Group Blog
 
<<
มกราคม 2557
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
26 มกราคม 2557
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 24 ม.ค. 57

ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองร้อนแรง ผมก็อยากมาขอประธานสัมภาษณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถี่ขึ้นกว่าเดิม แต่เนื่องจากมีการปิดถนนหลายจุด ก็เกรงว่าจะเดินทางลำบาก เลยนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนท์ไปขึ้นที่ท่าช้าง เพื่อไปศาลหลักเมืองครับ(คงไม่มีใครไปปิดในน้ำ) และถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางด้วย
ไปสนทนากับท่านด้วยกระดานอักษรนี้ได้ความดังนี้
มาคราวนี้ผมขอให้ท่านเป็นฝ่ายเริ่มพูดในสิ่งที่ท่านอยากจะพูดก่อนแล้วกันครับ
ไ อ้ สุ เ ท พ น อ ก จ า ก จ า ก อํ า ย ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
โ ด ย ที่ ย ร อ บ ร อ บ ไ อ้ สุ เ ท พ ช่ ว ย นี้ ห า ก มั น ส า ม า ร ถ อุ้ ม น า ย ก ไ ด้ มั น จ ะ อ อ ก นํ า ถู ก อ สะกดผิด ดู จ ะ ย า ก
หมายถึง การอุ้มนายก ดูจะยากเหรอครับ
ใ ช่

แล้วการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้หรือเปล่าครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่าไม่เป็นไร ขอข้ามแล้วกันครับ (กลัวเสียเวลาจัง)
ถ้าสมมุติว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้น ท่านยังอยากให้ผมเลือกพรรคเดิมอยู่หรือเปล่าครับ (พรรคภูมิใจไทย [1] )
แ น่ น อ น
ผมอาจจะเลือกในแบบบัญชีรายชื่อได้นะครับ แต่ว่าแบบแบ่งเขตบ้านผมไม่มีพรรคภูมิใจไทย มีแต่พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังสหกรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคเพื่อไทย ท่านว่าอย่างไร
(ท่านลงไปทวน 4 รายชื่อพรรคนั้นบนกระดาษคำถามอีกครั้ง)
ห า ก พ ร ร ค ที่ ว่ า ล ง จ ริ ง ใ ห้ เ ลื อ ก พ ร ร ค ส ห สะกดผิด อ า จ แ ล้ ว แ ต่
แล้วแต่ผมเองเหรอครับ
ใ ช่
คือไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผมควรที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทยไปจนกว่าที่พรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาล ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(เดี๋ยวผู้อ่านจะหาว่าผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองจนต้องไปถามเทวดา แต่มันก็ไม่ผิดอะไรนักครับ ไม่ต่างจากการไปถามคนรอบๆตัว หรือเชื่อตามนักวิชาการในโทรทัศน์ เพียงแต่เราต้องพิจารณาด้วย เพราะหากตัวเลือกที่ท่านแนะนำคือตัวเลือกที่เราไม่ชอบที่สุด ก็คงเลือกตามได้ยากครับ)
แล้วถ้าสมมุติการเลือกตั้งเกิดขึ้นวันที่ 2 กุมภา นี้จริงๆ พรรคไหนจะชนะครับท่าน
วั น ห น้ า ดู ใ ห้

การรัฐประหารจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
ดู จ ะ ไ ม่
(เฮๆ ขอให้จริง)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการปฏิรูป ที่หลายๆฝ่ายเรียกร้องหนะครับ
ใ น วั น ห น้ า ดู ใ ห้
เรื่องการเรียกร้องให้ ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หละครับ
ไ ม่ สํ า เ ร็ จ
ไม่สำเร็จ?
ใ ช่
(คงเคลียร์ว่า การปฏิรูปที่เป็นของจริง ท่านคงยังไม่แน่ใจ แต่เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี้ จะไม่สำเร็จนะครับ)
แต่ท่านก็ยังไม่แน่ใจว่า วันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภา นี้หรือไม่ ใช่มั้ยครับ
ยั ง ไ ม่ แ น่

