Group Blog
 
<<
มีนาคม 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 มีนาคม 2556
 
All Blogs
 

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ และพระสยามเทวาธิราช 22-23 มี.ค. 56

คราวนี้นอกจากจะใช้กระดานอักษรคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองแล้ว ยังใช้คุยกับพระสยามเทวาธิราชด้วยครับ ติดตามชมกันกันนะครับ ^_^

22 มี.ค. 56 คุยเจ้าพ่อหลักเมืองก่อน ดังนี้

อนาคตของผู้ว่าสุขุมพันธ์ สมัยที่ 2 จะเป็นยังไงครับ
ด ยั ง ต อ บ ย า ก
ท่านครับ ถ้าผมมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนที่จะเลือกตั้งผู้ว่าซักสองวันเนียะ เจ้าพ่อจะทายถูกมั้ยครับ ว่าใครชนะเลือกตั้ง
ท า ย ถู ก
(เสียดายไม่มีจังหวะมาก่อนนั้นเลย)

แนวคิดที่จะแยกจังหวัดธนบุรีออกจากกรุงเทพ จะเป็นยังไงต่อบ้างครับ
แ ค่ ย สะกดผิด ว แ ห สะกดผิด วั น ห น้ า ส อ บ ถ า ม ใ ห ม่

นักการเมืองจะพยายามแก้กฎหมายไม่ให้มีการยุบพรรคแล้ว แต่ท่านเคยทำนายเอาไว้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะถูกยุบ [1] ไม่ทราบท่านยังคงยืนยันคำทำนายนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
ที่ อ อ ก ก ฎ ห ม า ย นํ า ว ร นํ า อํ า น า จ บุ ค ค ล ไ ป ล ง เ ว ล า ถู ก ยุ บ จ ะ ไ ด้ ไ ว้ ช่ ว ย ไ ม่ ใ ห้ นํ า ถ อ ด ถ อ น อํ า น า จ นั ก ก า น เ มื อ ง

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับคนที่เข้าทรง ร.๕ ครับ
นํ า ไ ป ชี้ รู้ อ ะ ไ ร บ้ า ง ง
(แต่การถามด้วยกระดานอักษรนี่ก็ยังไม่เคยชี้พิสูจน์อะไรเลยครับ แหะแหะ)
แล้วการเข้าทรง ร.๕ เป็นการกระทำที่ ลบหรู่เบื้องสูงในอดีตหรือเปล่าครับ
ห า ก หั ว รั จ า
แล้วพวกเข้าทรงพระเจ้าตากสินหละครับ
เ ช่ น เ ดี ย ว กั น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเจ้าสัวซีพี ในฐานะเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับ
เ ป็ น ค น เ ห็ น แ ก่ ไ ด้ น อ ก นั้ น ทํ า ล า ย ตั ว ปิ ด ไ ว้ วั น ห น้ า ยั ง ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ปตท. ครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้

กรณีมีนักวิชาการที่เรียกตัวเองว่าเป็นปัญญาชนหนะครับ อยากจะพยายามล้ำเส้นในหลวงหรือราชวงศ์ ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ
มั น ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี
(โดนว่าเหมือนวรเจตน์เลย [2] )
คราวที่แล้วท่านบอกประมาณว่า กฎหมายหมิ่นมาตรา 112 (บรรดาข้อเรียกร้องของนิติราษฎร์)จะแก้ไขหรือยกเลิกไม่สำเร็จ [2] ท่านยังคงยืนยันอย่างงั้นอยู่หรือเปล่าครับ
อ า จ อุ ด ช่ อ ง โ ห ว่ อั ย ก า ร
(ฟังไม่ค่อยเข้าใจ >_<)
สรุป กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา 112 จะมีการแก้ไขหรือยกเลิกหรือเปล่าครับ ในอนาคต
ไ ม่
จะยังคงตามตัวบทกฎหมายนี้อยู่เหมือนเดิมใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คือทางรัฐบาลหรือนักการเมือง ไม่มีใครอยากนำเรื่องนี้ไปพิจารณาอย่างงั้น ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
กรณีมีบางคน หรือแม้แต่พลเอกประยุทธ์ กล่าวอยากให้บุคคลเหล่านี้ ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นซะ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ
ถู ก แ ล้ ว

ท่านครับ ผมสามารถสื่อสารกับพระสยามเทวาธิราช ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ถ้าผมไปนั่งที่ริมสนามหลวง แล้วเชิญพระสยามฯมาสื่อสารด้วย ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ท่านทราบมั้ยครับ ว่าผมจะต้องกล่าวเชิญว่าอย่างไรบ้างครับ
วั น นี้ ไ ป เ ชิ ญ ไ ด้ เ ล ย
เนื่องจากผมมากรุงเทพสองวัน ถ้าผมแบ่งเวลาไปคุยกับพระสยามเทวาธิราชวันเสาร์พรุ่งนี้ ได้มั้ยครับ
ไ ด้

ท่านรู้หรือไม่ครับ ใครบงการการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ท่านบอกได้มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ตั ว ก า ร คื อ บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
ท่านครับ ในบรรดาหลายๆคำถามที่เจ้าพ่อหลักเมืองตอบว่า บอกไม่ได้ เนียะ ในอนาคตอีกนาน ถ้าผมนำกลับมาถามอีก ท่านอาจจะบอกได้ใช่มั้ยครับ เพียงแต่ปัจจุบันยังไม่พร้อมจะบอก?
ห า ดู คํ า ถ า ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม

ท่านคาดหวังอย่างไร กับการที่จะไปเจรจากับกลุ่ม BRN ที่มาเลเซีย ครับ
ต้ อ ง ใ ห้ อํ า น า จ จ า ก ส่ ว น ก ล า ง ไ ป ป ก ค ร อ ง
(ท่านยังคงยืนยันหลักการเดิม [3] )
ทีนี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายอาจจะมีหลายกลุ่ม ท่านว่าเราควรที่จะเลือกกลุ่มเจรจาอย่างไรดีครับ
ดู ก ลุ่ ม ไ ห น ว่ า ง่ า ย ที่ สุ ด
(ใจผมนึกถึงกลุ่มที่ก่อความรุนแรงที่สุดก่อน นี่อาจเป็นอีกเครื่องพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเองเออเอง)

เจ้าพ่อฯมีประเด็นอะไรที่อยากนำเสนออีกมั้ยครับ
ไ ม่ มี

งั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเจ้าพ่อหลักเมืองแต่เพียงเท่านี้ครับ


---------------------------------------------------------------------------------23 มี.ค. 56 เอาหละครับ แล้วความน่าตื่นเต้นอีกที่จะเกิดขึ้น คือการลองสื่อสารกับพระสยามเทวาธิราชด้วยกระดานอักษรแบบเดียวกันนี้ สถานที่สื่อสารคือ เก้าอี้ตัวหนึ่งใต้ร่มไม้ริมสนามหลวงครับ เพราะไม่สามารถเข้าไปถึงที่ประดิษฐานได้ เลยต้องเลือกข้างนอกแทน ผลจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ
เริ่มที่การกล่าว ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช มาสถิตย์บนกระดานอักษรนี้ด้วยเถิด ผมลองกล่าว 3 ครั้ง เหมือนสองครั้งแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครั้งที่ 3 ปากกา(ที่จิ้มกระดานอักษร)เริ่มขยับ

ท่านคือพระสยามเทวาธิราช ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านครับ การที่ผมเชิญท่านมาถามในลักษณะนี้ เป็นการรบหรู่หรือเปล่าครับ
ไ ม่

