเป็นอรหันต์หรือเปล่าหนะครับ
ห ล ว ง พ่ อ คู ณ เ ป็ น พ ร ะ อ ร หั น ต์
อึมม แต่เมื่อไม่กี่ปีก่อน ผมเห็นหลวงพ่อคูณท่านอยากดูเพลงโคราชอยู่เลยหนะครับ แล้วเค้าก็จัดแสดงให้ อย่างงี้ท่านเป็นอรหันต์จริงๆเหรอครับ
ห า ก มึ ง ไ ม่ เ ชื่ อ ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก ก า ร ที่ ท่ า น หู ทิ พ ย์
(วันนี้คิดว่าจะไม่มีคำว่า กูมึง ซะแล้ว สุดท้ายก็มีจนได้ - -!)
หลวงพ่อคูณมีหูทิพย์เหรอครับ
ใ ช่
(แต่เรื่องหูทิพย์หรือคุณวิเศษต่างๆนี่ ตามหลักพุทธแท้ๆแล้ว ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าเป็นอรหันต์ได้ครับ แต่ผมคงไม่ต่อความยาวกับเจ้าพ่อหลักเมืองอีกแล้ว และผมคงไม่ขอฟันธงว่าหลวงพ่อคูณเป็นอรหันต์หรือไม่ เนื่องจากกลัวฟันธงผิด เพราะไม่มีญาณหรือปัญญามากพอหนะครับ)
แล้วเจ้าพ่อหลักเมือง เคยไปบอกอะไรกับหูทิพย์ของหลวงพ่อคูณหรือเปล่าครับ
เ ค ย
เคยบอกว่าอะไรเหรอครับ ที่สำคัญๆหลักๆหนะครับ ก็คือหลายเรื่องเหรอครับ
ห ล า ย เ รื่ อ ง
เช่นเรื่องอะไรครับ หลักๆที่สำคัญหนะครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ง่ คิ ด
หืม เป็นเรื่องแง่คิด? เจ้าพ่อหลักเมืองสอนหลวงพ่อคูณเหรอครับ
แ บ บ ว่ า ห่ ว ง ใ ย ท่ า น
(ท่านใช้คำพูดซะทำเอาผมยิ้มเลย ^_^)

ตะกี้ท่านเล่าค้างถึงเรื่อง เกี่ยวกับประวัติย่าโมหนะครับ ที่ว่าลูกของหัวหน้าย่าโม ถูกบงการ แล้วยังไงต่อครับ
ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
อี ก โ น บ สะกดผิด อี ก ห ล ห อ บ จั บ ลู ก ย่ า หั ว ห น้ า ย่ า โ ม ไ ว้ ห า ว่ า เ ป็ น ร า ท ออกไปดูก่อน
ใครจับลูกหัวหน้าย่าโมไว้ครับ ฝ่ายไหน
ย่ า โ ม
ย่าโมจับไว้เหรอครับ
ใ ช่
แล้วเรื่องการถูกกวาดต้อนไปนั่น เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ โดยที่ย่าโมเป็นหนึ่งในนั้นด้วย อะไรอย่างงี้ครับ
ไ ป ร บ สะกดผิด ไ ป ร บ ที่ ทุ่ ง สั ม ฤ ท ธิ์
หมายถึง ย่าโมไปทุ่งสัมฤทธิ์ ไม่ได้ถูกกวาดต้อนไป แต่เจตนาไปรบใช่มั้ยครับ ไปช่วยคนที่ถูกกวาดต้อนไป?
ไ ป ช่ ว ย ค น ออกไปดูก่อน

วัดศาลาลอยนี่ สร้างขึ้นเพราะย่าโมเสี่ยงให้แพลอยไปติดที่นั่น ก็เลยสร้างวัดขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าครับ
ส ร้ า ง วั ด ศ า ล า ล อ ย เ พ ร า ะ ใ ช้ แ พ ย่ า โ ม ล อ ย ไ ป ติ ด

