Group Blog
 
<<
มีนาคม 2565
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
25 มีนาคม 2565
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เทวดาวัดพระมหาธาตุ เมืองคอน 11 มี.ค. 65ขออัญเชิญเทวดาองค์ที่สถิตมากับองค์พระมหาธาตุ องค์ที่อยู่มานานที่สุด ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดท่านคือเทวดาที่สถิตมากับเจดีย์วัดพระมหาธาตุองค์ที่อยู่มานานที่สุดใช่มั้ยครับ
ใ ช่

การเชิญท่านมาคุยลักษณะนี้ เป็นการลบหลู่มั้ยครับ
ใ น อ ดี ต ท่ า น ก็ เ ค ย ม า คุ ย แ ล้ ว
11 ปีแล้ว ท่านจำได้ใช่มั้ยครับ
ไ ด้

เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตคุยกับท่านซักสองสามเรื่องนะครับ แล้วเดี๋ยวอีกหลายเดือน น่าจะเป็นปี อาจจะขออนุญาตกลับมาคุยอีกครั้งนะครับ
ไ ด้

ถ้าอนาคตจะกลับมาคุยกับท่านอีกเนียะ ควรจะเลือกวันอย่างไรดีครับ
ส่ ว น ม า ก วั น ธ ร ร ม ด า ค น น้ อ ย ดี
จันทร์ถึงศุกร์ หรือวันที่ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คืออย่างงี้ครับ เท่าที่ผมคุยกับเจ้าที่ๆอื่นมาเนียะ บางท่านก็จะชอบวันศุกร์ บางท่านชอบวันอาทิตย์ แต่สำหรับท่าน วันไหนก็ได้ใช่มั้ยครับ แต่ว่าวันธรรมดาดีกว่าเพราะคนน้อย
นี่เลยมาหาท่านวันศุกร์หนะครับ เพราะสงสัยว่าท่านชอบวันศุกร์มากกว่าหรือเปล่า
อั น ที่ จ ริ ง วั น ไ ห น ก็ ไ ด้
วันไหนก็ได้นะครับ
ใ ช่
แต่ว่าวันธรรมดาก็คนน้อยดีนะครับ แหะๆ
ใ ช่

ท่านครับ ก็มีประเด็นเรื่องของพระธาตุไร้เงา ซึ่งที่ผมมาหาท่านเมื่อคราวก่อนเนียะ ผมก็มาด้วยเรื่องพระธาตุไร้เงานี่แหละครับ แต่ว่ามาคราวนี้ก็มีเทคโนโลยีการถ่ายทำที่ดียิ่งขึ้น ก็เลยจะกลับมาถ่ายอีก
ทีเนียะ เฉพาะประเด็นพระธาตุไร้เงาเนียะ ท่านมีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมมั้ยครับ
วั น นี้ ท่ า น ก็ ไ ด้ เ ห็ น เ ง า แ ล้ ว
แล้วคนที่มาแล้วบอก ไม่ว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ต่ำยังไงก็ไม่เห็นเงาออกมานี่ เพราะอะไรเหรอครับ
ห า ไ ม่ เ จ อ เ อ ง
ทราบมาว่าสมัย ร.๔ ก็เคยมีคนแต่งกลอนตอบโต้กัน คนนึงไม่เห็น อีกคนนึงเห็น ก็เลยแต่งกลอนตอบโต้ในลักษณะหาว่าโง่เขลาเบาปัญญาอะไรอย่างงี้ เรื่องนี้จริงมั้ยครับ
ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ต ศ า ส น์ ดู เ อ ง

ทราบว่าเจดีย์เพิ่งจะบูรณะไปเมื่อไม่นานนี้เองใช่มั้ยครับท่าน ที่มีการก่อนั่งร้านรอบๆพระธาตุด้วยหนะครับ
ใ ช่
แล้วทำไมพระธาตุถึงเป็นสีหมองคล้ำเร็วจังเลยหละครับ
ใ ห้ ไ ป ถ า ม ไ อ ค น บู ร ณ ะ แ ส

อนาคตถ้าผมเชิญคนที่เค้าชำนาญประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชมาร่วมพูดคุยด้วยนี่ ท่านจะยินดีมั้ยครับ
แ ส ด ง ว่ า ท่ า น ส น ใ จ
ถ้ า รู้ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต น์ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ น่ า ม า ถ า ม

ก็เป็นการเติมเต็มไงครับ ส่วนที่เค้าศึกษามันก็จะเป็นหลักฐานที่มีบันทึกเหลือมาถึงปัจจุบัน แต่อาจยังมีเรื่องที่สลับซับซ้อนมากมายในอดีต เผื่อช่วยๆกันเติมเต็มอย่างงี้หนะนะครับ
ไ ด้ ดี ม า ก

ท่านครับ เรื่องของเงาพระธาตุเนียะ มาคราวเนียะ ผมมาเพื่อที่จะวัดองศาดาว เพื่อการพยากรณ์ว่าเงาของพระธาตุ จะตกทอดไปยังวัตถุใดๆ เช่น ตกทอดบนถนน หรือบนสิ่งของ หรือพระพุทธรูปที่อยู่ไกลๆแถวๆหน้าวัดพระธาตุ ซึ่งผมจะสามารถบอกวันและเวลาที่เงาไปตกได้ เพื่อเป็นการประกาศเชิญชวนให้คนมาร่วมพิสูจน์เงา ท่านว่าจะดีมั้ยครับ
ไ ด้ ดี ม า ก
ดีมากใช่มั้ยครับ
ใ ช่

งั้นความเชื่อว่า ถ้ามีเงาขึ้นมาเมื่อไหร่เนียะ เมืองนครฯจะเกิดเหตุร้าย ก็คงไม่จริงนะ ?
ไ ม่ จ ริ ง

ก่อนที่จะเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก มีเงาของพระธาตุชี้ไปยังแหลมตะลุมพุกก่อนหรือเปล่าครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านครับ ถ้าผมอยากที่จะเชิญชวน กำหนดความเชื่อใหม่ คือเชิญชวนผู้คนให้ค้นหาเงาพระธาตุ ด้วยการเดินไปจนกระทั่งยอดของพระธาตุจะบังดวงอาทิตย์ เพื่อหาเงาแหลม แล้วให้คนไปนั่งอธิฐานขอพรกันในจุดที่เงาแหลมของยอดพระธาตุชี้มาหาตนเอง ไม่รู้กิจกรรมนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย มี ค น ทํ า แ ล้ ว
นั่งขอพร ตรงปลายเงาแหลมของพระธาตุที่ชี้มายังตัวเองหนะเหรอครับ
ใ ช่
อ๋อ แล้วมันดีมั้ยหละท่าน การทำอย่างงี้ คือใครมาทำเนียะจะได้ถ่ายรูปโพสลงเฟชบุ๊ค คนก็จะเห็นเงากันมากขึ้น ก็จะเป็นการลบความเชื่อเก่าๆเรื่องพระธาตุไร้เงาไปได้
วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ตะกี้ที่คุยกันเรื่องช่างที่มาบูรณะ แล้วท่านบอกให้ไปถามช่างที่ซ่อม ฟังดูเหมือนท่านจะไม่ค่อยชอบช่างที่มาบูรณะนี้ซักเท่าไหร่ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ช อ บ เ พ ร า ะ มั น ขึ้ น ไ ป เ ห นื อ อ ง ค์ พ ร ะ ธ า ตุ
แต่ธรรมดาของช่างที่บูรณะ ก็ต้องได้ขึ้นไปเหนือองค์พระธาตุนี่ครับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะในยุคสมัยใด หรือในยุคที่มีการหุ้มยอดเจดีย์ หรือในยุคที่ติดสายล่อฟ้า ก็คงจะมีการขึ้นเหนือองค์พระธาตุอยู่เสมอๆไปมั้ยครับ
แ ส ด ง ว่ า ท่ า น ศึ ก ษ า ม า ดี
ไ ด้ แ ต่ ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ก่ อ น

แสดงว่าช่างที่มากันล่าสุด ไม่ได้ขออนุญาตเหรอครับ
ใ น วั น นั้ น มั น ม า ก่ อ นั้ ง ร้ า น ขึ้ น ไ ป เ ล ย
อึมม มาก่อนั่งร้านขึ้นไปเลย
ใ ช่

ท่านครับ แล้วผมจะขออนุญาตบินโดรนถ่ายรูปเหนือวัดพระมหาธาตุได้มั้ยครับ
ไ ด้
ผมอาจจะบินนอกวัด ยังไงผมอาจจะอธิฐานขออนุญาตท่านจากนอกวัดก็คงได้มั้งครับ
ไ ด้

อ่า วันนี้พอแค่นี้ก่อน
เมื่อกี้ท่านติดค้างคำถามเรื่อง เงาชี้ไปยังแหลมตะลุมพุกก่อนที่จะเกิดวาตภัยจริงหรือเปล่า วันนี้ผมน่าจะหมดธุระแล้ว ท่านมีอะไรจะเสริมมั้ยครับ
ไ ม่ มี

ก็ขออัญเชิญท่านกลับไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดด

ย้อนกลับไปอ่าน บทสัมภาษณ์เทวดาวัดพระมหาธาตุเมืองคอน ก.พ. 54

ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ


Create Date : 25 มีนาคม 2565
Last Update : 25 มีนาคม 2565 16:48:47 น. 2 comments
Counter : 1023 Pageviews.

 
สุขสันต์วันเกิดนะคะ..

เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา:8:27:05 น.  

 โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา:8:27:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.