Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2556
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
15 พฤษภาคม 2556
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์แม่นากพระโขนง 13 พ.ค. 56

เคยคิดจะไปถามแม่นากพระโขนงด้วยกระดานอักษรนานแล้ว ตั้งแต่ไปสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อ 17 มิ.ย. 55 [1] โดยคราวนั้นได้ถามถึงแม่นากผ่านเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย พอเห็นหนังพี่มากฯ ทำรายได้ถล่มทลายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วหละนะที่จะลองไปสัมภาษณ์ย่านากโดยตรงดู โดยไปที่ศาลย่านาก วัดมหาบุศย์ เสร็จแล้วก็ไปชมภาพยนตร์พี่มากฯที่เมเจอร์เอกมัย สาเหตุที่ไปชมเพราะเห็นว่าทำรายได้ถล่มทลายนะครับ ^_^ ทั้งที่รู้แก่ใจว่า เรื่องในภาพยนตร์เป็นเพียงจินตนาการของคนสร้างเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างใครจะรู้ เผลอๆจะจริงเฉพาะชื่อแม่นากเท่านั้นเอง -_-
เอาหละ ผลการสัมภาษณ์เป็นอย่างไรบ้าง มาชมกันครับ

ขออัญเชิญย่านากได้โปรดมาสิงสถิตย์บนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด เพื่อสอบถามเรื่องราวที่แท้จริงของย่านากว่าเป็นอย่างไร

ท่านคือย่านากใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ย่านากครับ การที่ผมเชิญท่านมาถามในลักษณะนี้ เป็นการลบหลู่หรือเปล่าครับ
ไ ม่

ย่านากครับ ท่านมีความเห็นอย่างไร ที่มีการนำเรื่องย่านากไปทำภาพยนตร์และละครจำนวนมากครับ
แ ล้ ว แ ต่

(เนื่องจากเกรงว่าหญิงไทยโบราณอาจอ่านหนังสือไม่ออก จึงถามคำถามนี้)
โทษครับ ย่านากท่านอ่านออกเขียนได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านเคยได้เรียนหนังสือใช่มั้ยครับ ในสมัยโน้น
ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย น แ ต่ เ มี ย ต อ ง้ ไ ม่ โ ง่

กรณีนางเอกหนังเรื่องพี่มากฯ มารำแก้บนให้ท่าน ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ ที่มาบนให้ผ่าน 300 ล้านหนะครับ
สั น มี
(ไม่เข้าใจ)

เล่าลือว่า ย่านากไปเดินห้อยหัวบนเพดานวัดมหาบุศย์ จริงหรือเปล่าครับ
น า น ยั ง ล บ ห สะกดผิด ทํ า ที่ วั ด ห

หลวงพ่อโตมาเกี่ยวข้องอะไรกับย่านากหรือเปล่าครับ (เจ้าพ่อหลักเมืองว่า หลวงพ่อโตไม่เกี่ยว [1] )
ไ ม่ แ ต่ ห ล ว ง พ่ อ โ ต ส า ม า ร ถ เ อ า ย อ ด โ
โ พ ธิ์ เ ห


ปั้นเหน่ง หรือกะโหลกศีรษะตรงส่วนหน้าผากของย่านาก มีจริงหรือเปล่าครับ
โ บ ร า ณ อ า จ บ อ ก ผิ ด

ที่สี่แยกมหานาค ลือว่าสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้ เพราะแม่นากไปสำแดงฤทธิ์ด้วยการขยายตัวใหญ่ จริงหรือเปล่าครับ
วั น นั้ น ไ ม่ อ า จ แ ส ด ง ไ ด้
แล้วท่านเคยไปที่สี่แยกมหานาคมั้ยครับ ไม่ว่าก่อนมีชื่อนี้หรือหลังมีชื่อนี้แล้ว
แ ว่ ว ม า ว่ า ลํ า ค ล อ ง ส า ย นั้ น แ ย่ ง น้ำ ไ ป จ า ก ลํ า ค ล อ ง ลู ก ใ