ท่านครับ ขออนุญาตถามว่า ตามประวัติการสร้างท่านหนะครับ เป็นยุคที่บ้านเมืองถูกชาติมหาอำนาจตะวันตกรุกราน ร.๔ ท่านดำริว่า “…เมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์หวิด ๆ จะต้องเสียอิสรภาพมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นได้เสมอมา ชะรอยจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาอยู่ สมควรที่จะทำรูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นสักการบูชา…” เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของ ร.๔ หรือเปล่าครับ เรื่องราวจริงๆเป็นอย่างไร
ไ ป ส อ บ ถ า ม ใ ค ร ม า
จากตำราประวัติศาสตร์ และก็อินเตอร์เน็ตหนะครับท่าน
ใ น วั น ล บ วั น นั้ น ส า ม า ร ถ โ ท ษ ร อ บ บ น อ่ า ว

พระสยามฯครับ ท่านเคยเป็นเทวดาที่สถิตย์กับพระแก้วมรกตมาก่อนหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ก่อนที่ท่านจะเป็นเทวดา ท่านเคยเป็นมนุษย์ที่มีตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองมาก่อนหรือเปล่าครับ
ที่ วั น นี้ ว สะกดผิด ห า ว จั ง ห ว ะ ม า ถ า ม เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ ห รื อ
อยากรู้หลายเรื่องครับท่าน แต่ว่านี่ก็เป็นในเรื่องที่อยากถาม แต่ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกตอบข้อนี้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคำถามนะครับ

พระสยามฯครับ เจ้าพ่อหลักเมืองเคยบอกว่า พระสยามฯเคยดลบันดาลให้สวดมนต์ที่อมรินทร์วินิจฉัย [4] จริงหรือเปล่าครับ
ค น ร ด แ อ บ เ ข้ า เ มื อ ง
รด นี่คืออะไรครับ เห็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็พูดอย่างงั้นเหมือนกัน แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจครับ (เจ้าพ่อหลักเมืองใช้คำว่า ตัวรด [4] )
ดู จ า ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

พระสยามฯครับ กรณีป๋าเปรมกล่าวว่า “พระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคนดี และสาปแช่งคนไม่ดีคนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไป” จริงหรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น

พระสยามฯเคยมีประวัติการแสดงอิทธิฤทธิ์ครั้งที่สำคัญที่สุด คือเรื่องอะไรครับ
อํ า น า จ แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ไ ม่ เ ห มื อ น กั น
พระสยามฯมีหลายองค์เหรอครับ
ใ ช่
มีกี่องค์ครับ หรือว่าจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละสมัยครับ
3 0
สามสิบองค์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
งั้นท่านช่วยเล่าถึงการแสดงอิทธิฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดขององค์ใดองค์หนึ่ง หรือของท่านที่มานี้ ให้ผมได้ทราบทีครับ
ต้ อ ง จั บ โ จ ร ป ล้ น ช า ติ

กรณีที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวสาบานต่อพระสยามเทวาธิราช ว่าไม่ได้เผาบ้านเผาเมือง โดยกล่าวถึงพระสยามเทวาธิราชด้วย พระสยามฯท่านทราบเรื่องนี้มั้ยครับ
รู้
งั้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำสาบานนี้ครับ
ต อ น นั้ น มั น ค น แ อ บ อ บ ร ม
เป็นคนแอบอบรมณ์?
ใ ช่
(ถ้าไม่จริงก็ต้องขออภัยคุณณัฐวุฒิด้วยนะครับ)
และคำสาบานนั้น ยังมีการวัดผลด้วยผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯด้วย ผลก็คือพรรคของเค้าแพ้ เรื่องนี้เกี่ยวกับคำสาบานหรือเปล่าครับ
ห า ทํ า อ ย่ า ง งั้ น ไ ม่
การที่คนของพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ไม่ใช่การดลบันดาลของพระสยามฯนะครับ?
อํ า น า จ มี ไ ว้ ร ะ วั ง ด สะกดผิด อํ า น า จ มี ไ ว้ ร ะ วั ง ย อ ด ไ ม่ ใ ช่ ล ด (วีดีโอตัดก่อนโดยไม่รู้ตัว น่าเสียดาย)

