Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
28 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์พระแม่ธรณีและเจ้าพ่อหลักเมือง 27/04/55

เดินทางไปหารูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมแถวสนามหลวงแต่เช้าตรู่ เพราะแดดไม่ร้อน คนยังไม่พลุกพล่าน สะดวกแก่การสนทนากับท่านครับ เมื่อไหว้ท่านและสวดมนต์ตามป้ายที่เขียนไว้แล้ว ก็เริ่มถามเลย

ท่านคือพระแม่ธรณีหรือเปล่าครับ
ใ ช่
พระแม่ธรณีครับ เดี๋ยวนี้คนไทยหวาดวิตกเรื่องแผ่นดินไหวกัน พระแม่ธรณีพอจะเตือนล่วงหน้าได้มั้ยครับ
มั น ย า ก
มันเป็นสิ่งที่คาดเดาล่วงหน้าได้ยาก ใช่มั้ยครับ
บ อ ก แ ล้ ว ว่ า ย า ก
เช่นนั้น พระแม่พอจะบอกอย่างคร่าวๆ หยาบๆ เท่าที่พระแม่พอจะบอกได้หนะครับ ที่รุนแรงพอจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหนะครับ
ห า หั ว ห มู ส า ม หั ว ม า ถ ว า ย วั น อ า ทิ ต ย์ แ ล้ ว จ ะ บ อ ก
(เงอะ - -!)
หาหัวหมูมาถวายสามหัววันอาทิตย์แล้วจะบอก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านที่กำลังสนทนาอยู่กับผมขณะนี้ คือพระแม่ธรณีจริงๆใช่มั้ยครับ (เกิดอาการไม่แน่ใจ)
ใ ช่
โลกมนุษย์นี้ มีพระแม่ธรณีอยู่พระองค์เดียว หรือหลายพระองค์ครับ
ห ล า ย อ ง ค์
ผมเคยมาหาท่านคราวก่อน เพื่อถามเรื่องแผ่นดินไหว แล้วท่านก็ตอบว่า “วันยักษ์แอบเอาย…”อ้างอิง แล้วก็ยังสะกดไม่ได้ศัพท์ โดยท่านว่าจะออกไปดูก่อนหนะครับ คราวนั้นท่านไม่เห็นต้องใช้หัวหมูหนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นยังไงต่อครับ วันยักษ์แอบเอาย… อะไรซักอย่างหนะครับ
วั น ยั ก ษ์ แ อ บ เ อ า ย อ ด น บ ว ร ร ณ
(ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี - -!)
พระแม่ธรณีรู้มั้ยครับ ว่ามีน้ำมันอยู่ใต้ดินที่ไหนครับ
วั น อ า ทิ ต ย์ ห า หั ว ห มู ม า ถ ว า ย ส า ม หั ว แ ล้ ว จ ะ บ อ ก

เอ่อ แปลกดี ว่าแต่ผมควรจะลงทุนหาหัวหมูสามหัวไปถวายท่านวันอาทิตย์ดีมั้ยเนียะ เดี๋ยวไว้คราวหน้าตัดสินใจอีกทีนะครับ - -!

-----------------------------------------------------------------------------------


จากนั้นเดินไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองต่อครับ
นี่ผมเข้ากรุงเทพฯมาเพื่อภาระกิจทางไสยศาสตร์เท่านี้หนะเหรอ? เปล่าครับ ธุระหลักของผมคือ มาส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่สภาวิจัยแห่งชาติครับ
ถึงศาลหลักเมือง เบื้องต้นผมก็ไหว้เสาหลักเมืองและถวายเงินบำรุงเสาหลักเมืองก่อน จากนั้นค่อยไปหามุมสงบคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองครับ

ท่านคือเจ้าพ่อหลักเมืองใช่หรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านครับ ผมมีภาพเคลื่อนไหว(พยายามใช้คำไทยให้มากที่สุดแทนวีดีโอ)สิ่งประดิษฐ์ของผมมาให้ท่านชม มันเป็นยานพาหนะที่สามารถวิ่งตามน้ำก็ได้วิ่งทวนน้ำก็ได้ โดยไม่ต้องออกแรงพาย ไม่ต้องใช้น้ำมันไฟฟ้า จะให้ท่านดูหน่อยได้มั้ยครับ
ไ ด้
(ผมเปิดวีดีโอยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้จากโน๊ตบุ๊คให้ท่านดู)
ท่านมีความเห็นอย่างไร กับสิ่งประดิษฐ์นี้ครับ
หั ว คิ ด ดี
ผมก็อยากจะเสนอให้มันเป็นของใหญ่ขนาดจริง เพื่อให้คนเข้าไปโดยสารได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ผมเลยส่งประกวดที่สภาวิจัยแห่งชาติหนะครับ ท่านมองอนาคตของมันไว้อย่างไรครับ
ออกไปดูก่อน
(เรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ผมอ้างกับท่านว่า น่าจะเป็นประโยชน์วงกว้างในอนาคต เลยนำมาเป็นข้ออ้างในการรบกวนถามท่านครับ แหะแหะ)
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ใ ห้ วิ่ ง ไ ด้
เรื่องนี้จะเริ่มสำเร็จเป็นรูปธรรมอีกนานมั้ยครับ
ห วั ง ว่ า อ า จ ทํ า ไ ด้ ห า ก ไ ด้ รั บ เ งิ น จ า ก ส ภ า วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ
อึมม งั้นท่านพอจะรู้มั้ยครับ ว่าผมจะได้รับเงินจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในฐานะอันดับใดครับ (ท่านลงไปจิ้มพื้น) คืออยากขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองช่วยด้วยหนะครับ (แหะแหะ)
นั ก ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ทั้ ง ห ม ด ว ออกไปดูก่อน
(การออกไปดูแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
มึ ง อ า จ ไ ด้ ที่ ส อ ง
แต่ดูแล้ว อนาคตน่าจะมีมาวิ่งได้จริงๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ถึงตอนนั้นเนียะ ผมยังมีสถานภาพเป็นเจ้าของมันอยู่หรือเปล่าครับ ในฐานะที่เป็นคนคิดประดิษฐ์แต่แรกหนะครับ
ห า ก มึ ง อ ย า ก ไ ด้ ว ก ก ลั บ ม า ห า บั ออกไปดูก่อน
บ อ ก ใ ห้ ท า ง ล ออกไปดูก่อน
อึมม ไม่เป็นไรมั้งครับ ท่านก็บอกว่าแนวโน้มจะได้ที่สองไปแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(ผมเปิดเอกสารสภาวิจัยให้ท่านดูอ้างอิง)
ท่านคงหมายถึงรางวัลระดับดีเด่นที่ได้เงินรางวัล 250,000 บาทหรือเปล่าครับ
ใ ช่
(เทพในพระธาตุที่บ้านก็ทายว่าอาจได้ที่สองเหมือนกัน แต่บางคำพูดต่างกันนิดหน่อย
ผมคงจะไม่ขอบนกับเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ ผมก็เป็นนักประดิษฐ์ชาวพุทธคนนึง หวังผลของการกระทำมากกว่าผลของการบนบาน อีกอย่าง ถ้าบนบานแล้วได้ขึ้นมา ก็จะเกิดความสงสัยว่า อันนี้ได้เพราะการบนบานหรือฝีมือตัวเองกันแน่ จะภาคภูมิใจได้ไม่เต็มที่ แค่ผมหลุดปากว่า ขอพร ก็รู้สึกผิดนิดๆแล้วครับ - -!)

อึมม โอเคครับ แต่ทีนี้ยังมีลาภอยู่อีกตัวนึง ที่ท่านเคยทำนายว่า พ่อผมจะถูกล๊อตเตอรี่จากการเลือกพรรคภูมิใจไทยอ้างอิง ซึ่งตอนนี้ยังไม่ครบกำหนดสี่ร้อยวัน แต่ ณ ตอนนี้ขอถามท่านอีกซักหน่อยว่า เรื่องนี้ยังมีความแน่นอนอยู่อีกเปล่าครับ
มึ ง ไ ม่ เ ชื่ อ กู เ ห ร อ
ครับ สรุปว่าท่านยังคงยืนยันว่าพ่อผมจะถูกล๊อตเตอรี่ตามเดิม หรืออย่างไรครับ คือ เจ้าพ่อหลักเมืองท่านรับประกันว่าพ่อผมจะถูกล๊อตเตอรี่แน่นอน?
ห า ก ไ ม่ ถู ก ล๊ อ ต เ ต อ รี่ ใ ห้ มึ ง ม า ทํ า ล า ย (เซ็นต์เซอร์) ไ ด้ เ ล ย
(ถ้าท่านเป็นมนุษย์คงเหมือนคนชอบพูดขวานผ่าซากแต่จริงใจแน่เลย ผมอยากบอกว่าผมทำดังที่ท่านว่าไม่ได้หรอกครับ)
ที่ท่านบอกปีที่แล้วช่วงก่อนเลือกตั้ง ว่าจะถูกภายในสี่ร้อยวัน ทีนี้มาถึงตอนนี้แล้ว น่าจะถูกภายในปีนี้แล้ว ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