(ถามเรื่องอะไรต่อดีหละ -*-) ที่ว่าย่าโมท่านไปช่วยคนหนะครับ ย่าโมท่านเคยฝึกรบมาก่อนหรือเปล่าครับ
ท่ า น ไ ด้ ร บ ด้ ว ย ม้ า ที่ วั ด ย า ย ห อ ม ม า ก่ อ น
รบที่นั่น เป็นศึกจากลาวเหมือนกัน หรือศึกจากทางอื่นครับ
โ อ ว า ท ไ ม่ ว่ า หู

ท่านครับ เพลงโคราชเนียะ มาปรากฏขึ้นในโคราช ช่วงสมัยไหนครับ
อ ยุ ธ ย า
คือนับตั้งแต่ที่ท่านเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองมาเลย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ก่อตั้งโคราช ท่านได้เสด็จมาที่นี่หรือเปล่าครับ
ไ ด้

ท่านครับ แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ รูปร่างหน้าตา หรือแต่งตัวอย่างไรเหรอครับ
วั น ป ร ะ ชุ ม ท่ า น ถู ก แ ต่ ง ด้ ว ย ห่ ม ลู แ บ บ นั ก โ บ
อ่า เปลี่ยนคำถามดีกว่า (ท่านสะกดไม่ไดศัพท์)

ท่านครับ ตกลงวันที่ย่าโมออกรบจริงๆเนียะ อยู่ก่อนวันที่แสดงแสงสีเสียง หรือว่าหลังครับ
ลื ม แ ล้ ว
แต่ท่านจำได้แน่นอน ว่าไม่ใช่วันที่แสดงแสงสีเสียง ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่

โอเค เดี๋ยวผมก็ต้องกลับบ้านแล้ว ขอเรื่องราวที่สำคัญๆของย่าโม ที่ท่านจำได้เป็นแก่นสารใจความสำคัญ อยากให้ท่านเล่าให้ฟังย่อๆอีกหน่อยครับ
อํ า น า จ มั น อ ยู่ ที่ หั ว ห น้ า ย่ า โ ม ห
หัวหน้าย่าโม ก็คือเจ้าเมืองโคราชในขณะนั้น ใช่หรือเปล่าครับ
ใ ช่

ย่าโมตอนนั้นเนียะ เป็นคุณหญิงโมหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่
อึมม เป็นสามัญชนเหรอครับ
ใ ช่

แล้วทีนี้ท่านจะเล่าอะไรต่อนะครับ
หั ว ห น้ า ย่ า โ ม ศึ ก ษ า เ ว ท ม น ต์ ส า ม า ร ถ นํ า นั ก โ ท ษ ไ ป มั ด ส สุ ม ไ ฟ

งั้นอิทธิพลของทหารเจ้าอนุวงศ์ลาวต่อโคราช เป็นยังไงครับ
นํ า ท ห า ร ล า ว ทํ า ม า ห า กิ น ร อ บ โ ค ร า ช ไ ด้
หมายถึง มาอยู่กันนานพอสมควรเลยใช่มั้ยครับ ทหารลาวนี่
ใ ช่
แล้วทหารลาวหรือเจ้าอนุวงศ์เนียะ เกี่ยวข้องอะไรกับหัวหน้าย่าโมหรือเปล่าครับ หมายถึงมาชวนเข้าพวกอะไรกัน หรือเปล่าครับ
หั ว ห น้ า ย่ า โ ม อ า จ เ ป็ น ใ ส้ ศึ ก
(ถ้านี่เป็นเรื่องจริงก็เป็นความรู้ใหม่ซะแล้ว แต่สังเกตุเจ้าพ่อหลักเมืองใช้คำว่า “อาจ” แสดงว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ได้ฟันธงว่าใครเป็นยังไง นี่หละครับ สาเหตุให้ผมเลือกมาสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง เพราะเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมหรือส่วนได้เสียกับเหตุการณ์ จึงเชื่อมั่นในความเป็นกลางได้ในระดับหนึ่ง แต่สื่อมวลชนที่ดีคงต้องสัมภาษณ์ให้รอบด้านด้วย แล้ววันหน้าผมอาจจะขอประทานสัมภาษณ์จากย่าโมโดยตรงก็ได้ครับ)
นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่ง ให้ย่าโมต้องจับลูกของหัวหน้าย่าโมเอาไว้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คราวนั้นนี่ ทั้งย่าโมทั้งหัวหน้า คือแตกหักกันเลย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(เผอิญเห็นมีคณะลิเกเล็กๆเข้ามาเตรียมแสดงในบริเวณศาลหลักเมือง)
ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับคณะลิเกที่เข้ามาเล่นในศาลหลักเมืองมั้ยครับ
ไ ม่ มี