สิ่งที่ท่านอยากจะกล่าวชมยิ่งลักษณ์มากที่สุด คืออะไรครับ
อ า จ เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ มี ค ว า ม อ ด ท น ต่ อ แ ร ง น สะกดผิด บ อ ก ย า ก
แล้วสิ่งที่ท่านอยากจะตำหนิยิ่งลักษณ์มากที่สุด คืออะไรครับ
ส อ บ ม า ว่ า ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ ไ ล่ บ ว ร ศั ก ดิ์ อ อ ก
(บวรศักดิ์ เป็นชื่อที่ไม่อยู่ในหัวผมเลย ผมจึงกลัวกับคำตอบที่ได้มาก ลองมาสอบหาใน google จะมีก็แต่ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
กรณีมีหลายคนตำหนิว่าเธอโง่หนะครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสติปัญญาของเธอครับ
ไ ม่ โ ง่
งั้นท่านมีความเห็นอย่างไรกับที่เธออ่านคำว่า คอนกรีต เป็น คอ-นก-รีต หนะครับ
น่ า ต ล ก
(ท่านอาจมองว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องการนิรโทษกรรมครับ
วั น ห น้ า ดู ใ ห้
การออก พรบ.นิรโทษกรรมทุกฝ่ายที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว ปรากฏว่ามีคนออกมาต้านกันจนสำเร็จ อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าพ่อคาดการณ์ได้ยากหรือเปล่าครับ ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหนะครับ
ค า ด ก า ร ณ์ ไ ด้ ย า ก

กรณีนายสุเทพกล่าวว่า กลุ่มผู้ชุมนุมนี้เป็นคนดี ชุมนุมโดยสันติ อหิงสา ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ
น่ า จ ะ ไ ม่ จ ริ ง
ท่านเห็นว่า เรื่องใดที่ล้ำเส้นความเป็นสันติ อหิงสา ไปมากที่สุดครับ
ดู จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ไ ป บุ ก แ น ว ถ า น ตํ า ร ว จ
(คงสะกดว่า ฐานตำรวจ เป็นอีกสิ่งที่ชี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออกมาจากจิตของผม เพราะผมรู้ดีคำว่า ฐาน สะกดอย่างไร)
หมายถึง แนวที่ตำรวจห้ามเข้า ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

วันที่มีคนมาชุมนุมในกรุงเทพฯ กับนายสุเทพมากที่สุด วันนั้นมากันประมาณกี่คนครับ
ล อ ง ดู วั น ที่ นํ า ค น ต่ า ง จั ง ห วั ด ม า ชุ ม นุ ม
ที่ผ่านมา ครั้งแรกเห็นจะเป็น 24 พ.ย. 56 ผมไปถามพระสยามฯท่านว่ามาชุมนุมกันประมาณสามแสนคน [2] ต่อมา 9 ธ.ค. 56 , 22 ธ.ค. 56 และก็ช่วงปิดกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 13 ม.ค. 57 เป็นต้นมา ท่านว่าวันที่เยอะที่สุดมากันประมาณกี่คนครับ คือเค้าบอกว่ามากันล้านๆคนหนะครับ เลยอยากรู้จริงๆว่ามากันประมาณกี่คนครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
(เอ่อ ขึ้นมึงจนได้ -_- )
คือเห็นเค้าว่ามาชุมนุมกันเป็นล้านคนหนะครับ ไม่รู้เค้าพูดเกินไปหรือเปล่า เลยอยากทราบความเห็นของเทวดาหนะครับ
ส อ ง แ ส น
ประมาณสองแสนนะครับ
ใ ช่
(สรุป พระสยามฯให้สามแสน [2] พระหลักเมืองให้สองแสน)

นับแต่มีการชุมนุมของนายสุเทพมา มีเหตุการณ์รุนแรงครั้งไหน ที่ท่านอยากกล่าวแจ้งแถลงไขที่สุดครับ
หั ว มึ ง ว น เ วี ย น อ ยู่ แ ต่ เ รื่ อ ง นี่
(โดนอีกแล้วว)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระหว่างนี้มีชายแปลกหน้ามาถาม
เป็นผู้มาสักการะศาลหลักเมืองท่านหนึ่งมายืนดู ทำให้ผมเขิลมากจนอะไรๆหยุดชะงักหมด ว่าแล้วเค้าก็ค่อยๆถามผมว่าทำอะไร เค้าจะถามเรื่องงานเค้า แต่ผมบอกถามได้แต่เรื่องบ้านเมือง แต่เค้าบอกงานเค้าเกี่ยวกับผลประโยชน์ประเทศนี้ด้วย ผมเลยเปิดโอกาส