โอเค เข้าสู่คำถามข้ออื่นๆแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมอ่านให้ท่านฟังให้หมด ให้ท่านเลือกตอบเหมือนเดิมนะครับ
ไ ด้
(ที่ผ่านมาถามเรื่องส่วนตัวมากไปหน่อย ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเหมือนเรื่องไฟใต้อ้างอิงซึ่งสามารถยกขึ้นมาถามเป็นหลักได้โดยไม่ต้องให้ท่านเลือกตอบ ก็ต้องขออภัยผู้อ่านหากทำให้ข้ออื่นๆต้องเลื่อนออกไปนะครับ)

คำทำนายหลักเมืองเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้ถึง 150 ปีซึ่งนับได้ถึงปี 2475 เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรครับ
วั น ที่ รู้ ว่ า ว ร นุ ช นํ า นั ก เ รี ย น ม า บุ ก วั ง ห า ว่ า ส บ โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น ก า ร ป ก ค ร อ ง ทั้ ง ห ม ด ถู ก จั บ ไ ป รั บ โ ท ษ
อันนี้ท่านกำลังเล่าถึงในเหตุการณ์ในสมัยกษัตริย์รัชกาลที่เท่าไหร่ครับ
7
เจ็ดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เหตุการณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อกี้ เกิดขึ้นภายในปี 2475 หรือก่อนหลังครับ
ภ า ย ใ น ปี 2 4 7 5
งั้นเรื่องคำทำนายสถาบันกษัตริย์ 150 ปี ที่ว่านับจากสถาปนาเสาหลักเมืองครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมาเนียะ เป็นสิ่งที่มาแต่งขึ้นยุคหลังปี 2475 หรือว่ารู้กันมาก่อนแล้วครับ
วั น พ ร ะ ว ร นุ ช จ ะ นํ า นั ก เ รี ย น ไ ป ปิ ด วั ง ลุ ง สั ง ท อ ง ไ ด้ อ อ ก ม า ทํ า พิ ธี จั บ ด ว ง เ มื อ ง ช่ ว ย ช สะกดผิด ด ล บั น ด า ล ใ ห้ อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง เ สื่ อ ม ล ง น ว
(คำตอบอาจไม่ตรงคำถามนัก แต่ไม่เป็นไรครับ บางทีอาจจะผิดตั้งแต่คำถามแล้วก็ได้)
เอิ่ม หมายถึงให้อำนาจปกครองของใครเสื่อมลงครับ
สู่ รู้
คือเป็นเรื่องลับๆลวงๆภายใน ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

อยากให้ท่านยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองสามารถบัลดาลฤทธิ์เพื่อช่วยเหลืออะไรได้ คือเหตุการณ์อะไรครับ
ส ร้ า ง รู ป ดุ ไ อ พ ว ก ล้ ม เ จ้ า
เกิดขึ้นผ่านมาแล้วใช่มั้ยครับ
ผ่ า น ม า แ ล้ ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน และเมื่อไหร่ครับ
น า น แ ล้ ว
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการแบ่งสีในยุคปัจจุบัน หรือว่านานกว่านั้นอีกครับ
น า น ก ว่ า นั้ น
เจ้าพ่อหลักเมืองคือผู้สำแดงอิทธิฤทธิ์กระทำเองใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(มานึกได้ตอนนี้เสียดายน่าจะบอกท่านว่าท่านสามารถ สร้างรูปดุ อย่างงั้นให้ผมดูอีกรอบได้มั้ย เผื่อจะถ่ายวีดีโอมาโพสให้ชมครับ ^_^)
ประมาณปี พ.ศ. อะไรครับ
2 4 7 5
(เรื่องปีนี้ยังไม่จบอีกเหรอ)
2475 เหรอครับ
ใ ช่
พวกกบฏเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นี่ จัดเป็น ยังไงดีหละ จัดเป็นคนไม่ดีใช่มั้ยครับ
หั ว มึ ง นี่ โ ง่ ช มั ด
(วันนี้โดนทั้งชมว่าหัวดี โดนทั้งด่าว่าโง่เลยครับ ดราม่าแต่ละครั้งนี่อารมณ์ไม่ซ้ำแบบเลยนะครับ 5555 - -!)

ที่ท่านเคยทำนายว่าพรรคเพื่อไทยจะถูกยุบหนะครับอ้างอิง ถึงตอนนี้ท่านยังคงยืนยันคำทำนายนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
ยื น ยั น
ปีที่แล้วท่านบอกว่าจะถูกยุบภายในปีหน้า ซึ่งก็คือปี 2555 นี้หรือเปล่าครับ
วั น ยุ บ พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย ถู ก กํ า ห น ด ไ ว้ แ ล้ ว
งั้นท่านบอกให้ล่วงรู้ได้มั้ยครับ ว่าวันไหน
ฉิ บ ห า ย
หมายถึงบอกไม่ได้ จะฉิบหาย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เอ่อ ถูกกำหนดโดยใครครับ โดยชะตากรรมหรือพรหมลิขิต หรือโดยคนมีอำนาจในประเทศนี้ครับ
ค น มี อํ า น า จ
เป็นอำนาจที่ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ หรือว่านอกเหนือรัฐธรรมนูญครับ
น อ ก เ ห นื อ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
ท่านหมายถึงอำมาตยาธิปไตย ใช่หรือเปล่าครับ
ใ ช่
เค้ากำหนดล่วงหน้าไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเหรอครับ การยุบพรรคเนียะ
ใ ช่
คือ ไม่ว่าทักษิณจะได้นิรโทษกรรมกลับมาหรือไม่ได้กลับมาก็ตาม พรรคเพื่อไทยก็ต้องถูกยุบใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ถ้าอย่างงั้น การที่เสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวล้มอำนาจอำมาตย์ อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ ก็มีความชอบธรรมอยู่ในตัวเอง อยู่ในระดับหนึ่งอย่างงั้น ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อำมาตย์ที่ว่านี่ ท่านให้น้ำหนักไปทางฝ่ายทหาร หรือทางฝ่ายขององค์มนตรี หรืออื่นๆครับ
สู่ รู้
(คราวก่อนท่านก็เคยพูดว่าสู่รู้มาแล้วอ้างอิง อย่างงี้จะไม่ให้เดาออกได้ไงว่าท่านหมายถึงใคร - -!)
ข้อหาหลักๆในวันพิพากษายุบพรรคเพื่อไทย ที่เค้าประกาศออกสู่สาธาณะชน คือข้อหาหลักๆอะไรครับ
บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
ถูกยุบภายในปี 2555 นี้หรือเปล่าครับ พรรคเพื่อไทย
อ า จ เ ลื่ อ น ไ ป ปี ห น้ า
(เอ๊ะ ไหนท่านว่าเค้ากำหนดวันแล้ว ทำไมเลื่อนไปปีหน้าได้อีกหละ ^_^)
ตลอดสมัยของพรรคเพื่อไทย จะใช้นายกของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดกี่คนครับ
ออกไปดูก่อน
อ่าเดี๋ยวครับ สรุปแล้วโอกาสที่ทักษิณจะได้กลับมาเพราะการนิรโทษกรรมหนะครับ โอกาสประมาณร้อยละเท่าไหร่ครับ
ออกไปดูก่อน
อ่ะไม่เป็นไรครับ ข้ออื่นๆไปเลยแล้วกันนะครับ

กระทรวงที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือกระทรวงรถไฟหรือเปล่าครับ
ส่ อ ว่ า ใ ช่
ส่อว่าใช่ ร้อยละเท่าไหร่ครับ
8 0
แล้วรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่ อะไรน่าเป็นประเด็น(ถาม)มากกว่ากันครับ
นั ก ล ง ทุ น จ ะ ว นํ า ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ดั น ออกไปดูก่อน
รั ฐ บ า ล จ ะ รี บ ส ร้ า ง ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ออกไปดูก่อน
ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ดู จ ะ ทํ า ไ ม่ สํ า เ ร็ จ เ พ ร า ะ ว่ า มี ก า ร เ ป ลี่ ย น รั ฐ บ า ล แ ต่ ใ น ปี 2 5 5 8 บ น ย า ออกไปดูก่อน
วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

ท่านครับ ท่านอุตส่าห์ออกไปดู พอจะได้ความว่าอย่างไร ช่วยบอกผมอีกซักหน่อยก็ได้ครับ ให้เป็นคำตอบสุดท้ายของวันนี้เลยก็ได้ครับ เรื่องรถไฟความเร็วสูงเนียะครับ
ล อ ง ดู แ ล้ ว มั น ยั ง ไ ม่ แ น่ น อ น วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
ท่านเดี๋ยว ก่อนหน้านี้ผมไปหาพระแม่ธรณีมา ท่านบอกให้ผมถวายหัวหมูสามหัววันอาทิตย์ แล้วท่านจะบอกเรื่องแผ่นดินไหว หรือน้ำมันใต้ดิน เจ้าพ่อหลักเมืองมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับ
สุ ด แ ล้ ว แ ต่ ท่ า น
โอเค งั้นวันนี้รบกวนเจ้าพ่อหลักเมืองเพียงเท่านี้ครับ…


เหตุเกิดวันที่ 27 เมษายน 2555 แต่กว่าจะได้เอาลงก็คืนวันที่ 28 เมษายน 2555 เพราะธุระเยอะ และต้องใช้เวลาถอดความจากวีดีโอด้วยครับ ใช่แล้วครับ ผมถ่ายวีดีโอการสัมภาษณ์เอาไว้ เพื่อนำมาพิมพ์บอกต่อแบบไม่ผิดเลยซักตัวอักษรเดียวครับ ^_^


Create Date : 28 เมษายน 2555
Last Update : 28 เมษายน 2555 22:07:10 น. 8 comments
Counter : 4557 Pageviews.

 
เอ ถ้าต่อไป ไปถามวันนึง แล้วค้างคืนที่กรุงเทพ วันต่อไปถามอีกวันนึง จะดีมั้ยน้าาาาา


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 29 เมษายน 2555 เวลา:15:24:47 น.  

 
ติดตามมานาน นำมาให้อ่านอีกนะ


โดย: สาวก สมภพ IP: 82.245.26.44 วันที่: 1 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:48:18 น.  

 
องค์พระแม่ธรณี และเจ้าพ่อหลักเมืองที่ท่านไปสัมภาษณ์มา ท่านมาปรากฎตัวให้ท่านสัมภาษณ์เลยหรืออย่างไร
เป็นตอนกลางวันหรือกลางคืน


โดย: สีดา IP: 192.168.211.162, 110.76.153.69 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:50:30 น.  

 
ใช้กระดานอักษรแบบผีถ้วยแก้วครับ แต่ผมจับปากกาแทน
ที่ผมทำไว้ล่าสุด เป็นกระดานแบบนี้ครับ //board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1888776&d=1328601776


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:35:09 น.  

 
เรื่องการเมืองก็กำลังร้องฉ่า จากกรณีปรองดอง
แต่ที่ผ่านมาก็ไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองบ่อยพอสมควรแล้ว ในขณะที่ปัญหาบ้านเมืองก็มีแทบทุกวัน คงนำไปถามได้ไม่ทั้งหมด
แต่น่าจะไปอีกครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนนี่หละครับ ไม่กลางเดือนก็ปลายเดือน

แต่ก็เคยถามเจ้าพ่อเรื่อง ปรองดอง ไปแล้ว ในบทสัมภาษณ์ 13/8/54 ท่านตอบเพียงว่า "นิรโทษกรรม" เท่านั้นครับ
น่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:19:38:16 น.  

 
ผมเคยใช้วิธีกระดานอักษร แม่นใช้ได้คับ เล่นกันสนุกๆ กับเพื่อน มีเพื่อนคนหนึ่งไม่เชื่อ แต่ท่านที่คุยด้วยทายสีกางเกงในมันถูก เพื่อนมันเลยเชื่อคับ อิอิ


โดย: ปาล์ม IP: 202.12.73.129 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:21:04:10 น.  

 
ยังรอ ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ถวายหัวหมูสามหัวให้พระแม่ธรณี(ที่สนามหลวง) โปรดบอกด้วยนะครับ
แล้วผมจะไปช่วยสื่อสารถามแผ่นดินไหวให้ครับ ^_^


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:21:17:28 น.  

 
พูดเอง เออเอง ท่าจะโดนพวกเปรตหลอกมากกว่า


โดย: ... IP: 171.99.13.218 วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:11:59:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.