ท่านพอจะรู้นามสกุลของคนที่มีเชื้อสายย่าโมมั้ยครับ คนแรกๆที่มีนามสกุลหนะครับ
รู้
นามสกุลอะไรครับ นามสกุลแรกๆของเชื้อสายย่าโม
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
(เรียนผู้อ่านตามตรงว่า เมื่อเจ้าพ่อหลักเมืองสะกดว่า หนหน้า หรือ วันหน้า ผมจะนึกถึงประโยคว่า หนหน้ามาใหม่ หรือ วันหน้ามาใหม่ ของเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพเลยครับ แต่เจ้าพ่อหลักเมืองโคราชแปลกตรงที่ไม่ไล่ผมกลับบ้านซักที ท่านทนตอบคำถามผมได้ถึงไหนถึงกันจริงๆ เกือบครึ่งวัน แต่อาจเป็นเพราะครั้งแรกก็ได้ครับ ท่านเลยดูให้ความสำคัญหน่อย ^_^)

โอเค ท่านมีอะไรอยากจะบอกผมเพิ่มเติม ในสิ่งที่ผมไม่ได้ถามบ้างมั้ยครับ
ใ ห้ ไ ป บ อ ก ผู้ ใ ห ญ่ ใ น โ ค ร า ช ว่ า ใ ห้ นํ า หั ว สั ง ไ ป ใ ห้ พ้ น
หัวสังคืออะไรครับ
หั ว อํ า น า จ สั ง
เป็นคนเหรอครับ
ใ ช่
(เอ่อ ถ้าท่านบอกไม่เข้าใจ ผมก็คงนำไปบอกต่ออย่างไม่ค่อยเข้าใจอย่างนี้หละครับ - -!)

อ่าโอเคครับ ผมคงจะรบกวนเจ้าพ่อหลักเมืองเพียงแค่นี้ ผมต้องขอกลับบ้านก่อนครับ ขออัญเชิญท่านไปสถิตยังที่ของท่านด้วยครับ


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55
2. ท่องเที่ยวไทย ... เรื่องเล่าจากรูปเก่า ถึงวัดศาลาลอย โคราชเด้อ


Create Date : 16 กรกฎาคม 2555
Last Update : 16 กรกฎาคม 2555 0:43:18 น. 6 comments
Counter : 8902 Pageviews.

 
กรรม เพิ่งรู้ว่ามีข่าวลือหลวงพ่อคูณละสังขาร หวังว่าต้นตอคงไม่ได้มาจาก blog ของผมนะครับ
เพราะ blog ของผมบอกจะปรินิพพานต่างหาก ?


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:11:34:36 น.  