เค้า : (พูดยาวมากแต่ผมอัดเทปไว้) ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 โดยมีสมาคมส่งเสริมภาพยนตร์และโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิกประเทศไทย ซึ่งมีตัวกระผมเองเนียะเป็นนายกสมาคม การนี้เราได้รับมอบหมายเป็นทางการแล้วจากสมาพันธ์ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก ซึ่งอยู่ที่ไทเป ประเทศใต้หวัน เป็นสมาคมใหญ่ ได้มอบหมายงานอย่างเป็นทางการ ต่อหน้าผู้แทนการค้าของไทย คือคุณพิเชษฐ สถิรชวาล ไปรับมอบงานมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ปีที่แล้ว แล้วเวลานี้เรามีปัญหาหลายๆเรื่องที่ยังวุ่นวานอยู่ เช่น เรื่องแรกก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งไม่ปรกติ ณ เวลานี้ จะทำให้การจัดงานของเราต้องสะดุดหยุดลงมั้ย ประมาณที่สอง ผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์อุปถัมภ์เราในการจัดงาน ยังจะมีครบถ้วนมั้ย และมีจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุน ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตัวผู้แทนของรัฐบาลก็ดี และส่วนหนึ่งก็คือส่วนกรรมการของเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งเดิมทีนั้นเนียะยังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ภายใน จะดำเนินไปในทิศทางไหน ตรงเนียะเกิดความไม่สบายใจ ถ้าประเทศไทยไม่ได้จัดงานนี้ จะทำให้ประเทศไทยเสียชื่อมากเลย และทางสมาคมก็จะเสียชื่อมาก ก็เลยต้องขอบารมีเจ้าพ่อหลักเมือง ในการที่จะได้ให้เจ้าพ่อหลักเมืองได้ให้คำแนะนำว่าเราควรจะทำอย่างไร ไปพบใคร หรือว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร มีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศด้วยกันที่จะมาร่วมประชุมทำงานกันที่เมืองไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมทุกๆด้านในประเทศไทยเลย แต่ตอนเนียะมีปัญหาเยอะแยะเลย มีปัญหาทุกวันว่าจะต้องแก้ไขว่าต้องทำกันอย่างไร มันยังไม่จบลงด้วยดีซักที ซึ่งมันจะต้องจัดในปลายปีเนียะ กำหนดวันจัดแล้ว คือวันที่ 15 16 17 ธันวาคม ปีนี้ จะจัดงานที่ประเทศไทย ช่วยถามไปที่ท่านเจ้าพ่อหน่อยครับ
ผม : (เหอเรื่องยาวมาก >_< ) เกี่ยวกับงาน? (จะพยายามถามสรุปๆ)
เค้า : งานประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก จะมีสมาชิกทั้งหมด 25 ชาติเนียะ มาร่วมจัดงานในประเทศไทย จะเป็นเกียรติยศต่อเมืองไทยมาก
ผม : เอิ่ม คืออันนี้ต้องสะกดทีละตัวนะครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องการจัดงานภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกมั้ยครับ (ถามอย่างเกรงใจกลัวเจ้าพ่อไม่มีความเห็นกับเรื่องนี้)
ใ น ป ล า ย ปี นี้ แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ท ย จ ะ ส า ม า ร ถ ไ ป เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ที่ ไ ต้ ห วั น ไ ด้
เค้า : แต่จัดที่ประเทศไทยนะ แต่ท่านคงจะเข้าใจว่าที่ไต้หวันมอบมาให้เราเนียะว่าจัดได้ จะจัดที่ประเทศไทย จัดที่ กรุงเทพฯ หรือ พัทยา ดีครับ?
พั ท ย า
เค้า : จะต้องไปพบใครที่จะเป็นผู้อุปการะในการจัดงาน เพราะมันจะต้องใช้เงินในการจัดงานจำนวนมาก
แ ว่ ว ม า ว่ า ท่ า น ส า ม า ร ถ ไ ป ห า ยั ง ต อ บ ย า ก
เค้า : ขอท่านเจ้าพ่อช่วยชี้ทางด้วย เพราะงานนี้เกี่ยวกับชื่อเสียงของประเทศ ถ้าผิดพลาดไปจะเสียหายกันทั้งหมด เจ้าพ่อจะเมตตาชี้ทางให้ได้มั้ย ว่าคนที่ผมจะไปพบเนียะ เป็นนักการเมือง หรือเป็นพ่อค้า
นั ก ก า ร เ มื อ ง
เค้า : นักการเมืองคนนี้ ชื่อพิเชษฐ สถิรชวาล ใช่หรือไม่
เ ว ล า นี้ ต อ บ ย า ก
เค้า : เป็นเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่ปรกติใช่มั้ยครับ เลยยังหาคำตอบไม่ได้
ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้
เค้า : ถ้าจะไปหานักการเมืองที่พัทยา พลังชล ท่านเจ้าพ่อคิดว่ามีสิทธิจะไปคุยกับเค้ามั้ยครับ คุณสนธยา คุณปลื้ม
ส น ธ ย า มั น ทํ า ทุ ก วิ ถี ท า ง ห า ก ทํ า ใ ห้ มี อํ า น า จ
เค้า : ถ้าจะไปพบเค้า เค้าจะช่วยมั้ย คุณสนธยา เพราะที่พัทยาเค้าน่าจะได้หน้าตา
ช่ ว ย
เค้า : หมายถึงเค้าจะช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้เราทั้งหมดมั้ยครับ เพราะมันใช้เงินมาก
โ อ ก า ส ที่ ส น ธ ย า จ ะ ช่ ว ย ถู ก ทํ า ที่ ช่ ว ง นี้
เค้า : ไปช่วงนี้ใช่มั้ย
ใ ช่
เค้า : (คำพูดเค้ายาวผมเลยขอย่อๆลง) ขอบารมีเจ้าพ่อได้โปรดเมตตา ขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ สิ่งต่างๆให้เกิดความสำเร็จ ได้จัดงานนี้เพื่อประโยชน์แก่คนไทยทั้งประเทศ เจ้าพ่อจะมีความเมตตาช่วยลูกในครั้งนี้ได้มั้ยครับ
ไ ด้
เค้า : หมายถึงปีนี้งานนี้จะได้เกิดขึ้นแน่นอนใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผม : ใช่ร้อยละเท่าไหร่ครับท่าน
8 0
เค้า : ทำไมถึง 80 หละครับ ทำไมถึงไม่เต็ม 100%
ที่ ไ ม่ เ ต็ ม ร้ อ ย เ พ ร า ะ หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ มั น ไ ม่ ตื่ น ตั ว
เค้า : หัวเรือใหญ่ หมายถึงฝั่งเมืองนอกหรือฝั่งไทย
ไ ท ย
เค้า : ใช่คนที่ชื่อพิเชษฐ มั้ยครับ ที่ว่าหัวเรือใหญ่
ไ ว้ วั น…
ผม : ไว้วันหน้าดูให้ เหรอครับ
ใ ช่
เค้า : ขอบพระคุณพี่มาก
ผม : ถ้าไม่แม่นก็ไม่ว่ากันนะครับ แหะแหะ

ความรู้สึกระหว่างการสนทนานี้ คือผมอายมาก ผมไม่มีความเห็นอะไรเลยกับสิ่งที่เค้าถามเลย ส่วนตัวผมคงตอบ ไม่รู้ ลูกเดียว แต่เจ้าพ่อหลักเมืองกลับสามารถโต้ตอบได้อย่างลื่นไหลยังกะสนิทกันกับเค้า แต่อีกใจผมก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเป็นสื่อกลางตอบปัญหาบางอย่าง ที่คงจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศครับ
นี่ผมกำลังคุยกับนายกสมาคมฯอยู่เหรอเนียะ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โอเค เมื่อกี้ค้างเรื่องเหตุรุนแรงหนะระหว่างการชุมนุมหนะครับ คือมีเหตุระเบิดบ้าง เหตุยิงบ้าง ซึ่งเค้าก็อยากรู้ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนหรือของใครทำหนะครับ
ห า ก ยั ง ไ ม่ ลื ม …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระหว่างนี้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ศาลหลักเมืองมาคุยต่ออีก -_-
ใครค้ำจุลดวงเมือง
บ้ า น เ มื อ ง นี้ ลู ก แ ม่
ว่าแล้วเค้าก็นำรูปวาดที่ห้อยคอเค้าให้ดู ถามว่านี่คือรูปเจ้าพ่อหลักเมืองหรือเปล่าครับ (เป็นรูปวาดชายโบราณจูงม้า)
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
พี่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้ามั้ยครับ ในอดีตชาติ (ถึงได้มาทำหน้าที่ๆศาลหลักเมืองนี้)
แ น่ น อ น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลับมาเรื่องของผมนะ ^_^

ตะกี้เรื่องเหตุปะทะกันต่างๆ เอาไว้วันหน้าดูให้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
งั้นท่านพอรู้มั้ยว่า อนาคตการชุมนุมของนายสุเทพ จะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
สั่ ง ใ ห้ ส ง ส า ร
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

กรณีนายสุเทพว่า จะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
แ ล้ ว แ ต่ มั น
(จริงๆเจตนาของคำถามนี้คืออยากรู้ว่าอนาคตเค้าจะผิดคำพูดตัวเองมั้ย แต่เหมือนท่านเข้าใจว่าเป็นเจตนาปัจจุบัน น่าจะเป็นอีกสิ่งพิสูจน์ว่า เรื่องนี้ไม่ได้มาจากจิตหรือความนึกคิดผม ท่านคงฟังคำถามผมผ่านคำพูดเท่านั้น ไม่ได้ผ่านความคิด)

กรณีมีพระมาร่วมชุมนุมทางการเมือง ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครับ
ห า ก วั น ห น้ า น า ย ธ า ริ ต ยั ง เ ป็ น อ ธิ บ ดี อ ยู่ โ อ ก า ษ ที่ ถู ก ตั ว น น บ สะกดผิด
วั น ห น้ า ดู ใ ห้


