Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
26 พฤศจิกายน 2563
 
All Blogs
 
สัมภาษณ์เจ้าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน 20 พ.ย. 63

นับจากเกิดเหตุการณ์เด็กๆติดถ้ำ ผมก็ร้อนใจอยากจะมา อย่างน้อยควรจะเป็นภายในหนึ่งปีนับจากเกิดเรื่อง แต่สองปีก็แล้ว สุดท้ายก็ได้ฤกษ์ในช่วงหยุดยาวขึ้นเหนือมาเที่ยวถ้ำหลวงเป็นครั้งแรกในชีวิต ส่วนตัวผมไม่ได้เชื่อเรื่องเจ้าแม่นางนอน คืออาจจะมีจริง แต่ตายแล้วร่างไม่ได้กลายเป็นภูเขาแน่นอน เช่นนั้นมาที่นี่ควรจะเชิญใครดีหละ? หากผมไม่มั่นใจผมจะเรียกพวกเค้ารวมๆว่า เจ้าที่ โดยยึดเอาสถานที่บริเวณหน้ารูปปั้นเจ้าแม่นางนอนเป็นจุดเชิญแล้วกันครับขออัญเชิญเจ้าที่ๆถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน หากมีหลายท่าน ขอเชิญท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด หรือท่านที่เป็นหัวหน้า หรือท่านที่อยู่มานานที่สุด ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเทอญ (กล่าว 3 ครั้ง)ท่านคือเจ้าที่ๆถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใช่มั้ยครับ
ใ ช่
วันนี้ผมขอพูดคุยกับท่านได้มั้ยครับ
ไ ด้
ท่านคือใครเหรอครับ
วั น นี้ ห า ก อ ย า ก คุ ย กั บ เ ร า ใ ห้ ห า ถ แ สะกดผิด
หมายถึงต้อง มีของอะไรมาเซ่นไหว้ท่านหนะเหรอครับ
ใ ช่
ของอะไรเหรอครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น นํ้ า ดื่ ม
อยากได้กี่ขวดครับท่าน
ศ ส า ม ข ว ด
เดี๋ยวซักครู่ เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมาให้นะครับ

(เนื่องจากภายในเขตอุทยานฯมีร้านเล็กๆขายขนมและน้ำดื่มอยู่เลยซื้อมา 3 ขวดมาไหว้ท่าน โดยวางตรงหน้ารูปปั้นเจ้าแม่นางนอน)

เป็นอย่างไรบ้างครับท่าน
ดี
น้ำ ให้เปิดฝามั้ยครับ
ไ ม่ ต้ อ ง ก็ ไ ด้
ท่านพร้อมจะคุยแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เนื่องจากตรงนี้คนผ่านไปผ่านมาค่อนข้างจะอึกทึก เกรงจะรบกวน ผมอยากจะขอเชิญท่านไปคุยที่ตรงศาลาหลังน้อยที่อยู่หน้าปากทางของ ถ้ำพระ ได้มั้ยครับ
ไ ด้
งั้นท่านตามผมมาตอนนี้เลยนะครับ
ไ ด้

(เดินย้ายจุดไปแถวๆหน้า ถ้ำพระ ซึ่งก็อยู่ในอุทยานแห่งนี้แหละครับ เห็นตรงนั้นมีศาลาหลังน้อยไม่ค่อยมีคนผ่านไปมา โดยระหว่างเดินก็ให้ท่านยังทรงอยู่กับมือเราบนกระดานอักษรเพื่อความมั่นใจว่าท่านตามมาด้วย)

เอ่อ ท่านที่อยู่ขณะนี้ คือเจ้าที่ๆผมไปอัญเชิญหน้าถ้ำหลวงฯเมื่อซักครู่นี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ในอาณาบริเวณอุทยานแห่งชาตินี้ ท่านสามารถไปได้หมดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านคือใครเหรอครับ
เ ร า คื อ เ จ้ า ที่ ๆ ถํ้ า ห ล ว ง
เจ้าที่มีเยอะมั้ยครับที่นี่
เ ย า ะ
ตัวท่านคือ เป็นหัวหน้าที่นี่ หรือว่าเป็นเจ้าที่ๆอยู่มานานที่สุดหนะครับ
ใ น อ ดี ต ที่ นี่ เ ค ย เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข อ ง ฉู ย
สะกดผิด

มันตอบยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เป็นชื่อชนเผ่านึงเหรอครับ
ใ ช่
ท่านอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ กี่ปี
ห น นี้ ไ ป อ อ ว สะกดผิด
มันตอบยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านคือเจ้าที่ๆผมเชิญมาจากหน้าถ้ำหลวงเมื่อซักครู่นี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เจ้าแม่นางนอนมีจริงมั้ยครับ
ใ น อ ดี ต ถํ้ า ห ล ว ง อ า จ เ ค ย มี ค น ม า ฆ่ า ตั ว ต า ย แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ก ล า ย ร่ า ง ม า เ ป็ น ภู เ ข า
เช่นนั้นภูเขานี้ก็คงสภาพนี้มานับพันนับหมื่นนับแสนปีแล้วอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ไ ป ศึ ก ษ า วิ ช า ธ ร นี วิ ท ย า ดู
ถ้างั้น ตำนานเจ้าแม่นางนอนที่มาฆ่าตัวตายแบบ เพราะไม่ได้เจอกับคนรักก็เลยเอาปิ่นแทงหัวตัวเองตายนั่นก็คงจะ แต่งขึ้นใช่มั้ยครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
ใครเป็นคนแต่งขึ้นเหรอครับ
ใ น อ ดี ต ไ ป สื บ ค้ น ดู

เครื่องเซ่น อยากให้มีเพิ่มเติมมั้ยครับ เดี๋ยวพอผมคุยกับท่านเสร็จผมจะได้เอาไปถวายเป็นการตบท้ายก่อนผมจะกลับหนะครับ แต่ก็ยังมีคำถามอีกเยอะมากมายหนะครับ
ดู ท่ า น จ ะ อ ย า ก ถ ว า ย เ ค รื่ อ่ ง
สะกดผิด อ ง เ ซ่ น จั ง

ก็แบบ ผมก็ชอบคุยกับผีสางเทวดามาหลายๆแห่งหนะครับ ก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งหรือเป็นส่วนน้อยหนะครับ ที่ถามถึงเครื่องเซ่นก่อนหนะครับ ผมก็เลยอยากรู้ว่าขาดตกบกพร่องอะไรอีกหรือเปล่า เดี๋ยวอนาคตอีกนานหนะครับ ไม่ทราบเมื่อไหร่ ผมอาจจะได้กลับมาหาท่านที่ถ้ำหลวงอีก ท่านอยากได้อะไรผมจะได้เตรียมมาล่วงหน้าครับ
วั น นี้ ท่ า น นึ ก ยั ง ไ ง ถึ ง ม า ห า เ ร า
ก็นับจากเกิดเหตุการณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าเนียะ ตอนแรกผมก็อยากจะมาให้เจ้าที่เจ้าทางแถวนี้ช่วยชี้เป้าว่า พวกนั้นเค้าติดลึกแค่ไหนในถ้ำ แต่ว่าผมก็ไม่สามารถมาได้ครับ แต่ก็ตั้งใจว่าจะมาภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเรื่อง สุดท้ายสองปีก็ยังไม่ได้มาซักที ก็เลยหาโอกาสมาย้อนถามไปถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นเอาวันนี้หนะครับ
บุ ญ ท่ า น วั น นี้ ถู ก สิ่ ง ศั ก สิ ท ธ์
ไ ว้ วั น ห น้ า อ ย่ า ลื ม ม า อี ก น ะ

แต่วันนี้คุยกับผมได้ใช่มั้ยครับ
ไ ด้
บุญผมเป็นยังไงนะครับ รึไม่มีอะไร?
อ า ยุ ยื น