 
ความเห็นจากคนในเว็ปห้องสมุด กรณีว่าวจุฬาหอบหม้อดินดำข้ามกำแพงนั้น //www.pantip.com/cafe/library/topic/K12381096/K12381096.html

สมัยอยุธยา(หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถูกแย่งอำนาจ) มีการใช้ว่าวยกหม้อดินดำข้ามกำแพงเมืองนครราชสีมา เข้าไประเบิดจนไฟไหม้ เพื่อให้ระส่ำระสาย แล้วจึงเข้าตีได้ง่ายนั้น
มาคิดๆดูแล้ว แม้มันจะไม่ผิดหลักวิทยาศาสตร์นัก แต่ก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดีและได้ผลคุ้มค้านัก
แค่หม้อดินดำใบเดียว กับว่าวใหญ่หนึ่งตัว จะระเบิดได้กว้างแค่ไหนกันเชียว แล้วต้องใช้กี่ใบจึงจะทำไฟไหม้จนระส่ำระสายได้ และจุดชนวนอย่างไร สายชนวนยาวเฟื้อยไปกับสายว่าวเหรอ คนเฝ้ากำแพงสามารถใช้ปืนหรือธนูยิงว่าวได้ขณะที่กำลังผ่อนมาอย่างช้าๆได้
ที่สำคัญ ถ้าสำเร็จ ต้องมีการใช้กลยุทธิ์นี้ในการศึกครั้งต่อๆมาด้วย

จากคุณ : สมภพ เจ้าเก่า เขียนเมื่อ : 16 ก.ค. 55 15:01:03


ความคิดเห็นที่ 2

ข้อมูลเรื่องนี้ปรากฏแต่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเพียงฉบับเดียว ขณะที่ตรวจสอบกับฉบับอื่นๆ แล้วไม่มีเลย แต่มีข้อมูลว่าดินดำระเบิดนั้นเกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏใพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (ชำระเมื่อในรัชกาลที่ 1 จึงค่อนข้างใกล้เคียงกับเหตุการณ์มากที่สุด) มีว่า

พระยาเดโชตั้งล้อมเมืองโคราชไว้ แต่ณปีจอจัตวาศก (จ.ศ. ๑๐๔๔ พ.ศ. ๒๒๒๕ ) จะเข้าหักเอาเมืองก็มิได้ ตั้งล้อมอยู่ช้านานจนสิ้นกระสุนดินประสิวบอกลงมาขอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสทราบ โปรดให้เจ้าพนักงานกรมกลาโหมรักษาตึกดิน เอาจอบคัดปากตุ่มปากแงซึ่งผนึกไว้นั้นประกายตกลงในตุ่มดิน เพลิงติดขึ้นไหม้ ตึกดินไหวไปทั่วพระนคร ครั้นตรัสทราบ ทรงพระโกธร ให้ลงพระราชอาชญาขุนหมื่นเจ้าพนักงานแล้วจัดกระสุนดินประสิวส่งขึ้นไป แต่ทัพกรุงไปล้อมเมืองนครราชสีมาถึง ๓ ปี ฝ่ายนายสังข์ ยมราช กับท้าวทรงกันดาล เห็นจะต้านทานมิได้ก็ลอบหนีไปจากเมืองโคราช กองทัพกรุงก็เข้าเมืองได้