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
น า ย ชั ช ช า ติ แ ม้ ว่ า จ ะ ดู ทํ า ง า น แ ต่ โ ด ย เ นื้ อ แ ท้ แ ล้ ว (ระหว่างนี้มีพนักงานก่อกวนมาถามว่า ปีมะแมปีนี้ดีมั้ย ผมก็ว่าถามได้แต่เรื่องบ้านเมืองครับ) ท่ า น ใ น ใ จ ตั ว เ อ ง ยั ง มี ที่ ดุ
หมายถึง เนื้อแท้ในใจเค้าแล้วเป็นคนดุเหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นางปวีณา หงสกุล ครับ
ลู ก ป วี ณ า อ า จ บ อ ก ย า ก

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมา ใครเป็นนายกที่ดีที่สุดในความเห็นของท่านครับ
ห า ย า ก

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับ
โ ด ย เ นื้ อ แ ท้ แ ล้ ว เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี
งั้นในประเทศไทย ยังมีปัญหาอะไรกับประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าครับ
เ ว ล า เ ลื อ ก ตั้ ง อ า จ มี ก า ร ซื้ อ เ สี ย ง
มีคนเค้าวิจัยว่า ที่ซื้อเสียงแล้วสำเร็จ คือรับเงินแล้วยอมกาตามช่องนั้นให้หนะครับ มันเป็นแค่ประมาณร้อยละ 4-5 เท่านั้นเอง จริงหรือเปล่าครับ
ที่ จ ริ ง ม า ก ก ว่ า นั้ น
ท่านเห็นว่า มีประมาณร้อยละเท่าไหร่
นํ า จํ า น ว น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ ก ตั้ ง ห า ร ด้ ว ย ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ผู้ ซื้ อ เ สี ย ง ล อ ง ห า ร แ ล้ ว ไ ด้ สี่ สิ บ
(บระเจ้า นี่ผมรู้สึกยังกะคุยกับคนธรรมดาที่เป็นนักวิชาการ มากกว่ารู้สึกว่าคุยกับเทวดาเลย เสียแต่ลำบากตรงการรวมตัวอักษรนี่แหละ นี่ดีนะผมไม่ถามต่อว่า ท่านเป็นเทวดาใช้อะไรช่วยคิดเลข)
ท่านคงหมายถึง ร้อยละ 40 เหรอครับ ที่ซื้อเสียง
ใ ช่
ท่านหมายถึง ซื้อเสียง หรือ ขายเสียง ครับ (อันนี้ไม่รู้ผมหาเรื่องเล่นคำจับผิดท่านหรือเปล่า)
ข า ย เ สี ย ง
ร้อยละ 40 นี่คือเป็นพวกที่รับเงินแล้ว เลือก หรือว่า ไม่เลือก หนะครับ
รั บ แ ล้ ว เ ลื อ ก
ตามงานวิจัยที่ว่าเนียะ เค้าอ้างว่าคนภาคใต้เนียะ ซื้อได้มากที่สุด จริงหรือเปล่าครับ
ค น ใ ต้ หั ว แ ข็ ง ม า ก ก ว่ า
เอิ่มเดี๋ยวนะท่าน เรื่องที่หารแล้วได้ 40 เมื่อกี้ ท่านหมายถึงคนซื้อเสียงแล้วเลือกตาม ร้อยละ 40 ของทั้งหมด ใช่มั้ยครับ (ยังข้องใจเรื่องการตีความตัวเลข)
ใ ช่
ท่านคิดว่าเราจะมีวิธีแก้ปัญหาการซื้อขายเสียงได้ยังไงบ้างครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า ดู ใ ห้
(โหห ตั้งแต่คุยกับเจ้าพ่อมา เพิ่งโดนท่านชมว่า ถามได้ดี ก็วันนี้แหละ ^_^ )

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 54 [3] เจ้าพ่อหลักเมืองเคยบอกผมว่า ประชาธิปัตย์จะได้ตั้งรัฐบาลอีก แต่ตอนนี้เค้าไม่ลงเลือกตั้งแล้วเนียะ คำทำนายนี้จะเป็นยังไรต่อไปครับ
ที่ บ อ ก ไ ป ต อ น นั้ น เ พ ร า ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง แ ม้ ว่ า จ ะ บั น ทึ ก ล ง ม ติ แ ล้ ว ทุ ก อ ย่ า ง จ ะ ห า ลั สะกดผิด
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น

อ่า ไม่เป็นไรครับ -_-

เดี๋ยววกกลับมาเรื่องประชาธิปไตยอีกนิดนึงครับ
ท่านคิดว่าควรจะมี 1 คน 1 เสียงเหมือนเดิม หรือว่ากลุ่มใดควรมีเสียงมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าครับ
ห นึ่ ง ค น ห นึ่ ง เ สี ย ง เ ห มื อ น เ ดิ ม
ทำไมคนที่เรียนจบสูงกว่า หรือคนที่จ่ายภาษีสูงกว่า จึงไม่ควรมีเสียงมากกว่าคนอื่นหนะครับ
แ บ บ นั้ น ล า น บ อ ก ย า ก
แต่สรุปแล้ว ควรจะเป็น 1 คน 1 เสียงเท่ากันหมด ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แม้ว่าจะมีบางคนถูกซื้อได้ เราจะไม่ให้สิทธิให้เสียงกับคนที่ถูกซื้อไม่ได้ มากกว่าใช่มั้ยครับ (งงคำถามตัวเองเหมือนกัน)
ใ ช่