เชิญท่านมาคุยที่ตรงนี้ กับคุยที่รูปปั้นหน้าปากถ้ำ สะดวกเหมือนกันมั้ยครับ หรือว่าตรงนี้ลำบากกว่าหรือเปล่าครับ
อ ำ น า จ เ ห มื อ น กั น
เห็นท่านตอบมาแบบดูติดๆขัดๆหรือฟังไม่ค่อยเข้าใจหนะครับ ผมก็เลยสงสัยหนะนะครับ

กรณีเด็กมาติดถ้ำหลวงเนียะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางใด ไปดลบันดาลหรือเปล่าครับ
วั น นั้ น แ อ บ เ ข้ า ไ ป โ ด ย ไ ม่ บ อ ก เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ว้ ห น ห น้ า เ ล่ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ ห้ ฟั ง
คือถ้าละเอียดคงจะเล่าไม่หมดหนะครับ เท่าที่ผมเดินดูนิทรรศการหนะครับ รายละเอียดมันเยอะมาก แต่ท่านเล่าแบบสรุปๆแล้วกันหนะครับ
ส อ ง เ ดื อ น ก่ อ น นั้ น เ ด็ ก ๆ ป ลุ ก ผี ที่ ถํ้ า ห ล ว ง ไ ห ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ท่านจะบอกว่ามีอำนาจดลบันดาลของผีสางเทวดานี้ทำให้เด็กต้องติดถ้ำอย่างงั้นด้วยใช่มั้ยครับ
ศุ ก ร์ ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
วันนี้คุยกับท่านได้ต่อไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ในช่วงที่เด็กติดถ้ำอยู่เนียะ ถ้าผมมาหาท่านในระหว่างนั้นเพื่อถามว่า เด็กๆยังมีชีวิตกันอยู่หรือเปล่า ท่านจะสามารถตอบได้มั้ยครับ
ต อ บ ไ ด้ ว่ า ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่
ถ้ามีแผนที่ของถ้ำอยู่ ท่านจะสามารถชี้จุดที่เด็กติดอยู่ได้ ใช่มั้ยครับ
ไ ด้
แล้ว ท่านมีความพยายามช่วยเหลือเด็กๆด้วยมั้ยครับ
พ ย า ย า ม ช่ ว ย อ ยู่
ท่านพยายามช่วยอย่างไรเหรอครับ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดหนะครับ
วั น นั้ น เ ร า ไ ป เ ข้ า ฝั น นั ก ด ำ นํ้ า ช า ว อั ง ก ฤ ษ
เผอิญผมเคยสอบถามเรื่องนี้กับพระสยามฯมาก่อน(15 ก.ย. 62) พระสยามฯก็บอกว่า ผีที่ถ้ำหลวงไม่ใช่เจ้าแม่นางนอน แต่เป็นผีป่า แล้วก็บอกว่า ผีตนนี้พยายามไปเข้าฝันนักดำน้ำบางคน ท่านยืนยันตามนั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ในอดีต เคยมีคนเข้าไปเสียชีวิตในลักษณะนี้มาก่อนมั้ยครับ คือเข้าไปแล้วน้ำท่วมออกไม่ได้ ในสมัยที่คนไม่รู้ข่าว แล้วก็ยังไม่มีนักประดาน้ำหนะครับ
โ บ ร า ณ แ อ บ เ ข้ า ไ ป บ ง ก า ร ค้ า ย า เ ส พ ติ ด ไ ล่ ไ ม่ ย อ ม อ อ ก แ ล้ ว ถู ก นํ้ า ท่ ว ม ถํ้ า อ อ ก ไ ม่ ไ ด้ อ ด อ า ห า ร ต า ย ใ น ถํ้ า
เป็นยุคที่มีไฟฉายหรือยังครับ หรือว่าอาศัยความสว่างด้วยพวกคบเพลิง เพราะว่าในถ้ำก็มืดใช่มั้ยครับ