จากคุณ : น้องหมูแดง เขียนเมื่อ : 16 ก.ค. 55 19:50:22


ความคิดเห็นที่ 5

มีจดหมายของมองซิเอร์โบรด์( บาดหลวง ธรรมดา หรือสังฆราชไม่แน่ใจ) ในสมัยนั้นเขียนถึง ผู้อำนวยการคณะต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) ลงเดือน สิงหาคม2243 เรื่องศึกที่นครราชสีมา บอกว่า มีข่าวเล่าลือว่าผู้ที่คิดจะชิงราชสมบัติเป็นพระอนุชาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนที่ สวรรคต( สมเด็จพระนารายณ์) แต่ไม่ทราบแน่ว่าคนที่จะชิงราชสมบัตินี้เป็นใครแน่ มีทหารอยู่แค่ 400-500 คนเท่านั้น ล้วนเป็นคนต่างชาติ แต่รบกันมาปีหนึ่งแล้ว........พระเจ้าแผ่นดินสยามหาทราบไม่ว่าการที่เกิดศึกครั้งนี้เพราะเหตุได ทรงเห็นว่ากลอุบายต่าง ๆ ที่คิดไวก็ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงทรงคิดกลศึกขึ้นใหม่อีกอย่างหนึ่ง คือโปรดให้ส่งว่าวขึ้นไปยังกองทัพ นัยว่าให้เอาดอกไม้เพลิงผูกหางว่าวขึ้นไปสำหรับเผาเมืองและเผาผู้คนให้ตายหมด แต่การซักว่าวนี้ก็ไม่สำเร็จ ยังหาตีเมืองนครราชสีมาได้ไม่เพราะยังกำลังทดลองที่จะเอาว่าวไปเผาเมืองนั้น ก็ได้เกิดลือขึ้น จะเท็จจริงประการได้ก็ไม่ทราบ ว่ากองทัพไทยได้หนีเข้ากับช้าศึกหมดแล้ว......

แปลว่า พระเพทราชาวางแผนเอาว่าติดดอกไม้เพลิงเอง แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะได้ทำ หรือทำแล้วสำเร็จหรือไม่ แต่ในขณะที่บาดหลวงโบดร์เขียน จดหมาย ท่านคิดว่าไม่เป็นผล

จากคุณ : วรรณเกษม เขียนเมื่อ : 18 ก.ค. 55 23:22:30


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:56:28 น.  

 
นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฟังในบทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 3 ส.ค. 55 ถามเรื่องที่ว่าทำไมกล่าวถึงวันประชุมไม่ตรงกัน เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพบอกว่า
ใ น วั น อั ง ค า ร ไ ม่ ไ ด้ นั ด ป ร ะ ชุ ม
ศุ ก ร์ ล อ ง ถ า ม ดู
มี สั ม ภ เ ว สี รั บ ไ ป

ประโยคสุดท้ายนี่ทำเอาอึ้ง - -! แต่ดูแล้ว รู้สึกว่าที่ว่าหลวงพ่อคูณจะปรินิพพานนั้น ฟังดูเหมือนตาสีตาสาพูดไปหน่อย จุดนี้น่าเชื่อว่าอาจเป็นสิ่งอื่น
แต่กรณีที่ท่านว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเสาหลักเมืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลย และยังอยู่รอดการถอนเสาหลักเมืองจากเจ้าอนุวงศ์ จุดนี้น่าเชื่อถือว่าเป็นเจ้าพ่อจริงๆ

แต่เอาเถอะครับ หากผมไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองโคราชครั้งต่อไป คงต้องเป็นวันศุกร์ตามที่เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพแนะนำแล้วหละครับ แล้วจะถามท่านด้วยว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เราพบกันหรือเปล่า หรือผมเคยมาคุยกับท่านมาก่อนหรือเปล่า? เป็นต้น


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:19:49:09 น.  

 
เสาหลักเมือง เดิมมี6 เสาใช่มั้ยค่ะ อยากรู้ประวัติเดิม แต่ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ


โดย: เชื้อสายคนโคราช IP: 101.51.49.8 วันที่: 28 เมษายน 2557 เวลา:0:36:03 น.  

 
หากจะถวายเครื่องบวงสรวงศาลหลักเมืองโคราช ต้องใช้อะไรบ้าง (ท่านชองสิ่งใด) บวงสรวงเพื่อขอย้ายกลับมาอยู่ที่โคราช ท่านศาลหลักเมืองจะสามารถช่วยได้มั๊ย


โดย: นภัส IP: 61.19.239.121 วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:12:43:00 น.  

 
ท่านทำนายเดือนที่หลวงพ่อคูณมรณะภาพได้ถูกต้องล
เดือนที่ห้า


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 19 กันยายน 2558 เวลา:23:58:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.