ท่านครับ ถ้าการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นวันที่ 2 ขณะเดียวกันผู้ชุมนุมก็เรียกร้องให้เธอลาออก แล้วมันจะลงเอยยังไงหนะครับท่าน
ห า ก ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้
คือสถานการณ์ช่วงนี้ จะต้องติดตามตลอดเลย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่

การที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นี่ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ใ จ คิ ด ว่ า ไ ม่ ห น ห น้ า ยั ง ว มี อี ก

ท่านมีความเห็นยังไงกับ กรณีชาวนามาประท้วงเรียกร้องเงินจำนำข้าว ที่รัฐบาลติดค้างหนะครับ
ทุ น บั ญ ชี ธ น า ค า ร วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ท่านเคยบอกผมว่า ท่านเห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าว [4] ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่คือปัญหาอยู่ที่การทุจริตบางอย่าง ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำว่า รัฏฐาธิปัตย์ ครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้
(วันนี้ผมโดนไป 3 มึง -_- )
คือหากไม่เกิดการรัฐประหารขึ้น ยังไงสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องดำเนินไปตามครรลองของกฎหมายอยู่ได้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คือนายสุเทพจะอ้างประชาชนหมู่มากมาปฏิรูป แต่เมื่อกี้ท่านว่าการปฏิรูปของนายสุเทพจะไม่สำเร็จ ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ สํ า เ ร็ จ
แต่อนาคตการชุมนุม ท่านก็ยังตอบไม่ได้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ศาลรัฐธรรมนูญ ครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ ป็ น ศ า ล โ ด ย วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

การที่บางรัฐบาลมีทหารออกมาปกป้อง บางรัฐบาลมีตำรวจออกมาปกป้อง ท่านเห็นว่าต่างกันยังไงครับ
อํ า น า จ อ ยู่ ที่ น า ย ก
ท่านคิดว่าการที่บางรัฐบาลมีทหารมาปกป้อง บางรัฐบาลมีตำรวจมาปกป้อง สามารถสะท้อนความเป็นประชาธิปไตย ของรัฐบาลนั้นได้มั้ยครับ
ไ ด้

ต่อไปเดี๋ยวผมขอถามเรื่องในหมวดของประวัติศาสตร์ และความเชื่อหรือศาสนา นะครับ
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคนที่ชื่อ อิน จัน มั่น คง ครับ (คำถามล่อเป้า)
อั น ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ไ ม่ มี วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
เมื่อกี้ว่า อันที่จริงแล้ว อะไร อยากให้ท่านต่อให้จบเลยได้มั้ยครับ
ถ า ม ทํ า ไ ม
เป็นชื่อบุคคล ที่ลือกันว่าถูกฝังลงไปในหลุมเสาหลักเมืองหนะครับ แหะแหะ ^_^
ไ ม่ มี
แต่วันหน้าท่านว่าจะดูให้อีกทีใช่มั้ยครับ เรื่องชื่อของสี่คนนี้
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว ครับ
ถ า ม ดี
สั บ แ ท น ออกไปดูก่อน

งั้นขอข้ามไปแล้วกันครับ
คือเมื่อกี้ท่านชมว่าผมถามได้ดีใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ การนำอาหารมาวางเซ่นไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง กับการนำอาหารไปเลี้ยงพระแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าพ่อหลักเมือง ได้ผลต่างกันอย่างไรครับ
หั ว ทั้ ง ห ม ด แ บ่ ง ท า น ใ ห้ พ ร ะ บ้ า ง ไ ด้ บุ ญ
คือถ้าถวายพระ แล้วอธิฐานส่วนบุญให้เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อก็ได้รับใช่มั้ยครับ
ไ ด้
การนำมาตั้งโต๊ะเซ่นไหว้ท่าน ท่านก็ได้รับเหมือนกัน ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วผลต่างกันยังไงครับท่าน ความละเอียดต่างกันเหรอครับ
อ ยู่ ที่ ค ว า ม ศ รั ท ธ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ช้างเอราวัณ ครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ช้ า ง เ อ ร า วั ณ ไ ม่ มี จ ริ ง

