Group Blog
พฤษภาคม 2563

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
ทนายอ้วนชวนเที่ยว .... แอ่วเมืองแป้ ... แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระธาตุช่อแฮ, แพร่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 5' 10.55" N 100° 12' 15.60" E
ในบล็อกนี้จะเป็นสถานทีท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่นะครับ  เรามาเริ่มที่วัดสำคัญของจังหวัดแพร่กันเลยนะครับ
 
 
วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
 
การเดินทางมาเที่ยว
วัดพระธาตุช่อแฮ ถนนสายหลัก คือ ถนนช่อแฮ เริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่ง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นสี่แยกใจกลางเมืองแพร่ เข้าสู่ถนนช่อแฮ และตรงไปตามถนนช่อแฮ ผ่านโรงพยาบาลแพร่ สนามบินจังหวัดแพร่ หมู่บ้านเหล่า หมู่บ้านนาจักร หมู่บ้านแต (กวีรัตน์) หมู่บ้านมุ้ง สถานที่ตั้งของ  วัดพระธาตุช่อแฮ  อยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ด้วยระยะทาง 9 กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดแพร่อก็ อ
 
 

 
  
วัดพระธาตุช่อแฮ  ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 


  
วัดพระธาตุช่อแฮ  เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล
 
 

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก  
วัดพระธาตุช่อแฮ  ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 96 ง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2508  ทรงใช้มวลสารจากพระธาตุช่อแฮ ทำพระสมเด็จจิตรลดา)
 


 
เนื่องจากเจ้าของบล็อกหนีบคุณนายแม่ไปเที่ยวด้วยก็เลยใช้ลิฟต์ซึ่งจะอยู่ค่อนไปทางด้านหลังของวัด  เลยไม่ได้เดินขึ้นบันไดนาคครับ  ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้พุทธศาสนิกชนผู้สูงอายุนะครับ  ทางเดินขึ้นลิฟต์เป็นทางเรียบๆเลยครับ  เดินสะดวก  หรือถ้าใช้รถเขฌนก็สะดวกครับ

 
 
 

พระธาตุช่อแฮ  มีตำนานประวัติความเป็นมากล่าวไว้หลายทางด้วยกัน ดังนี้


 

ตำนานพระธาตุช่อแฮ  ในพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย


พระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย หอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึง วัดพระธาตุช่อแฮ ว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชา (ลิไท) ยังเป็นพระมหาอุปราชซึ่งครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในครั้งนั้น พระองค์โปรดให้สร้างสถานที่สำคัญทางศาสนาตามที่ปรากฏในพุทธประวัติในที่ต่าง ๆ รวมทั้งที่เมืองแพร่ซึ่งอยู่ในขอบขัณฑสีมาของกรุงสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไทพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่ขุนลัวะอ้ายก้อมให้นำมาบรรจุไว้ในฐานเจดีย์ เมื่อขุนลัวะอ้ายก้อมมาถึงบริเวณดอยโกสิยธชัคคะเห็นว่าทำเลดีจึงสร้างเจดีย์ขึ้น และนำผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในสิงห์ทองคำ สร้างแท่นที่ตั้งผอบด้วยเงินและทอง แล้วตั้งสิงห์ทองคำไว้โดยโบกปูนทับอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นก็จัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมฉลอง 7 วัน 7 คืน
 
 
ภายหลังเมืองแพร่ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาไทยกษัตริย์ล้านนาก็ทรงได้ทะนุบำรุงพระธาตุช่อแฮตามลำดับ จนกระทั่งราชวงศ์นี้หมดอำนาจลง
พระธาตุช่อแฮ  ก็ทรุดโทรมเป็นอันมากจนล่วงมาถึง พ.ศ. 2467 พระมหาเมธังกร (พรหม พรหมเทโว) อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าอาวาสวัดเมธัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ พร้อมด้วย ครูบาศรีวิชัย (หรือตุ๊เจ้าวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน) ได้เป็นประธานบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จนทำให้พระธาตุช่อแฮกลับมามีความงดงาม และเป็นแหล่งเชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่
 


ตำนานพระธาตุช่อแฮในตำนานพระเจ้าเลียบโลก


 
ตำนาน
พระธาตุช่อแฮในตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระองค์ได้เสด็จมาถึงเมืองพล (เมืองแพร่) ประทับ ณ ดอยโกสิยธชัคคะบรรต ขณะนั้นหัวหน้าชาวลั๊วะชื่อ ขุนลั๊วะอ้ายก้อม ได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่ดอยนี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์เคี้ยวหมากเมาให้ขุนลั๊วะอ้ายก้อมเห็นและประทานพระบรมสารีริกธาตุ (พระเกศาธาตุ) เป็นที่ระลึก โดยเอาเส้นผมพระเกศาเส้นหนึ่งให้แก่ขุนลั๊วะอ้ายก้อมแล้วรับสั่งให้เอาไปไว้ในถ้ำที่อยู่ใกล้ ๆ และรับสั่งอีกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว ให้เอาพระบรมสารีริกธาตุพระข้อศอกข้างซ้าย มาบรรจุไว้ ณ สถานที่นี้ และเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว 218 ปี สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและพระอรหันต์ทั้งปวงได้ร่วมอธิษฐาน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในโกศที่เตรียมไว้นั้น ให้ไปสถิตย์อยู่ในสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้ เมื่อสิ้นคำอธิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายก็เสด็จออกจากโกศโดยทางอากาศไปตั้งอยู่ที่แห่งนั้น ๆ ทุกแห่ง ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่ พระอรหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่ พระอรหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุในเจดีย์ 84,000 องค์นั้น แล้วประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้พิทักษ์รักษาตลอดไป จนกว่าหมดอายุแห่งพระพุทธศาสนา 5,000 พระวัสสา


