Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 1 ก.ย. 55

ไปสื่อสารกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 55 ด้วยกระดานอักษร หากยังสงสัยว่า สิ่งที่มาเข้าจะเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองจริงหรือไม่? ผมไปที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ และเอ่ยปากเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองโดยตรง หากสิ่งอื่นมาสวมรอยได้จริงๆ สิ่งนั้นคงต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองมาสื่อสารแน่นอน นี่คือกระดานอักษรที่ใช้เล่นครับ

คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง


ขอเรื่องแรกที่ติดค้าง(จากคราวที่แล้ว)เลยครับ เรื่องนารีขี่ม้าขาวครับ[1] คือเค้าทำนายว่า
จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคฑามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง
ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ

แล้วสุดท้ายเราก็มีผู้ปกครองที่เป็นหญิงแล้วน้ำก็ท่วม นั่นเป็นคำทำนายที่ อย่างไรหรือเปล่าครับ
ว ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ถู ก แ ล้ ว
ตกลง นารีขี่ม้าขาว เนียะ ก็คือยิ่งลักษณ์หรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ ใ ช่
น่าจะใช่ ร้อยละเท่าไหร่ครับ (หากท่านตอบอย่างไม่มั่นใจ เช่น น่าจะ อาจจะ ส่อว่า ต่อไปผมตั้งใจจะถามต่อว่า ร้อยละเท่าไหร่ เสมอครับ)
6 0
ท่านครับ แต่เมื่อปี 2485 เราก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯสูงกว่านี้ แต่ผู้ปกครองเราก็ไม่ได้เป็นหญิงนี่ครับ ตอนนั้น
สู ง ดี ว วั น ห น้ า ดู ใ ห้
อึมม คือคำทำนายดังกล่าวไม่ใช่คำทำนายของท่าน ท่านก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีความเห็นนักอย่างงั้นใช่มั้ยครับ ไม่รู้เป็นคำทำนายที่มาจากไหน?
ใ ช่
(คงพอเข้าใจกันแล้วนะครับ เพราะนี่เป็นคำทำนายที่ใครก็ไม่รู้เขียนขึ้น ทางวัดท่าซุงก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เมื่อไม่ใช่คำทำนายของเจ้าพ่อหลักเมือง ท่านจึงไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้มาก ส่วนว่ายิ่งลักษณ์จะเป็นนารีขี่ม้าขาวหรือไม่ ก็สุดแต่ผู้อ่านจะมองให้เธอเป็นอะไรกันตามใจชอบแล้วหละครับ)

สมัย ร.๔ ท่านจำแหม่มแอนนาได้หรือเปล่าครับ
ไ ด้
เธอเป็นอย่างไรบ้างครับ
แ ห ม่ ม แ อ น น า เ ป็ น ลู ก น้ อ ง ห ร ด ย ย ร
เอ่อ - -! (ฟังไม่รู้เรื่อง) เอาเป็นว่า เมื่อเธอกลับไปต่างประเทศหนะครับ เธอไปเขียนว่า ร.๔ มีพระราชโองการให้นำเอาคนไปฝังทั้งเป็นในหลุมเสาประตู เพื่อให้เป็นผีอยู่รักษาประตู[2] จริงหรือเปล่าครับ
วั น นั้ น ยั ง รั บ เ อ า อ ด สะกดผิด นํ า ธ ร ร ม เ นี ย ม สั่ ง เ อ า ค น ไ ป ผู ก ต า ย สั่ ง เ อ า ไ ป ฝั ง ใ น ค ห อ ค น นั้ น ต า ย ลู ก จ ะ ไ ด้ ว มั น ต อ บ ย า ก
ร.๔ คือผู้สั่งการเอง หรือว่าผู้อื่นสั่งการครับ
วั น นั้ น วั น สั ง ถู ก วั ง ทั้ ง
เอ่อ มันตอบยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
การฝังคนเนียะ กระทำกันอย่างลับๆหรือเปล่าครับ ทำไมจึงไม่มีในบันทึกประวัติศาสตร์หนะครับ หรือหมอบรัดเลย์ก็ไม่ไปเขียนหนังสือพิมพ์หนะครับ
ทํ า อ ย่ า ง ลั บ
คนที่ไปฝังเป็นนักโทษหรือเปล่าครับ หรือเป็นคนธรรมดา
เ ป็ น นั ก โ ท ษ

แล้วใต้เสาหลักเมืองนี่หละครับ มีร่างคนถูกฝังบ้างหรือเปล่า
วั น นั้ น ใ ห้ นํ า ม ว ย ผ ม ร อ บ ร อ บ ว า ง ก้ น ห ลุ ม
อึมม ลือกันว่า มีงูลงไปอยู่ที่ก้นหลุมเอง จริงหรือเปล่าครับ พอจะฝังเสาแล้วไปเห็นงูที่ก้นหลุม?
ออกไปดูก่อน
อ่อ เดี๋ยวๆข้ามไปก่อนแล้วกันครับ

วกกลับมาเรื่องแหม่มแอนนา คือเธอก็ไปเขียนหลายๆเรื่องหนะครับ ยังมีเรื่องว่า ร.๔ สั่งประหารนางสนมเจ้าจอมทับทิมด้วยการเผาทั้งเป็น[2] จริงหรือเปล่าครับ
น า ง ทั บ ทิ ม ย อ ม ต า ย เ อ ง
แล้วการตายของเธอ คือการถูกเผา หรือตายแล้วมาเผาทีหลังครับ
น า ง ทั บ ทิ ม ต า ย เ พ ร า ะ รั บ ผิ ด
เอิ่ม เธอผิดเพราะไปลอบเป็นชู้กับพระครูปลัด ที่วัดราชประดิษฐ์ จริงหรือเปล่าครับ
ล รั บ บ ผิ ด ด แ ท น ล บ สะกดผิด ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก บั น ทึ ก ท ที่ ลั บ
แล้วนักหนังสือพิมพ์สมัยนั้น อย่างหมอบรัดเลย์ ไม่ได้มาทำข่าวเรื่องนี้เหรอครับ
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ ท ร า บ เ รื่ อ ง
แว่วมาว่า แหม่มแอนนาบอกว่า การเผาเนียะทำต่อหน้าประชาชนอย่างเปิดเผย จริงหรือเปล่าครับ หรือว่าทำอย่างเงียบๆ
โ ด ย โ ร ง ตํ า ร ว จ
(ตำรวจ)ตอนนั้นเรียกนายโปริศ[3] หรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่

เจ้าพ่อท่านเคยได้ยินชื่อเสียงของ ริว จิตสัมผัส หรือ เจน ญาณทิพย์ มาบ้างมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า งั้ น
แล้ว ท่านจะมีความเห็นกับใคร โดยที่ไม่ต้องรบกวนให้ท่านต้องเสด็จออกไปดูก่อน บ้างมั้ยครับ
ต้ อ ง อ อ ก ไ ป ดู
อ่าไม่เป็นไรครับ งั้นข้ามข้อนี้ไปก่อนแล้วกันครับ
(ขออภัยแฟนๆ ริว และ เจน เนื่องจากในเวลาจำกัดนี้ต้องถามเรื่องใหญ่ๆไปก่อน แต่ถ้าเรียกร้องมาโอกาสหน้าจะถามให้ใหม่นะครับ)

ท่านครับ คราวที่แล้วท่านว่าท่านจะไปบอกพลเอกประยุทธ์เองเรื่องปัญหาในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง[4] ไม่ทราบท่านไปบอกหรือยังครับ ที่ว่าจะบอกด้วยหูทิพย์หนะครับ
ไ ป บ อ ก แ ล้ ว
ท่านไปบอกว่ายังไงเหรอครับ โดยสรุปสั้นๆหนะครับ
ต้ อ ง ใ ห้ อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง จ า ก ส่ ว น ก ล า ง
ท่านเห็นอย่างไรครับกับเรื่อง อดีตรัฐปัตตานี หรืออนาคต ปัตตานีมหานคร ครับ
สื บ น า น ไ ป ห น่ อ ย
อะไรสืบนานไปหน่อยครับ
ถู ก ต ร ว จ ว่ า วั น ห น้ า มั น จ ะ ว า ง ร ะ เ บิ ด ที่ ศ า ล า ล น บ
แล้วอนาคตปัตตานีมหานคร จะเป็นจริงหรือเปล่าครับ
ส า ม า ร ถ ส า ม า ร ถ ห า ก หั ว ห น้ า สู ง ห จ สะกดผิด
ปัตตานีมหานครนี่ ควรจะเป็นศูนย์กลางอำนาจจากส่วนกลาง ที่นำไปปกครองหรือเปล่าครับ
ใ ช่

