Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2558
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
9 สิงหาคม 2558
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 6 ส.ค. 58

ในที่สุดผมก็ตัดสินใจมาหาพระแก้วมรกต หลังจากไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองและพระสยามฯมาก็บ่อยแล้ว ก็คงจะครอบคลุมสิ่งศักดิ์สิทธิสำคัญของประเทศทั้งหมดแล้ว(มัง)ครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวเยอะ ผมเลยเลือกไปวันธรรมดาวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เพราะหวังว่านักท่องเที่ยวจะมีปริมาณน้อยกว่า โดยไปตั้งแต่เวลาวัดพระแก้วเปิดเลย ปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็เข้าเยอะกันตั้งแต่เช้าเลยครับ
การนำเสนอใน Blog นี้ จะเริ่มมีตัวหนังสือสีเทา เป็นถ้อยคำที่ไม่ได้เกิดขึ้นในการสนทนา แต่ผมมาพูดประกอบเข้าไป ใช้สีเทาเพื่อลดความเด่นลงไปครับ

ก่อนอื่น ผมได้เข้าไปอัญเชิญในพระอุโบสถพร้อมกระดานอักษร แล้วก็ออกมาหาสถานที่เหมาะๆข้างนอก ก็เห็นว่าทางระเบียงด้านหลังคงจะดีที่สุด มีโต๊ะตั้งไว้ตัวนึง แถมมีเก้าอี้พับวางอยู่ใกล้ๆ ผมเลยเอามานั่งซะเลย ^_^

ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกต องค์ที่อยู่มาตั้งแต่แรกเริ่ม หรือองค์ที่อยู่มานานที่สุด องค์ที่ผมได้เข้าไปอัญเชิญในพระอุโบสถเมื่อสักครู่นี้ ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเทอญ
ท่านมาแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านคือเทวดาองค์ที่สถิตในพระแก้วมรกต องค์ที่อยู่มานานที่สุดหรือองค์แรกสุด ใช่มั้ยครับ
แ น่ น อ น
ท่านครับ ผมมีเรื่องจะถามท่านหลายๆประการ เกี่ยวกับทั้งประวัติศาสตร์ ทั้งการเมือง หรืออาจจะรวมถึงอนาคตด้วย ท่านมีความยินดีที่จะตอบพูดคุยกับผมมั้ยครับ
ห า ก มึ ง แ ด สะกดผิด
แ ด สะกดผิด
แ อ บ ล บ ถ้ อ ย ค ำ บ า ง ค ำ อ อ ก มึ ง เ จ อ ดี แ น่

(หงะ แม้เทวดาในพระพุทธรูป ก็ยังใช้ถ้อยคำรุนแรงอยู่อีก -_- แต่ปัญหาคือ หากเป็นถ้อยคำที่หมิ่นประมาทใคร จะไม่ให้ผมเซ็นเซอร์เลยเหรอ)
ผมไม่ลบแน่ครับท่าน ผมก็เคยคุยกับทั้งเจ้าพ่อหลักเมืองทั้งพระสยามฯมาแล้วเนียะ ผมก็คงไว้ทุกตัวอักษรเลยครับท่าน
เ ป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก แ ล้ ว
(คงไว้ทุกตัวอักษร ขนาดท่านๆสะกดผิด ผมก็ยังนำมาลงทุกตัวอักษรเลยครับ ฮ่าๆๆ)

ท่านครับ ตำนานการได้พระแก้วมรกตมาเนียะ เกี่ยวข้องอะไรกับพระนาคเสนเถระ ที่วัดอโศการาม กรุงปาฏลีบุตร หรือเปล่าครับ
ท ำ ขึ้ น ที่ ถ า ม ท ำ ไ ม
คือ เห็นนักประวัติศาสตร์เค้าก็ถกเถียงหนะครับ ว่าตำนานนี้อาจจะจริงหรือว่าอาจจะแต่งขึ้นหนะครับ ก็เลยอยากจะทราบที่มาของพระแก้วมรกตจริงๆหนะครับ ต้นกำเนิด
ส อ บ ถ า ม ไ ป ไ ม่ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ะ ไ ร

งั้นถามมาถึง การค้นพบท่านที่วัดแห่งหนึ่งที่เชียงรายเนียะ โดยท่านอยู่ในเจดีย์แล้วเจดีย์ถูกฟ้าผ่า จริงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ จ ริ ง วั น นั้ น ห า พ ร ะ แ ก้ ว เ จ อ จ า ก แ ท่ น แ ต่ โ ก ห ก ว่ า ฟ้ า ผ่ า เ จ ดี ย์
เค้าว่าตอนนั้นมีปูนพอกท่านอยู่ แล้วค่อยมากะเทาะออกในภายหลัง จึงเห็นพระแก้วมรกตข้างใน จริงหรือเปล่าครับ
โ บ ร า ญ มั ก เ อ า ปู น หุ้ ม พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ไ ว้
หุ้มเพื่ออะไรหนะครับ เพื่อเป็นการแบบ ไม่ให้คนมาขโมย เหรอครับท่าน
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
แสดงว่าพระแก้วมรกต ก็เคยมีปูนหุ้มมาก่อนจริงๆใช่มั้ยครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น บ้ า ง