 
 
 

ตำนานพระธาตุช่อแฮจากข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทางวัดพระธาตุช่อแฮ

 
ตำนาน
พระธาตุช่อแฮอีกทางหนึ่ง กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้เสด็จมาถึงเมืองพล (เมืองแพร่) ประทับ ณ ดอยโกสัยธชัคคะบรรพต ขณะนั้นมีหัวหน้าชาวลั๊วะนามว่าขุนลั๊วะอ้ายค้อม (อ่านว่า "ก้อม" ) ได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่บนดอยนี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ขุนลั๊วะอ้ายค้อมเห็น เนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่ร่มรื่น เหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานที่ไว้ในพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุที่ระลึก


 
โดยเอาเส้นพระเกศาเส้นหนึ่งให้แก่ขุนลัวะอ้ายก้อมไว้ มีรับสั่งให้เอาเส้นพระเกศานี้ไปไว้ในถ้ำที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ พระองค์มีรับสั่งอีกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ให้เอาพระบรมสารีริกธาตุพระศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ ณ สถานที่นี้ และต่อไปภายหน้าจะได้ชื่อว่าเมืองแพร่ โดยเป็นเมืองใหญ่ซึ่งพระองค์เคยเสด็จประทับนั่ง ณ ใต้ต้นหมากนี้ เมื่อทรงทำนายแล้วก็เสด็จจาริกไปยังเมืองต่าง ๆ ที่ทรงเห็นว่าควรจะเป็นที่ตั้งพระธาตุได้ จากนั้นจึงเสด็จกลับไปยังพระเชตวันอารามและหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 218 ปี ตรงกับสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าอโศกมหาราชและพระอรหันต์ทั้งปวงได้ร่วมกันอธิษฐานว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น เคยเสด็จไปยังถิ่นฐานบ้านเมืองหลายแห่ง แล้วทรงหมายสถานที่ที่ควรจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้  จึงขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้บรรจุในโกศที่เตรียมไว้นั้นไปสถิตอยู่ในสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหมายไว้นั้นเถิด เมื่ออธิษฐานแล้วพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายก็เสด็จออกจากโกศโดยทางอากาศไปตั้งอยู่ที่แห่งนั้น ๆ ทุกแห่ง ส่วนพระบรมสารีริกธาตุเหลืออยู่ พระอรหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์ 84,000 องค์นั้น แล้วประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้พิทักษ์รักษาตลอดไป จนกว่าจะหมดอายุแห่พระพุทธศาสนา 5,000 พระวัสสา  
สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอจากสิบสองปันนาที่ชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย


 
 
 

 
 
องค์
พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยม บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้นรองรับ ถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม ซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป 7 ชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆัง 1 ชั้น และหน้ากระดานหนึ่งชั้น จนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสองและปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม 
 
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์
พระธาตุช่อแฮ เป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ และได้ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒


อีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม  “ทนายอ้วนพาเที่ยว”
 


Chubby Lawyer Tour  -  ทนายอ้วนพาเที่ยว
  

 https://www.facebook.com/ChubbyLawyerTour/
 

 

Chubby Lawyer Tour ………………….. เที่ยวไป ............. ตามใจฉัน
  
133134135 
 
 Create Date : 20 พฤษภาคม 2563
Last Update : 20 พฤษภาคม 2563 13:36:08 น.
Counter : 410 Pageviews.

25 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณkae+aoe, คุณตะลีกีปัส, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณSleepless Sea, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณTui Laksi, คุณnonnoiGiwGiw, คุณอุ้มสี, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณSertPhoto, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณเนินน้ำ, คุณเริงฤดีนะ, คุณmcayenne94, คุณtuk-tuk@korat, คุณSweet_pills

  
มาไหว้พระด้วยคนค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:48:13 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

สวยมากๆๆ ชอบกระเบื้องกระจกประดับ
รอบๆประตูหน้าต่างค่ะ อ่อนช้อยสวยงามมาก
ไปทีไรก็ติดใจมากๆ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:50:49 น.
  
อ่านเพลิน อิ่มใจมาก
ขอบคุณที่ไปรับมากราบพระธาตุนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:13:20 น.
  