ท่านครับ มือปืนที่ลงมือปลงพระชนม์ ร.๘ หนะครับ เค้าเข้าไปลงมือได้อย่างไรเหรอครับ
บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
บอกไม่ได้นี่คือ ท่านรู้อยู่หรือท่านไม่รู้ครับ
รู้
แล้วเหตุใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองทั้งหลาย ถึงไม่ปกป้อง ร.๘ หละครับ
ต้ อ ง ดู อ า ณ า ป ร ะ ช า ร า ษ ฏ์

คราวที่แล้วถามท่านเรื่องพระแก้วมรกตไปแล้ว[5] คราวนี้อยากจะถามท่านเรื่องพระสยามเทวาธิราชหนะครับ
ต า ม ป ร ะ วั ติ ว่ า ห า ก บ้ า น เ มื อ ง มี ภั ย ง น สะกดผิด บ อ ก ย า ก
แต่สรุปแล้ว ท่านมีจริงใช่มั้ยครับ คืออำนาจของท่านเนียะ ยังไงดีหละ ไม่ได้ทับซ้อนกับพระแก้วมรกตหรือเจ้าพ่อหลักเมือง แต่ท่านมีอยู่ของท่านจริงๆหรือเปล่าครับ
จ ง ดู จ า ก วั น ที่ บ้ า น เ มื อ ง โ ด น ตั ว ร ด วั น นั้ น พ ร ะ ส ย า ม เ ท ว า ธิ ร า ช ด ล บั น ด า ล ใ ห้ ส ว ด ม น ต์ อ ยู่ ที่ ไ ง
ที่ไหนนะครับ *_*
ที่ อ ม ริ น ท ร์ วิ นิ จ ฉั ย
ตอนแรกท่านว่า ตัวอะไรนะครับ ฟังไม่ค่อยได้ศัพท์ ประเทศโดนตัวอะไร?
ตั ว ต ล ว
(ท่านสะกดไม่เหมือนเดิม! แต่ยอมรับว่าผมลุ้นมากเลยครับ กลัวท่านจะเอ่ยชื่อคนสำคัญขึ้นมา แล้วจะดราม่าเอาได้)

ท่านเห็นอย่างไรกับเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 ครับ
ท ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ส า ม า ร ถ เ ปิ ด ไ ด้ วั น นั้ น ไ ท ย จ ะ ทํ า ใ ห้ ด ด ว ง เ มื อ ง ดี ขึ้ น
หมายถึง การเปิดประชาคมอาเซียน 58 นี่ ประเทศจะดีขึ้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วสิ่งที่แย่ลง มีอะไรบ้างมั้ยครับ
มี ง า น ทํ า ล ด ล ง
-_-! แล้วสิ่งที่ดีขึ้นหนะครับ คืออะไรครับ
พ อ ล า ว ถู ก ว ง บ ล
หมายถึงดีขึ้นโดยรวมๆหลายๆเรื่องหนะเหรอครับ
ห า ก ล า ว ล ง ล า ว น่ า จ ะ ล ด ว า ง ล โ ด น ว ถ
มันตอบยาก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
สิ่งที่ไทยควรจะพัฒนาเพื่อไม่ให้คนตกงานมากขึ้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเนียะ คืออะไรครับ หลักๆ ภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ หรือว่ามีอะไรสำคัญกว่านั้น
ตั ว อั ง ก ฤ ษ
ในอาเซียนเนียะครับ รองจากภาษาอังกฤษแล้วเนียะ คือภาษาไทยหรือเปล่าครับ หรือว่ายังมีภาษาอื่นที่รองจากภาษาอังกฤษอีก
ลํ า ด อ ง ข อ ง เ วี ย ด น า ม
(เพิ่งเคยได้ยิน *_*)

ท่านครับ เมื่อปีที่แล้วที่น้ำท่วมใหญ่หนะครับ แล้วผู้ว่ากรุงเทพฯมาทำพิธีไล่น้ำที่ศาลหลักเมืองหนะครับ ท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับ
วั น ที่ ผู้ ว่ า ม า ทํ า พิ ธี วั น นั้ น วั น ห ก อํ า น า จ ไ ม่ มี
ท่านทำพิธีอย่างถูกต้องหรือเปล่าครับ
ยั ง ไ ม่ ถู ก
เมื่อกี้ท่านบอกว่า อำนาจไม่มีนั้น ท่านทายถูกก่อนที่น้ำจะท่วม หรือทายถูกหลังจากที่น้ำท่วมแล้วครับ
ท า ย ถู ก ก่ อ น นํ้ า ท่ ว ม
ท่านครับ แต่ผมก็มาหาเจ้าพ่อหลักเมืองปีกว่าแล้ว ก่อนที่น้ำจะท่วมตั้งนาน เหตุใดตอนนู้น ท่านถึงไม่ทำนายเรื่องน้ำจะท่วมหละครับ หรือว่าท่านไม่รู้ล่วงหน้านานๆครับ
ไ ม่ รู้ ล่ ว ง ห น้ า น า น น า น
แล้วในประเทศ มีเทวดาองค์ไหนมั้ยครับ ที่สามารถรู้ภัยพิบัติธรรมชาติล่วงหน้านานๆได้หนะครับ
น่ า จ ะ มี
เทวดาที่ทางกรมอุตุฯ เค้าบูชาอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระพรหมหรือเปล่า เทวดาองค์นั้นจะรู้ล่วงหน้านานมั้ยครับ
ห า ก เ ป็ น พ ร ห ม จ ะ รู้ ล่ ว ง ห น้ า ไ ด้ น า น

สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ทํ า ด้ ว ย ม
ม อะไรครับ ดูจะทำด้วยอะไร?


เอิ่มท่าน คือว่าปัจจุบันเนียะ ภาษาราชการก็เลิกใช้คำว่า กู มึง แล้ว อยากให้เจ้าพ่อเลิกใช้คำว่า กู มึง ได้มั้ยครับ
โ บ ร า น ว่ า ไ ว้ ดี แ ล้ ว
(ผมไม่อาจบอกว่าปัจจุบันเลิกพูด กูมึง ได้เต็มปากเต็มคำนัก เพราะขนาดเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพฯ ยังพูด กูมึง กับคนสนิทเลย)

ท่านครับ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ข่าวลือว่ามีแม่ชีจากวัดปากน้ำใช้วิชาธรรมกาย ไปปัดระเบิดได้ จริงหรือเปล่าครับ
วั น ที่ ร ะ เ บิ ด ล ง วั น นั้ น ไ ม่ มี แ ม่ ชี ที่ ไ ห น ไ ป ปั ด
ประมาณว่า ไปปัดด้วยอิทธิฤทธิ์หนะครับ ไม่ได้ไปด้วยตัวจริง คือ เหมือนกับนั่งสมาธิไปปัด อะไรอย่างเงียะ มีมั้ยครับ
ไ ม่ ยั ก รู้
สมัยนั้น เจ้าพ่อหลักเมืองเครียสมั้ยครับ
วุ่ น ว า ย
บริเวณที่แถวๆนี้(ศาลหลักเมือง)ไม่มีระเบิดมาลงใช่มั้ยครับ ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดันออก หรือเค้าไม่มีเจตนามาทิ้งระเบิดแถวนี้อยู่แล้วครับ
วั น วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

ท่านเหนื่อยแล้วใช่มั้ยครับ หรือจะยังได้ต่อมั้ยครับ ^_^
ยั ง

แนวคิดเรื่องการขุดคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย เพื่อให้เรือแล่นผ่านได้นั้นหนะ จะเป็นจริงหรือเปล่าครับ คลองไทยหรือคอคอดกระ เพราะเห็นมีโครงการมาเป็นร้อยๆปีแล้วหละครับ
ทุ น ไ ม่ พ อ

เมื่อตอนท่านเล่าเรื่องปี 2475 ให้ฟังหนะครับ ท่านเล่าถึงพระวรนุชด้วยหนะครับ[6] แต่ทีนี้ผมไปหารายชื่อคณะราษแล้ว ไม่มีพระวรนุช ไม่ทราบว่าพระวรนุชเป็นใครเหรอครับ
ร บ อ อ ก จ า ก ป ร ะ วั ติ
(การได้มาสื่อสารอย่างงี้ก็ดีอย่าง ตรงที่ได้รู้บางอย่างที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ แต่จะพิสูจน์อย่างไรว่าเป็นเรื่องจริงหละนี่)
วันที่พระวรนุชนำนักเรียนมาปิดวัง วันนั้นเนียะ ก่อนที่คณะราษฎรจะมายึดที่ลานพระรูป หรือว่าหลังครับ
ดู จ า ก โ ห ร า ศ า ส ต ร์ แ ล้ ว ว่ า ก่ อ น
ก่อนหน้านั้นไป 20 ปีเนียะ ยังมีเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ที่มีทหารออกมายึดอำนาจเหมือนกัน แต่ไม่สำเร็จ ท่านไม่ได้จำสับสนกับเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๓๐ ใช่มั้ยครับ
ไ ม่
ลุงสังทอง เป็นโหรเหรอครับ
ใ ช่

การถวายบูชาเสาหลักเมืองที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไรเหรอครับ
วั น ห น้ า ล อ ง ถ า ม ใ ห ม่ น ะ
ท่านอยากคุยต่อมั้ยครับ หรือว่าพอแค่นี้ก่อนครับ กับคำถามอื่นๆหนะครับ
พ อ ก่ อ น

จบไปอีกหนึ่งรอบ เครียส์คำถามไปได้อีกมากมายครับ แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไป


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 3 ส.ค. 55
2. นางแอนนา เลียวโนเวนส์ หญิงฝรั่งที่ตอแหลเรื่องเมืองไทย
3. ศัพย์สยามตะวันตก… ‘เสียงท้าวต่างแดน’
4. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55
5. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 1 ก.ค. 55
6. บทสัมภาษณ์พระแม่ธรณีและเจ้าพ่อหลักเมือง 27/04/55


Create Date : 02 กันยายน 2555
Last Update : 2 กันยายน 2555 2:44:51 น. 4 comments
Counter : 5051 Pageviews.

 
เมื่อคนเมา แล้วแถไปเรื่ิิอย


โดย: หน้าไม้ IP: 124.120.29.202 วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:5:27:52 น.  

 
คนคนนี้พยายามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและเบื้องบนหลายเรื่องนะครับนี่


โดย: ผ่านมา IP: 171.98.73.214 วันที่: 2 กันยายน 2555 เวลา:7:16:09 น.  

 
กตัญญูต่อผู้ให้อำนาจเจ้าพ่อหลักเมืองไว้ ไม่รู้ก็เพียรเรียนรู้แสวงปัญญา
และอย่าหลงเชื่อหากผู้วิเศษใดสอนสั่งให้ก่อการอกตัญญูใดใด แม้แต่พระพุทธเจ้าที่ มนุษย์ประเทศนี้ที่สวมรอยแอบอ้างว่า ท่านแนะนำให้อกตัญญู ลบหลู่ ปฏิเสธ
ผู้ให้ออกซิเจนท่านเสพ ให้อิถะปัจยะตา ท่านได้มาค้นพบ. การกล่าวเนรคุณนั้นก่ออันตราย ต่อจิตใจเราทุกคน. ดูจากการที่ผู้คนอกตัญญูต่อพระเจ้าอยู่หัวง่ายๆตามวรรณกรรมไม่กี่ประโยค เพราะอะไร เพราะ อกตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ให้ออกซิเจนเรา พระพุทธเจ้า พ่อแม่เรา เสพ มานาน ให้ทุกสิ่งเสพกันมากมาย เนรคุณกันซะชาชิน. มันง่ายมากที่จะยุยงให้อกตัญญูต่อเจ้าเมืองไทย ที่ทุกท่านเสพคุณค่าจากการพัฒนาจากพระองค์ท่านไปมาก และจะยังคงเสพอยู่


โดย: กตัญญู IP: 27.55.10.165 วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:0:35:44 น.  

 
ชอบครับ สิ่งไหนที่ผมเคยรู้ พอมาอ่านเจอที่นี้แล้วบางอย่างมันไม่ตรงกับที่เรารู้ ทีนี้ก้ต้องมาคิดแล้ว ว่า อันมีเหตุมีผล มีข้อมูลอ้างอิงอย่างไร
ปล. อยากรู้ครับ ว่า ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ คุณริวและคุณเจนอย่างไร โอกาสหน้าอยากให้ลองช่วยถามท่านดูนะครับ


โดย: เอก IP: 180.183.255.250 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:10:43:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.