ท่านทราบอะไรเกี่ยวกับสุนทรภู่ มั้ยครับ
รู้
มีเรื่องอะไรของสุนทรภู่ ที่คนปัจจุบันเข้าใจผิดมากที่สุด คืออะไรครับ
ลู ก สุ น ท ร ภู่ แ ว่ ว ม า ว่ า นั บ ไ ด้ 5 ค น
ท่านขี้เมาจริงหรือเปล่าครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า จ ริ ง
เกาะแก้วพิสดารในเรื่องพระอภัยมณี จริงๆแล้วใช่เกาะเสม็ดหรือเปล่าครับ
โ ด ย ส่ ว น ม า ก แ ล้ ว ท่ า น เ ที่ ย ว ห ล า ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ แ ต่ ร ะ ย อ ง

โอเค เดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับ
ท่านอยากให้ผมเอาข้อความใดของท่านไปประกาศ เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังตึงเครียดช่วงนี้ มันดี หรือป้องกันผลเสีย หนะครับ
ทํ า ห น้ า ที่ ข อ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ที่ สุ ด
แต่ว่าทางฝ่ายผู้ชุมนุมเองเค้าก็อ้างว่า เค้ามาทำเพื่อชาติเพราะเค้าเป็นคนไทยคนหนึ่ง มีหน้าที่ต้องปกป้องชาติหนะครับ
บั ว ใ ต้ ต ม
ห๊ะ ท่านว่าผู้ชุมนุมเป็น บัวใต้ตม เหรอครับ
ใ ช่
ท่านครับ ทุกๆข้อความที่ท่านบอกผมเนียะ ผมก็นำไปเผยแพร่หมด แล้วอาจจะมีผู้ไม่ถูกใจคำพูดของท่านในประเด็นทางการเมือง แล้วเค้าก็อาจจะตำหนิว่าท่านได้ ท่านจะถือสาเค้ามั้ยครับ
ไ ม่ ถื อ ส า

(อีกนิดเดียว) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับกลุ่มที่ใส่เสื้อขาว แล้วไปจุดเทียนเรียกร้องหาสันติภาพและการเลือกตั้ง หนะครับ
ทํ า ดี
ทำดี นะครับ
ใ ช่
งั้นเย็นวันนี้ผมไปทำนะครับ
ไ ด้
โอเคงั้นวันนี้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ว่าแล้ว ผมก็รีบเดินทางไปร่วมจุดเทียนกับกลุ่ม พอกันที ที่ Sky Walk BTS ช่องนนทรี ครับ จริงๆเข้ากรุงเทพฯก็ด้วยสองเป้าหมายนี่หละ ^_^

อ้างอิง
1. คำทำนายการเมืองไทยจากเจ้าพ่อหลักเมือง (5 มิ.ย. 54)
2. บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 8 ธ.ค. 56
3. คำทำนายจากเจ้าพ่อหลักเมือง 13/8/54 ตอน อนาคตยิ่งลักษณ์
4. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 9 พ.ย. 55
Create Date : 26 มกราคม 2557
Last Update : 26 มกราคม 2557 16:59:07 น. 4 comments
Counter : 5258 Pageviews.

 
ว่าด้วยชายแปลกหน้าที่เข้ามาถามด้วย ลองใช้ google หาแล้ว พบว่าเค้าเป็นถึง นายกสมาคมส่งเสริมภาพยนตร์ และโทรทัศน์ เอเชีย-แปซิฟิกประเทศไทย ชื่อของเค้าคือ สมเกียรติ เรือนประภัสสร์
กรณีคำถามว่าจัดงานที่ไหนดี แล้วเจ้าพ่อตอบว่า พั ท ย า นั้น ตรงนี้เสิร์ชไปพบข่าวว่า เค้ามีแผนจะจัดที่พัทยาอยู่แล้วครับ
ไทยจัดงานยักษ์ เทศกาลภาพยนตร์ เอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 57 ที่พัทยา
โหห ผมเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยครับ ถือว่าท่านทายได้ดีครับ

นอกจากนี้ เค้ายังเป็นซีอีโอ แห่ง บริษัท อกาลิโกเอ็นเตอร์เท็นเม็นท์ จำกัด
เป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง ขรัวโต (ประวัติหลวงพ่อโต) ซึ่งจัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องไปเมื่อ 22 ส.ค. 56
โดยผมได้พยายามหาทางติดต่อกับเค้าอีกครั้งจนสำเร็จ และได้ถามถึงเรื่องขรัวโต โดยผมเล่าว่าผมยังไม่เคยถามเจ้าพ่อหลักเมืองถึงเรื่องหลวงพ่อโตโดยตรง แต่เคยถามถึงแม่นาคพระขโนง แล้วบางส่วนไปพาดพิงถึงหลวงพ่อโตเข้า แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองตอบอย่างมั่นใจว่า ห ล ว ง พ่ อ โ ต ไ ม่ เ กี่ ย ว อ้างอิง คือไม่ได้ไปปราบผีแม่นาคแต่อย่างใด ปรากฎว่าจุดนี้เค้าว่าไม่มีในหนังอยู่แล้วครับ จำไม่ผิดเค้าว่าเค้าทราบดีว่าตามประวัติหลวงพ่อโตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผีแม่นาคแต่อย่างใด

---------------------------------------------------------------------------------------

กรณีสุนทรภู่ ท่านถึงแก่กรรมปี 2398 หรือภายหลังจากที่ ร.๔ ขุดเสาในศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเดิม และจัดสร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ทดแทนในปี 2395 หรือก่อนสุนทรภู่ถึงแก่กรรมได้ 3 ปี
ชีวประวัติส่วนใหญ่ของท่าน จึงน่าจะอยู่นอกวิสัยของเจ้าพ่อหลักเมือง แต่ก่อนนั้นเจ้าพ่อหลักเมืองไม่ทราบว่าอยู่ในสถานะอะไร แต่ก็อาจจะมีอำนาจพอทราบบ้าง หรือมาทราบประวัติในภายหลังบ้าง
เรื่องเกาะแก้วพิสดาร คงแน่ใจแล้วครับว่าไม่ใช่เกาะเสม็ด ลองเสิร์ชหาแล้ว เหมือนนักวิชาการจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่ไปทางฝั่งทะเลอันดามันมากกว่าครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:14:02 น.  

 
ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้วสำหรับคำทำนายนี้
ตอนนี้ที่แม่นไปแล้วเห็นจะเป็นเรื่อง ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ก็ ไ ม่ สํ า เ ร็ จ ไปแล้วนะครับ เว้นแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมานี้จะเป็นโมฆะหรือไม่
และหากมองเปรียบเทียบกับคำทำนายพระสยามฯ 8 ธ.ค. 56 ท่านว่าสภาประชาชน ดู จ ะ ไ ม่ สํ า เ ร็ จ และนายกพระราชทานก็ แ ว่ ว ม า ว่ า ยั ง ไ ม่ มี ก ฏ ห ม า ย ร อ ง รั บ

คงสรุปว่า ข้อเรียกร้องต่างๆของนายสุเทพฯจะไม่มีอะไรสำเร็จเลย แต่หากเปลี่ยนเป้าหมายเป็นปฏิรูปหลังเลือกตั้ง ก็ไม่แน่เช่นกันครับ เพียงแต่เนื้อหาปฏิรูปเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวไว้ดูกันต่อไป

สำหรับเรื่องสภาประชาชนเองผมยังไม่ได้ถามเจ้าพ่อหลักเมือง เพราะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีความเห็นต่างจากพระสยามอย่างไรหรือไม่ แต่ที่กระทู้นี้ไม่ได้ถามเพราะเห็นว่าเร็วเกินไป อยากเว้นระยะหลายเดือนซักหน่อย หากเค้ายังพูดถึงอยู่ซ้ำๆ ก็จะนำมาถามใหม่โอกาสหน้าอีกครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:51:48 น.  

 
ชอบมากครับพยายามเข้านะครับ สนุกดี
วันหลังลองถามพวกท่าน เกี่ยวกับเมืองไทยในอนาคตน่าสนใจดีนะครับ
เห็นเค้าทำนายว่าในอนาคตเมืองไทย จะศิวิไล แล้วก็ร่ำรวยมากจริงหรือเปล่าเราอาจจะมีน้ำมันมากกว่าซาอุก็ได้ใครไปรู้ อิอิ ฝัน


โดย: Chanchan IP: 223.205.120.88 วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:0:55:18 น.  

 
ท่านๆดูจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดในลักษณะ ศิวิไล นะครับ

พระสยามฯ 8 ธ.ค. 56 " วั น ห น้ า ช า ติ จ ะ รุ่ ง เ รื อ ง "

พระสยามฯ 23 มี.ค. 56 " " สั ก วั น ย น โ ฉ ม ป ร ะ เ ท ศ ใ ห ม่"

พระหลักเมือง 1 ก.ย. 55
ท่านเห็นอย่างไรกับเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 ครับ ?
" ส า ม า ร ถ เ ปิ ด ไ ด้ วั น นั้ น ไ ท ย จ ะ ทํ า ใ ห้ ด ด ว ง เ มื อ ง ดี ขึ้ น "


แม้แต่ฝ่าย กปปส. เองก็อาจจะเชื่ออย่างงั้น แต่พระสยามฯและพระหลักเมือง ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สภาประชาชน จะไม่สำเร็จครับ

หรืออาจจะดีขึ้นเพราะประชาคมอาเซียน?


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 17 พฤษภาคม 2557 เวลา:19:26:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.