ย่านากครับ ท่านเคยไปเข้าสิงคนในรายการ คนอวดผี ที่ชื่อ แม่ไก่ หรือเปล่าครับ ที่นั่งข้างกับตั๊กบงกช ที่เคยแสดงเป็นย่านาก แล้วเล่าว่าลูกของท่านถูกนำไปทำกุมารทองด้วยหนะครับ [2]
ร า ย ก า ร ค น อ ว ด ผี รั บ ตั ว ย่ า น า ค ไ ป อ อ ก ร า ย ก า ร
แล้วท่านได้เข้าทรงแขกรับเชิญคนนึงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ไ ด้
คนที่เข้าทรงเค้าอ้างว่า ลูกของย่านากจะถูกนำไปทำกุมารทอง จริงหรือเปล่าครับ
ยั ง ไ ง
งั้น ที่เธอว่าลูกของย่านากจะถูกนำไปทำกุมารทอง คงไม่จริงใช่มั้ยครับ
ไ ม่ จ ริ ง
ตอนที่ย่านากไปรายการคนอวดผี ย่าเห็นแขกรับเชิญคนนั้นทำท่าเหมือนถูกอะไรเข้าสิงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ เ ห็ น
แล้วย่านากเห็น ตั๊ก บงกช มั้ยครับ
เ ห็ น
แล้วเห็นแขกรับเชิญที่นั่งข้างๆตั๊กบงกชด้วยใช่มั้ยครับ
แ น่ น อ น
แต่ว่า ท่านไม่ได้เข้าสิงคนๆนั้น ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้
(เสียดายจังครับที่ไม่ได้นำคลิ๊ปรายการไปเปิดให้ท่านดู เพราะไม่อยากแบกโน๊ตบุ๊คไปแล้ว หนักมาก -_- แท็บเล็ตอะไรก็ยังไม่มีใช้เลย)

ท่านครับ สามีของท่านจริงๆชื่ออะไรครับ ชื่อมาก หรือชื่อชุ่ม ครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ แ ต่ ง
ขอชื่อสามีของท่านจริงๆเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตหนะครับ ชื่อชุ่ม หรือชื่อมากครับ หรือว่าไม่ใช่ทั้งสอง
ฆ สะกดผิด เ อ า ว ด ง

ย่านากมีลูกที่เกิดจากครรภ์ทั้งหมดกี่คนครับ ลูกแท้ๆ
มี ว สะกดผิด ห้ า

ย่านากเสียชีวิตเพราะคลอดลูก หรือเพราะเหตุอื่นครับ
ไ ล่ รั บ ว สะกดผิด โ ว ห

ในช่วงปลายๆชีวิตของแม่นาก อยู่ตรงกับสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับ
สี่

สุดท้ายร่างของแม่นาก ได้รับการฝัง หรือว่าเผาครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ แ ต่ ง
ขอที่เป็นร่างจริงๆของย่านากหนะครับ ได้รับการเผาหรือฝังครับ
โ ด น แ ร้ ง แ ท ะ กิ น
อ่าวท่าน แล้วทำไมคนอื่นถึงปล่อยให้ร่างย่านากไปถูกแร้งแทะกินอย่างงั้นได้หละครับ
ไ ม่ มี ญ า ติ
ท่านหย่ากับสามีของท่าน หรือว่าสามีของท่านเสียชีวิตก่อนท่านหนะครับ
เ สี ย ชี วิ ต ก่ อ น
สามีคนนั้น ชื่ออะไรครับ (พยายามถามให้ได้)
บ อ ก ไ ม่ ไ ด้

รู้สึกเศร้าใจจังเลยครับ ที่ท่านว่าร่างท่านถูกแร้งแทะกิน แต่นี่ก็เป็นเพียงการหาข้อมูลทางไสยศาสตร์ทางหนึ่งเท่านั้น เชื่อถือไม่ได้ แต่เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า ความเป็นจริงอาจไม่ได้สวยงามอย่างในนิยายอิงประวัติศาสตร์เสมอไป สาเหตุที่ผมต้องถามข้อนี้ เพราะอยากรู้ว่าสุสานของท่านอยู่ที่ไหน เผื่อจะให้ท่านนำทางไปชี้ครับ