ถู ก แ ล้ ว ใ น ถํ้ า มื ด ม า ก ใ ช้ ไ ฟ จ า ก ต อ น นั้ น มี ไ ฟ ฉ า ย แ ล้ ว
ที่ท่านเล่าเรื่องคนเข้าไปบงการเรื่องยาเสพติด คือเป็นยุคที่มีไฟฉายแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ไปกี่คนครับ ที่เสียชีวิตในถ้ำหลวงที่ท่านเล่าให้ฟังเนียะ
วั น นั้ น เ ข้ า ไ ป กั น ห ล า ย ค น
แล้วก็เสียชีวิตหมู่เลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ศพของพวกเค้า ถูกนำออกมานอกถ้ำมั้ยครับ หรือว่าก็สูญสลายไปภายในนั้น
ศ พ เ น่ า เ ปื่ อ ย ใ น ถํ้ า ไ ม่ มี ก า ร น ำ อ อ ก ม า
แต่กระดูกก็น่าจะอยู่นะครับ หรือว่ากระดูกก็ย่อยสลายไปด้วย หรือว่าก็อาจจะหลบๆอยู่แถวนั้น
ห ล บ อ ยู่ ต า ม ซ อ ก หิ น
ถึงร้อยปีหรือยังครับ เรื่องที่ท่านเล่ามานี่ ที่คนเข้าไปบงการยาเสพติด
ป ร ะ ม า ณ 4 0 ปี
(ตั้งเป็นอุทยานฯปี 2529 ถ้าท่านว่ามาเป็นเรื่องจริง น่าจะเกิดเหตุก่อนก่อตั้งอุทยานฯ)
ตะกี้ผมจำได้ว่าท่านบอกว่า ไล่ไม่ไป แสดงว่าท่านพยายามที่จะไล่เค้าออกจากถ้ำหลวงด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วเค้าได้ยินท่านไล่มั้ยครับ หรือว่ารับรู้มั้ยครับ
แ อ บ ถ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ครูบาบุญชุ่ม มั้ยครับ
ที่ ท่ า น บ อ ก ว่ า ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น ค น รั ก กั บ เ จ้ า แ ม่ น า ง น อ น นั้ น ไ ม่ จ ริ ง เ พ ร า ะ ช า ติ ก่ อ น ท่ า น เ ป็ น ผู้ น ำ ลั ท ธิ
ท่านสามารถรู้อดีตชาติของครูบาบุญชุ่มได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เป็นผู้นำลัทธิที่อยู่แถวๆนี้ด้วยหรือเปล่าครับ หรือว่าอยู่ไกล
ท่ า น ไ ป ทั่ ว
แล้วท่านมีฤทธิ์หรือญาณวิเศษอย่างว่าจริงมั้ยครับ อย่างที่ท่านบอกว่าอีก 2 วันจะช่วยได้ อะไรอย่างเงียะครับ
อ ยู่ ที่ ก า ร ตี ค ว า ม ว่ า โ ถ สะกดผิด
โ บ ร า ณ ว่ า ว่ า ท่ า น น ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ตอนที่ช่วยเด็กออกมานี่ เชื่อกันว่าในหลวง ร.๙ ก็มาช่วยด้วย ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ร 9 ท่ า น ส่ ง บ ริ ว า ร ม า ช่ ว ย
ที่เด็กบางคนเห็นเป็นแบบ คืออาจจะกึ่งหลับกึ่งตื่น เห็นว่าเป็นรูปลักษณ์ของในหลวง ร.๙ นั่นเป็นบริวารที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับในหลวง ร.๙ เหรอครับ หรือว่าเด็กแค่ฝันไป
ใ ช่ โ ด ย ส่ ว น ม า ก บ ริ ว า ร จ ะ มี รู ป ลั ก ษ ณ์ เ ห มื อ น