ชอบๆค่ะ วัดงดงามมากๆค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:43:01 น.
  
ยังไม่เคยไปที่นี่เลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากไปค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:25:18 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องบอล

ตามมาเที่ยวเมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ จ้ะ ครูเคยไปไหว้พระธาตุ
ช่อแฮ น่าจะประมาณปี 53 โดยลูกศิษย์มาชวนไป เพราะเขาเกิดปี
เสือ ซึ่งพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำคนปีเกิด ปีเสือ ตามความ
เชื่อว่า ใครที่เกิดปีไหน ก็ควรไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน
สักครั้งหนึ่ง เขาคงมีความเชื่อเช่นนี้ ครูก็เลยมีโอกาสไปกราบไหว้
ด้วย เป็นพระธาตุที่งดงามมากองค์หนึ่ง
ตอนที่ไป ยังไม่มีความรู้ ความเป็นมาของพระธาตุช่อแฮ มา
อ่านบล็อกบอล ได้ความรู้ ประวัติความเป็นมาและตำนานด้วย จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:17:02:44 น.
  
สวัสดีครับ

มาเที่ยวชมวัดด้วยครับ องค์พระเจดีย์สวยมากครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:11:03 น.
  
พระธาตุงดงาม เคยไปเมื่อราวยี่สิบปีก่อน
จำได้ว่าโดดเด่นงดงามสีทองอร่าม ทีเดียวค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:23:31 น.
  
สวัสดีครับคุณบอล... ตามมาแอ่วโตย...

เปิดบล๊อกมาสะดุ้งสุดตัว แฮ่... ต่อเข้าเครื่องเสียงใหญ่เลยได้ยินเสียง
กลอง ฆ้อง ปี่ดังเลยรีบลดเสียงลงนิดหน่อย ไพเราะดี..

สาวฟ้อนรำขาว สวยครับ... อ้าวลืมชมโบสถ์วิหาร 555
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:41:01 น.
  
วัดนี้เคยไปคร้า ชอบมากๆเช่นกัน
ภาพสวยทุกภาพเลยค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:42:58 น.
  
วัดสวยมาก... แต่แดดดูร้อนมากด้วย..

ปล.ขำปลาสลิดแล้วไปคดข้าวนิล่ะ​ เพิ่งอ่านเจอ5555
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:48:46 น.
  
น้องบอล
หน้าบันลวดลายดอกไม้สวยมาก
แหล่มเลย
ชอบโหวต
โดย: อุ้มสี วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:22:46:23 น.
  
มาเที่ยวแพร่ ไหว้พระ ไหว้พระธาตุช่อแฮด้วยคนครับ คุณบอล
พระธาตุสีทองงามมากครับ
เคยไปเที่ยวตอนสิ้นปี/ปีใหม่ คนเยอะมากครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:22:52:37 น.
  
ไปแพร่มาหลายครั้งยังไม่ได้แวะครับวันนี้มาไหว้พระธาตุช่อแฮ ที่นี้นะครับ
โดย: SertPhoto วันที่: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:23:52:32 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:2:30:19 น.
  

มาชมวัดด้วยค่ะ
เคยไปหลายปีแล้ว
มาทบทวนความทรงจำอีก
ภาพสวยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:3:38:06 น.
  
ขอบคุณครับ ที่พามาไหว้พระ ประจำเมือง
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:6:14:18 น.
  
ตามมาไหว้พระเช่นเคยค่ะน้องบอล
งดงาม มีเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:31:55 น.
  
สวยงามๆมากๆค่ะ
กราบๆๆพระธาตุ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:07:46 น.
  
สาธุ

ไม่ได้ไปนานแล้วค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:11:24 น.
  
เราเองก็ปลูกตามชนิดของชื่อๆละกระถางค่ะ
รอลุ้นรุ่นถัดไป จะออกดอกตรงตามที่เคยเห็นมั๊ยน๊า
ตอนนี้สีขาว ก็ออกมาให้ปลื้ม 1 ดอกคร้า
คงถ่ายภาพเก็บไว้รวมยอดพร้อมต้นอื่นละ
ขอบคุณคร้า...รอลุ้นขอชมดอกบัดินจากบ้านคุณทนายบอลด้วยจร้า
โดย: Tui Laksi วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:49:08 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ไม่ชอบแกะเหมือนกันค่ะ ยิ่งปูดำเปลือกหนา
หนามที่ก้ามแหลม โดนไปหลายแผลค่ะ
ขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:54:42 น.
  
ผมไปเที่ยวแพร่-น่าน เป็นสองจังหวัดสุดท้ายของภาคเหนือ พระธาตุช่อแฮ-แช่แห้ง เป็นหมุดหมายสำคัญเลยครับ
โดย: ชีริว วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:23:23:03 น.
  
เคยไปครั้งเดียวค่ะคุณบอล
มีโอกาสอยากไปที่นี่อีก

ภาพสวยมากค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:23:58:48 น.
  
หมดโควิทเจอกัน
โดย: ดู (สมาชิกหมายเลข 5937387 ) วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:25:40 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร