Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2555
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
18 มิถุนายน 2555
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 17 มิ.ย. 55

วันนี้มี(แอบ)ถามเรื่องล๊อตเตอรี่ให้พ่ออีกแล้ว เยอะด้วย แต่คงไม่ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับ แหะแหะ (เก็บไว้เล่าให้คนสนิทฟัง) ขอข้ามไปเล่าเรื่องอื่นให้ฟังเลยครับ ^_^

ท่านครับ ถ้าผมเข้าไปนั่งสมาธิในศาลหลักเมือง ท่านสามารถมาสื่อสารกับผมในสมาธิ ได้หรือไม่ได้ครับ
ไ ด้
ผมต้องนั่งสมาธินานประมาณกี่นาทีครับ ถึงจะได้หนะครับ (ถ้านานกว่านั้นจะได้เลิกนั่ง)
2 0
ยี่สิบนาทีใช่มั้ยครับ
ใ ช่
งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งสมาธิดูก่อนนะครับ แล้วท่านช่วยพยายามมาสื่อสารกับผมในสมาธิด้วยนะครับ
ไ ด้

ว่าแล้วผมก็เข้าไปนั่งสมาธิภายในศาลหลักเมือง ตั้งมือถือปลุกเอาไว้ยี่สิบกว่านาที ก็คิดว่าได้สมาธิดีนะครับ (เห็นคนอื่นก็นั่งเหมือนกัน) ภายในสมาธิผมก็พยายามอธิฐานขอให้เจ้าพ่อมาสื่อสารกับผมในสมาธิ จนกระทั่งครบกำหนดยี่สิบกว่านาที ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้แต่แรกแล้วว่าจะไม่เห็นอะไร ^_^ สุดท้ายก็กลับออกมานั่งงมกับกระดานอักษรตามเดิม - -! ชีวิตนี้ผมจะสื่อสารกับสิ่งเร้นลับได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นใช่มั้ยเนียะ ก็กว่าจะรวมคำได้แต่ละคำต้องอดทนมากเลยนะ - -!

เจ้าพ่อครับ ผมนั่งสมาธิแล้วทำไมถึงไม่เห็นท่านในสมาธิหนะครับ
ส ง สั ย มึ ง ส ม า ธิ ห า ย
แล้วเมื่อกี้นี้ ท่านเห็นผมนั่งสมาธิหรือเปล่าครับ
เ ห็ น
ท่านครับ นอกจากผมที่สามารถสื่อสารกับท่านด้วยกระดานอักษรแล้วเนียะ ยังมีใครอีกที่สามารถมาสื่อสารกับท่านได้มั้ยครับ อาจจะด้วยวิธีอื่นๆอะไรก็ได้หนะครับ
มี
เป็นใครเหรอครับ
นึ ก ก่ อ น
อ่าไม่เป็นไรครับท่าน ขอเข้าคำถามอื่นๆเลยครับ

เรื่อง พรบ.ปรอบดองที่พวกในสภาตีกัน และพวกนอกสภาก็จ้องๆกันอยู่ จะลงเอยอย่างไรครับ พรบ.ปรองดองเนียะครับ
น อ ก โ ท บ สะกดผิด ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ท า ง ตั ว บ อ ก ใ ห้ จุ ด ช น ว น ขั ด แ ย้ ง ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
บ ว ก หั ว นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว จ ะ ผ่ า น
หมายถึงจะเกิด พรบ.ปรองดองขึ้นต่อไป ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วทางพรรคประชาธิปัตย์นี่ คือเค้าโหวตไม่เห็นชอบ หรือว่าเค้าจะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยเลยครับ หรือว่าเกิดการใช้กำลังกันอีกครับ
ท า ง ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์ จ ะ บ อ ก ว่ า บ ผ ด สะกดผิด ออกไปดูก่อน
(อ่าไม่เป็นไรครับ) แล้วจะเกิดการคืนเงินหลายหมื่นล้านบาท ที่ทักษิณถูกยึดไป ทักษิณจะได้คืนหรือเปล่าครับ
ว สะกดผิด อื อ ทั ก ษิ ณ จ ะ ไ ด้ เ งิ น คื น
(คำทำนายนี้ระทึกใจมาก เพราะอย่างน้อยคนในพรรคเพื่อไทยยังบอกเลยว่าจะไม่มีการคืนเงิน และเป็นครั้งแรกที่เจ้าพ่อท่านพูด "อือ" ^_^)
ปรองดองนี่ก็คือ นำไปสู่การนิรโทษกรรมเหรอครับ
นั ก ก า ร เ มื อ ง จ ะ เ อ า ชื่ อ ทั ก ษิ ณ นิ ร โ ท ษ ก ร ร ม
(ท่านเคยตอบคล้ายอย่างงี้ในบทสัมภาษณ์ 12 ก.พ. 55)
แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองท่านเห็นว่า การที่ทักษิณจะได้เงินคืนนั่นหนะ เป็นสิ่งที่ชอบแล้วหรือไม่อย่างไรครับ
ช อ บ แ ล้ ว
อ่าว ที่เค้ายึดทรัพย์ทักษิณที่ผ่านมา ท่านไม่เห็นด้วย ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
ศาลตัดสินยึดทรัพย์โดยมิชอบ หรือว่าชอบด้วยสถานการณ์นั้นแล้วหนะครับ
ศ า ล ตั ด สิ น โ ด ย มิ ช อ บ

เรียนผู้อ่าน ทุกคำเป็นคำพูดของ(สิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็น)เจ้าพ่อหลักเมืองจริงๆนะครับ ไม่ได้เติมแต่งด้วยความคิดตัวเองหรือความคิดคนอื่น ครั้นจะเชื่อผมแล้ว ก็ไม่อยากให้มองเจ้าพ่อท่านเอียง ยังไงลองย้อนกลับไปดู Blog คำให้สัมภาษณ์ที่ผ่านๆมาดูครับ

ส่วนข้อนี้ค้างมานานแล้ว ขอถามเลยนะครับ
ฏีกาที่เสื้อแดงถวายขอพระราชทานอภัยโทษให้กับทักษิณจำนวนมาก จะเป็นอย่างไรต่อครับ
สั น ธ ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ร า จ สะกดผิด ร า ว ใ น ปี 5 6 วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ จ ะ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น อ ภั ย โ ท ษ
เอ๊ะเค้าถวายฏีกาให้ในหลวง แต่สามารถพระราชทานอภัยโทษในวันแม่ได้ ใช่มั้ยครับ
ไ ด้
เอ่อ ทักษิณก็เหมือนจะได้รับการนิรโทษกรรม แล้วทำไมยังได้รับการอภัยโทษอีกหละครับ ไม่เป็นอะไรที่ซ้ำซ้อนกัน ใช่มั้ยครับ
ว ธี อ ภั ย โ ท ษ ล้ ว น วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
เอ่อท่าน ผมต้องขอโทษ คือผมมัวแต่เสียเวลาถามเรื่องล็อตเตอรี่มากเกินไป เลยได้เรื่องบ้านเมืองน้อย เพราะผมจะต้องนำไปเล่าให้คนอื่นฟังต่ออีก เลยอยากได้เยอะกว่านี้หนะครับ อยากให้ท่านช่วยเลือกตอบเพิ่มอีกได้มั้ยครับ ท่านพักซัก 30 นาทีก่อนก็ได้ครับ
ไ ด้
(ว่าแล้วผมก็ให้ท่านเลือกคำถามจากข้อที่ผมปริ้นท์มา)
เหตุใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมือง จึงไม่ปกป้อง ร.๘ จากการถูกปลงพระชนมครับ
ห น ห น้ า ม า ใ ห ม่
อึมม ท่านครับ งั้นท่านพักซัก 30 นาทีก่อนดีมั้ยครับ เดี๋ยวค่อยมาสนทนากันต่อ ผมอยากได้อีกซักข้อนึง เพื่อให้เยอะกว่านี้หน่อยหนะครับ
ไ ด้

ให้ท่านพัก 30 นาทีก่อนครับ เฮ้อ ถ้าได้แต่เรื่องทักษิณกลับไป คงถูกว่าเอาแน่เลย

ถามเรื่องผีแม่นากพระโขนงได้มั้ยครับ
ไ ด้
ขอเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้จริงๆครับ
โอเค ผีแม่นากพระโขนงมีจริงมั้ยครับ
มี จ ริ ง
มีจริงแบบว่า ท่านช่วยเล่าให้ฟังย่อๆได้มั้ยครับ จะแตกต่างอย่างไรกับที่คนสมัยนี้เข้าใจหนะครับ ประวัติย่อๆของผีแม่นากหนะครับ
ธ โ ห ร า ว่ า ลู ก ฉ สะกดผิด ศ า ส ต ร์ ว่ า ย่ า น า ก เ ว ล า ห า ลู ก ไ ป ห า ลู ก ส า ม า ร ถ ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
วั น
วันหน้ามาใหม่เหรอครับ
ใ ช่
- -! เออเดี๋ยวท่าน เมื่อกี้ท่านพูดถึงตามหลัก โหราศาสตร์ เลยสงสัยว่า เจ้าพ่อหลักเมืองนับตั้งแต่สถาปนาสมัย ร.๔ เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับแม่นากหรือเปล่าครับ
โ ห ร า ศ า ส ต ร์ ว่ า ส มั ย เ ดี ย ว กั น
แล้วหลวงพ่อโตมาเกี่ยวข้องอะไรกับแม่นากหรือเปล่าครับ เช่น มาปราบผีแม่นากหรือเปล่า
ห ล ว ง พ่ อ โ ต ไ ม่ เ กี่ ย ว
หมายถึง ท่านไม่ได้ไปปราบผีแม่นากแต่อย่างใด ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้
(เอาหละสิ ข้อมูลขัดแย้งกันซะแล้ว แล้วฝ่ายที่ว่าหลวงพ่อโตไปปราบผีแม่นาค จะว่าอย่างไรนี่)
เอิ่ม แต่ว่าเจ้าพ่อหลักเมือง ร่วมสมัยเดียวกันก็จริงตามหลักโหราศาสตร์ แต่เจ้าพ่อหลักเมืองท่านก็ไม่ได้เสด็จไปดูเรื่องผีแม่นาค ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้