ท่านมีความเห็นยังไงกับผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เคยไล่ให้ อ่า ผู้ช่วยเหลือบางคนออกไปจริงหรือเปล่าครับ เช่นคำว่า คุณกลับไปเก่งที่นครปฐมเลย จริงหรือเปล่าครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ถ้ำหลวงลึกแค่ไหนเหรอครับ
ลึ ก ม า ก อ า จ ส่ ง ย า เ ส พ ติ ด ไ ด้
ไปโผล่พม่าหรือเปล่าครับ
แ ร ก เ ริ่ ม เ ดิ ม ที ส า ม า ร ถ ไ ป ท ะ ลุ พ ม่ า ไ ด้ แ ต่ ต่ อ ม า ไ ม่ ไ ด้ เ พ ร า ะ ธ ร ณี วิ ท ย า เ ป ลี่ ย น
(ผมเกิดอาการตกใจที่เทวดาที่คุยด้วยนี้อายุยืนจนเห็นการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาได้)
ดูเหมือนท่านจะเล่าย้อนไปได้ไกลมากเลยนะครับ จนถึงธรณีวิทยาเปลี่ยนได้เนียะครับ
ใ น อ ดี ต หั ว ถํ้ า ยั ง เ ค ย วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ตะกี้ท่านบอก ในอดีตหัวถ้ำยังเคย อะไรนะครับ
หั ว ถํ้ า เ ค ย หิ น ปิ ด ท า ง เ ข้ า
ปิดมิดเลยมั้ยครับ หรือปิดแค่บางส่วนหนะครับ
ปิ ด แ ค่ ส่ ว น ล่ า ง
แล้วมีคนมารื้อออก หรือว่าธรณีวิทยาเปลี่ยนเองครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
หัวถ้ำที่ว่า ท่านหมายถึงปากถ้ำฝั่งที่มีรูปปั้นเจ้าแม่นางนอนใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ในยุคที่มนุษย์รู้จักมีการขนถ่ายยาเสพติดเกิดขึ้นแล้วเนียะ ปากถ้ำมันก็ไม่ทะลุไปถึงพม่าแล้วใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ท ะ ลุ แ ล้ ว
ถึงแม้จะไม่ไปทะลุออกพม่า แต่ไปทะลุออกที่อื่นมั้ยครับ ซึ่งอาจจะเป็นฝั่งไทยเองเนียะ ซึ่งอาจจะเป็นโพรงเล็กโพรงน้อยที่สามารถทำให้ยาเสพติดเดินทางได้หนะครับ
ไ อ นั้ น ศุ ก ร์ ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
งั้นความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ท่านว่านี่ก็คือ อาจจะมีแก๊งค้ายาเข้าไปแล้ว เผอิญว่าน้ำท่วมปากถ้ำแล้วก็ตายกันในนั้นใช่มั้ยครับ โดยหลักๆ
ใ ช่ ที่ ร อ ด ก็ มี

ถ้าน้ำไม่ท่วมถ้ำ เข้าไปแล้วเนียะออกมาได้ทางเดียว หรือว่าไปทะลุที่อื่นได้มั้ยครับ หรือว่าศุกร์หน้าเล่าให้ฟัง
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ในถ้ำหลวง มีเมืองบาดาลมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ เ รี ย ก
มีเมืองลับแลมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

มีฤาษีมั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง ฤ า ษี ที่ แ ต่ ง ขึ้ น ที่ นี่ ทุ ก วั น นี้ ต า ย แ ล้ ว
หมายถึงมีฤาษีที่มาเกี่ยวข้องกับที่นี่จริงๆ แต่ว่าทุกวันนี้ตายแล้วเหรอครับ
ใ ช่
ตายในถ้ำหรือว่าตายนอกถ้ำครับ
น อ ก ถํ้ า

(ผมนำภาพนิ่งที่แคปไปจากรายการช่องส่องผีให้ท่านดู)

อันนี้คือ ทีมงานของรายการช่องส่องผี แล้วนี่ก็คือคุณเรนนี่ที่จะมีญาณวิเศษสัมผัสที่ 6 ท่านมีความเห็นยังไงกับสิ่งที่เธอเล่าครับ มันก็ยาวมาก
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
โถ่ท่าน ผมก็ไม่รู้จะได้ไปอีกเมื่อไหร่ ท่านไม่พูดถึงซักหน่อยเหรอครับ หรือว่าท่านไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเธอผู้นี้
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
ท่านจำวันที่เธอมาได้มั้ยครับ
จ ำ ไ ด้
แล้วท่านไม่มีความเห็นอะไรกับสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับที่นี่หน่อยเหรอครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ถ้ำหลวงยังมีความลับอะไรอีกมั้ยครับ
บ อ ก ไ ม่ ไ ด้ เ พ ร า ะ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ
(เหมือนท่านตอบเอาฮานะเนียะ)

ท่านมีความเห็นยังไงกับจ่าแซมครับ
ต า ย เ พ ร า ะ ช่ ว ย ชี วิ ต เ ด็ ก ๆ
จ่าแซม ตายแล้วไปไหนครับ
ใ น ส ว ร ร ค์

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับโค้ชเอกมั้ยครับ
โ ค้ ช เ อ ก ไ ม่ น่ า พ า เ ด็ ก ๆ เ ข้ า ไ ป เ ล่ น ใ น ถํ้ า
เพราะก่อนนี้เค้าก็พาเด็กๆเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลายรอบแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ซึ่งท่านแนะนำว่า ไม่ใช่ที่น่าเข้าไปเล่นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ เจ้าหน้าที่ๆอุทยานถ้ำหลวงฯนี้มั้ยครับ
บ อ ก ว่ า ส นึ ก ก่ อ น
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น เ รื่ อ ง บ้ า น พั ก เ พ ร า ะ ป ล่ อ ย ส้ ว น เ ต็ ม ล้ น อ อ ก ม า ข้ า ง น อ ก ส่ ง ก ลิ่ น เ ห ม็ น ไ ป ทั่ ว ป่ า ส่ ว น เ รื่ อ ง อื่ น ๆ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ม า ก


ถ้าอนาคตผมมาหาท่านอีก ควรเลือกวันอย่างไรดีครับ
วั น ศุ ก ร์
อยากให้เตรียมของเซ่นอะไรมาฝากท่านบ้างครับ ผมจะได้นำมาจากข้างนอก เผื่อจะมีครบครันมากกว่า บริบูรณ์มากกว่า
ท่ า น ไ ม่ ต้ อ ง เ ต รี ย ม อ ะ ไ ร ม า ห ร อ ก

ท่านช่วยนำผมไปดูบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยาน คือไปชี้แค่หน้าบ้านก็พอหนะครับ
ไ ด้

คืออย่างงี้ครับ ทุกเรื่องที่ผมคุยกับท่านเนียะ ผมอัดเสียงเอาไว้หมดแล้ว แล้วเดี๋ยวผมจะไปเขียนเป็นตัวหนังสือเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ให้คนอื่นได้อ่านกัน ดีมั้ยครับ
ดี
พอท่านรับรู้ว่าผมจะนำไปเขียนให้คนอื่นได้อ่านแล้วเนียะ เรื่องไหนที่ท่านบอกว่า วันหน้ามาถามใหม่ หรือวันหน้าเล่าให้ฟังเนียะ ท่านจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยมั้ยครับ หรือว่าจะไว้วันหน้า
ไ ว้ วั น ห น้ า ก็ ไ ด้

คือว่า พอผมเอาไปเผยแพร่เนียะ แล้วสมมุติว่า ผมมาทราบทีหลังว่า ที่นี่ไม่มีบ้านพักเจ้าหน้าที่ แล้วผมก็อาจจะเสียหน้ามากหนะครับ ก็เลยอยากให้ท่านพาไปดูว่าที่นี่มีบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่จริงๆมั้ยหนะครับ ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ครับ ขออัญเชิญ(นำไป)ครับ

(แรกเข้ามา ผมมองเห็นอาหารเหล่านั้นอยู่ไกลๆ ใจก็สงสัยว่านั่นเป็นบ้านพัก หรือเป็นเพียงหอประชุม หรือที่พักกลางวัน หรือนิทรรศการอะไรเท่านั้น พอเดินไปดูใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะมีป้ายเล็กๆแปะหน้าบ้าน เดินสำรวจซักครู่ก็คุยกับท่านต่อ)

มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับท่าน
ส่ ว น ม า ก ป่ า ไ ม้ ที่ นี่ ถู ก ล ว น
ป่าไม้ ท่านหมายถึงต้นไม้ หรือหมายถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป่ า ไ ม้
ครับ อย่างไรต่อนะครับ
ส่ ว น ม า ก แ อ บ ท ำ สิ่ ง ผิ ด ก ฏ ห ม า ย
ทำอะไรเหรอครับ สิ่งผิดกฎหมาย
เ ช่ น ไ ป เ รี ย ก เ ก็ บ เ งิ น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ไ ว้ ท ว ง โ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ตอนเด็กอยู่ในถ้ำเห็นบอกว่า มีได้ยินเสียงไก่ขันบ้าง ได้ยินเสียงหมาเห่าบ้าง ไม่รู้ว่ามายังไงอะครับ
ส ง สั ย หู แ ว่ ว
ตอนเด็กอยู่ในถ้ำ ท่านสามารถติดต่อกับเด็กๆได้บ้างมั้ยครับ
ไ ด้
ท่านติดต่อยังไงอะครับ
หู ทิ พ ย์
แล้วเด็กได้ยินมั้ยครับ
ไ ด้ ยิ น

อ่อถามนิดนึง ที่ท่านว่าท่านไปเข้าฝันนักดำน้ำชาวอังกฤษหนะครับ ท่านเข้าฝันด้วยภาษาอะไรครับ
อั ง ก ฤ ษ
ท่านพูดภาษาอังกฤษได้เหรอครับ
ไ ด้
เป็นเพราะผีสางเทวดาเนียะ สามารถได้หลากหลายภาษา หรือว่าท่านศึกษาภาษาอังกฤษมาก่อนครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

โอเค นอกจากเรื่องที่ผมยังไม่ได้ถามท่านเนียะ ท่านมีอะไรอยากจะบอก อยากจะประกาศเพิ่มเติมมั้ยครับ
อ ย่ า ม า ถํ้ า ห ล ว ง ใ น ช่ ว ง ฤ า ดู ฝ น

ได้ยินว่าวันที่เด็กเข้าไปติดหนะครับ คือช่วงนั้นจู่ๆฝนก็ตกหนักผิดปกติชนิดที่ว่า ปีก่อนๆน้ำไม่เคยที่จะขึ้นเร็วขนาดนั้นมาก่อน ไม่รู้จริงมั้ยครับ หรือว่านั่นก็ปกติอยู่แล้ว
ป ก ติ ฝ น ไ ม่ ต ก ม า ก ข น า ด นั้ น ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

อีกนิดนึง ที่ท่านว่ามีกลุ่มค้ายาเข้าไปติดแล้วเสียชีวิตในนั้นหนะครับ ตำแหน่งที่กลุ่มค้ายาอยู่หนะ ใช่ตำแหน่งเดียวกันกับที่เด็กๆหมูป่านี้ไปอยู่หรือเปล่าครับ
ใ ช่ เ ล ย เ พ ร า ะ เ ป็ น เ นิ น เ ดี ย ว กั น

เอาหละ หมดคำถามแล้วครับผม งั้นผมก็คงต้องขอลาท่านตรงนี้เลยแล้วกันครับ
คงไม่มีอะไรอีกแล้วมั้งครับ
ไ ม่ มี

อ่า รูปปั้นเจ้าแม่นางนอนหนะครับ ปั้นขึ้นนานยังครับ
ปั้ น เ มื่ อ ส า ม สิ บ ปี ก่ อ น
เอาหละครับผม ไม่มีอะไรแล้วนะครับ
ไ ม่ มี
งั้นก็ต้องขอลาท่านตรงนี้แล้วกันนะครับ ขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตประจำท่านด้วยเถิดด

ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2563
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2563 23:35:39 น. 0 comments
Counter : 3517 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.