ผมถามประวัติศาสตร์บ้านเมืองกับพระสยามฯ ย้อนลงไปได้ไกลถึงสมัยไหนครับ
ถ า ม ทํ า ไ ม
อยากรู้เรื่องการฝังเสาหลักเมืองสมัย ร.๑ หนะครับ ลือว่ามีงูน้อยลงไปอยู่ก้นหลุม 4 ตัว จริงหรือเปล่าครับ
ใ ห้ ไ ป ถ า ม ท่ า น ส า อ ถ
เอิ่ม ใครนะครับ ดูเหมือนจะสะกดไม่ได้ศัพย์หนะครับ
ล อ ง ถ า ม ส ะ อํ า
(ไม่รู้เรื่อง >_<)

ท่านนี้เป็นหนึ่งในสามสิบองค์ของพระสยามเทวาธิราชเหรอครับ
ไ ม่ ใ ช่ แ ล ะ วั น นี้ อั ด ไ ป รุ ก แ ด น เ ว ล า ห ก โ ม ง เ ย็ น
(ชักเริ่มงง แต่ต้นเรื่องท่านว่าท่านคือพระสยามฯไปแล้ว ก็ถือว่าใช่ไปก่อนแล้วกันนะครับ ^_^)

พระสยามฯท่านทำนายอนาคตบ้านเมืองได้มั้ยครับ
ไ ด้
เช่นนั้น ท่านช่วยทำนายมาซักหน่อยสิครับ
ไ ด้
โ อ้ วั น ห น้ า ใ น อ า ณ า นั ก ล่ า อ บ โ ม บ ทั้ ง น น ร อ สะกดผิด บ อ ก ย า ก

ตะกี้ท่านจะพยายามบอกเป็นกลอนเหรอครับ
ใ ช่
งั้นไม่ต้องบอกเป็นกลอน แต่บอกเป็นคำพูดธรรมดาได้มั้ยครับ
ไ ด้
บ้านเมืองในอนาคต คร่าวๆหนะครับ
แ ท้ จ ริ ง แ ล้ ว ไ ม่ มี อ ะ ไ ร แ น่ น อ น
ถ้าอย่างงั้นอนาคตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะเป็นประมาณใดครับ
หั ว ก า ร เ มื อ ง ห รื อ
อ๋อ ถือตามข่าวหนะครับ และเป็นรัฐบาลปัจจุบัน เลยสงสัยว่าจะอยู่ได้นานมั้ยหนะครับ
วั น นั้ น วั น ที่ ด ว ง เ มื อ ง ร้ อ น แ ร ง
วันนั้นคือวันไหนครับ
วั น ที่ หั ว ห น้ า พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย ไ ป รั บ ทั ก ษิ ณ ก ลั บ ม า
เจ้าพ่อหลักเมืองก็เคยทำนายว่าทักษิณจะได้กลับมา สรุปพระสยามฯก็ยืนยันเช่นกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เพราะการนิรโทรกรรม หรือการอภัยโทษครับ
นิ ร โ ท ษ
เรื่องจะเกิดขึ้น ปีนี้หรือปีไหนครับ
ปี นี้
หัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ว่า ใช่ยิ่งลักษณ์หรือเปล่าครับ
ใ ช่
ถึงตอนนั้นตอนที่เธอไปรับทักษิณเนียะ เธอยังมีสถานะภาพเป็นนายกอยู่หรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่
(สอดคล้องกับที่เจ้าพ่อหลักเมืองเคยว่าไว้ตั้งแต่ปี 54 แต่ผิดไปสองปีแล้วหละ [5] )
แล้วพรรคเพื่อไทยจะถูกยุบหรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น
ปีนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับ
น อ ก เ ห นื อ จ ะ รู้
ท่านคิดว่าเรื่องการถูกยุบพรรคก็ดี หรือการถูกไล่ไปอยู่นอกประเทศก็ดี สิ่งเหล่าเนียะเป็นแค่เรื่องทางการเมือง หรือสามารถใช้ตัดสินได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายธรรมะ ฝ่ายใดเป็นฝ่ายอธรรม ได้หรือเปล่าครับ
ย า ก เ กิ น ตั ด สิ น