ท่านพอจะเล่าประวัติย่อๆของท่านให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ
บ อ ก ย า ก
เรื่องยาวใช่มั้ยครับ
ใ ช่

จากเรื่องราวที่ว่า แม่นากไปหลอกหลอนผู้คน จริงหรือเปล่าครับ
นั ก บ อ สะกดผิด

ผมเคยลองสอบถามเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ เกี่ยวกับเรื่องย่านาก ท่านบอก ย่านากเวลาหาลูก คือมีอะไรเกี่ยวข้องกับลูกเป็นสำคัญ [1] ไม่ทราบเป็นยังไงครับ
แ อ บ เ อ า ม อ บ ร สะกดผิด
ที่ท่าน(พยายาม)เล่าเมื่อซักครู่ หมายถึงก่อนตาย หรือหลังตายครับ
ห ลั ง ต า ย
เป็นการสำแดงฤทธิ์หลังจากที่ท่านตายแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ขอถามย้อนไปข้อเมื่อกี้อีกนิดนะครับ เค้าลือว่าท่านเคยไปเดินห้อยหัวบนเพดานวัดมหาบุศย์ จริงหรือเปล่าครับ เค้าว่ามีรอยเท้าด้วยหนะครับ
ไ ม่ จ ริ ง
ไม่จริงใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ขอถามเรื่องหลวงพ่อโตให้ชัดเจออีกนิดนึง ความเกี่ยวข้องของหลวงพ่อโตกับย่านาก มีหรือเปล่าครับ
โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ อ า จ ผิ ด
ตะกี้ท่านว่าเหมือนมียอดโพธิ์อะไรซักอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อโต คืออะไรครับ
ใ ห้ โ

การที่นางเอกภาพยนตร์เรื่องล่าสุดมาบนย่านากขอให้เกินสามร้อยล้าน แล้วจะมารำถวาย ไม่ทราบการที่ภาพยนตร์รายได้สูงขนาดนี้ มีอิทธิฤทธิ์ของย่านากด้วยหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

การมีภาพยนตร์หรือละครเกี่ยวกับย่านากออกมาแต่ครั้ง ย่านากสามารถไปดูได้หรือเปล่าครับ
แ ส ด ง ไ ด้ ดี
ในระหว่างที่เค้าถ่ายทำ ย่านากเคยไปร่วมในกองถ่ายนั้นด้วยมั้ยครับ
ไ ด้

เห็นตามภาพยนตร์เนียะ ย่านากแขนยาวได้ ไม่ทราบว่าท่านทำแขนยาวได้จริงๆหรือเปล่าครับ
ใ ห้ ดู ใ น ห นั ง ดี ก ว่ า

ลูกของย่านากที่ได้รับการกล่าวถึงที่สุด ดูจะชื่อแดง จริงหรือเปล่าครับ
ใ ช่
เป็นลูกคนสุดท้ายของท่านเหรอครับ
ใ ช่
สรุปแล้ว เค้าได้เกิดมาดูโลกหรือเปล่าครับ หรือว่าเค้าก็เสียชีวิตไปพร้อมกับแม่นาก
ไ ด้ เ กิ ด

ย่านากเสียชีวิตตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
ห้ า สิ บ น สะกดผิด
ประมาณห้าสิบใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เมื่อกี้ ท่านมีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับ (เพราะเกิดลืมคำตอบเมื่อกี้)
ส า ม
(อ่าวท่านตอบไม่เหมือนเดิม >_<)

สามีของท่าน คนที่เสียชีวิตไปก่อนท่านหนะครับ เค้าทำอาชีพเล่น(โขน)ทศกัณฑ์ หรือเป็นทหารครับ หรือทั้งสองอย่าง
ใ ห้ ดู จ า ก ใ น ห นั ง ดี ก ว่ า

ร่างของย่านาก หลังจากถูกแร้งมาแทะกินแล้ว ก็ไม่มีใครรู้ว่าอันไหนเป็นร่างของย่านากใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี ใ ค ร รู้
ถ้าอย่างงั้น ปั้นเหน่ง หรือกะโหลกศีรษะส่วนหน้า ก็ยังคงอยู่อย่างงั้น ไม่ได้ถูกใครเฉาะไปไหนใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ถู ก เ ฉ า ะ ไ ป ไ ห น
(คำถามนี้ ผมเกิดเอะใจเรื่องร่างที่ถูกแร้งแทะ ก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าอันไหนเป็นโครงกระดูกของแม่นาก เช่นนั้นเค้าก็ไม่รู้จะเฉาะกะโหลกอันไหน)