เชื่อกันว่า ผีที่รักษาพระบาง ไม่ชอบกับ ผีที่รักษาพระแก้วมรกต [1] จริงหรือเปล่าครับ
ม อ ง ดู
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านครับ แล้ววันที่เหมาะที่จะมาสื่อสารกับท่านมากที่สุด ควรเลือกวันยังไงครับ
วั น ไ ห น ก็ ไ ด้

มีข่าวลือมาจากทางฝั่งลาวว่า ตอนอัญเชิญพระแก้วมรกตมาเนียะ มีการสาบานอะไรไว้หรือเปล่าครับ ว่าหากไม่นำไปคืน จะมีมหันตภัยหนะครับ [2]
ต อ น นั้ น ไ ม่ มี ก า ร ส า บ า น อ ะ ไ ร
ท่านครับ แล้วเค้าไปอัญเชิญมา หรือว่าไปช่วงชิงมากันหนะครับ
ดู มึ ง จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
ท่านไม่อยากตอบเหรอครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

พระแก้วมรกต มีเทวดาสถิตอยู่ประมาณกี่องค์ครับ
ยั ง ไ ม่ แ น่ น อ น
คือ มีมาๆไปๆ จำนวนเปลี่ยนแปลงตลอดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เอาขอช่วงปัจจุบันอย่างวันนี้หนะครับ ประมาณ หรือว่าไม่ได้นับครับ นับไม่ไหว
เ ป็ น วั น ห น้ า นั บ ใ ห้

ท่านครับ ก็เผอิญว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับพระเจ้าตากสิน พูดถึงที่ไปของพระองค์ที่ไม่เหมือนกันหนะครับ บ้างก็ว่าทรงสวรรคตอยู่ที่พระนครนี้แหละ แต่บ้างก็ว่าทรงหนีไปบวชที่นครศรีธรรมราช ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
วั น นั้ น บั ว ถ า ม แ ล้ ว ห า ก ถ า ม ท ำ ไ ม
ก็ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์หนะครับท่าน เค้าก็พูดไม่เหมือนกัน แต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกัน
สั ง ค ม ต อ น นั้ น ธ น บุ รี ที่ ท่ า น อ ยู่ ไ ด้ ถู ก โ ค่ น ล ง วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านครับ ในพิธีฝังเสาหลักเมืองสมัยรัชกาลที่ ๑ หนะครับ ว่ากันว่า มีงูน้อยลงไปอยู่ที่ก้นหลุม 4 ตัว จริงหรือเปล่าครับ
วั น นั้ น ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
แล้วตำนานเรื่องคนที่ชื่อ อิน จัน มั่น คง หละครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
ท่านครับ เรื่องงูน้อย 4 ตัวเนียะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวเหรอครับ ท่านเลยจะค่อย วันหน้าเล่าให้ฟัง หนะครับ
วั น นี้ ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย ส ะ ด ว ก
ท่านครับ แล้วผมจะมีวิธีเลือกวันมาหาท่านยังไงครับ เพื่อให้ท่านสะดวกที่สุดหนะครับ หรือว่าท่านก็ไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันครับ
แ ต่ ถ้ า วั น อ า ทิ ต ย์ จ ะ ดี ก ว่ า
ผมควรมาสื่อสารกับท่านวันอาทิตย์ดีกว่าใช่มั้ยครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว ใ ช่
(วันหยุด งั้นคนก็ยิ่งเยอะหนะสิครับท่านผู้ชม)

ในหลวง ร.๕ เคยพลั้งพระโอษฐ์ที่จะยกพระแก้วมรกตให้แก่ทางรัสเซีย [3] จริงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ จ ริ ง

จอมพล ป. เคยนำพระแก้วมรกตไปไว้ที่ถ้ำที่เพชรบูรณ์ จริงหรือเปล่าครับ
ไ อ จ อ ม พ ล ป ยั ง เ ค ย เ อ า พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นยังไงกับการเมืองไทยครับ
ไ อ ป ร ะ ยุ ท ธ มั น ท ำ โ ด ย ที่ โ อ ก า ส ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่าน แต่โอกาสหน้าที่ว่าเนียะ คือผมกว่าจะมาหาท่าน ก็คงนานเป็นปีๆหนะครับ ท่านคงจะไม่ว่าอะไรผมนะครับ
ไ ม่ ว่ า อ ะ ไ ร