สิ่งที่พระสยามฯอยากจะประกาศบอกคนไทย มีมั้ยครับ
มี
อะไรครับ
สั ก วั น ย น โ ฉ ม ป ร ะ เ ท ศ ใ ห ม่

เจ้าพ่อหลักเมืองดูจะตั้งความหวังกับพรรคภูมิใจไทยหรือนายเนวินเอาไว้มาก [5] พระสยามฯหละครับ มองพรรคภูมิใจไทยหรือนายเนวินเอาไว้อย่างไร
ใ ห้ ถึ ง วั น ก่ อ น

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับเรื่อง พรบ.เงินกู้สองล้านล้าน ที่รัฐบาลจะกู้มาสร้างอะไรต่างๆ รวมถึงรถไฟความเร็วสูงด้วยหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ถ้ามนุษย์คนนึง จนปัญญาเรื่องการบ้านการเมือง ก็เลยมาถามเทวดาในบ้านเมือง เทวดาก็ยังลำบากใจเหมือนกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่

การที่ผมมาคุยกับพระสยามเทวาธิราชตรงนี้ เจ้าพ่อหลักเมืองมารู้เห็นการสนทนานี้หรือเปล่าครับ
ใ ช่
เจ้าพ่อหลักเมืองท่านมาดูใช่มั้ยครับ
ใ ช่

พระสยามฯครับ แล้วภัยธรรมชาติทั้งหลาย เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุฝน พระสยามฯทำนายล่วงหน้าได้มั้ยครับ
ห า ก ไ ม่ น า น ก็ ท า ย ไ ด้

ท่านมองกรณีปราสาทเขาพระวิหารไว้ยังไงครับ
ล อ ง บ อ ก น า ย ก ว่ า ป ร า ส า ท เ ข า วิ ห า ร เ ป็ น ข อ ง ไ ท ย
(ท่านพูดคล้ายเจ้าพ่อหลักเมือง [3] )
ปราสาทเขาพระวิหารเป็นของไทย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เรื่องความไม่สงบในชายแดนใต้ เจ้าพ่อหลักเมืองเสนอให้อำนาจจากส่วนกลางไปปกครอง [4] พระสยามฯเห็นตามนี้หรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น

ขอย้อนกลับไปถึงประวัติท่านใหม่ๆที่ท่านว่า ปกป้องชาติบ้านเมืองจากการรุกรานของชาติตะวันตกใช่มั้ยครับ ที่อ่าวหนะครับ
ใ ช่
ถ้าอย่างงั้นเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ที่เราเสียดินแดนนี่ เทวดาพลาดหรือเปล่าครับ
ไ ป ที่ ถ อ น ส ม ร แ ล้ ว ใ บ จั ก ร ไ ม่ ทํ า ง า น
พระสยามฯดลบันดาลให้ใบจักรไม่ทำงานเหรอครับ
ใ ช่
เรือรบฝรั่งเหรอครับ
ใ ช่
ใบจักรไม่ทำงาน แต่สุดท้ายเรือฝรั่งก็แล่นมาสู้รบกับป้อมพระจุลฯได้ ไม่ใช่เหรอครับ
อํ า น า จ วั น นั้ น ใ ห้ ร อ บ แ ล้ ว
หมายถึง พยายามทุกทางแล้วใช่มั้ยครับ แต่ไม่สำเร็จ?
ไ ด้ พ ย า ย า ม แ ล้ ว
แล้วเรือลำที่ใบจักรไม่ทำงาน หลังจากนั้นก็ทำงานได้ปรกติวิ่งเข้ามา หรือว่าคนละลำกับที่วิ่งเข้ามาครับ
หั ว วั น วั น นั้ น ไ ม่ ทํ า ง า น
แต่พอตกบ่ายตกค่ำมา ใบจักรทำงานใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เรือฝรั่ง มีแม่ย่านางหรือเปล่าครับ
ไ ม่ มี
คือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยมากับเรือฝรั่ง มีแต่เทคโนโลยีอันเข้มแข็งใช่มั้ยครับ
ใ ช่

สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พระสยามฯมีบทบาทอย่างไรครับ
แ อ บ เ อ า นั ก หั ว แ ข็ ง ไ ป ห า อั น หั ว
โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ ดี แ ล้ ว

แอบนำนักหัวแข็งไปหา? แล้วก็อะไรนะครับ ฟังไม่ค่อยได้ศัพท์เลยครับ
อั น ไ ป ห า หั ว ห น้ า ใ ห ญ่ ใ น ม า สะกดผิด
อ่าไม่เป็นไรครับ
ท่านนำไปทั้งๆที่เค้าเป็นมนุษย์อยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ว่ากันว่าพวกนี้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา แล้วตายไม่เหลือเนียะ จริงหรือเปล่าครับ
ใ น บ้ า น อ า จ จ ริ ง
ในบ้าน ยังไงครับ
ใ น บ้ า น มั น เ อ ง
(เจ้าพ่อหลักเมืองเห็นว่า บุญน้อย [6] )

ถ้าผมจะถามเรื่องคดีปลงพระชนม์ ร.๘ เหมาะสมมั้ยครับ
ไ ด้
ทราบว่ามีคนต้องถูกประหารไปเพราะคดีนี้ คนนั้นเป็นคนผิดจริงหรือเปล่าครับ
ใ ค ร
(เสียดายไม่ได้จดชื่อไป)
คนปลงพระชนม์ ร.๘ ใช่ปรีดี พนมยงค์ หรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่
งั้นถามตรงๆนะครับ ใครปลงพระชนม์ ร.๘ ครับ
หั ว นั ก บุ ญ ใ น วั ง
เค้าไปลงมือได้อย่างไรครับ
โ ด ง อ้ า ง บุ ญ ห้ า ง ไ ป ไ ด้ ห า ท า ง เ ข้ า น อ ก อ อ ก ใ น ไ ด้
เรื่องนี้ผมนำไปเขียนเล่าบอกให้คนอื่นทราบ ผมจะมีความผิดอะไรหรือเปล่าครับ
ไ ม่
หัวนักบุญ? เป็นพระหรือเป็นพราหมณ์ หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับ
ไ อ้ ตั ว บ ง ก า ร ไ ม่ ใ ช่ อุ
(เอิ่ม ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอีก >_<)

เกิดความผิดพลาดในการบันทึกวีดีโอหลังจากนี้นิดหน่อย แต่ก็เหลือประโยคสนทนาอีกเพียงนิดเดียว ถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องการสอบถามว่า ควรคุยกับท่านที่ไหนดี ท่านว่าในห้อง(คงหมายถึงที่ประดิษฐาน) แต่คนนอกเข้าไม่ได้เลยขอเป็นริมสนามหลวงอย่างงี้ได้มั้ย ท่านว่าได้ และเรื่องวันที่เชิญท่านมาถาม เพราะเทวดาบางองค์ชอบวันศุกร์ บางองค์ชอบวันอาทิตย์ แต่พระสยามฯว่าวันไหนก็ได้ครับ
อ่อ และเรื่องการสวรรคตพระเจ้าตากสิน จำได้คร่าวๆว่า สวรรคตในห้อง อ่ะครับ แต่ยังไม่เครียส์ว่ากรุงเทพหรือนครศรีฯนะครับ