ท่านมีอะไรอยากจะบอกเหล่าผู้ที่ศรัทธาท่าน ที่มาขอพรท่าน และมาแก้บนท่านมั้ยครับ
โ บ ร า ณ แ ร
ยั ง นั บ ถื อ ท่ า น อ ยู่

(งงที่ท่านใช้คำว่า ท่าน เหมือนท่านไม่ได้พูดถึงตัวเอง)
สรุป ท่านที่มาคุยกับผมเนียะ ใช่ย่านากหรือเปล่าครับ
ใ ช่

การแสดงอิทธิฤทธิ์ครั้งสำคัญที่สุดของแม่นาก คือะไรครับ
ทํ า ค น ใ ห้ ห า ย ป่ ว ย ไ ด้

ในบริเวณศาลเหมือนจะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผ้าแพรผูกอยู่ และเรือโบราณ เหล่านี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตย์อยู่หรือเปล่าครับ
มี

งั้นผมคงจะหมดคำถามแล้ว ย่านากมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ
คือเรื่องที่ผมคุยกับย่านากเนียะ ผมจะนำไปเผยแพร่ ย่านากมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ
มี
อ ย่ า ว า ด รู ป ย่ า น า ค โ ด ย ไ ม่ ข อ อ นุ ญ า ต

มีคนวาดรูปย่านากโดยไม่ขออนุญาตใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อันนี้คือย่านากฝากผมให้ไปประกาศว่า ถ้าจะวาดรูปท่าน ควรจะมาขออนุญาตท่านก่อน ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
รูปที่อยู่ในศาลย่า มีรูปไหนที่ไม่ขออนุญาตย่านากหรือเปล่าครับ
ไ ม่ มี
เหตุใดท่านจึงอยากให้คนที่วาดรูปท่าน มาขออนุญาตท่านก่อนครับ
ห้ า ม นํ า ไ ป บู ช า
สมมุติมีคนมาขออนุญาตท่านก่อนวาดเนียะ ทีนี้เค้าจะวาดยังไงให้เหมือนแม่นากจริงๆครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ในศาลของท่านผมเห็นมีรูปวาดของพระสุพรรณกัลยาด้วย ไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือเปล่าครับ ที่นำมาไว้อย่างงี้ (งงเหมือนกันว่ามาได้ยังไง แถมแขวนอยู่ตรงใกล้ๆกับเหนือรูปปั้นแม่นากด้วย)
แ ล้ ว แ ต่

ในศาลของท่าน มีรูปไหนที่วาดเหมือนกับย่านากที่สุด ย่านากช่วยชี้ให้ผมดูได้มั้ยครับ
ไ ด้
(ย่านากชี้แบบไม่ลังเล แต่ในนี้ห้ามถ่ายรูปครับ เป็นรูปที่อยู่กลางๆศาลหน่อย)
รูปที่ชี้เมื่อซักครู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เอาหละครับ งั้นผมคงจะรบกวนย่านากแต่เพียงเท่านี้ ย่านากมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ไ ม่ มี
เช่นนั้น ก็ขอขอบคุณย่านาก ขอเชิญท่านไปสถิตย์ ณ ที่อยู่ของท่านด้วยเถิด