ท่านครับ การสาบานต่อพระแก้วมรกต จะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
แ ล้ ว แ ต่ ส า บ า น ว่ า อ ะ ไ ร
แล้วเค้าสาบานว่าอย่างงั้นแล้วเนียะ ใคร เป็นคนดลบันดาลให้เค้าเป็นอย่างคำสาบานเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ส่ ว น ม า ก โ ด น วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

พระแก้วมรกต ปกป้องบ้านเมืองอย่างไรเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
วั น ห น้ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านจะหมดเวลาแล้วเหรอครับ
ใ ช่

เจ้าพ่อหลักเมืองเคยบอกว่า พระแก้วมรกตมีแสงแห่งอำนาจทำให้บ้านเมืองไม่หายนะ โดยแสงแห่งอำนาจนั้นเป็นแสงสีเขียว [4] จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง

อ่างั้นข้อสุดท้ายแล้วกันครับท่าน เมื่อกี้ท่านเล่าเรื่องจอมพล ป. คือผมอยากรู้ต่อหนะครับ ท่านว่าจอมพล ป. นำพระแก้วมรกตไปทำอะไรนะครับ อยากให้ท่านเล่าให้จบเลยหนะครับ
ร อ สะกดผิด รู้ ไ ป ท ำ ไ ม
ก็ฟังดูท่านเล่ามาตื่นเต้นดีหนะครับ เลยอยากรู้ว่าจอมพล ป. แอบนำไปทำอะไรหนะครับ
ส น ใ จ เ ห ร อ
ครับ สนใจครับ
มั น เ อ า พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต ไ ป ไ ว้ ใ น ถ้ ำ ที่ มั น ท ำ ขึ้ น ที่ เ พ ช ร บู ร ญ์
อ่า เท่านี้ใช่มั้ยครับ (ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำถามนี่หน่า)
ใ ช่
เค้านำไปไว้อย่างสมเกียติ หรือไม่ค่อยสมเกียรติ อย่างไรหรือเปล่าครับ
แ ต่ มั น ก็ จั ด สั ก ก า ร ะ อ ย่ า ง ดี

ข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับ
ท่านมีอะไรอยากจะบอกใครเป็นพิเศษ หรือ อยากจะประกาศให้รู้โดยทั่วกันมากที่สุด มั้ยครับ
น ำ ถ้ อ ย ค ำ ข อ ง เ ร า ไ ป ป ร ะ ก า ศ ว่ า ถึ ง แ ม้ ว่ า วั น นี้ ง สะกดผิด
โ อ ก า ส ห น้ า ว่ า ใ ห้ ฟั ง


ผมควรจะพอแค่นี้แล้วมั้ยครับท่าน
ต อ น นี้ พ อ แ ค่ นี้ ก่ อ น
ท่านพอจะเล่าให้ผมฟังได้มั้ยครับว่า ท่านติดธุระอะไรเหรอครับ
ส ว ด ม น ต์

เอาหละครับ การสนทนายุติเพียงเท่านี้ตามที่ท่านว่าไว้ ก็ขออัญเชิญท่านไปสถิตยังที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

อ้างอิง
1. พระบาง คู่อริ พระแก้วมรกต
2. ลือสะพัดชายแดนไทย-ลาว น้ำท่วมกรุงเทพฯ เหตุผิดคำสาบานพระแก้วมรกตของศักดินาในอดีต
3. พระแก้วมรกตเคยเป็นของรัสเซีย
4. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 1 ก.ค. 55

ตื่นเต้นจริงๆครับท่านผู้ชม ก็คำตอบส่วนใหญ่ท่านเลื่อนไปวันหน้าเกือบหมด เพราะวันนี้ท่านต้องสวดมนต์ ทำให้รู้สึกอะไรๆค้างๆคาๆ คุณสามารถติดตามบทสนทนารอบต่อไปที่ผมจะนำมาลง Blog นี้ ได้ที่เพจ ผีปากกา สนใจฝากกดไลท์ด้วยนะครับ https://www.facebook.com/Contactghosts


Create Date : 09 สิงหาคม 2558
Last Update : 9 สิงหาคม 2558 19:33:56 น. 1 comments
Counter : 5285 Pageviews.