เอาหละครับ ก็จบไปแล้วหละ คงเพราะหมดคำถามด้วย การบันทึกวีดีโอที่ติดขัดบ้าง คราวหน้าจะลองใช้แต่ที่อัดเสียงคงพอ แล้วตัวอักษรที่ผมออกเสียงให้ระบุด้วยว่าตัวอะไร (เช่น ร.เรือ หรือ ล.ลิง) ทีนี้ก็คงจะไม่ต้องใช้เมมการ์ดมากอีกแล้ว
สังเกตว่า พระสยามฯยังไม่ใช้คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งหรือบุรุษที่สอง ใช้เพียงบุรุษที่สาม คือคำว่า “มัน” หรือระบุตำแหน่งหรือชื่อบุคคล คือว่าผมจะดูว่า พระสยามฯจะพูด กู มึง เหมือนเจ้าพ่อหลักเมืองมั้ยเท่านั้นเอง ^_^ แต่เจ้าพ่อหลักเมืองก็ไม่ได้พูด กู มึง ทุกวัน เช่นรอบนี้ก็ไม่ได้พูด แต่การไม่พูดสรรพนามบุรุษที่หนึ่งหรือสอง ทำให้บางทีก็งงเหมือนกันว่าในประโยคท่านหมายถึงใคร ต้องดูจากลักษณะประโยคที่สื่อมา รู้สึกจะยังไม่มีประโยคใดมีปัญหา พระแม่ธรณีก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งหรือสองเลยครับ(เคยคุยด้วยมาสองครั้งละ)
และเป็นที่น่าสังเกตว่า พระสยามฯและเจ้าพ่อหลักเมือง อาจสะกดภาษาไทยผิดบ้างเหมือนกัน ^_^ และคำที่ผิดนั้น ก็เป็นคำที่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าที่ถูกเขียนอย่างไร อาจเป็นอีกหนึ่งสะท้อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออกมาจากจิตผมเองก็ได้(มั้ง) แต่ก็ไม่ซีเรียสครับ เพราะภาษาแต่ละสมัยก็เขียนไม่เหมือนกันอยู่แล้ว


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์พระแม่ธรณีและเจ้าพ่อหลักเมือง 27/04/55
2. คำให้สัมภาษณ์จากเจ้าพ่อหลักเมือง 12 ก.พ. 55
3. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55
4. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 1 ก.ย. 55
5. คำทำนายจากเจ้าพ่อหลักเมือง 13/8/54 ตอน อนาคตยิ่งลักษณ์
6. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 3 ส.ค. 55
 

Create Date : 24 มีนาคม 2556
2 comments
Last Update : 24 มีนาคม 2556 18:37:24 น.
Counter : 4686 Pageviews.

 

Last Update : 24 มีนาคม 2556 18:37:24 น.
หมายถึงจะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำทำนายย้อนหลังนะครับ ไม่งั้นวันเวลา Last Update จะเปลี่ยนไปครับ

 

โดย: สมภพ เจ้าเก่า 24 มีนาคม 2556 19:18:49 น.  

 

หั ว วั น วั น นั้ น ไ ม่ ทํ า ง า น
พระสยามคงหมายถึง ใบจักรเรือฝรั่งไม่ทำงานตอนกลางวัน

มันน่าสนใจนะ เพราะตามประวัติ ร.ศ. 112 ว่า //th.wikipedia.org/wiki/วิกฤตการณ์ปากน้ำ
"เรือรบฝรั่งเศสได้แล่นตามเรือกลไฟนำร่องฌองบัปติสต์เซย์ (Jean Baptiste Say) เข้าสู่ปากแม่น้ำ เมื่อเวลา 18.15 น."
ไม่รู้ก่อนนั้นเพราะใบจักรเรือเสียดังที่พระสยามฯว่ารึเปล่า หรือเพราะฝรั่งยังไม่คิดที่จะออกเรือกันแน่?

 

โดย: สมภพ เจ้าเก่า 24 มีนาคม 2556 21:48:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.