เรื่องหลวงพ่อโตกับแม่นากนั้น ตอนคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองท่านก็บอกชัดเจนว่า “หลวงพ่อโตไม่เกี่ยว” [1] คุยเมื่อ 17 มิ.ย. 55 โพสลงเมื่อ 18 มิ.ย. 55
หลังจากนั้นผมได้ไปเห็นคลิ๊ปรายการคุณพระช่วย [3] ออกอากาศ 12 ก.พ. 54 โพสลงเมื่อ 17 เม.ย. 54 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองซะอีก แต่ผมเพิ่งมาเห็นคลิ๊ปรายการในภายหลังจริงๆนะครับ (ยืนยันด้วยปากเปล่า) ซึ่งผู้รู้ประวัติศาสตร์ในรายการกล่าวว่า เรื่องหลวงพ่อโตกับแม่นาก มาเขียนขึ้นเมื่อปี 2470 เอาหละสิ ถ้าหลวงพ่อโตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆ แล้วปั้นเหน่งหละ ใครเฉาะ หรือไม่มีการเฉาะเกิดขึ้นจริง? แต่ทั้งข้อมูลในวิกิ และที่แขกรับเชิญเล่าให้ฟังในรายการ ดูจะบอกตรงกันว่า เป็นเรื่องที่กุกันขึ้นมาของลูกๆ แต่ข้อมูลทางไสยศาสตร์ฝ่ายผมบอกว่ามีผีแม่นากจริง แต่ก็ไม่เหมือนกับในหนังและละครทั้งหลาย
หรือว่าดีแล้วที่ข้อมูลทั้งหลายไม่ตรงกัน ไม่งั้นก็ไม่สนุกหนะสิ ดังที่แขกรับเชิญในรายการว่าไว้นะครับ ^_^


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 17 มิ.ย. 55
2. คลิ๊ปรายการ คนอวดผี 28 ธ.ค. 54 8/8 ice-zy.com (นาทีที่ 4:27)
3. คลิ๊ปรายการคุณพระช่วย 540212 เปิดตำนานแม่นากฯ ๑-๑ (นาทีที่ 4:48)


Create Date : 15 พฤษภาคม 2556
Last Update : 16 พฤษภาคม 2556 16:20:54 น. 2 comments
Counter : 3454 Pageviews.

 
ขณะถอดเทปบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ ทำไมผมรู้สึกง่วงนอนก็ไม่ทราบครับ ครั้งแรกคือเย็นๆค่ำๆวันจันทร์(วันที่ไปสัมภาษณ์มา) และครั้งที่สองตอนเที่ยงวันอังคาร ผมก็ระบายไปในเฟชว่ามีอาถรรพ์อะไรมาหรือเปล่า แต่ผมก็บอกท่านแล้วนะว่าผมจะนำไปเขียนเล่าต่อ ท่านก็ไม่ว่าอะไร
เย็นวันอังคารถอดเทปต่อให้เสร็จ คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง คราวนี้ไม่ใช่แค่ง่วงอย่างเดียว แต่มึนหัวด้วยครับ -_-
ผมจะพึ่งใครได้ นอกจากเทพในพระบรมสารีริกขธาตุที่ผมบูชาอยู่ จึงอัญเชิญท่านมาถามดู

ท่านครับ ตอนผมเขียนบทสัมภาษณ์เรื่องแม่นากนี่ ผมจะรู้สึกง่วงนอนมาก ล่าสุดตอนนี้เกิดอาการมึนหัวด้วยครับ ท่านพอจะเห็นอะไรมั้ยครับ
อ้ น ล อ ง รี บ โ ด ด
กระโดดกี่ครั้งครับ
2
เสร็จแล้วครับ
แ ล้ ว เ อ า ม
มี ล ม ด น บั น ด า น ใ ห้ อ้ น ไ ด้ น อ น เ ร็ ว

แล้วท่านเห็นมีอะไรแปลกปลอมมาที่นี่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ห็ น
เป็นลมอะไรครับท่าน ธรรมชาติหรือของแปลกประหลาดครับ
ใ น บ้ า น หั ว น
(ฟังไม่รู้เรื่อง)
ท่านมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า หู แ ว่ ว ว่ า ใ น บ้ า น อ า จ มี น ก ม า ทํ า รั ง


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 15 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:30:33 น.  

 
ปัดโธ่ ชื่อมหานาค มีมาตั้งแต่สมัย ร.๑ แล้ว เพิ่งเสริชเจอเมื่อกี้ ทรงขุดคลองแล้วพระราชทานชื่อว่า "คลองมหานาค" //th.wikipedia.org/wiki/คลองมหานาค
นี่คงจะกลายเป็นชื่อสี่แยกมหานาคต่อมาหละมัง ^_^


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 15 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:36:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.