อ่า ตอนนี้พอแค่นี้ดีมั้ยครับ หรือว่าอีกซักหน่อยดีมั้ยครับ (แหะแหะ)
ยั ง ไ ด้ อ ยู่
^_^ เจ้าพ่อหลักเมืองครับ ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเทพเนียะ ท่านเคยเป็นมนุษย์ที่มีตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองมาก่อนหรือเปล่าครับ
รั บ ร า ช ก า ร
รับราชการสมัยไหนครับ ร.๑, ร.๒, ร.๓ หรือว่ายุคก่อนนั้นครับ
ยุ ค ก่ อ น นั้ น
สมัยกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือสุโขทัย หรืออาณาจักรอื่นๆครับ
ธ น บุ รี
ท่านเคยรับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราช ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
งั้นท่านช่วยกรุณาบอกชื่อ ยศ ตำแหน่งของท่าน ที่ท่านได้รับเป็นครั้งสุดท้ายหนะครับ ได้มั้ยครับ
ส า ว ก ถ ม ส สะกดผิด
อึมม ท่านจำตอนท่านมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ท่านเสียชีวิตในแผ่นดินสมัยพระเจ้าตากสินเลย หรือว่าล่วงเลยมาถึงรัตนโกสินทร์แล้วครับ
ใ น ส มั ย พ ร ะ เ จ้ า ต า ก สิ น
เมื่อกี้ท่านว่าท่านเป็นสาวกของ.. หมายถึงว่า ท่านคงจะเป็นลูกน้องของอำมาตย์คนใดคนหนึ่งอีกที อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ออกไปดูก่อน
เอ๊ะท่าน อันนี้กำลังถามถึงประวัติท่านเอง เหตุใดท่านต้องออกไปดูก่อนหนะครับ
ถ ออกไปดูก่อน
(โอเคครับ 10 นาที)
อ า จ ล บ ห สะกดผิด อ า จ แ บ่ ง นั ก ธ นู ฉั นํ า
เป็นนักธนูชั้นนำเหรอครับ (พยายามเดาคำ)
ใ ช่
ท่านรับราชการขึ้นตรงต่อพระเจ้าตากสิน หรือขึ้นต่อเจ้าอาณาจักรอื่นๆครับ (เพราะยุคนั้นคงมีหลายกลุ่มอยู่)
วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
โอเค งั้นคงจะเท่านี้จริงๆแล้ว ขอขอบพระคุณเจ้าพ่อหลักเมืองมากครับ


Create Date : 18 มิถุนายน 2555
Last Update : 18 มิถุนายน 2555 23:46:35 น. 2 comments
Counter : 3478 Pageviews.

 
Blog นี้จะไม่แก้ไขอะไรอีก เพราะจะทำให้ Last Update : 18 มิถุนายน 2555 23:46:35 น. ต้องเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่แก้ไขนั้น หากเปลี่ยนไปไกล ก็จะเกิดข้อครหาได้ว่าแก้ไขคำทำนายย้อนหลังได้ครับ

ผมมีนัดกับเจ้าพ่ออีกสามอาทิตย์ ใครมีอะไรอยากฝากถามอีกก็เชิญโพสคำถามไว้ได้เลยนะครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 19 มิถุนายน 2555 เวลา:11:30:49 น.  

 
"ไม่เคยเป็นกลาง อยู่ข้างในหลวง"
เลยใช้ได้กับเจ้าพ่อหลักเมืองของแท้เลย เพราะท่านอยู่ข้างสถาบัน ส่วนนอกนั้นท่านก็ชมหรือว่าไม่ไว้หน้า ในขณะที่คนอื่นๆที่ชูประโยคดังกล่าว จะต้องเอี้ยงข้างกันไป

แต่คำพูดของเจ้าพ่อ ก็ต้องมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจเราบ้างเป็นธรรมดาครับ แต่เรามาเพื่อถามความเห็นจากเจ้าพ่อครับ
และเราก็ไม่มีสิทธิบิดเบือนคำพูดท่านเพื่อให้เข้ากับความคิดเราด้วย แต่เราก็มีสิทธิวิพากวิจารย์ออกความเห็นได้ โดยไม่ให้คำพูดปะปนกันครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 5 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:06:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.