 
แถม พระหลักเมือง 7 ส.ค. 58

เนื่องจากผมยังต้องอบรมที่กรุงเทพฯต่อครับ และวันนี้ 7 ส.ค. ตรงกับวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพ่อชอบ ผมเลยมาหาท่านแต่เช้าตรู่ก่อนการอบรม
สิ่งที่พบเห็นในศาลหลักเมืองก็คือ มีผ้าสีขาวขนาดใหญ่คลุมบริเวณเสาหลักเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม คือยังสามารถเข้าไปสักการะภายในศาลได้ แต่บริเวณที่ผ้าคลุมจะอยู่บริเวณรั้วเตี้ยๆรอบศาลเท่านั้น และดูเหมือนจะคลุมเฉพาะต้นปัจจุบัน คือต้นที่อยู่กลางศาล ส่วนอีกต้นที่อยู่คู่กันจะอยู่นอกผ้า มีป้ายเขียนที่ผ้าว่า กรมศิลปากร คงจะบูรณะอะไร และมีป้ายห้ามถ่ายรูปเลยไม่มีรูปมาให้ดูครับ

อ่า ท่านมีอะไรอยากจะพูดกับผมก่อนมั้ยครับ
โ ด น พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต ด่ า เ อ า เ ห ร อ
ก็ นิดๆหน่อยครับ ก็เหมือนๆกับที่โดนเจ้าพ่อหลักเมืองและก็พระสยามฯด่า นั่นแหละครับ ^_^
แ ต่ ท่ า น วั น นี้ ว่ า ง น่ า จ ะ ไ ป วั น นี้
อ๋อวันนี้ผมต้องไปอบรมหนะครับ เดี๋ยวอาจจะมาหาพระแก้วในหนถัดไป ซึ่งดูเหมือนท่านจะให้ส่วนใหญ่เป็นวันอาทิตย์มากกว่าหนะครับ
ดี

(ผมคุยธุระส่วนตัวเก่าๆกับท่านต่อนิดหน่อย)

งั้นผมก็น่าจะหมดธุระแล้ว ท่านมีอะไรอยากจะบอกอีกมั้ยครับ
วั น นี้ ที่ มึ ง ม า เ พ ร า ะ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ก็มาอบรมที่โรงแรมริเวอร์ไซน์ด้วยหนะครับ ก็เลยแวะมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย เพราะเห็นว่าเป็นวันศุกร์หนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะมาหาท่านเต็มๆอีกในโอกาสหน้าหนะครับ
โ ท ษ ที วั น นี้ ท ำ ท อ ง เ ส า ห ลั ก เ มื อ ง ใ ห ม่
แล้วท่านมีความเห็น หรืออยากจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่กรมศิลป ที่มาบูรณะเสาหลักเมืองใหม่มั้ยครับ
แ ท น ที่ จ ะ ท ำ ต อ น ที่ ค น ยั ง ไ ม่ ม า สั ก ก า ร ะ ท ำ ต อ น นี้ ไ ม่ ถู ก
งั้นก็ควรทำตอนกลางคืนเหรอครับ ช่วงปิดศาล
ห า ก ท ำ ต อ น ง า น ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ว้ ที ห ลั ง ม า ใ ห ม่

อ่า แล้วท่านมีความเห็นยังไงกับพิธีปลุกเสกพระกริ่งหลักเมืองที่ผ่านไปหนะครับ
ท ำ ไ ด้ ดี ทุ ก ขั้ น ต อ น

เห็นข่าวว่ามีการมาทำพิธีสาบานอะไรกันที่บริเวณศาลหลักเมืองหรือเปล่าครับ ที่มีนางรำด้วยหนะครับ
น า ง ร ำ ท ำ พิ ธี บุ ญ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เอาหละครับ ผมก็หมดธุระแล้ว ถ้าหากว่าท่านก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็จะขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่อยู่ของท่านด้วยเทอญ
-----------------------------------

จากกรณีนี้ ผมเริ่มเสียดายบางอย่างนิดหน่อย คือ ผมน่าจะหาทางติดต่อเจ้าหน้าที่กรมศิลป เพื่อนำเรื่องที่เจ้าพ่อหลักเมืองพูด บอกแก่เจ้าหน้าที่ตรงนั้นเลย
แต่ว่าตอนที่ผมไปนั้น มันเช้าจริงๆ ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่กรมศิลป นอกจากผ้าขาวที่ล้อมเสา และอุปกรณ์บางอย่างวางแถวๆนั้น
เพราะสำหรับกรมศิลปแล้ว เจ้าพ่อยังมีคดีเก่าๆที่อยากจะเครีย เพราะท่านเคยพูดถึงกรมศิลปเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 57 ว่า
"หากกรมศิลปไปแตะต้องประวัติศาสตร์อีกโดนดีแน่ กรมศิลปทำให้ประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลง"

แต่ก็นะครับ ต่อให้เจอเจ้าหน้าที่กรมศิลปจริงๆ คงเป็นในระดับผู้ปฏิบัติการ และที่สำคัญเค้าจะรับฟังผมหรือไม่ ถ้ารับฟัง ผมอยากจะเห็นการโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กรมศิลปกับเจ้าพ่อหลักเมือง โดยผมเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้น
แต่ที่สำคัญ ผมต้องไปอบรมต่อ ลงทะเบียนให้ทันภายในเก้าโมงเช้าครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 10 สิงหาคม 2558 เวลา:22:47:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.